Larm om dålig arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket – diarieförde inte anmälan

Arbetsmiljöverkets ledning mottog i juni en skrivelse från tre skyddsombud som larmade om dålig arbetsmiljö på den egna myndigheten. Erna Zelmin-Ekenhem är generaldirektör på Arbetsmiljöverket. TT + Mostphotos
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem

 

Arbetsmiljön på Arbetsmiljöverket är dålig. Det konstaterade tre skyddsombud och skickade in en anmälan till den egna arbetsgivaren. Men handlingen är ännu inte diarieförd, vilket lagen kräver. Enligt vad fPlus och Arbetsmarknadsnytt erfar skulle anledningen vara att den mediala bilden inte fick skadas.

Det var den 11 juni i år som ledningen på Arbetsmiljöverket fick en handling från den egna personalen angående långtgående brister i arbetsmiljön.

Handlingen, som fPlus och Arbetsmarknadsnytt har fått ta del av, följer mönstret av en så kallad 6:6a-framställan, som ska göras när skyddsombud ställer krav på åtgärder hos arbetsgivaren. Dessa handlingar diarieförs rutinmässigt i vanliga fall, det vill säga när anmälan gäller andra arbetsplatser än just Arbetsmiljöverket. I den aktuella handlingen beskrivs omfattande brister i arbetsmiljön i Region Mitt hos den egna myndighetens juridikavdelning – alltså hos en myndighet som själv har som huvuduppgift att inspektera och anmäla brister i arbetsmiljön på andra arbetsplatser.

– Vi skickade in handlingen den 11 juni år och begärde in svar före 17 juni. Vår arbetsgivare har nu, några månader senare, börjat göra undersökningar hos personalgruppen via ett externt undersökningsföretag, säger Eva Åberg, ett av skyddsombuden, som skickade in handlingen.

Men fyra månader senare har handlingen ännu inte diarieförts – trots att alla handlingar som inkommer till en myndighet enligt lag ska diarieföras skyndsamt. Enligt vad fPlus och Arbetsmarknadsnytt erfar skulle undanhållandet av handlingen bero på att den mediala bilden av Arbetsmiljöverket kan skadas om handlingen kom till allmänhetens kännedom.

Problemen började 2014

Enligt anmälan ska problemen ha börjat redan 2014 då arbetsbelastningen och organisationen runt inspektionsjuristerna var oklar och svår att komma tillrätta med. Fem år senare kvarstår problemen och skyddsombuden skriver att ”den nuvarande organisationen står inför kända utmaningar”.

De anställda har enligt dokumentet ”symtom av hög arbetsbelastning” och två jurister har slutat av den anledningen. Den dåliga arbetsmiljön har lett till att arbeten har lagts på hög i ärenden som i normala fall skulle ha hanterats skyndsamt på grund av sin allvarliga natur.

Bland annat står det: ”Vi har under lång tid haft stora balanser vad gäller sanktionsavgifter (flera hundra), underlag till åtalsanmälningar har fått ligga alldeles för länge och även underrättelser i t ex inkomna 66a-ärenden har blivit liggande flera månader, på grund av att juristerna inte har hunnit med”. *

”Väldigt allvarligt”

Att arbetsmiljön på myndigheten är så dålig att juristerna inte hinner göra sitt jobb är väldigt allvarligt. Ärendena kan röra allvarliga brister i arbetsmiljön där anställda faktiskt utsätts för fara. Att sådana ärenden får ligga flera månader är mycket bekymmersamt, säger Amelie Berg, expert på arbetsmarknadsfrågor vid Svenskt Näringsliv.

Hon menar också att om denna handling är en allmän handling så ska den diarieföras.

– Myndigheter är skyldiga att registrera allmänna handlingar, säger Amelie Berg.

Dessutom står det i dokumentet: ”Den höga arbetsbelastningen kan inte anses vara tillfällig utan långvarig vilket har lett till att den har blivit ohälsosamt för juristerna som arbetar i regionen”.

fPlus och Arbetsmarknadsnytt har fått information om att arbetsbördan har lett till en ohållbar situation.

Kräver fem åtgärder

Skyddsombuden begär att fem åtgärder ska genomföras. Det handlar bland annat om förbättringar i organisationen, ledningen och styrningen av verksamheten. Den sociala arbetsmiljön önskas förbättras och de kräver att ledningen ska bedöma om det finns risker för ohälsa eller ohälsa i arbetet.

Eva Åberg, som är skyddsombud för Inspektionen region mitt och som har skrivit under skrivelsen, säger att ledningen har svarat på begäran och att de nu har vidtagit åtgärder. De tidigare åtgärder som har gjorts genom åren har inte varit tillräckliga men hon hoppas att det nu leder till förbättrade åtgärder.

Ni skickade denna begäran till ledningen för Arbetsmiljöverket den 11 juni 2019?
– Ja, det stämmer. Vi skickade den till bland annat Boel Callermo som är chef för avdelningen för jurister. Hon sitter i ledningsgruppen och rapporterar direkt till GD, säger Eva Åberg.

Är detta en regelrätt 6:6a-framställan?
– Alltså, vi har ju begärt det från arbetsgivaren. Men de har ju mött våra krav genom att de nu gör en utredning av en extern aktör. Vi väntar på svar på vilka åtgärder man gör. Vi hoppas att vi blir nöjda.

Vi känner till att den inte är diarieförd. Vad tycker du om det?
– Det är arbetsgivaren som ska göra det. Men jag vet inte riktigt vilka rutiner som finns där.

Det är ju ett brev till ledningen av en myndighet. Alla inkomna handlingar ska diarieföras. Borde det inte diarieföras?
– Den frågan borde du ställa till ledningen.

Hur allvarligt är det att ärenden läggs på hög hos er som rör arbetsmiljöproblem på andra arbetsplatser?
– Ja, 6:6a-anmälningar måste hanteras skyndsamt. De får inte ligga. Det handlar ofta om allvarliga fall av missförhållanden.

©Hans Alm

Boel Callermo är chef för avdelningen för juridik vid Arbetsmiljöverket. Hon är medveten om de problem som har varit på avdelningen men hon säger att åtgärder nu har vidtagits och att myndigheten just nu genomför en fördjupad arbetsmiljöundersökning.

Är detta brev en regelrätt 6:6a-anmälan?
– Nej, det är en skrivelse.

Men det följer ju helt mönstret av en 6:6a-anmälan?
– Ja, det kan man väl säga. Men en 6:6a-anmälan bygger på att du inte kommer till tals med arbetsgivaren. Och de kommer ju faktiskt till tals med oss.

Detta är ett brev som har skickats till er med begäran om åtgärder – och ni har också vidtagit åtgärder. Men det är inte diariefört. Varför?
– Det vet jag inte, ska jag säga. Det kanske kan vara på det sättet. Det är ju en intern skrivelse.

Men borde det inte diarieföras?
– Ja, jag vet inte hur vi brukar göra med motsvarande skrivelser.

Men det är en handling som har inkommit till ledningen, där ni också har vidtagit åtgärder.
– Men jag vågar inte svara på om den är diarieförd. Men det är en viktig skrivelse.

I skrivelsen står att ärenden läggs på hög. Åtalsanmälningar ska ha legat för länge och 6:6a-anmälningar ska ha fått ligga i månader. Vad anser du om att en myndighet som ska inspektera andra arbetsplatser själv brister i arbetsmiljö?
– Jag tror att vi har ganska bra koll på våra ärenden. De blir inte liggande alldeles för länge. Vi jobbar undan i den takt vi kan. Jag tror att de ärenden som vi hanterar vi inom rimlig tid. Hur balanserna ser ut måste du kontrollera med de chefer som jobbar närmare frågan. Vi har inte orimliga balanser tycker jag.

Men det tycker de brevskrivande skyddsombuden. Tycker du att de har fel?
– Vi har inga orimliga balanser. Men om skyddsombuden säger att det finns problem då tar vi det på allvar och då utreder vi det.

För att kontrollera uppgifterna om att handlingen inte är diarieförd har fPlus och Arbetsmarknadsnytt vid upprepade tillfällen varit i kontakt med Arbetsmiljöverkets diarium. Efter att fPlus och Arbetsmarknadsnytt sent på måndagseftermiddagen har säkerställt uppgifterna har vi valt att gå ut med dem.

* ”Balanser” är myndighetens eget uttryck för ärenden som ännu inte är hanterade.

 Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

1 svar

Trackbackar

  1. Larm om dålig arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket – diarieförde inte anmälan — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: