Greta Thunberg och Big-Biz klimat charaden

Den här artikeln är en av de bästa vad gäller Greta Thunberg och vad hon står för kontra de verkliga problemen vi har ute i naturen och för människors hälsa. Läs den här och begrunda den propaganda hon företräder och vilka de verkliga problemen är. Ännu en gång – du är grundlurad!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

climate charade Greta Thunberg

October 3, 2019
Tony Cartalucci

https://thefreedomarticles.com/greta-thunberg-big-biz-climate-charade/

EN ÖVERSIKT …

HISTORIEN: Vem står bakom den unga klimataktivisten Greta Thunberg? Representerar hon äkta aktivism, eller använder hennes hanterare henne i ett exempel på barnutnyttjande (- barnarbete)?

FÖRSLAGET: Bakom Greta står organisationen Fridays for Future, som finansieras via 350.org, en grupp som har publicerat en handbok som beskriver dygderna i CIAs-färgrevolutioner / kupper. En av finansiärerna till 350.org är NWO-mästar-manipulatören George Soros.

En 16-årig tjej står uppenbarligen inte bakom en ”global rörelse” som kräver ”klimatåtgärder” från regeringar. De stora västerländska medierna gör det. Och allt som företagsmedia står bakom, kan säkert inte beskrivas som ”gräsrotsnivå.” Det är västerländska mediers dagliga marknadsföring av denna 16-åring som har skapat ”hennes” rörelse för henne.

Hennes familjebakgrund av underhållare och artister är särskilt intressant i detta avseende – Greta Thunberg är dotter till underhållaren Malena Ernman och skådespelaren Svante Thunberg och barnbarn till skådespelaren Olof Thunberg. Hon är den perfekta kandidaten, omgiven av perfekta tränare för att bli en central figur i  företagens PR.

Också bakom den växande drivkraften för denna ”klimatåtgärds” -rörelse ligger en myriad av företagsstiftelser – beryktade för deras stöd för regimförändringar runt om i världen, skydd och främjande av företagsfinansierade specialintressen och samverkan av legitima orsaker, allt från mänskliga rättigheter till som nu, oron över vår kollektiva påverkan på miljön.

Precis som ”kriget mot terrorn” var en bedräglig kampanj riktad mot mycket verkliga terrorister – utgör Greta Thunbergs ”Fridays for Future” klimatrörelse en bedräglig kampanj som syftar till den verkliga miljöskada som förekommer runt omkring oss.

Och precis som ”kriget mot terrorn” där USA faktiskt avslöjades för beväpning och finansiering av just de terrorister som de skulle bekämpa – allt som en ursäkt för att främja annars oförsvarliga aggressionskrig, stöds ”Fridays for Future” av och avanceras av de allra värsta miljööverträdarna på jorden för att framskrida med en agenda som möjliggör en annars oförsvarlig och inte populär politik – av vilka många lätt kommer att försenas eller omdirigeras i väst medan de påtvingas utvecklingsländer.

”Klimatåtgärder” som tvingas på utvecklingsvärlden syftar till att förkroppsliga framsteg och beviljar västvärlden ett uppskov från dess annars oåterkalleliga ekonomiska, politiska och militära nedgång på den globala scenen och dess förmåga att tvinga och utnyttja dessa nationer, deras folk och deras resurser.

 

Vilka är ”Fridays  for Future?”

Att följa pengarna är särskilt lätt för att avslöja ”Fridays for Future”. ”Rörelsens” egen webbplats – www.fridaysforfuture.org – under ”About” innehåller en lista över webbplatser som utgör ”rörelsens” nätverk. Varje sida innehåller en lista som innehåller School Strike 4 Climate (SS4C). De innehåller också länkar till olika supportrar och dotterbolag. Den kanadensiska sidan har till exempel en ”Promo Toolkit” -sida full av resurser från företagets stiftelser.

350.org har publicerat ”Handbok för klimatbeständighet” som innehåller ett ”förord” av Greta Thunberg själv.

Handboken listar noll relevanta problem eller åtgärder angående faktiska miljöfrågor och är istället ett hopkok av välkända CIA-finslipade taktiker som används av USA för sina så kallade ”färgrevolutioner” runt om i världen. Handboken citerar till och med den amerikanska omstörtningen i Serbien och Ukraina som exempel för miljöaktivister att följa. När det gäller Serbien skulle handboken hävda:

En grupp ungdomar i Serbien kämpade våldsamt mot sin mäktiga, hänsynslösa diktator i Serbien. De krävde att varje person som gick med i deras rörelse som skulle lära dem den uppochnedvända triangeln. De ledde utbildningar för att förklara konceptet och deras plan för att ta bort pelarna som de såg.

Denna strategi var en viktig ingrediens i deras rörelse. Och de lyckades med att störta den brutala serbiska diktatorn.

I verkligheten skulle USA själv så småningom avslöja att ingen sådan taktik fungerade och istället var det de miljoner dollar som den amerikanska regeringen trattade in i Serbien för att stödja ett hemligt kupp som så småningom avsatte den serbiska regeringen.

Denna kupp var inte för att stoppa en ”brutal diktator”, utan snarare för att fälla Serbien, dess folk och resurser till USA:s östutvidgning mot de ryska gränserna.

New York Times i sin artikel, ”Vem tog egentligen ner Milosevic?”, skulle medge:

Med stöd av omfattande finansiering från Förenta staterna lockade Otpor dem ständigt från trögheten och introspektiv desperation på 1990-talet, då den mest avgörande handlingen av de bästa och ljusaste var emigration som ett förslag om svepskäl. Genom marscher och hån, fysiskt mod och mental smidighet växte Otpor till den underjordiska massrörelsen som stod vid den disciplinerade kärnan för den dolda revolutionen som verkligen förändrade Serbien. Ingen annan oppositionsstyrka var lika oroande för regimen eller så kritisk till dess störtning.

New York Times skulle också erkänna detaljer om omfattningen av USA:s finansiering:

Amerikanskt bistånd till Otpor och de 18 partierna som slutligen drog bort Milosevic är fortfarande ett mycket känsligt ämne. Men Paul B. McCarthy, en tjänsteman med det Washington-baserade National Endowment for Democracy, är redo att avslöja några detaljer.

McCarthy säger, ”från augusti 1999 började dollar flyta in till Otpor ganska avsevärt.” Av de nästan 3 miljoner dollar som hans grupp spenderade i Serbien sedan september 1998, säger han, ”Otpor var verkligen den största mottagaren.” Pengarna gick till Otpor-konton utanför Serbien.

De ”unga människorna i Serbien” var framgångsrika endast på grund av tvivelaktig, hemlig amerikansk finansiering. De var framgångsrika och deras ”ansträngningar” lovordades av de västerländska medierna endast för att deras ansträngningar till sist tjänade USA:s specialintressen.

Serbien är inte mer ”fritt” eller ”demokratiskt” idag än vad det var under Milosevic tid. Den enda verkliga förändringen har varit ansträngningarna att dra den trasiga nationen västerut mot Washington och Natos bana och bort från dess traditionella band till Ryssland. I huvudsak drogs Serbiens ungdomar in som ovetande deltagare för att utöka amerikansk hegemoni, inte för att främja ”demokratin.”

På många sätt valde 350.org det perfekta exemplet för att illustrera exakt vad ”Fridays for Future” egentligen handlar om – ett cyniskt PR-trick som uppenbarligen finansieras och regisseras av västerländska specialintressen med ”ungdomar” och en välmenande agenda som täckning.

I stället för att specifikt och uttryckligen rikta sig mot de värsta miljööverträdarna på jorden – företag som Monsanto, Bayer, DuPont och Syngenta som besprutar vår mat och miljö med gift, eller Exxon, BP och Shell för deras försök att försvara bensindriven energi eller arbetskraft inom fackföreningar som America’s United Automobile Workers, som är en del av en samlad insats för att sabotera elfordonstillverkare som Telsa – är ”Fridays for Future” allierade med dem för att ställa tvetydiga krav och ge naiva ungdomar illusionen av att något måste göras.

Värst är det fortfarande att denna rörelse faktiskt kommer att leda till att mycket av bördan för dessa företagsbrott mot miljön och människors hälsa flyttas till allmänheten i form av nya skatter och förordningar.

Vem finansierar 350.org?

Eftersom 350.org har skrivit handboken som ”Fridays for Future” följer, skulle det vara användbart att veta vem som exakt ligger bakom 350.org och därmed den dagordning och rörelse den främjar.

Organisationen listar cirka 200 olika privata och företagsstiftelser som finansierar sin verksamhet.
Detta inkluderar ökända aktörer som CREDO – ett vinstdrivande telekomföretag som använder aktivismens skydd för att bygga upp en lojal – om inte fanatisk – kundbas. Det inkluderar också den stora farma-kopplade (läkemedels-) Burroughs Wellcome Fund.

KR-stiftelsen finansierar både 350.org direkt och finansierar även andra stiftelser som listas på 350.org: s givarlista, inklusive New Venture Fund och European Climate Foundation.

Oak Foundation finansierar inte bara direkt 350.org – den finansierar också många andra givare som finns på 350.org: s lista inklusive Climate Change och European Climate Foundation.

Oak Foundation är djupt engagerad i praktiskt taget alla aspekter av USA:s ”supermakt”, som sponsrar organisationer som är involverade i USA-finansierade ”färgrevolutioner” såväl som fronter som poserar som mänskliga rättighetsförespråkare som Amnesty International vars roll är att tillverka brott mot mänskliga rättigheter för att motivera USA:s aggressionskrig där mycket verkliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna utspelar sig.

Bredvid The Oak Foundation ligger George Soros och hans Open Society Foundation samt den amerikanska regeringens eget National Endowment for Democracy (NED) och dess olika dotterbolag och stiftelser.

”Fridays for Future’s” officiella webbplats är Amnesty International öppet listad som en av flera organisationer som hjälper rörelsen med juridiska frågor. The Open Society-länkade Tides Foundation visas också på 350.org:s lista över givare.

NED-kopplade ”fackföreningar” – American Federation of Labour and Congress of Industrial Organisations (AFL-CIO) – är också starkt involverade i ”Fridays for Future” –rörelsen. Fackföreningar i andra länder som Australien erkänner öppet att de är med och organiserar själva protesterna.

Äldre historier Democracy Now! like, “Unholy Alliance?  AFL-CIO och National Endowment for Democracy i Venezuela, ”illustrerar banden mellan NED och AFL-CIO och deras roll för att främja USA:s utrikespolitik. NED har sedan tagit bort länkar från sin webbsida som dokumenterar sin direkta finansiering av AFL-CIO och dess aktiviteter över hela världen.

Sierra Club listas också som en av 350.org:s givare. De får finansiering inte bara från tvivelaktiga off-shore-konton (skatteparadis) – de har också bokstavligen tagit pengar från big-oil.

Time skulle rapportera i en artikel från 2012 om bara en instans av Sierra Clubs stora oljesponsorer som:

TIME har lärt sig att mellan 2007 och 2010 accepterade Sierra Club över 25 miljoner dollar i donationer från gasindustrin, främst från Aubrey McClendon, VD för Chesapeake Energy – ett av de största gasborrningsföretagen i USA och ett företag som är starkt involverat i fracking— för att hjälpa till att finansiera klubbens kampanj Beyond Coal.

Medan Time hävdar att Sierra Club ”slutade” att ta emot dessa pengar – var det bara för att informationen blev offentlig – inte på grund av någon grundläggande fråga om att ta emot stora oljepengar eller för att man arbetar på uppdrag av big-oil agendan.

Det som också avslöjas i artikeln från 2012 är att Sierra Club främjade en ”anti-kol” -agenda – inte för miljöns skull – utan för skiffergasindustrins räkning.

”Fridays for Future” – en rörelse som till slut sponsras och styrs av samma kollektiva intressen och organisationer – har ingen avsikt att hjälpa miljönutan snarare för att hjälpa de specialintressen som skapade rörelsen under skyddet av att främja ”miljövänlighet”.

Klimat Charad: Bra avsikter är inte tillräckligt

Ungdomarna som går med i dessa rörelser har utan tvekan rätt intentioner – men själva rörelsen marknadsförs mot ungdomar specifikt för att de saknar erfarenhet och den bedömning som behövs för att förstå skillnaden mellan hur regeringen ”fungerar” i sina skolböcker och hur den faktiskt fungerar när pengar och specialintressen är inblandade.

Greta Thunberg och ”hennes” rörelse – om de på något sätt faktiskt hotar de specialintressen som fortfarande dominerar det västerländska samhället – skulle de  bli marginaliserade, censurerade, bli nersmetade och attackerade genom media. På deras protestplatser – skulle de attackeras med tårgas, motstånd och jagas bort från gatorna. Och alla konkreta ”åtgärder” som de hotar är att de undergräver storföretag som de förespråkar och som omedelbart borde förbjudas.

Det faktum att de som ansvarar för att undertrycka de faktiska förändringarna i Väst hjälper också ivrigt till med att underblåser Greta Thunberg och ”Fridays for Future” . De bör berätta för den genomsnittliga åskådaren allt de behöver veta om legitimiteten och medverkan i dessa protester, men de borde även undersöka det ekonomiska och organisationer som öppet sponsrar, och främjar eller till och med leder rörelsen.

Men ekonomierna och banden är obestridliga och ganska välkända bevis som binder fallet med ”Fridays for Future.”

Miljön behöver verklig hjälp

Mänsklig civilisation påverkar utan tvekan miljön negativt.

Stora jordbruk förgiftar vårt land och vatten med kemikalier och genetisk kontaminering. Storoljan smutsar ner luften. Storförsvaret skräpar ner slagfält med utarmat uran som utgör en modern motsvarighet till att plöja jorden med salt. Plastförpackningar som är nödvändiga för en ”globaliserad” konsumtion fyller vårt land och våra hav.

Även om man inte tror på en vanliga uppfattningar om ”klimatförändringar” har petroleumbaserade transporter en direkt och obestridlig inverkan på människors hälsa som måste minskas om den inte helt kan elimineras. Den rikedom och makt som konsolideras av storenergin är också ett stort socialt problem som måste konfronteras.

Om Greta Thunberg och hennes Fridays for Future-aktivister ville ”rädda jorden”, skulle de samlas utanför huvudkontoret till de företag som är ansvariga för dessa brott – och inte protestera utanför kontoren till de politiker som de företräder.

När ”Fridays for Future” börjar förespråka en bojkott av storpack och deras oljeberoende, globala omspännande leveranskedjor till förmån för lokalproducerat och lokalt näringsliv – när de protesterar mot genetiskt modifierade organismer och storjordbruksproducerad mat till förmån för lokalt producerade ekologiska produkter och när de börjar förespråka och investerar i alternativ energi snarare än att kräva att regeringen gör det för dem – då kommer de äntligen att vara på väg mot ett växande antal mycket verkliga aktivister som redan arbetar för att verkligen rädda miljön.

De kommer också att inse att dessa riktiga aktivister – som slitit i flera år – aldrig har varit kända för dem eftersom kameror och studior ivrigt främjar ”Fridays for Future” och deras anemiska, samordnade ”aktivism”. De har redan för länge sedan arbetat hårt för att marginalisera, censurera, smeta och attackera dessa äkta aktivister.

 

Klimat Charade vs. äkta aktivism

Äkta aktivism – som marknadsföring och investeringar i lokal tillverkning och jordbruk – har redan varit inriktad på lagstiftning för att förbjuda den eller åtminstone – på allvar komplicera den så att den är opraktisk att bedriva.

Så här kan man se skillnaden mellan äkta aktivism och sam-optimerad eller till och med tillverkad aktivism – genom att se vart företagsmedias kamera är riktade mot och vem företagens specialintressen är, genom sina faux filantropiska fronter som de främjar.

Miljön står verkligen inför en nödsituation – inte bara på grund av den verkliga skada som den mänskliga civilisationen utgör på den – utan också på grund av vem som allmänheten har lagt sin tilltro på för att fixa den.

Och slutligen – om miljön är i så svårt ansträngd, varför överlåter världen den till en 16-åring och en rörelse som påstås bestå av barn?

Barn rekryteras för att de är den enda demografiska vänstern som fortfarande har möjlighet att sätta sin tilltro på fronter som Sierra Club, Amnesty International, The Tides Foundation, The Oak Foundation och många andra instrument av västerländsk företagsfinansierand makt som sedan länge utsatt dem för misstro och förakt för resten av den globala allmänheten.

Greta Thunbergs berättelse är inte en inspiration och aktivism – den är ett utnyttjande av barn, för att manipulera allmänhetens uppfattning och för ett återtagande av specialintressen som desperat söker en publik – vilken publik som helst – som fortfarande är trolig nog att tro på och hjälpa till med att återuppbygga fasaderna som användes för att täcka deras annars öppna självändamålsagenda.

Miljön måste räddas, men inte med storföretagens ”Fridays for Future” –klimatpropaganda.Kategorier:Hälsa, klimatet, Naturen, naturförstöring, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: