Är du redo att försvara ditt folk, ditt land, din kultur och våra grundlagsfästa värderingar? ”Ett Upprop om försvar för fosterlandet – Går du med?

Av Olle Ljungbeck
2019-10-05

 

Upprop!

Går Du med?

Är du redo att försvara ditt folk, ditt land, din kultur och våra grundlagsfästa värderingar? Om så krävs även med väpnad kamp?

Sverige befinner sig i dag i den värsta krisen sedan vårt land blev en nationalstat. Orsaken är den katastrofala invandringen från framförallt 2015 och framåt. Den ytterst ansvarige för denna kriminella handling är Sveriges nuvarande statsminister Stefan Löfven med stöd från de övriga partiledarna exkl Åkesson.
Läget för svenska folket till följd av denna helt ogenomtänkta och ansvarslösa handling är nu att Sverige är på gränsen till sammanbrott som suverän stat. De människor som kommit hit har till stor del gjort det för att ta över landet och tvinga på oss sin medeltida kultur och värderingar. Och de har redan uppnått en del av detta. Flertalet av dessa människor representerar världens mest våldsinriktade religion/kultur – islam – som inte tillåter individuella friheter.
Sveriges regering har trots vår grundlags/regeringsforms tydliga markering om att denna -islams- ideologi helt strider mot vad det svenska samhället står för. Eftersom regeringen inte hävdar grundlagen mot dessa barbarer bryter den det samhällskontrakt mellan folket och regering som kan sägas att Regeringsformen utgör.

Josef Csiba
2019-10-20

Antalet svenskar som verkligen har insett allvaret i den situation Sverige befinner sig i idag som en konsekvens av den ansvarslösa invandrarpolitik den nuvarande regeringen är ansvarig för ökar från dag till dag.

Men trots alla missnöjesyttringar och demonstrationer får vi nog vara alldeles säkra på, att ingenting kommer att förmå den nu sittande rödgröna regeringen att ändra sin politik eller att frivilligt lämna makten ifrån sig, bara som en konsekvens av dessa protester.

Den sittande regeringen kommer att göra allt som står i dess makt, för att tysta den alltmer växande oppositionen, inklusive att ta till våldshandlingar om det skulle visa sig nödvändigt, det har vi sett otaliga exempel på i vår närhet t.ex. i Ungern 1956 eller i dåvarande Tjeckoslovakien 1968, då tusentals oskyldiga fick sätta livet till, enbart för att de har vågat visa sina missnöjen mot den dåvarande självutnämnda eliten på den yttersta vänsterkanten, med snarlik politik som den rödgröna alliansen för nuvarande bedriver i Sverige.

Sammanbrottet däremot för den rödgröna koalitionen trots allt är ofrånkomligen nära, men inte som en följd av folkets protester, utan likt händelseförloppet i de forna öststaterna, på grund av misskötseln av landets ekonomi och det enorma slöseriet med statens resurser. Då statskassan sinar och det inte längre finns resurser att slösa bort på totalt olönsamma, meningslösa projekt som den nuvarande svenska regeringen ägnar sig åt i allt större omfattning t.ex. folkutbyte och massinvandring, enklare uttryckt, import av röstboskap för regeringens vänstersocialistiska idéer, endast då kan vi förvänta oss ett regimskifte men inte förr, hur hårt än vi anstränger oss för den saken.

Under tiden om vi så vill, får vi invagga oss i tron, att sammanbrottet då den blir verklighet, är en följd av våra protester , men tyvärr så är inte fallet. Det finns inget exempel på i historien då en vänstersinnad socialistregering hur inkompetent den än må vara, att endast som följd av folkets protester frivilligt skulle ha lämnat makten ifrån sig.

Tyvärr är det vad vi har att förvänta oss att bli verklighet i Sverige, fastän det är svårt att acceptera det, framförallt med tanke på den kommande generationen som kommer att växa upp i ett Sverige som inte alls är likt det Sverige vi tillsammans har skapat och arbetat för under de senaste årtionden.

Men för att inte göra Olle Ljungbeck och hans meningsfränder för besvikna, skriver jag gärna på hans protestlista, även om jag är helt övertygad om att det inte kommer att ha den minsta påverkan på de rödgrönas inställning i fråga om massinvandring.

 Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

3 svar

  1. Ge mig ett vapen och inbördeskrig så kommer förrädarna inom politiken och myndighetspersoner få springa.

    Gilla

  2. Förr eller senare kommer det att bildas MEDBORGARGARDEN. Frågan är när? Än så länge har man inte skadat ”fel person” men när det sker då går nog ”blodpåsarna” åt så det ryker på sjukhusen..

    Gilla

  3. Man får som man röstar! Tydligen röstar ”svensken” på fortsatt invandring utan att veta att han/hon gör det! De som klagar på invandringen VARFÖR har ni inte röstat på part/partier som är för ett STOPP av migrationen? Det största svenska hotet stavas M. Vad beträffar S får de så gott som alltid ”ärva” M:s skapta förluster under dess regeringssejour. Har M någonsin lämnat ifrån sig makten med ett ÖVERSKOTT? Svar: NEJ, det har inte hänt och kommer heller inte att hända.

    Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: