Om nationen Sveriges totala sönderfall

Image result for Sverige

Annika Grahn Charmolou
http://hagenbo.blogspot.com/2019/10/om-nationen-sveriges-totala-sonderfall.html

”Brownstonening” och ”honey traps” – globalisternas väg framåt för att alla sen bakbundna via brott, ska sitta i samma båt. Och följdriktigt har pedosadism normaliserats i deras värld. Globalister skapar helvetet på jorden.

Patetiska omedvetna nollor från lilla plaskdammen Sverige fattade aldrig vilka de lierade sig med då de lierade sig med globalisteliten, med drömmar om att ta sig upp i global makthierarki. Ni jag-svaga svenska sjuklöver kunde i er naivitet nyttjas via ert högmod för att landet skulle kunna övertas.

Skandinaviska halvön skulle tas över för att blockera antiglobalistiska Rysslands flotta i Kaliningrad och dess passage till Nordsjön. Ryska North Stream gastransport på svenskt territorialvatten till europeiska kontinenten skulle strypas.

Läs CIA grundinfo om Sverige på deras sidor och relevant information – rör Sveriges naturresurser som till exempel Rare Earth minerals och stora urantillgångar.

En svensk egenskap är stor tillit och ansvarsförmåga. Samfällighetstradition unik på jorden.

  • Denna har sedan länge tillåtits missbrukas av komplexfyllda mesar och uppblåsta små tjejtanter i Sverige som vill behaga makthavare och hålla fram sin lydiga duktighet.

Pedosadism,/sexsadismen innebär vidare att man skördar organ, blod, och utvinner andrenochrome som drog.

Det finns nåt hysteriskt äckligt när det gäller våra ledande inom sjuklövern och deras omedvetenhet och chauvinism !

 

Sverige kommer gå till historien som ett varnande exempel!

Historiker, Sociologer, Psykologer, Antropologer, Nationalekonomer etc kommer ha vår nation som ett varnande exempel och studieobjekt i årtionden och århundraden! Tro mig!

Snällt banade vi svenskar väg för det urbota dumma i jämställdhetens och förståelsens tecken. Urbota dumma, har nu gjort Sverige till ett sjunkande skepp från att ha varit en framgångssaga.

Sociopaterna och de hysteriska gaphalsarna gavs utrymme genom svenskens tolerans och undfallenhet som kunde med lätthet nyttjas av en globalistelit.

Sociopater, narcissister, psykopater och medlöpande jagsvaga har tillåts ta över nationen Sverige. Det ska bli ett slut med det nu. Vi ska återbörda Sverige till kompetens, ansvar, lag och rätt!

(PS: föreställ dig att vi hade haft samma inriktning gällande ett idrottslandslag!?!)

Vapensystemet våldtäkt via proxy-armé är en del i globalisterna/sjuklövers strategi för att krossa nationalstaten Sverige – Slutmål: totalkontrollerade/reglerade invånare i ”planekonomisk” Agenda21/Agenda2030-region.

Svenska regeringen har klart och tydligt deklarerat sin färdväg och målsättning med mandat givet av övriga i 7-klövern, att Sverige ska gå i bräschen för att som första nation omdanas till en ny samhällsordning – globalismens planekonomiska FN Agenda21/FN Agenda 2030.

Uttalat i regeringsförklaring och målen delvis presenterade av minister Lövin på SVT-Forum.

Slutmålet mörkas och Agenda21/Agenda 2030 förskönas som klimat- och miljöansvar av ledande politiker som helt och fullt backas upp av gammalmedia.

De som inte givit mandat till slutmålet – den nya samhällsordningen Agenda21/Agenda2030 är det svenska folket som man skickligt fört bakom ljuset med skönmålning och daglig klimat- och miljöhetsande propaganda.

Agenda21- innebär en plan på att under 21st century- dvs på 2100-talet innevarande århundrade, så ska ett nytt globalt styre införas och nationellt självstyre försvinna.

Agenda2030 syftar på att målsättningen är att år 2030 ska denna nya globala världsordning ha ersatt nationalstaterna. (Så Agenda 2030 är synonymt med Agenda 21, men med specifikt uttalat år som målsättning att sjösättas av det globala nya samhällssystemet).

Vår svenska ledning har beslutat och deklarerat att Sverige som nation ska vara den första nationen att byta samhällssystem, att upphöra som nation för att istället omvandlas till region i en global centralistiskt reglerad världsordning.

För att detta nya samhällssystem ska kunna ersätta Sveriges nuvarande samhällssystem krävs att detta rämnar. Det är det sönderfallet vi i Sverige upplever idag och som från 7-klövers håll är helt förväntat och planerat sedan länge.

Den nya världsordningen med människan fjättrad av digital ”fotboja”, en totalitär teknokrati.

Att allvarligt fundera över är om Sverige medvetet omskapas till en krutdurk med kriminalitet, terror och en finansiell härdsmälta för att kunna vid kollapsen instabilisera och dra med sig hela EU, alla EU’s nationer, ner i avgrunden.

Då kan makthavarna i EU nå fram till sitt mål- ett enda Europa utan nationalstater under styre av FN. Där en EU-arme (läs NATO) och FN’s väpnade militära styrkor och FN’s polisiära styrkor utbildade i Kina står redo att upprätthålla ordningen.

Samhällssystemet FN Agenda 2030/FN Agenda 2021 kan då införas.

Via de extremt kraftfulla Cloud-storing-anläggningarna etablerade i Sverige (Facebook, 3 Amazon, Google och snart Alibaba kan alla européers data lagras.

Alla individer kan därigenom kontrolleras och regleras. Nya digitala valutan, baserad på förbrukning och tärande kan införas i det nya monetära/finanssystemet.

Allt ägande kommer likaledes regleras, liksom boendeytor och bosättning. Dessutom allt resande då alla fordon ska gå på el på sikt och där man reser på sin tilldelade förbrukningsvaluta.

Huawei’s 5G med tillhörande individuell mobil knuten till ID står för den tekniska regleringen individuellt.

Var individen är lokaliserad fungerar väl utan att man bär sin tekniskt tilldelade utrustning genom ansiktsigenkänning på de befolkningstäta orter dit man lokaliserat individerna.

Det blir fred  och lugn menar man om allt är koncentrat till stadscentrat där man med lätthet kan övervaka och reglera.

I kinesiska städer testas sedan en tid ”social score”-systemet

De som inte bär sin obligatoriska apparatur kan därigenom detekteras och komma att straffas.

Barnkvot kan bli något man tilldelas efter Social Score utöver allt det andra. Få goda samhällsmedborgare tillåts fler  barn, medan andra lägre samhällsanpassade får leva utan. Målet är en radikal befolkningsminskning på jorden.

En del globalister har satt målet att vi ska gå från sju till under en miljard. Detta för att de anser nuvarande antal som tärande. Och med den industriella automatiseringen och digitaliseringen behövs inte fler individer. Dessutom blir det färre undersåtar att kuva.

Kritik har förts fram kring 5G’s skadliga effekter på människan då våglängderna inkräktar på den mänskliga hjärnans naturliga frekvensfält. Globalist-eliten ser dock inget problem i detta för 5G master måste sitta extremt tätt. De är därför främst utformade och planerade för tätorter.

Så till tätorter måste alltså befolkningen flytta för att kunna arbeta, medan den styrande eliten får sina hälsosamma herresäten på landsbygden.

Undersåtar ska alltså bo som i 5G kontrollerade tätorter som i ett slags digitalt inhängnade enklaver undantaget de högst betygsatta samhällsbidragande till ordningen.

Den nya världsordningen Agenda 21/Agenda2030 behöver inte bygga fängelser ens för att reglera oregerliga.

Via 5G’ s frekvensfält har man utvecklat ny teknik för att reglera människor – i grupp men även individuellt.

Obama administrationen startade utöver genom-kartläggning även ”The Brain Initiative”. Alla olika centra i hjärnan hos människan har nu kartlagts.

Sedan länge kan man med riktade EMF-strålning angripa en grupp individer på viss preciserad geografisk yta. ”Voice to Scull”- teknik testades i kriget mot fienden i andra Irak-kriget. (God’s voice-vapen)

(I det första Irak-kriget ”micrades” fienden likt förtorkade russin)

Med laserprecision kan man angripa en individs frekvens-id och och attackera för att styra individens olika centra i hjärnan.

Det gäller även det autonoma systemet, hjärta och inre organs funktioner samt givetvis det motoriska. Samtliga centren för att vara människa finns lokaliserade i hjärnan, tal språk dofter, ögonrörelser etc.

Nobelpriset är en slags avledningsmanöver för att finta och för att få människor att tro att dessa pristagares rön belönas för det främsta i vetenskapshistoriens framkant.

Dessa största landvinningar inom vetenskapen har dolts väl för gemene man. De har uppgått och dolts av globalistelitens försvarsindustri.

Det är dessa vetenskapliga landvinningar som ska nyttjas mot mänskligheten i globalisternas nya världsordning.

Den dag då mänskligheten förstår att Nobelpriset kapats av globalisterna är det tänkt att det nya globala världsriket med Agenda 21/Agenda2030 som samhällssystem har belönat de svenska landsförrädarna med gods och arealer i naturskön miljö.

Sjuklöverns ledare offrade de svenska energitillgångarna till förmån för globalisternas extremförbrukande Cloud Store – datalagringscentraler för det kommande globala riket.
ldag har svenska sjuklövern sedan länge valt att offrar en hel nation och ett helt folk för att själva belönas.

Du och jag betyder inget för dem. ”Ändamålet helgar medlen” är det som styr dem. Om vi i Sverige så ska plågas till döds.

Reinfeldt-regering medfinansierade islamistiska rebeller i Syrien. Kriget skapade flyktingströmmar- en slags ”proxyarmé” som skulle undergräva välfärds-, trygghets- och rådande svenska samhällssystem. Medmänsklighet och generositet avkrävdes svenska folket. Reinfeldt lämnade politiken efter att ha manat svenska folket att ”öppna sina hjärtan”.

Själv öppnade han sin plånbok och följande inkomstår kunde han fylla den med över 20 miljoner kronor genom att i princip göra ingenting för sin arbetsgivare globalistaktören Bank of America. Han fick även uppdrag av näringslivets nystartade ”Trygghetsrådet” och har där fungerat som propagandistisk grindvakt för att inga konstruktiva förbättringar sker gällande brottslighet.

Socialdemokraterna med Löfven i spetsen tog över regeringsinnehavet. Gränserna öppnades på vid gavel.

Grindvakter hade tidigare tillsatts på Migrationsverket som högst troligt hade manövrerat ut ”obekväma” på verket som skulle kunnat stått i vägen för det planerade generösa mottagandet.

Samtidigt hade man tillsatt en ny chef på polismyndigheten som tillsåg att en omorganisation kom till stånd för att brottslighet och övergrepp skulle kunna öka okontrollerat.

Med gränser helt öppna flödade migranter in. Wallenberg stod via sitt Carema redo att tjäna stora pengar på sina nya asylboenden. (Filippa Reinfeldt fick anställning).

Svenska ambassader på direktiv från Reinfeldts regering hade från sina besittningar i Mellanöstern att via hemsidor på Internet skicka ut information om den fantastiskt bidragsgenerösa nationen Sverige på ländernas språk.

Soros Open Society bistod till inflödet av migranter genom att likaså upplysa om svenska villkor.

Sedan tillkom Svenska Institutets säljande internetsidor om det fantastiskt generösa bidragssverige på allehanda språk.

Våra politiska makthavare var de som fattat beslut om detta för åratal sedan och utförande tjänstemän har inte alls agerat på eget initiativ!

Till världens mest liberala land på jorden strömmade människor från de minst liberala på skalan. Över 80 % män. Varav stor majoritet i ”vapenför” ålder.

De flesta papperslösa och under det stora trycket på Migrationsverket gjordes inga kontroller.

Många av dem som kom har falskeligen uppgivit att de kom från krigets Syrien. Då skulle man efter regeringsbeslut automatiskt beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT).

För att få stanna i landet uppgav många att de var barn. Migrationsverket i efterhand har kunnat uppskatta att 80 procent av de som enligt uppgift var barn i själva verket var över 18 år. Migrationsverket beräknar att kostnaden för de felaktigt uppgivna barnens omhändertagande uppgår till över 20 miljarder för ett år.

I vårt grannland Norge hade man efter noga efterforskningar slagit fast att Afghanistan inte var i krig och därför ansåg man att afghaner saknade asylrätt. I Sverige gjorde man gällande att landet var i krig och gav sken av att inga regioner var fredade.

Vidare har det visat sig att merparten afghaner var hazari. De utgör enkom 9 procent av Afghanistans befolkning, men torde utgöra 90 % av asylsökare från Afghanistan som sökt asyl i Sverige. De har till den stora majoriteten uppgivit att de är barn och står därför för en stor del av merkostnaden på 22 miljarder som Migrationsverket uppgivit.

Alla som kommit till Sverige har erbjudits hälsoundersökningar, så även tandvård. Alla utbildade tandläkare vet (precis som rättsläkare, paleontologer) att graden utväxt av visdomständer är en mycket säker indikator på ålder. Detta har man från politiker och myndighetshåll negligerat att ta fast på.

Bilder på de afghanska barnen tagna i Sverige talar sitt tydliga språk om man jämför med bilder på barn i motsvarande ålder tagna i Afghanistan.

Det behövs inte mycket ansträngning att förstå att det blir problem när testosteronstinna unga män från samhällen där kvinnor döljs av tygsjok i det offentliga hamnar på kollisionskurs med det nya landet där kvinnor rör sig ute barbenta och med löst svallande hår.

Svenska ambassader i fjärran länder sålde in det mest generösa bidragslandet i det avlägsna Nordeuropa. Landets övriga kvalitéer kunde man själv finna på Internet. Kan vara en nog så god förklaring till varför över 80 % som kommit är unga män från dessa avlägsna länder.

Förnuftiga beslutet hos de många att välja att komma till Sverige. I juni i år fattade de beslutet om anhöriginvandring till alla dem som fått uppehållstillstånd. Migrationsverket beräknar att över 110 000 årligen kommer till Sverige som anhöriga.

Vissa har lärt sig vidare om bidragsnationen Sverige och tar nu hit sina gamla handikappade mor/farförälder med assisterande släkting. Många flugor i en smäll. Det blir både assistansbidrag, arbetstillfälle, och pensionsutbetalning till den gamla. Den medföljande t ex systern kan ta sig en man från Afghanistan osv som en slags helt ny form av lukrativt kedjebrev.

Och så länge man medvetet från politiskt håll mörkar och media vänder bort blicken, medvetet fortsätter den medvetna söndringen av Sverige.

Det absolut vidrigaste med denna plan är att de insläppta männen som proxy-arme uppmuntrades till Sverige för att skapa social instabilitet. Inte bara har man minerat landet med världens mest demografiskt skadliga skeva demografi. Man har som följd av den skapade kulturkrocken omvandlat ett av världens friaste och tryggaste till eländet för kvinnor. Till att numera vara det mest farliga med stor marginal i hela västvärlden och numera ledande i våldtäktsstatistiken per capita på Jorden. Barn på grundskolor är fredade från sexuella övergrepp.  Socialdemokraterna har nämligen gått ut med direktiv till socialdemokratiskt styrda kommuner runt om i Sverige, att skolor ska lokaliseras till centren och slås ihop till storskolor där alla stadier på grundskola ska slås ihop med även gymnasiet.

Beslutet om ”gymnasielagen” lämnar därför en mycket mycket dålig eftersmak.

Nu har ministern Margot Wallström själv valt lämnat regeringen innan mandatperiodens slut. Många tror att det handlar om pengar, pension etc. Jag hoppas det beror på att hon känner att sanningen kommer i kapp henne om hennes falskhet och stora svek och cyniska grymhet.

För hon var FN’s specialutsedda sändebud och jobbade hårt för att ”massvåldtäkter” som klassas som vapensystem skulle detekteras, anmälas, och ansvariga dömas enligt internationella krigslagar i Haag.

Ja då är det hon, hennes Löven-regering och Reinfeldts, som ska ställas inför rätta där.
Migranterna är dessa regeringars ”proxy-armé” finansierad av godtrogna svenska skattebetalare för att krossa nationalstaten Sveriges välfärdssystem och trygghet och skada nationens befolkning.

Wallström grät på SVT med de våldtagna kvinnorna i Rwanda. Alla våldtäktsoffer räknade globalist-7klövern kallt med som del av söndrande angreppet på nationen Sverige. Inga regeringsrepresentanter har visat någon medkänsla med de högextremt många våldtagna i Sverige det senaste decenniet  överhuvudtaget!

Bestialiskt skamligt. Offren tigs Ihjäl och de tillåts bli fler för var dag som går utan åtgärder från politiskt håll! Helt perverterat sjukt grymt!

Våldtäkterna ingick tydligen i denna destruktionsplan. Våldtäkt – Ett av väldens äldsta vapensystem för att tillintetgöra ett folk.

”Åren 2010–2012 var Wallström den första innehavare av tjänsten som Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld”, enligt Wikipedia.

Margot Wallström säger i artikeln ”Våldtäkter är ett tyst krigsmedel”:

”Det är ett tyst, billigt och effektivt krigsmedel. Dels är det ett sätt att visa sin makt och kontroll men även ett effektivt sätt att slå sönder samhällen”.

Ett stort problem är att även om de systematiska våldtäkter finns med i Genèvekonventionen och benämns som ett krigsbrott och brott mot mänskligheten så har det under lång tid varit total straffrihet för de här brotten.”

– Skövde Nyheter, 2012.

LANDSFÖRRÄDERI HELT UPPENBART! 

Globalisternas vapenarsenal är stor och som sedan nyttjats mot nationen Sverige och landets befolkning (=asymetrisk krigföring) med svensk 7-klövers försorg.

Utan massmedia skulle inte denna assymetriska krigföring varit möjlig. Den propaganda som ständigt sprids av svensk Public Service och mainstream media på MSB’s direktiv möjliggör att sjuklövern kan bana väg för söndringen av landet.

Medlemskapet i EU kan ses som ett avgörande startskott. Man presenterade EU som ett fredsprojekt samt även som en slags möjlighet för att värna om miljö. Alla skulle hålla varandras händer, le och vara glada tillsammans och ”leva lyckliga i all sina dar”.

Vad få förstod var att EU var en socialistisk/marxistisk idé i grunden för att upplösa nationer, för att krossa västvärldens välstånd, för att på sikt låta EU bli till region i det nya centralistiska globalistiska världsväldet. (Altiero Spinnelli)

Av mäktiga herrar som George Bush Sr, Carl Bildt och andra redan på 90-talet benämner- ”The New World Order”, med målsättning att skapa en neo-feodal världsordning med en styrande teknokratisk elit och övrig befolkning på jorden kraftigt reducerad i antal totalreglerade, kontrollerade och övervakade.

Visste ni att adelsmannen och globalisten Carl Bildt ända sedan ungdomen varit en påläggskalv för globalisterna med uppgift att hjälpa socialdemokraterna att leda oss in i The New World Order?

Läs artikeln ”Carl Bildt – vargen i fårhuset” av Jan-Ola Gustafsson här.

Sverige skulle gå i bräschen som mönsterexempel av uppfyllande av FN’s plan för denna nya världsordning -Agenda 2030, liktydigt med målsättningen för svensk politikeradel. (SD undantaget.)

Detta är klart och tydligt uttalat i regeringsformen. Regeringens ambition att vara först ut som region/regioner i det nya globala riket med uppfyllande av Agenda 2030-visionen, som man kan läsa på svenska regeringens egna hemsidor.

Om Nazitysklands dröm om tredje riket misslyckades så är detta drömmen om det fjärde världsriket. En utopisk totalitär planekonomi med kraftigt begränsad äganderätt, begränsad åsikts- och yttrandefrihet, och där ett stort proletariat styr.

De ledande representanterna för denna nya världsordning utsåg Kina som föregångsexempel. Kina skulle utgöra det globala världsrikets muskler. Alla handelsavtal som tecknades över tid blev extremt fördelaktiga för Kina. Tekniköverföring och industriell produktion till Kina har dels skett helt öppet, men gällande spjutspetsteknologier som ingår i det militärindustriella och den digitala tekniken har skett i lönndom av globalisthökarna. Kina har numera via elektronikproduktion bakdörrar in till känslig information runt om på jorden.

Man har upplåtit till Kina geostrategiska platser, passager och områden runt jorden. Suezkanalen och Panamakanalen är numera i Kinas händer. Strategiska hamnar likaså. Stora kritiska mineralrika områden på afrikanska kontinenten domineras av Kina. Man kan säga att Kina dominerar världshavens infrastruktur utöver att de har ambitionen att dominera världens digital infrastruktur.

Vill du förstå hur den planerade framtiden ser ut studera då globalisternas idealsystem föredömet/föregångslandet Kina.

Studera deras praktik av övervakningssystem och deras ”Social Score System”. – De fogliga lydiga presterande kineserna, och familjemedlemmar belönas med studier, karriär och bostäder. Dissidenter, oliktänkande och religiösa sätts i ”omskolningsläger”, plundras på organ och massavrättas. Detta Kina är globalisternas plan för framtiden för jordens befolkning under den planerade nya världsordningen.

Vill du med distans förstå vad som sker och skett med Sverige spegla då vårt land med/mot Kalifornien – en gång sett som världens mest välmående stat. Förr en traditionellt republikansk styrd stat, men sedan styrt av socialistiska globalistiska ”demokrater”- massinflöden av migranter utan kontroll, med brott och våld i migranternas kölvatten, skatteexplosion, hemlöshet, minskad välfärd och politisk korrekthet och vänsterliberalism i full blom.

Som parentes kan nämnas att inget land som Sverige har drabbats så svårt av massbränder som Kalifornien.

På vägen mot målet av den planerade totalkollapsen av Sverige för att kunna implementera Agenda 2030, innan år 2030, så är det högst sannolikt att du kommer se FN’s polisiära styrkor på Sveriges storstäders gator. FN har låtit utbilda en polisiär styrka på uppemot 10 000 man i Kina. Stockholm och Malmö har undertecknat FN’s Strong Cities Network-avtal som gör gällande att man vid kriser tar tacksamt emot FN-poliserna.

Vid totalt nationellt krisläge har Svenska regeringen tecknat FN-avtal Kigali Principles (2016) om att styret ska övergå till FN’s säkerhetsråd. Med andra ord att Sveriges suveränitet upphör. Det var planerat med största sannolikhet att detta sammanbrott av Sverige skulle ha skett 2018 – det är då Sverige hade temporär plats i FN’s säkerhetsråd. (Som man desperat mutade sig till).

Vad man missbedömde var Sveriges stresstålighet samt svenskarnas fridfullhet och tolerans.

Vad globalistiska 7-klöven inte heller kalkylerade med var att globalisternas drottning Hillary Clinton skulle förlora mot nationsvänliga Trump!

Hade dessa globalister, med numera sossarna och Löfvén i spetsen, sunda överlevnadsinstinkter skulle de göra avbön och ställa undan sina planer och ambitioner på Agenda 2030-målet. Men de kör på i än högre hastighet att söndra ett redan söndrat Sverige. Senast med riksdagsbeslut i juni 2019 om generös anhöriginvandring och därmed ytterligare över 100 000 nya migranter till Sverige årligen enligt Migrationsverket.

Svenska politiker, fokuserade på att evigt ytterligare avgifts- och skattebelasta folket för att godtyckligt kunna spendera. Hushållande för det gemensammas bästa och framtid är helt utanför deras begreppsvärld.

7-klöver fortsätter med oförminskad styrka med Agenda 2030-målsättningen. För dem finns ingen återvändo.

Man har gjort sig skyldiga till folkrättsbrott, brott mot mänskligheten. Som saker och ting utvecklas just nu är det inte otroligt att de svenska ledande globalisterna kan komma att ställas inför Internationell domstol.

Den asymmetriska krigföringen mot svenska folket kommer fortsätta tills vägs ände.

Propagandan kommer fortsätta att spys ut. CO2 klimathets för att rättfärdiga klimatskatter och klimatbidrag till FN, fler migranter för att tömma Sveriges kassakistor och svenskars plånböcker, överbetalning av EU-avgifter, bistånd via SIDA till alla jordens hörn. Alla naturresurser till alla andra än svenskar. Alla skatteintäkter till alla utom svenska medborgare. Man dränerar nationen på allt och all framtid.

Total bristande respekt för folk och demokrati av svensk politiker-adel. Beklämmande och kriminellt! De är globalistkollaboratörer och krigar mot sitt egna folk som skänkt dem förtroende och avlönat dem!

Tragedin Sverige – det är det vi nu upplever.

Sanningen kommer ikapp dem en dag!

”En nation kan överleva sina dårar – och till och med sina hänsynslösa karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid den främre porten är inte så farlig då han är känd och leder sin flagga synlig för alla.

Men förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.

Förrädaren arbetar för att försvaga landets själ. Han smider ränkor om natten – i hemlighet och anonymt – tills grunden i nationen undergrävts. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin försvarskraft. Var inte rädd för en mördare. Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten! ”

– Marcus Tullius Cicero, 106-43 före Kristus.

Sverige står inför fullständig parlamentarisk kollaps!

Nationen faller sönder helt planenligt. Våra politiker spelar charader och låtsas föreställa politiker. Vilket de tyvärr ännu får många att tro på att de faktiskt är.

Politikerna vet precis vad de håller på med sinsemellan då de osäkra hackar sig igenom sina manus och framför något som ska likna debatter och politik, vilket ter sig alltmer absurt och paradoxalt för varje dag som går.

Sverige är, jämte Kalifornien, värst utsatt för globalistangrepp i hela väst. FN Agenda 2021/FN Agenda 2030 har sålts på svenskarna som paradislycka och miljöfrälsning.

Förutsättningen för att detta nya planekonomiska samhällssystem skall kunna genomföras/implementeras krävs att det tidigare krossas. Inkluderande den svenska historien. Det är den destruktionen Sverige genomgår. 

Målet FN Agenda 2030 är svenska regeringens främsta mål. Ambitionen att vara främst i ledet är tydligt uttalat av regeringen. Finns att läsa på regeringens hemsidor och har presenterats av Lövin på SVT-forum.

Tyvärr verkar inget av våra riksdagspartier vara villigt att delge väljarna att det är p.g.a. Agenda 2030-målet, detta utopiska samhället som hägrar för globalist 7-klövern och som gör att svenskarna nu får leva i ett sönderfallande samhälle och många gånger uppleva ett rent helvete. Vad SD håller på med kan man verkligen fråga sig.

Sverige krossas och helst såg införstådda involverade politiker och myndighetspersoner att kollapsen hade skett igår. För ju längre tiden går desto större är risken att deras dolda plan avslöjas och att svenskarna förstår vilket svekfullt brutalt övergrepp de utsatts för av våra förtroendevalda.

Trump-administrationen sitter på trumf med NSA mega-datacenter i Utah. All digital kommunikation globalt finns lagrad där. Där finns mycket komprometterande kommunikation mellan svenska regeringar och Bush- och Obama-administration.

Våra landsförrädande förtroendevalda ledare är både rökta och ägda redan och det vet de. Därav det hysteriskt skruvade tonläget och de absurda utspelen i hönshuset, kallat Riksdag och regering.

Sverige står inför fullständig parlamentarisk kollaps!

Relevant lagstiftning framgent: Högförräderi samt Folkmord, Brott mot mänskligheten, Krigsförbrytelser. Listan utöver detta kan göras lång.

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

”Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år. „
I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 osv.”
– Wikipedia – Högförräderi

”Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

t.o.m. SFS 2017:1294
SFS nr: 2014:406
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2014-05-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1294
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
Folkmord
1 §   För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan,
   1. dödar en medlem av folkgruppen,
   2. tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande,
   3. påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas,
   4. vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom folkgruppen, eller
   5. genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från folkgruppen till en annan grupp.
Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Brott mot mänskligheten

 

2 §   För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
   1. dödar en person som ingår i gruppen,
   2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
   3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
   4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
   5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
   6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
   7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
   8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
   9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
      a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
      b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
      c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.
Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.
Krigsförbrytelser

Skyddad person

 

3 §   Med skyddad person avses i denna lag den som såsom sårad, sjuk, skeppsbruten, krigsfånge eller civil eller i annan egenskap åtnjuter särskilt skydd enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949, det första tilläggsprotokollet till dessa från 1977 eller annars enligt allmän folkrätt som är tilllämplig i väpnad konflikt eller under ockupation.

Krigsförbrytelse mot person

 

4 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. dödar en skyddad person,
   2. tillfogar en skyddad person allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
   3. utsätter en skyddad person för medicinskt eller vetenskapligt experiment som inte sker i personens intresse och som innebär allvarlig fara för hans eller hennes liv eller hälsa,
   4. skadar en person som är försatt ur stridbart skick,
   5. utsätter en skyddad person för allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution, sexuellt slaveri eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
   6. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en skyddad person av kvinnligt kön som med tvång gjorts havande,
   7. utsätter en skyddad person för förödmjukande eller nedsättande behandling som är ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten,
   8. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en skyddad person,
   9. verkställer eller dömer ut ett straff mot en skyddad person utan att han eller hon först fått en rättvis rättegång,
   10. i syfte att förmå en stat, person eller organisation att utföra eller avstå från en handling, tar en skyddad person som gisslan, eller
   11. till nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper rekryterar eller för direkt deltagande i fientligheter använder barn som inte fyllt femton år.
Straffet är fängelse i högst sex år.
5 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en internationell väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. för en ockupationsmakts räkning låter förflytta en del av dess civilbefolkning till ett ockuperat område,
   2. tvingar en medborgare i en stat som är motpart i konflikten att delta i militära operationer mot den egna staten eller tvingar en skyddad person att tjänstgöra i en fientlig makts väpnade styrkor, eller
   3. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar en skyddad person eller på ett oförsvarligt sätt dröjer med att sända hem en krigsfånge eller en civil person som berövats friheten.
Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse som avser egendom

 

6 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. plundrar, eller
   2. utan att det är nödvändigt av militära skäl
      a) i stor omfattning förstör, tillägnar sig eller beslagtar någon annans egendom, eller
      b) förstör, tillägnar sig eller beslagtar sådan egendom som skyddas enligt Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och det andra protokollet till konventionen.
Straffet är fängelse i högst sex år. Lag (2017:719).

Krigsförbrytelse genom upphävande av rätten till domstolsprövning

 

7 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en internationell väpnad konflikt eller ockupation, den som helt eller i betydande omfattning upphäver motpartens medborgares rätt till prövning i domstol av civila eller andra medborgerliga rättigheter.
Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse som avser särskilt skyddade insatser eller kännetecken

 

8 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. riktar ett anfall mot personal, anläggningar, materiel, enheter eller fordon som deltar i en humanitär biståndsinsats eller i en fredsfrämjande insats i enlighet med Förenta nationernas stadga, under förutsättning att dessa är berättigade till det skydd som gäller för civila eller civil egendom enligt allmän folkrätt,
   2. riktar ett anfall mot personal, byggnader, utrustning, medicinska enheter eller transporter som i enlighet med allmän folkrätt har rätt att bära kännetecknen röda korset eller röda halvmånen eller något annat på motsvarande sätt erkänt internationellt kännetecken, eller
   3. i strid med allmän folkrätt använder ett kännetecken som avses under 2 för militära ändamål eller använder parlamentärflagga, Förenta nationernas flagga, fiendens flagga eller militära beteckningar eller uniform, på ett sätt som leder till död eller allvarlig personskada.
Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom användande av förbjudna stridsmetoder

 

9 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. riktar ett anfall mot en civilbefolkning som sådan eller mot enskilda civila som inte direkt deltar i fientligheterna,
   2. riktar ett anfall mot byggnader som är avsedda för religion, undervisning, konst, vetenskap eller välgörande ändamål, mot historiska minnesmärken, kulturegendom, sjukhus eller uppsamlingsplatser för sjuka och sårade eller mot annan civil egendom, under förutsättning att dessa inte utgör ett militärt mål,
   3. riktar ett anfall mot städer, byar, bostäder eller byggnader som inte försvaras och som inte utgör ett militärt mål,
   4. riktar ett anfall mot ett militärt mål som kommer att leda till att civila kommer att dödas eller skadas, civil egendom förstöras eller den naturliga miljön förorsakas allvarliga skador i en omfattning som saknar proportion i förhållande till den konkreta och omedelbara övergripande militära fördel som kan förväntas,
   5. med användning av förrädiskt förfarande dödar eller skadar någon som tillhör motpartens nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper,
   6. beordrar eller hotar med att pardon inte kommer att ges,
   7. använder en skyddad person för att genom hans eller hennes närvaro motverka att motparten går till anfall mot vissa platser eller områden eller mot nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper eller för att främja egna militära operationer, eller
   8. i avsikt att utnyttja utsvältning som stridsmetod berövar en civilbefolkning livsnödvändiga förnödenheter.
Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom användande av förbjudna stridsmedel

 

10 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. använder gift eller giftiga vapen,
   2. använder biologiska eller kemiska vapen, eller
   3. i strid med allmän folkrätt använder annat stridsmedel som är av sådan beskaffenhet att det kan förorsaka överflödig skada eller onödigt lidande eller som är urskillningslöst.
Straffet är fängelse i högst sex år.

Grov krigsförbrytelse

 

11 §   Är brott som avses i 4-10 §§ att anse som grovt, döms för grov krigsförbrytelse till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en plan eller politik eller som en del av en omfattande brottslighet eller om gärningen förorsakat död, allvarlig smärta eller skada eller svårt lidande, omfattande skada på egendom eller synnerligen allvarliga skador på den naturliga miljön.

Subjektivt rekvisit avseende barns ålder

 

12 §   Till ansvar som i 1 § första stycket 5 eller 4 § första stycket 11 är föreskrivet för en gärning som begås mot ett barn under viss ålder ska även den dömas som inte insåg men hade skälig anledning att anta att barnet inte uppnått den åldern.
Ansvar för förmän

Utvidgat gärningsmannaskap

 

13 §   En militär eller civil förman som underlåter att vidta de för honom eller henne möjliga åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra att folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underlydande som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska anses som gärningsman.

Underlåtenhet att utöva kontroll

 

14 §   En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att utöva särskild tillsyn över en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att utöva kontroll till fängelse i högst fyra år, om den underlydande har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse som förmannen borde ha förutsett och hade kunnat förhindra.

Underlåtenhet att anmäla brott

 

15 §   En militär eller civil förman som, när det kan ske utan fara för att förmannen avslöjar egen brottslighet, underlåter att för undersökning och lagföring anmäla skälig misstanke om att en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för underlåtenhet att anmäla brott till fängelse i högst fyra år.

Försök m.m.

 

16 §   För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:515).”

Så långt Annika.

Jag låter Erik Johansson avrunda:

Kommunismen är mycket utbredd runt om i världen, där Sverige går i bräschen för en ”kommunistisk världsordning” med en världsregering, en världsreligion, en världsvaluta och en världsmilitär för att kunna tvinga på sin egen politiska agenda över en intet ont anande befolkning, som är en maktfullkomlig självreglerande totalitär polisstat av en liten grupp revolutionärer.
Ryssland är på inget vis synonymt med kommunismen. Ryssland upptar bara den olyckliga positionen att vara kommunismens första offer. 
Kommunism är synonymt med världsrevolutionen och strävan efter att störta alla nationer, inklusive avskaffandet av patriotism, religion, äktenskap, familjen, privat egendom och alla politiska och civila rättigheter, och etableringen av en global diktatur över det så kallade proletariatet (egendomslösa arbetarklassen).
Även om Sovjetuninionen inte längre existerar som en stat, råder det inget tvivel om att kommunismen dominerar världen. I dag genomsyras Sverige och andra länder av kommunism, men folket i världen är tyvärr omedvetna om den lömska rörelsen, symboliken, dess ursprung och de hemliga sällskapen som står bakom världsledare och finansierar störtandet av regeringar som nu tar över hela planeten.
Under kommunismen finns det ingen frihet eller pressfrihet. Staten kontrollerar alla ”nyheter” och media; de utfärdar propaganda och manipulerar allmänheten på alla möjliga sätt.
Under kommunismen gäller mycket sekretess, och inkluderar i allmänhet en hemlig polisstyrka som kommer att krossa allt motstånd eller oliktänkande åsikter och röster. Kommunismen är inte något som människor medvetet skulle vilja omfamna om man värderar frihet och mänskliga rättigheter.
Målet är att kollektivisera arbetsmarknaden, och bygga ett samhälle där massorna pacificeras och dummas ner med television, alkohol & droger, samtidigt som de görs ignoranta genom massmedia och ”utbildning” som lär ut vad de ska tro, tycka och tänka.
Man använder också välkända indoktrineringstekniker och propaganda för att söndra- och härska över folket, t.e.x. genom politik, religion, kön, ras och ålder. De omedvetna slavarna blir då alldeles för upptagna med att slåss mot varandra, utan att riktigt förstå vad som sker (de rika blir rikare, och de fattiga blir fattigare).
Kommunismen kommer till makten efter att ett land har en betydande och förödande ekonomisk kollaps, ett stort militärt nederlag, en fruktansvärd naturkatastrof eller någon annan katastrof som har fått landet på knäna. När ett land har uthärdat en hemsk nationell tragedi, kommer kommunismen alltid att erbjuda att återställa nationen för att kunna komma till makten.
När landet är som svagast och mest sårbart kommer kommunismen att posera som ”räddare”, men de är bara vargar i fårakläder.
Som synes faller det också ett ansvar på alla de extremt politiskt korrekta statliga tjänstemän (förmän) som låter detta ske. Jag vet själv hur politiskt korrekt officerskåren är så ett tungt ansvar faller på dem att Sverige har kunnat utvecklats till en kommunistdiktatur utan att någon ingripit.
Läs också mitt inlägg med titeln ”Om socialismen som navet för den nya världsordningen”.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: