Sanningen bakom Agenda 21, FN och Romerska klubben

2019-11-04
Rosa Traktorn

https://rosatraktor.com/2018/11/10/sanningen-bakom-agenda-21-fn-och-romerska-klubben/?fbclid=IwAR2kFwJX2R9tc_ZaG3Z-TD6OWZzs1XJIL256mEbZJdJqcCA6zz48e62aABo

Jag snubblade över Agenda 21 för första gången omkring 2008 och helt uppriktigt sagt var min första reaktion att avvisa vad jag läste för jag trodde inte att någon regering i världen skulle ta oss ner för den vägen.

Sen började jag se ett mönster i lagstiftningen som växte fram i regeringen som bekymrade mig mycket och jag började också se den ton i lagstiftningen som passerades. Jag började redan då protestera och göra andra uppmärksamma på dessa problem med Agenda 21 och regeringens till synes medvetna lagstiftning som skulle föra oss ner för en lång mörk väg. Detta avfärdades så klart av min omgivning som inte verkade förstå innebörden och vart det skulle leda oss.

Orden och planerna med Agenda 21 var aldrig tänkta att talas om i offentligheten, och om det ändå skulle komma ut till allmän kännedom skulle det så klart bli avskedat som konspirationsteorier. För att om folk i allmänhet verkligen visste och förstod vad Agenda 21 är och vad det står i den, och det finns gott om information där ute som de faktiskt kunde lära sig från vad slutspelet och syftet är och att regeringarna inte ville att det skulle bli allmän kännedom.

Jag har lärt mig att människor bara ljuger av två skäl, en anledning är att du skäms över vad du gör och den andra anledningen är att du inte vill att folk ska vara varnade precis innan du kör över dem och lurar dem och jag tror ärligt talat att dessa hemligheter har behållits av båda dessa skäl.

Miljörörelsen som vi ser det började redan 1968 då ”Romerska Klubben” bildades. ”Romerska Klubben” har beskrivits som en ”tankesmedja” som specialiserar sig på krisskapande, alltså att en tankesmedja som helt inriktar sig på att tänka ut krissituationer och sedan genomföra dem i verkligheten. Huvudsyftet med detta är att formulera en kris som skulle förena världen och konditionera oss till idén om globala lösningar på lokala problem.

I ett dokument som heter ”Den första globala revolutionen” författad av Alexander King och Bertrand Schneider kan man på sidorna 104 och 105 sägs följande:

”I sökandet letade efter en ny fiende att förena oss, kom vi upp med tanken på att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist och hungersnöd skulle passa in i bilden. Alla dessa faror kommer förstås att orsakas av mänskligt ingripande som kräver ett globalt svar.”

Det är det egentliga ursprunget till global uppvärmning.

1975 gick större delen av Europa med på att ta in en ny ekonomisk ordning via Limadeklarationen. En solidaritetsförklaring antagen vid 8:e panamerikanska konferensen 1938 i Lima, Peru, vid FN: s andra konferens av FN’s industriella utvecklingsorganisation. Resultatet av detta var att Limadeklarationen som är en ritning för omfördelning av verktyg, arbete och tillverkning till utvecklingsnationer som lämnar länder som Sverige och övriga västländer i brist på teknik, tillverkningsbas och arbete. Även en blind kan nu se vad resultatet av det har varit för vårt land med sin oanvändbara handel och tariffavtal. Hand i hand med detta som har följt som en fråga om den anlagda kursen. Detta är nu en verklighet med runt 90% av vår kultur och tillverkningsbas borta.

Janerik Larsson, krönikör på SvD skrev i juli 2016 följande i sin krönika med namnet ”Riksrevisionen – en stor politisk skandal”:

”Riksrevisionen har i alla länder en särställning i den demokratiska arkitekturen. Den är grundlagsreglerad för att säkra oberoendet mot politiska påtryckningar och har särskild lagstiftning om revision som grund.

Det internationella samarbetet – Supreme Audit Institutions, SAI – kan ses mot bakgrunden av det gemensamma intresset att söka stå fria från politiskt inflytande och påtryckningar.

Grunddokumentet för SAI’s är den s.k Limadeklarationen, som utreder och definierar vissa centrala begrepp, t ex innebörden av ”independence”. Därtill finns en Code of Ethics som rättesnöre för yrket. Limadeklarationen kommenterades utförligt i det RD-betänkande som låg till grund för riksdagens beslut att upprätta riksrevisionen under riksdagen.”

Limadeklarationen skrevs på med stöd av alla större politiska spelare och det står allt klarare för mig att dessa fördrag var grunden för utarbetandet av Agenda 21 och det verkar som om Sverige har flyttats runt på det globala schackbrädet och våra så kallade ledare var antingen deltagande eller naiva till de långsiktiga konsekvenserna och nu är vi nästan schack-matt

1992 sa president George Bush senior:

”Ett effektivt genomförande av Agenda 21 kräver en djupgående omorientering av det mänskliga samhället och vad världen någonsin har upplevt. Ett stort skifte i både regeringarnas och individer prioriteringar och en oöverträffad omorientering av mänskliga och finansiella resurser. Denna förändring kommer att kräva att en oro för miljökonsekvenserna av varje mänsklig handling integreras i enskilda och kollektiva beslutsfattanden på varje nivå.”

Jag vill verkligen att du som läsare överväger vad orden ”djupgående omorientering av det mänskliga samhället och oöverträffad omplacering av mänskliga och ekonomiska resurser” verkligen betyder. För den som inte är bekant med Agenda 21 skulle jag föreslå att detta är början på din inlärningskurva, inte slutet.

1992 sa Morris Strong, generalsekreterare av ”UN Earth Summit” och medlem av ”Romerska klubben”:

”Det är klart att nuvarande livsstil och konsumtionsmönster av den rika medelklassen med hög konsumtion av köttintag, stora mängder frysta bekvämlighetslivsmedel, användning av fossila bränslen, ägande av motorfordon, små elektriska apparater hemma och på arbetsplatser, luftkonditionering och förortsbostäder är inte hållbara.”

Sätt nu dessa uttalanden tillsammans med föregående och det måste stå klart att Agenda 21 handlar om att kontrollera varje aspekt av våra liv. Hur vi äter, vad vi äter, hur mycket vi äter, hur vi förflyttar oss,  livsmedelsproduktionen, mängden av mat och var vi lever och bor.

Dixie Ray, tidigare guvernör i Washington State och biträdande sekreterare för ”Oceans and international environmental and scientific affairs” fastställde följande:

Agenda 21 syftar till att etablera en mikadoism för att överföra rikedom från medborgare till tredje världen. Rädsla för miljökrisen skulle användas för att skapa en FN styrd central världsregering.”

I en rapport från FN: s habitatkonferens 1976:

”Mark kan inte behandlas som en vanlig tillgång, kontrollerat av individer under trycket och ineffektiviteten hos marknaden. Privata markägande är även ett huvudinstrument för ackumulering och koncentration av rikedom som bidrar till sociala orättvisor”

Vi ser nu nyligen uppmärksammade fall där markägare svingas säljas sin mark och sina skogar till regeringen mot sin vilja, där för att de är belagda med förbud att bruka sin mark och sin skog. Om du jobbar hårt och du utövar god ekonomisk förvaltning och investerar i egendom bidrar du till social orättvisa.

I en rapport från ”FN Rådet om hållbar utveckling” behöver vi ett nytt samarbete och beslutsprocess som leder till bättre beslut, snabbare förändring och mer förnuftig användning av mänskliga naturliga och ekonomiska resurser för att uppnå vårt mål och samtidigt sa Harvey Rubin, vice ordförande i projektet att:

”Enskilda rättigheter kommer att behöva ta baksäte till kollektivet.”

Jay Garry Lawrence rådgivare i ”FN Rådet om hållbar utveckling” som är en förespråkad planeringsprocess, skulle mycket troligt ta fram många av konspirationsfixerade grupper och individer i vårt samhälle och här är vi nu.

Dessa grupper och individer som fruktar en världsregering och FN-invasion genom vilka våra individuella friheter kommer att avlägsnas måste arbeta aktivt för att besegra varje vald tjänsteman som går med i konspirationen genom att anta Agenda 21. Så vi bör kalla vår process något annat. Vi kommer att kalla det omfattande planering eller tillväxtledning. Det blev ”hållbar utveckling”.

Omfördelning av mänskliga och ekonomiska resurser har nu blivit synlig för oss alla genom nedskärningarna i tjänster och program för att hjälpa de sjuka, unga, äldre, och naturligtvis skapandet av en annan nivå av fattigdom. – Nu identifierade med termen: ”Arbetande fattiga”.

Jag pratade med en person nyligen som sa till mig att om Hitler fortfarande varit kvar skulle han sitta tillbaka och tänka att ”Jag behövde inga kulor för ett globalt övertagande” och personen hade rätt, vi ser dagliga pengakapning via nya skatter som kallas avgifter, förmodligen för att vi har pengar i detta land och samtidigt se stora projektutgifter som inte passar med meddelandet om att vi har ekonomisk kris.

Men vi, folket måste strama åt svångremmarna medan regeringen och politikerna verkar absolut omedvetna över hur mycket skuld det ackumulerar. Detta i sin tur betyder att skatter, avgifter och andra påföljder ökar såväl som levnadskostnader stiger exponentiellt och de vanliga medborgarnas förmåga att existera i välmåga komprometteras med nästan varje lag som vi passerar. Vi betalar ständigt för så kallade tjänster som vi inte får. Detta är förmögenhetsomfördelning på gräsrotsnivå. Omfördelning av ekonomiska resurser som garanterar svårigheter för medborgarna som verkligen bara vill gå vidare med sina liv.

Regeringen vågar också ge sig in i rättigheter för människor att äga och behålla sin egendom och hantera det utan statlig inblandning i synnerhet lagarna kring vattentilldelning, av naturresursförvaltning, en inhemsk vegetationslag, utveckling och planeringslagen som alla är lika giftigt för våra livsmedelsproducenter som de är till vår långsiktiga säkerhet.

Vi borde alla komma ihåg att vi alla betalar en avgift på naturresurshantering med våra skattesatser så det här kommer inte bara att påverka livsmedelsproducenterna. Intrången i vår egendom som landproducenterna går igenom kommer att rulla ut i förorter och in i städerna eftersom de har befogenhet att göra det.

Vi har alla redan lurats av regeringen med landtitlar av människor i landsbygden och jag talar om lagstiftning som passerats och orden som användes för att motivera det var arv och status samtidigt som vår rätt att äga och förvalta vårt land, ha tillgång till vatten, producera tillräcklig med mat för att säkerställa att vårt enda alternativ är att inte konsumera ofta giftig och undermålig mat från platser som Kina har regeringen arbetat övertid för att ta bort våra rättigheter till gemensam lag genom många smådelar av lagstiftning. Gemensam lag är vad som garanterar oss en förmåga att korrigera orättvisor och justitiemord.

Det här kommande året 2019 kan jag lova dig att du kommer få höra debatter kring ett antal delar av lagstiftningen som kommer att erodera våra gemensamma rättigheter ytterligare.

Rättigheter du måste ställa dig bakom mig för att stoppa detta från att gå genom.

Allt eftersom Agenda 21 syfte blev alltmer klart för mig började jag använda det som exempel för att regeringen nu förklarar krig mot sina egna medborgare och det går tillbaka så långt som 2008. Detta ledde mig så klart till att stämplas som konspirationsteoretiker, men här är vi nu och talar öppet om Agenda 21 och följderna vi kommer att se inom en kort tid om detta inte stoppas.

Låt mig bara säga det jag ofta hör att vi inte kan stoppa vad som händer. Men jag håller inte med om det, den sanna kraften ligger i kunskap och den sista sak som regeringen vill att du ska förstå är att det spelar ingen roll vem som är i makt, det lagstiftande rådet är där och kontrollerar och lagstiftningsrådet är inte överdrivet påverkat av de stora partierna Lagstiftning kan blockeras och rådet har vid flera tillfällen fällt lagförslag.

Alldeles för länge har vi, folket sovit vid ratten och det är dags att vakna upp nu och delta i den demokratiska processen. Och för att göra det du måste förstå det politiska systemet.

1972 publicerade ”Romerska klubben” alarmisternas begränsning i ett tillväxtdokument som varnade för global överbefolkning och behovet av hållbar utveckling. Detta var början på den långsamma processen med socialteknik och att programmera folk att acceptera att planeten kämpar för att upprätthålla mänskligt liv.

Den 8 oktober 1973 rapporterade New York Times ett citat från Ted Turner, också han medlem av ”Romerska klubben” att det sociala experimentet i Kina under ordförande Maos ledarskap är en av de viktigaste och framgångsrika i mänsklig historia.

1987 sa Mikhail Gorbatsjov, även han medlem av ”Romerska klubben” att vi rör oss mot en ny världsordning. Kommunismens värld och vi ska aldrig stänga av den vägen.

Han citerade även 1996 i ”Monetär och ekonomisk granskning” på sidan 5 att:

”Miljökrisen kommer att vara den internationella katastrofen som kommer att låsa upp den nya världsordningens världsregering.”

1992 kom ”Earth Summit”. Toppmötet som producerade det dokument som kallas ”Earth Charter”. Detta dokument var samskriven av Morris Stark, globalist elitist ochmedlem i ”Romerska klubben” och Mikhail Gorbatsjov. Både Stark och Gorbatsjov uttalade att det var önskvärt att detta dokument skulle antas som de nya tio budorden. Med miljön som den nya världsordningens religion. Ur detta toppmötet kom Agenda21.

Ted Turner som alltså också är medlem av ”Romerska klubben” var citerad 1996 då han sa:

”En total global befolkning på 250 till 300 miljoner människor är idealisk. Vilket innebär att en minskning av 95 procent av världens befolkning skulle vara idealisk. Vem som helst som motsäger sig Kinas ”Ett barn-politik” är helt enkelt dum.”

Den 7:e Juli, 1998 rapporterade Baltimore Sun, Ted Turners första donation till FN på 22 miljoner som gick till program för att stoppa befolkningen ytterligare. Ett mål för den tömningsprocessen är att kommande generationen kommer att tvingas till sterilisering för att rädda jorden.

En del av den processen ska ske genom obligatoriska vaccinationer av spädbarn som kommer att göra dom sterila.

Allt jag har skrivit om här kan verifieras av dokumentsökningar och det är nu dags för oss alla för att ta bort våra skygglappar och uppmuntra vår omgivning att ta av deras skygglappar och det är också dags att du markerar för att kräva det av varje person du möter att fullt ut förstå detta som håller på att rullas ut av vår regering på ett alarmerande sätt.

Vi pratar inte om årtionden, vi pratar bara om bara några år innan detta är fullt implementerat och varje dag som en ny lag är klar för att introduceras för att producera slutspelet på Agenda 21 fulla genomförande.

Kan demokrati överleva Agenda 21? Du behöver ta reda på från de folkvalda vad de känner till om Agenda 21, och om de inte känner till alla fakta måste du utbilda dem.Kategorier:Världspolitik

Etiketter:, ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: