Detta är Löfvéns historia – allt du inte ska veta

lovens-historia

Blenda W Thor
2019-10-20
https://www.s-sanningen.com/historia?fbclid=IwAR3HbbG9r3Gi6NcI3oOsp-ewRRa4zbZHDKaIKjgojkexq0URKImyYal-z-4

Nu har Stefan Löfven åter igen anklagat andra partier för att ha en ”nazistisk” bakgrund. Han anklagade tex Sverigedemokraterna för att de bildats ur gruppen ”Bevara Sverige Svenskt”. Denna fras ”Bevara Sverige Svenskt” myntades av den socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hanson då Socialdemokraterna fortfarande studerade rashygien och tvångssteriliserade de icke önskvärda i det svenska folkhemmet. Stefan Löfven anklagade också att Jimmie Åkesson skulle lyssnat på s.k. ”Vit makt musik” på en fest i ungdomsåren.

Med dessa bleka påståenden så måste ju socialisterna själva ha ett kritvitt och fläckfritt förflutet? Ska vi titta lite i Löfvens backspegel? Det är en skammens historia Löfven sällan – eller aldrig- talar högt om:

Visste Du att Socialdemokraterna tvångssteriliserade över
63 000 svenskar? De svenskar som socialdemokraterna tvingade till tvångssterilisering var så kallade imbecilla, undermåliga individer, idioter, epileptiker, tattare, sinnesslöa, personer med lösaktigt sexualliv, homosexuella samt minoritetsgrupper som samer och romer. Dessa ansågs inte tillräckligt ”svenska” för att skydda den svenska folkstammen och folkhemmet från degeneration. Man steriliserade av rashygieniska skäl, av folkhälsoskäl, av ekonomiska skäl och för att kontrollera asociala. Mellan 1934 och 1976 tvångssteriliserade Socialdemokraterna över 63,000 svenskar. Inget annat parti i världshistorien har tvångssteriliserat så stor andel av sina egna medborgare som Socialdemokraterna! 
(länk)

Related imageVisste Du att Socialdemokraterna under kriget uppförde 14 hemliga slutna hårdbevakade koncentrationsläger i Sverige där människor fängslades utan domstol och tidsbestämda straff?  Det var den socialdemokratiske partiledaren och statsministern Tage Erlander som var högste chef för dessa 14 hemliga svenska koncentrations-läger! En fånge som flyttats från ett tyskt läger uppgav att förhållandena i de svenska lägren var lika miserabla som i de tyska. Dessa slutna och hemliga koncentrationsläger hölls hemliga av Socialdemokraterna för allmänheten fram till 1990-talet. Det sista lägret stängde först 1948, tre år efter krigsslutet! (länk)

 

 

Image result for barcelonaavtalet
Visste Du att
 

Socialdemokraterna 
den 28 november 1995 skrev under Barcelonaavtalet? Ett avtal som ger muslimer och islam fritt utrymme att ta över Sverige från den svenska befolkningen den dagen de är i majoritet! Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska lagen försvåra eller förhindra muslimer att etablera sig i samhället utan att behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur eller tradition. Därför har heller aldrig muslimer fått avslag på tex moskébyggen, böneutrop, halalmat i skolor, bönerum på arbetsplatser osv. Uträkningar visar att Sverige med nuvarande massinvandring av muslimer blir västeuropas första muslimska land redan inom 40-år. (länk)

J-pass-2007-1.jpgVisste Du att
Socialdemokraterna 
föreslog för Adolf Hitler att hans nazister skulle stämpla ett sju centermeter rött ”J” i alla judars pass, så man lättare skulle kunna urskilja judar från vanliga människor vid den svenska gränsen? Visste du att detta var en socialdemokratisk idé? Socialdemokraterna ville särskilja judar från andra mer ”renrasiga” människor och eftersom judiska tyskars pass såg likadana ut som ”ariska” tyskars kontaktade socialdemokraterna nazityska myndigheterna och framförde förslaget . Resultatet blev att Tysklands judar fick ansöka om nya pass som utfärdades med ett sju centimeter stort rött ”J” stämplat på första sidan! (länk)

Hemvandandetyskasoldater.jpgVisste Du att
Socialdemokraterna 
den 8 juli 1940 tillät transiteringen av 2,1 miljoner(!)  tyska soldater, samt alla deras vapen och krigsmateriel, med järnväg genom ”neutrala” Sverige? Trafiken med de sk ”tysktågen” pågick mellan juli 1940 till augusti 1943 och innebar att Sverige faktiskt gav upp sin neutralitetspolitik samt gjorde andra eftergifter till Nazityskland. När Hitler frågade om han kunde tillåtas använda de svenska järnvägarna för trupptransport överlade inte ens socialdemokraterna med riksdagen eller informerade svenska folket. Man gav nazisterna klartecken att använda det svenska järnvägsnätet i kriget direkt! (länk)

Image result for rasbiologiska institutetVisste Du att
Socialdemokraterna
 inrättade världens första statliga rasforskningsinstitut? Syftet var att bevisa den ariska rasens överlägsenhet och att erhålla en vetenskaplig grund för ”rashygieniska åtgärder” när det svenska socialistiska mönstersamhället – Det Svenska Folkhemmet – skulle byggas under 20-talet.1922 flyttade institutet in i Uppsala gamla folkskoleseminariet på Biskopsgatan 2, senare kallat Dekanhuset. Det var i detta hus den rasbiologiska  forskningen höll till under sina första 15 år. Rasforskningsinstitut blev senare en stor inspirationskälla för Nazityskland och drömmen om Det Tredje Riket. (länk)

15dee-1388445011911_large.jpgVisste Du att
Socialdemokraterna
 vid årsskiftet 1945/46 tvångsutvisade 156 balter till den kommunistiske massmördaren Josef Stalin där de gick en mörk framtid till mötes. Många tog sitt liv, andra torterades, skickades till de fruktade Gulaglägren eller avrättades! Socialdemokraterna hemlighöll  Baltutlämningen för svenska folket i över 40 år. Först 1985 hävdes sekretessen och hemligstämpeln på en av Sveriges största skandaler under 1900-talet. Det var först på 80-talet allmänheten fick höra och bli varse vad som egentligen hände. Först den 20 juni 1994, nio år efter hemligstämpeln släppts, bad officiellt Sveriges borgerliga regering om ursäkt för det inträffade. Fortfarande har Socialdemokraterna inte officiellt bett om ursäkt för en av Sveriges mörkaste skamfläckar i historien de utförde! (länk)

 

Ryssläger gif.jpgVisste Du att
Socialdemokraterna 
1944 tvångsdeporterade över 2,500 ryska krigsfångar till den kommunistiske massmördaren Josef Stalin? Många av dem till en säker död i de fruktade kommunistiska dödslägren Gulag, till Sibiriens iskalla gruvor där miljoner människor redan dukat under av svält och köld eller direkt till Stalins arkebuserings-stationer! Ryssutlämningen (ej att förväxla med baltutlämningen ett år senare) är i stora delar fortfarande hemlighetsstämplat! De svenska arkiven är stängda vilket är ett bevis i sig att ryssutlämningen är betydligt värre och mer omfattande än det lilla vi vet idag. Vad som hände de 2 500 ryssar Löfvens parti tvångsdeporterade vägrar Socialdemokraterna fortfarande besvara! (länk)

Visste Du att
Socialdemokraterna 
tillät att 65 499 ryssar – soldater, civila, kvinnor och barn – skickades hem vid krigsslutet från Norge och Danmark via svenska hamnar i Luleå, Gävle och Sundsvall? Hem till massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins Sovjetunionen och ett okänt öde – oftast döden! Många var soldater ur Röda armén som tillfångatagits betraktades som landsförrädare och för dessa soldater fanns endast ett straff – döden!  Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen valde att fortsätta sin nya inslagna utrikespolitiska politik, vek de ner sig mot Josef Stalin och gick med på att transitera alla dessa ryssar från Norge och Danmark via Sverige hem till Sovjetunionen! (länk)

Visste Du att
Socialdemokraterna 
gav massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin tillstånd att bedriva 8 ryska fångläger i Sverige? Fångläger som i praktiken var sovjetiskt territorium! Visste Du att rysk militärpolis också fick fritt spelrum att spåra upp och fängsla ryssar till dessa fångläger i Sverige? Dessutom angav Socialdemokraterna både namn och plats på undflyende ryssar till sovjetiska myndigheter. Väl i fånglägren väntade tvångsdeportering tillbaka till Stalins Sovjetunionen som landsförrädare. En del avrättades direkt på färden över Östersjön, andra hamnade i de fruktade Gulag-lägren där miljoner slavar redan dött av svält, kyla och omänskliga förhållanden. De 8 rysslägren är en skamfläck få svenskar idag känner till och något Löfven aldrig nämnt. (länk)

samer_kata_kanstadfjord_1896-az8o4W-c9rmVisste Du att
Socialdemokraterna 
aktivt försökte – och nästan lyckades – utrota hela den samiska kulturen? På 20-talet påbörjade Socialisterna en etnisk utrensning och ett brutalt övergrepp, på gränsen till ett folkmord, på hela den samiska kulturen! Den rasistiska och samefientliga politiken som bedrevs av socialdemokraterna kallades för ”Lapp ska vara lapp.” Man tog samernas mark, man förbjöd det samiska språket och det blev till och med förbjudet att jojka. Samiska seder och bruk förbjöds, de fick ingen rösträtt. Man skickade samer till det rasbiologiska institutet i Uppsala som socialdemokraterna låtit uppföra för tvångssterilisering. Samer var inga fullvärdiga medborgare i socialismens Sverige. Det den svenska befolkningen tvingades bevittna var inget annat än ett folkmord av det samiska folket och dess kultur av den socialdemokratiska regeringen, en kränkning  och övergrepp som pågår än idag. (länk)

33059Släktträd.gifVisste Du att
Socialdemokraternas
 partiledare, tillika Sveriges statsminister, Stefan Löfvens släkt var aktiva nazister? Löfvens morfar Ludvig Löfven var aktiv nazist och och en av tusentals svenskar som besökte Hitlers ökända propaganda-olympiad i Berlin 1936. Han arbetade vid ett tryckeri för den pronazistiska tidningen Dagsposten och tidningen Den Svenske Folksocialisten, efterföljaren till Den Svenske Nationalsocialisten. Även Stefan Löfvens båda biologiska föräldrar var nazister. Fadern Karl-Alvar var aktiv medlem i den fascistisk och nazistiska organisationen ”Svensk Opposition” som bildades som en utbrytning ur ”Sveriges Nationella Förbund” 1941. Efter krigsslutet ändrades namnet till ”Nysvenska rörelsen”.  Även den socialdemokratiske partiledarens mamma Siri Margareta var som ung medlem i naziströrelsen. I de gamla nazistiska tidskrifterna med budskap som ”Handla aldrig hos en jude”, där morfar Ludvig ”Ludde” Löfven står nämnd, finns även Stefan Löfvens då 17-åriga mamma med. Frågan är om någon partiledare har mer Nazi-dna i sina ådror än just Stefan Löfven? Något att tänka på när vi ständigt hör Stefan Löfven anklaga andra partiledare för att ha gått med Nazi-armbindlar under 80-talet. Troligast var det nog då att det var lille gossen Stefan själv som satt och lekte med armbindlar och hakkors bland sina släktklenoder? (länk)

1.jpgVisste Du att
Socialdemokraterna 
gav tillstånd att under fyra års tid under omänskliga förhållanden tortera 660 ”sinnesslöa idioter” i ett mänskligt experiment på Vipeholms mentalsjukhus? Man tvingade fastbundna utvecklingsstörda och förståndshandikappade äta 30 ton socker och godis tills deras tänder vittrade sönder, sprack och ruttnade under ohyggliga smärtor. Allt för att se om det fanns ett samband mellan socker och karies, något man vid tiden redan visste fanns från forskning i England och USA. ”Vipeholmsexperimentet” kom att bli det största och vidrigaste människoexperimentet i Sveriges historia. Idag rankat som ett av världens värsta och grymmaste mänskliga experiment. Allt godkänd och sanktionerat av den socialdemokratiska regeringen och de socialdemokratiska statsministrarna Per Albin Hansson och Tage Erlander(länk)

Visste Du att
Socialdemokraterna 
försåg Adolf Hitler med all den nödvändiga järnmalm han var tvungen att ha för att på rekordtid bygga upp sin krigsmakt? Enorma mängder järnmalm skeppades från malmfälten i norra Sverige  till järnverken i Tyskland där krigsfartyg, slagskepp, U-båtar, kanoner, artilleripjäser, stridsvagnar och flygplan började massproduceras i en omfattning som Europa aldrig tidigare (eller senare) skådat. Direkt efter krigsutbrottet stoppar alla länder malmexport till Tyskland – alla utom Sverige som istället ÖKAR exporten och skickar i snitt 10 MILJONER TON malm per år till Hitlers vapenfabriker. Hitler blev helt beroende av svensk järnmalm för att kunna fortsätta kriget, något den svenska regeringen med socialdemokraterna i spetsen inte tackade nej till. Adolf Hitler startade andra världskriget men det var Socialdemokraterna som möjliggjorde det! (länk)

2762027965_5ef0021d73_b.jpgVisste Du att
Socialdemokraterna
 lät Adolf Hitler och hans nazister använda enorma lagermagasin i Luleå för att förvara krigsförnödenheter i kriget på Nordkalotten mot England och Ryssland? I Luleå hade Hitler ett jättelikt hemligt lager fyllt med 6 000 ton livsmedel, bränsle, konserver, ved, kläder, starksprit och hö till 60 000 hästar som transporterades till de tyska trupperna i Norge och Finland. Penningvärdet av enbart de 6 000 ton varor som förvarades i Karlshällsmagasinen uppskattades till en miljard kronor i dagens penningvärde. Det var först 2001 som tyskmagasinen kom till allmänhetens kännedom men 2016 antändes magasinen i en anlagd brand. Kanske ville någon sudda ut Socialdemokraternas nazivänliga historia? (länk)

file.jpgVisste Du att
Socialdemokraterna 
tillät Adolf Hitler och hans nazister att använda hela det svenska järnvägsnät som ett rullande fältsjukhus åt skadade nazisoldater och allt med Röda Korset som täckmantel och vad värre; det var vår socialdemokratiske statsminister Per Albin Hansson som var organisatören bakom hela projektet! Mellan 1941 och 1944 utfördes drygt 100 000 vårddygn på svensk räls, till större delen på tyska, men också på svenska sjukhuståg med sårade tyska nazisoldater genom Sverige. Dessa transporter hade nog intresserat många men den svenska pressen totalförbjöds av den socialdemokratiskt ledda regeringens krav att inte skriva om saken! (länk)

Visste Du att
Socialdemokraterna 
tillät Adof Hitler transportera hela krigsdivisioner genom ”neutrala” Sverige under kriget? 163-infanteridivisionen, mer känd som ”Engelbrechtdivisionen” med 14,712 nazisoldater och alla deras vapen var den mest kända. Transporten ägde rum sommaren 1941 och det krävdes 150 (!) tåg för transporten genom Sverige som bevakades av 15 000 svenska soldater! (länk)

Visste Du att
Socialdemokraterna 
i oktober 1940 tillät 1,030 tyska SS-nazisoldater ur det fruktade Dödskalle-kompaniet (Totenkopfstandarte) komma till Sverige? Detta förband hade till uppgift att samla ihop judar i Norge för vidare transport till Auschwitz och andra avrättningsanläggningar. De fick komma till Sverige på en slags ”rekreation/ upplevelsevistelse” för att se och uppleva Norrland och Sverige – allt godkänt av den Socialdemokratiskt ledda regeringen. Detta höll Stefan Löfvens socialdemokrater hemligt för den svenska allmänheten i över 40 år! Så sent som 1980 avslöjades det i hemliga dokument att Socialdemokraterna 40 år tidigare tillåtit dödspatrullen komma till Sverige. Än idag finns det ledande socialdemokrater som vägra erkänna händelsen trots klara bevis från Utrikesdepartementet! (länk)

Visste Du att
Socialdemokraterna 
direkt gav Adof Hitler understöd i kriget? Vintern 1941—42 var extrem kylig samtidigt som de tyska trupperna vid polcirkeln var olämpligt utrustade. När Nazityskland frågade Socialdemokraterna om vi – det ”neutrala” Sverige- kunde bistå dem med direkt krigshjälp under kriget tackade Stefan Löfvens anständiga parti, Socialdemokraterna, Ja till detta! Den socialdemokratiske statsministern gick utan diskutera saken vidare i riksdagen Nazisterna till mötes och tillät export av baracker och stall till ett värde av 25 miljoner kronor, plus 4 000 svenska militärtält m/39 med tältspisar och ett hundratal lastbilar! (länk)

Visste Du att
Socialdemokraterna 
 mycket väl kände till att ledande och högt uppsatta socialdemokratiska politiker köpte sex av prostituerade kvinnor och av minderåriga flickebarn under 70-talet? Men istället för att avslöja och utreda gav man order till polismyndigheten att mörklägga och tysta ner. Den sk Bordellhärvan avslöjades av journalisten Peter Bratt 1976. Bland sexkunder och pedofilerna fanns socialdemokrater som Lennart Geijer, Gunnar Sträng och självaste Olof Palme(länk)

ledare_barnhem.jpgVisste Du att
Socialdemokraterna 
 under den s.k. ”Barnhemsperioden” (1945-1980) lät 300 000 barn lämnas åt sitt öde? De kränktes, misshandlade, utnyttjades och vansköttes  på välfärdsstatens barnhem. De utsattes för fysiska, psykiska, verbala och sexuella övergrepp. Ingen kontroll gjordes, ingen kontaktade dem, ingen såg eller skyddade dem, ingen tillsyn eller uppföljning utfördes. Inga enskilda samtal fördes med de utlämnade barnen.  Det socialdemokratiska folkhemmet övergav dem, överlämnade barnen till sadistiska våldsmän, pennalister och pedofiler. Ännu idag har ingen socialdemokratisk partiledare bett dessa 300 000 barnhemsbarn om ursäkt för en av vår nutidshistorias vidrigaste, värsta och största skamfläckar i modern tid! (länk)

38207458_1929012040493802_98624439376360Visste Du att
Socialdemokraterna i
dag har ett nära samarbete med Muslimska Brödraskapet, en organisation med kopplingar till IS. Också ungdomsförbundet SSU är idag till största delen en radikal muslimsk styrd organisation. I Skåne styrs idag SSU helt av islamister i enighet med Barcelonaavtalet. Detta faktum gör att Sverige är det land som snabbast byter ut sin kristna svensk befolkning mot invandrad muslimsk dito.  (länk)  (länk)

Visste Du att
Socialdemokraterna 
 är det enda politiska riksdagsparti som uteslutit deltagare på politiska möten pga av sin etnicitet och hudfärg? Det var när Socialdemokraterna/ SSU i Stockholm 2016 som etniska svenskar inte var välkomna just för de var vita svenskar! (länk)

Visste Du att
Socialdemokraterna 
har krävt att muslimer ska få en svensk helgdag på bekostnad av en kristen dito och att den svenska skolan måste anpassa sina lov efter muslimska helgdagar? (länk)

Dessutom… är det få som känner till det faktum att det var de tyska socialdemokraterna som redan på 1920-talet byggde de första koncentrationslägren i Tyskland…

och…

att Adolf Hitler var en inbiten socialdemokrat men efter Första Världskriget tyckte han att Socialdemokraterna inte stod upp för det tyska folket. Han startade då ett utbrytarparti med en mer nationalistisk inriktning; Nationalsocialisterna, de vi idag kallar nazisterna. En nazist är således en socialdemokrat som värnar sitt land och folk, något Löfven avskyr. Naziflaggans röda färg ville Hitler behålla från Socialdemokraterna vilket gör att Naziflaggan ständigt bevisar varifrån Nazismen föddes!

ratt.jpgIdag har Socialdemokraterna en valaffisch med texten; ”Stå på rätt sida av historien”.

Affischen är osmaklig på flera sätt. Dels är den uttalad riktad mot ett annat parti som Socialdemokraterna dessutom medvetet spridit lögner och förtal om men mest för att affischen åter bevisar socialdemokraternas ständiga dubbelmoral.

Från 1934 till 1944 gjorde Socialdemokraterna allt man kunde för att hjälpa Adolf Hitler till seger. Socialisterna stod helt på Nazitysklands sida under nästan hela kriget.

Från hösten 1944 när krigslyckan vänt för deras vän Hitler ställde sig Socialdemokraterna plötsligt på massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins sida och Sverige var nära bli en del av Sovjetunionen.
De Allierade var aldrig ett alternativ för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna föredrog således både nazism och kommunism (idag kan vi även lägga till islamism) före demokrati!

”Stå på rätt sida av historien” är en ständig påminnelse om socialismens dubbelmoral och att vi var allt annat än neutrala under kriget. Under kriget valde ju Socialdemokraterna fel sida av historien – TVÅ gånger! Dessutom är affischen också en påminnelse att det är Socialdemokraterna som med sitt indoktrineringsmaskineri och lögner hittat på andra partiers historia!

Socialdemokraternas ryggradslösa, oanständiga och ansvarslösa politik under kriget gjorde att omvärldens segermakter under årtionden framöver – med all rätt- inte såg oss med blida ögon. Sverige och svenska folket blev krigets ynkryggar i omvärlden för den politik Socialdemokraterna förde.

Stefan Löfven har inget att vara stolt över. Hans ”anständiga parti” ställde sig på fel sida av historien – TVÅ gånger!

Är det något kommunism och socialism alltid varit väldigt duktiga på i världshistorien så är det dölja och sopa igen sina misstag samt indoktrinera sin egen befolkning i alternativa sanningar. Om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den till slut en sanning..

Med tanke på Löfvens anklagelser att andra partier fötts ur ett Socialdemokratiskt citat och att en partiledare lyssnade på musik Löfven inte själv diggar ekar anklagelserna om nazism och rasism ihåliga. Kom ihåg att Stefan Löfven gick med i sitt parti när de fortfarande studerade rasbiologi och tvångssteriliserade människor de icke ansåg värdiga ett ariskt socialistiskt folkhem!

…och detta parti kallar han anständigt! Är det anständigt oss kan denna karln ska leda ett land? Den viktigaste frågan är dock vilken sida av framtiden Du själv står på nästa gång vi har ett demokratiskt val i Sverige?Kategorier:Svensk politik

Etiketter:,

2 svar

  1. – Om den höga bensinskatten motiveras av miljöskäl är det minst sagt märkligt att regeringen fortsätter att höja skatten trots att inblandningen av biobränsle gör både bensin och diesel mer och mer miljövänlig.
    Inblandningen riskerar även att medföra en ökad bränsleförbrukning, skriver Christian Ekström och Sofia Linder från Skattebetalarna. https://www.expressen.se/debatt/bensinen-blandas-ut-anda-hojs-skatten/

    Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: