”Därför behöver Sverige ett eget Guantanamo”

Publicerad 

”Anslutning till al Qaida-liknande rörelser måste göras olagligt och därefter måste de som aktivt anslutit sig till dessa rörelser frihetsberövas. När de sedan är frihetsberövade så kan utredningar göras i lugn och ro”, skriver Ronie Berggren på SVT Opinion. Hela artikeln kan läsas här nedan:

https://www.svt.se/opinion/sverige-behover-ett-eget-guantanamo?fbclid=IwAR1XeSFrp34UTc1qnQp0IJxB7eBV10SOX5JzvvDXEga81Ba8bq0zf-kgko0

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2019-10-15

Jodå, visst ska de som anslutit sig till Al Qaida eller nån annan terroristorganisation ställas inför rätta och dömas – men det sker ju inte i dagens Sverige. Så intentionen är god, men det är ingen verkstad…

Samtidigt som vi ser att Sverige förfaller, både moraliskt och politiskt. Tittade på den här videon som alla borde se på, av frikyrkopastorn Lars Enarson. Folket i Sverige förstår inte att Agenda 2030 som ska införas i landet är marxism, internationell socialism i kubik. Det är ett kontrollsamhälle som vi föses in i. Här talar han på 58:48

Stefan Löfvén tog ett beslut när Agenda 2030 lades fram i FN att Sverige ska bli ett föregångsland för att införa den här agendan. Utrikesminister Margot Wallström, och biståndsminister Isabella Lövin sa att:

Sverige tillsammans med 9 andra länder tar ett särskilt ansvar för genomförandet av Agenda 2030. Dess mål ska skapa bättre förutsättningar för den enskilda människans liv och vår planets överlevnad. Som en av de största bidragsgivarna är vi tydliga med våra förväntningar på effektivitet och resultat.

Citat från Metro 26 okt. 2015.

Det finns en paraplyorganisation i Sverige som heter Concord. Här nedan har du dem:
Källa: Concords hemsida

concord
Den som inte står här Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, som Enarson också nämnde. Varför listas inte de här?

Concord är en organisation som är till för övervaka Agenda 2030 så att den genomförs på bästa möjliga sätt.

När Agenda 2030 presenterades i FN sade president Obama att detta är den största världshändelse. Man inbjöd påven att tala för första gången i detta samband för att han skulle vara deras specielle representant för världsreligionen. Den som får för sig att påven är Jesu representant på jorden men han förespråkar egentligen satanismen, vilket jag har framfört i många artiklar här på Bakom kulisserna. Det här berör alla kristna samfund i Sverige därför att alla kristna samfund förutom bibeltrogna vänner, ingår i Sveriges Kristna Råd som de i sin tur har skrivit på ett katolskt dokument som heter Carta Ecumenica. 

I det dokumentet har man förbundit sig att visa respekt och hänsyn till katolska kyrkan och dess läror, att inte utföra evangelisation utan att först rådgöra med andra kyrkor inklusive katolska kyrkan.

Att verka för enhet i Europa och att föra dialog med islam.

I Carta ingår också Svenska Missionsrådet som godkänner fri abort. Men i Svenska Missionsråd ingår också varje missionsorganisation såsom Trosgnistan, Arken osv.

Och varför är man med i detta? Är med med i Svenska Missionsrådet – då får man SIDA-pengar. Såhär vävs vi allt mer i denna agenda.

Han citerar Upp 18 kapitlet:

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: ”Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.”

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: ’Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja.’ Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.

Och jordens kungar, som har levt med henne i otukt och lyx, skall gråta över henne och klaga när de ser röken från bålet och själva står på avstånd, skrämda av hennes plåga. De skall säga: ’Ve, ve, du stora stad, Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig.’ Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster, deras laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, linnetyger och purpur, siden och scharlakan, deras tujaträ, saker av elfenben och dyrbaraste träslag, av koppar, järn och marmor, eller kryddor, parfymer och salvor och olika slag av rökelse, eller vin och olja, mjöl och spannmål, eller nötkreatur och får, hästar och vagnar och slavar och människoliv.

Sverige rustar sig för införandet av Agenda 2030 och införandet av Antikrist (satanism).

Jesus sade: Där de döda kropparna finns sätter gamarna in. Det är något av det vi ser av i Sverige idag. Jag tror, att du håller med.

Tror, att ingen har läst eller hört om vad Agenda 2030 innebär. Detta endast ett utdrag.

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. (Källa:Regeringens hemsida)

Regeringens politik driver omställningen framåt
Regeringen bedriver en ambitiös politik för hållbar utveckling och för
att nå de globala målen, t.ex. genom:

• ett klimatpolitiskt ramverk som sätter ramarna för samhällets aktörer, med bl.a. målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, en strategi för hållbar konsumtion som bl.a. syftar till ökad kunskap
och fördjupat samarbete mellan samhällsaktörer,

• en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor,

• ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

• en strategi för smart industri, som syftar till att stärka industrins
konkurrenskraft med fokus på digitalisering, hållbarhet, kompetens
och innovationskraft,

• en reviderad ägarpolicy för de statligt ägda bolagen som slår fast att
Agenda 2030 och de globala målen ska vara vägledande för bolagens
arbete med hållbart företagande,

• ett policyramverk för internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som tar avstamp i Agenda 2030,

• en nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter liksom en
strategi för arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och
rättsstatens principer i utvecklingssamarbetet samt en handlingsplan
för företagande och mänskliga rättigheter, samt

• ett budgetarbete som lyfter fram hållbar utveckling, bl.a. i form av
välståndsindikatorer, jämställdhetsbudgetering och en särskild klimatbilaga.
Dessa och andra beslut i agendans anda får effekt under de kommande
åren. 

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland med ett
energisystem baserat på 100 procent förnybar energi

osv….

Men det de nogsamt inte talar om är vi ska in i ett totalitärt samhälle med full kontroll av varje individ. Idag ser vi att det sakta håller på att smygas in genom fina formuleringar – men i grunden ligger det bara en sak – KONTROLL.

Det är därför vi behöver ett eget Guantanamo där vi ställer dessa krigsförbrytare i vår regering och 7-klöver inför rätta för vad de har infört utan att fråga folket om de vill ha det. Folket har börjat vakna och allt fler inser hur grundlurade vi blivit.

Är du beredd att ställa 7-klövern med Stefan Löfvén samt Fredrik Reinfeldt, samt många fler som är knutna till Sveriges Djupa staten inför riksrätt och återta makten över landet?

Du kan stöda Olle Ljungbeck i hans upprop:

Är du redo att försvara ditt folk, ditt land, din kultur och våra grundlagsfästa värderingar? ”Ett Upprop om försvar för fosterlandet – Går du med?

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/10/05/ar-du-redo-att-forsvara-ditt-folk-ditt-land-din-kultur-och-vara-grundlagsfasta-varderingar-om-sa-kravs-aven-med-vapnad-kamp/

 

Här kan du se Lars Enarsons hela föreläsning om Agenda 2030:

 Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: