Om den episka korruptionen i den svenska politiken

Image result for korruption

2019.11.04

https://hagenbo.blogspot.com/2019/11/om-den-episka-korruptionen-i-den.html?fbclid=IwAR23y4YHMk9jKSfP7anT1VTFJ924ZKiBzibD3_6ZTco6kZUESI5A8xs0TVE

Annika Gran Charmolu fortsätter här sin betraktelse över bananrepubliken Sverige.
Läs tidigare inlägg här.

Statsminister Löfvén sa lättvindigt att han kunde tänka sig att sätta in militär för att stävja brottslighet och oro i ett anförande i Riksdagen- januari 2018. Han visade obetänksamt korten helt enkelt.- Allt var sedan länge upplagt och planerat för ett militärt ingripande för att upprätthålla ordning i Sverige. Oroligheter var sedan länge planerade och orkestrerade – hela sjuklövern bidragande och införstådda.
Regeringen Löfvén har dolt undertecknat dokument för folket. Jag har sökt dokumentet som ska stå att finna i enlighet med offentlighetsprincipen.

Sökte dokumentet i databaser – regering, utrikesdepartement, justitiedokument – utan att lyckas.
Fann heller inget riksdagsbeslut om att FN görs till beslutande organ gällande Sveriges styre vid ”civil oro” i landet.
Undertecknandet av detta dokument och dess skrivningar skedde i medieskugga våren 2016. (Framtidsministern Kristina Persson var ju inte heller något större affischnamn i regeringen.)
Gällande ovan nämnda avtal rubriceras det som ”Principles” (principer) FN’s skrivningar påstås alltid vara icke-bindande. Men över tid så vet vi att i Sveriges fall har alltid utfallet blivit att de blir bindande i praktiken.
Detta avtal kan länkas till att Löfven-regeringens Margot Wallström som utrikesminister mutade sig till en temporär plats i FN’s säkerhetsråd under samma tidsperiod. Man tog biståndspengar och ”köpte” platsen.
Dokumentationen runt denna muthärva doldes på otillåten hemlig server på UD. Skandalen på UD bestod egentligen av flera delar:
-Användande av biståndspengar utan riksdags-nämndbeslut/budget, såvida det inte skett i samförstånd med 7-klöver, till mutor.

-Dold dokumentation i strid mot offentlighetsprincipen.

-Otillåten serverinstallation på UD. (Utrikesdepartementet).
Man var målinriktade att sitta på denna plats, och släppte allt vad lagar och regler för att vinna denna plats under denna tidsperiod.
Sålunda valdes Sverige  in i FN:s säkerhetsråd med god marginal 28 juni 2016.
Då Löfvén-regeringen i mediaskugga undertecknar FN’s ”Kigali Principles” maj 2016 har redan regeringen mutat till sig en plats i FN’s säkerhetsråd för att inneha denna temporära plats under 2017 och 2018.
Utifrån FN’s ”Kigali Principles” skrivningar om dess rätt till övertagande av Sveriges styre vid civil oro (maj 2016) så hade den socialdemokratiska regeringens nu säkrat denna kritiskt centrala avgörande plats. Detta för att Socialdemokraterna vid Sveriges kollaps, med risk för inbördeskrig, sitta på plats.
Detta för att med mandat genom svenska regeringens tidigare undertecknande av Kigali Principles kunna fatta beslut om att sätta in FN’s militära numera väpnade styrkor i Sverige.
Sveriges socialdemokratiska ledning var inriktade på att utifrån sin säkerhetsrådsplats ha fortsatt stort inflytande på styret av Sverige.

– ett land i undantagstillstånd
– ett Sverige underställt FN’s säkerhets råd
– ett Sverige utan egen demokratisk beslutanderätt utan
– ett slags ”protektorat” underställt  FN-säkerhets råd och dessas militära styrkor på obestämd tid.
Men det gick inte som planerat. Det kom grus i maskineriet.
Ingen kan ha undgått att se svensk ledning haft starkaste band till globalismen, FN och FN’s Agenda 21/Agenda 2030. Det kan heller inte undgått någon svensk att Sjuklövers ledningar bejakat Obamas presidentskap och administration. Givet var att man från svenskt håll hade Obamas tidigare Secretary of State – Hillary Clinton som favorit till presidentskapet i USA 2016.
De initierade visste att Soros-understödda Clinton var inte bara förespådd att vinna, utan att man hade ”riggat”” hennes möjligheter och att därför valförlust mot republikanske Trump i princip var helt uteslutet.
Så händer det som inte kunde hända. Patriotiska, pro-nationelle Trump vinner presidentvalet 8 november 2016. Han hade tydligt deklarerat att han var för nationers självbestämmande. Han hade öppet och tydligt deklarerat att han var mot globalism och därmed FN’s Agenda 21/Agenda 2030.
Redan då hade man framtagna planer på att avsätta honom. Detta har man aktivt konspiratoriskt försökt med sedan dess och gör så än idag än idag tre år efter valsegern.
2018 i januari då Löfven yttrade sig om militärt ingripande hade man säkerligen förhoppningar om att man skulle lyckas med det det i USA. Sverige hade då sin plats i säkerhetsrådet.
Hade Clinton lyckats hade världen som vi känner den sett annorlunda ut. Sverige i synnerhet hade sett annorlunda ut. Sverige hade med ett USA under Hillary Clintons ledning haft som planerat genom olika givna förutsättningar kunnat kollapsa.
Nu står de där snopet 7-klöverns ledande. De som försökt med olagliga medel de facto göra statskupp i USA går mot åtal. Sverige visade sig dessutom betydligt mer stresståligt och svenskarna betydligt mer toleranta, fredliga och tålmodiga än de räknat med. Platsen de fult tillskansade sig i FN’s säkerhetsråd 2017/2018 fick de ingen nytta av.
Trump, som blev ”head huntad” till kandidatur av patrioterna i USA, kommer gå till historien som den mest folkligt käre presidenten genom tiderna.
Inget kan stoppa att han vinner valet 2020. Han har inte bara folket med sig utan även patrioter som står upp för konstitution, lag och rättvisa.

De främsta företrädarna återfinns inom Department of Justice under Bill Barr/ åklagarväsende, det militära och bland lagstiftande kongress- och senatsledamöter, samt organisationer, varav den främsta Judicial Watch under Tom Fitton, C-Span och utöver dessa alla medborgarinitiativ och medborgarjournalister.

Jag förstår att etablerad svensk politikeradel nu är hårt pressade för man lierade sig med de korrupta, kriminella, landsförrädarna och dito globalist-elit.
De vet att via den patriotiska militären har nu Trumpadministrationen tillgång till all samtlig underrättelse via amerikanska militära underrättelsetjänsten utöver NSA’s megastora datalagringscentral I UTAH där samtlig digital kommunikation på jorden sedan åratals finns lagrad. Så även den mellan de svenska makthavarna med deras globalistlierade partners och herrar i USA och runt Jorden.
Alla dessa som tillsammans i det fördolda bedragit folk runt jorden är hårt trängda. Supermakten USA, med patrioter i ledning, är i förhandlingar med jordens nationer för att att frigöra dessa från globalisternas grepp.

Inga av de globalistanknutna aktörerna runt om i jordens alla nationer kan längre kommunicera med varandra digital. (Dvs i mail, per telefon utan endast via faktiska möten eller via kurirer.

Som krigförande part i den digitala tidsåldern där snabb kommunikation är av avgörande betydelse är detta ett underläge. (Därför reste Obama till Stockholm i sommar).

Tyvärr kommer sanningen ikapp. Och det gäller våra svenska styrande ledande politiker. (Belysande exempel är Morgan Johansson som stammande rapar upp propaganda-floskler angående kriminalitet och våld i Sverige i riksdagen. Men ridåerna av lögner är alltmer genomskinliga och absurt sjuka och vansinniga.
Demokrati förutsätter att man har möjlighet att välja mellan alternativ. Sju svenska etablerade partier, med toppstyrning, har enats om en gemensam väg – en väg från nationalstat Sverige till ett globalistiskt välde. Denna väg och politiska målsättning har nu nått vägs ände! Svensk demokrati behöver en renässans!
Sju partier enade mot ett mål – nationalstatens Sveriges upplösande – representerar inte på något vis demokrati eller folkvilja.
När sanningen når svenska väljare riskerar vi att stå med ett enda parti som själva kommer regera över Sverige i årtionden.
Vad jag därför råder partimedlemmar under sjuklövertak är att avsätta partitopparna, utan dessa omformulera partiprogram genom att släppa fram andra genom nyrekrytering av människor med konkreta förslag om hur vi ska förvalta och restaurera Sverige.
Ta främst in de med arbetslivserfarenhet och dem med formell utbildning som de praktiserat. Skapa nya realistiska konstruktiva visioner för Sverige. Annars kommer era partier gå i graven. Detta för en demokratiskt mångfald!
Svensk politikeradel har omvandlat framgångssagan Sverige till en mardrömshistoria. Denna mardrömshistoria kommer utvecklas oändligt om inte partimedlemmar tar sitt ansvar, om inte vänsterbliven medias journalister står upp för sitt kall – sanning, fakta, åsikts- och yttrandefrihet.
De politiska toppar ansvariga såväl som medlöpare kommer förr eller senare att ställas till svars av supermakten USA under patriotiskt flagg. Med Sveriges ledarskap lierade med amerikansk ”fiendepart” måste dessa svenskar avgå. Annars riskerar Sverige att bli helt ”ägt”.
Eller ska de fortsatt iscensätta monstruösa terrorattacker mot jordens befolkningar till vägs ände för att dölja sina illdåd mot folket och skändning av demokratin? Det får vara slut nu!
Förvaltandet, vårdandets, skapandets princip, öppenhet och demokratiska principer, lag och rätt ska återställas i Sverige!


Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

1 svar

  1. Hang them high!

    Gilla

%d bloggare gillar detta: