Fjärde statsmakten 20 med Lars Bern om FN-mötet, IPCC skrämsel i SVT mm

Detta är kanske det viktigaste programmet som Swebbtv någonsin har sänt, där de förklarar det enorma bedrägeriet som ständigt pågår inför våra ögon.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vi börjar med att kommentera ekonominyheter och därefter går vi över till att kommentera rapporteringen om Greta, IPCC-rapporten mm. Vi konstaterar att hela klimatfrågan är ett gigantiskt bedrägeri som handlar om att öka skatterna för den stora massan människor och ge en liten grupp globalt inflytande.

Folksam, AMF och Alecta har beslutat bilda ”en allians för klimatet”. De ska inrikta fonderna så att vi klarar 1,5 gradersmålet. Lars Bern råder tittarna att undvika placering i fonder eftersom de uppenbarligen riskerar att vara styrda av politiska mål. Klimat och miljöpropagandan har pågått de senaste 50 åren men har inte gett någon påverkan på klimatet.

Men vad är hållbarhet? Om Lars skulle placera pengar i ett bolag skulle han istället först ta reda på hur personalen mår, det är den viktigaste hållbarhetsparametern. Fonder som styrs av annat än att eftersträva maximal vinst, riskerar att bli offer för korruption där tillgångar slumpas bort och där aktier köps till överpris.

Nordea varnar bolag, som inte har börjar arbeta aktivt med hållbarhet, att de kan hamna på obestånd. Vi kommenterar de ökande CO2-utsläppen och att FN i en artikel i SvD anklagas för att ha 600 miljarder dollar i oljerelaterade investeringar.

Andreas Cervenka skriver i Dagens Industri att det’amerikanska banksystemet hade en hastig räntestegring upp till 10% härom veckan. Lars ser detta som en instabilitet i penningsystemet.

Europeiska Centralbanken ECB lånar ut 200 miljarder kr per månad med negativ ränta för att stödja företagen. Brottsligheten som drabbar näringslivet kostar 55 miljarder kronor om året vilket har fått Svenskt Näringsliv att reagera. Lars menar att partisamtal inte kommer leda någon vart eftersom politikerna inte har kontroll över läget. De kommer inte kunna lösa problemen med brottsligheten eftersom (S) är beroende av klanerna i utanförskapsområdena som också står för en betydande del av brottsligheten.

FNs makt utövas, enligt Lars, genom de olika FN-organen, exempelvis IMF och Världsbanken. Generalförsamlingens makt är mycket begränsad. Liberalerna har distanserat sig något från planerna på snabbtåg vilket är bra enligt Lars, eftersom det är en 1800-talsteknik som är mycket sårbar.

Vi tittar på Greta Thunbergs tal. Lars menar att klimatalarmisterna bär ansvar för att många barn får sin barndom förstörd på grund av rädsla för klimatets utveckling. Greta säger att människor dör på grund av klimatet medan statistiken visar att risken för att omkomma på grund av väderrelaterade fenomen var mer än 20 gånger större för hundra år sedan.

Vi diskuterar påståendet att temperaturen de senaste fem åren skulle ha varit högre än någonsin uppmätt. Bern ber oss tänka på att vi har mätt temperaturen endast under några hundra år. Historiskt har vi haft en högre temperatur. Det stämmer att vi de senaste åren har haft någon tiondels grads temperaturhöjning men det har ingen större betydelse. Det syns inga speciella förändringar av trendkurvan för havsnivån, exempelvis.

Lars förklarar att IPCC har som direktiv att endast titta på klimatförändringar orsakade av människan. IPCC kan liknas vid en doktor som förklarar alla sjukdomar med faktorer som endast har med mjälten att göra. Framtagande av IPCC:s rapporter är en rent politisk process. Olof Palme hade stor roll för att Sverige och svensken Bert Bolin fick en betydande roll i FNs arbete kring klimatet.

I veckan blåstes liv i frågan om de apatiska barnen. Forskaren Karl Sallin förklarade att deras sjukdom, det som BBC kallar the Sweden mystery illness, berodde på kulturella fenomen. Inte heller i denna frågan kan forskaren arbeta med annat än politiskt korrekta förklaringar. Vi tittar på havsnivåkurva från Brest i Frankrike som visar att havsnivån har haft en försiktigt stigande trend de senaste 170 åren. De går inte att se någon koppling till koldioxidutsläppen.

Vi tittar på ett klipp med Isabella Lövin som menar att vi har stora problem som de kan lösa. Vi har svårt att se detta som något annat än ett bedrägeri. Dels eftersom koldioxiden inte har någon större påvisad betydelse men också eftersom Sveriges andel av världens CO2-utsläpp är mindre än en promille vilket svarar mot den globala ökningen under några veckor. Därför har våra åtgärder ingen speciell betydelse.

Lars Bern anser att det är oanständigt att Löfvén lovar ytterligare fyra miljarder till FN-fonden, när det inte ens finns pengar till att ge personer på äldreboenden i Sverige anständig föda.Kategorier:klimatet, Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: