David Icke: Allt du behöver veta men som aldrig har berättats

Detta är ett utdrag ur David Ickes bok gjord med en google-översättning. Recensionen
är skriven av fd CIA-agenten Robert David Steele

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

cover-everything-you-need-to-know
2019-10-02

Robert David Steele
https://phibetaiota.net/2019/05/review-everything-you-need-to-know-by-david-icke/

Det finns tre sorters holistiskt tänkande: sekulär, ekologisk och kosmisk. Med undantag för David Icke känner jag inte till någon, var som helst, som faktiskt tänker holistiskt på alla tre nivåer (jag går kort in på kosmisk nivå).

Den här boken är ett monster att läsa, 741 sidor, sammanfattar det mesta i 18 kapitel som jag sammanfattar individuellt. Varje kapitel illustreras starkt med grafik från hans episka personliga framträdanden som är som intellektuella och andliga ”rockstjärne-händelser”. Om påven tillber Satan på påsksöndagen är toppen av ondska, säger David Icke, att vi är en – var en gudspatrikel – den kosmiska absoluta godheten och alternativet till ondskan som representeras av sionisterna, Vatikanen och de olika hemliga sällskapen som trivs i kaos, krig, mänskligt lidande och människohandel, rädsla och hat.

 

Sammanfattning av Robert David Steele

USA och jorden uppstår från århundraden av invandring av dessa reptiler som uppgår till 1 % av de uppfyllda och de har strukturerat upp varje aspekt för den mänskliga civilisationen, allt från utbildning och regering till bank, handel och media, som har förmedlats till oss på ett lögnaktigt sätt. Goda nyheter framgent: Tillräckligt många människor har ”vaknat ”till en punkt som jorden i allmänhet, och i synnerhet USA har nått en brytpunkt mot det goda – mot en övertygande medvetenhet som kan återställa himmelriket på jorden”.

Hotet mot mänskligheten är genomgripande och mångfacetterad. Den innehåller följande specifika pågående hot som måste stoppas omedelbart:

 • Centralbanken (privat kontroll av pengar) som ljuger, fuskar och stjäl från allmänheten
 • Betjänade aktiva skyttar, skapar falsk flagg-operationer och krig, allt för att införa rädsla och hat
 • Elektromagnetisk förorening som dödar hjärnceller och muterar andra celler – 5G förstör naturen och utgör folkmord
 • Mat och medicin är utformat för att sterilisera och minska testosteronet
 • Offentliga budgeten fördelar 70 % av våra disponibla medel till en militär som inte kan vinna krig
 • Regeringens byråkrati och reglering är utformad för att utarma och kolonisera länder och stater
 • Invandring och ”multikulturalism”, är en avsiktlig attack på republikens etniska integritet
 • Informationscensur och kontroll under det sionistiska schemat för att förstöra USA – ”politisk korrekthet” är en aspekt av censursystemet, direkt digital censur, datamanipulering och digitalt mördande av konservativa röster utförda av Silicon Valley-företag (#GoogleGestapo) och andra
 • Mind-control, en gång en sfär inom CIA och NASA, men är nu brett tillgänglig inom den privata sektorn
 • Moralisk nedgång i vilken ”allting är möjligt” inklusive pedofili, transgenderism och satanism
 • Förgiftning av luft, mat, mark och vatten – Chemtrails och geoengineering är brott mot mänskligheten
 • Man tar fram en grupp bestående av ”nyttiga idioter” som har blivit så dumma att de utgör en fara för samhället
 • Religioner, både som en form av uppfattningskontroll och identitetshantering – religioner som blint stöder sionisterna som begår brott mot mänskligheten utomlands, samtidigt som de undergräver USA:s ekonomi, USA:s regering och det amerikanska samhället, och de hotar särskilt USA:s stabilitet
 • Hemliga sällskap såsom frimurarna och Malteserriddarna manipulerar information och resultat, för att uppnå ett resultat som gynnar 1 % av befolkningen på bekostnad av de övriga 99 %

 

De lösningar som är tillgängliga för allmänheten generellt och presidenten, bör han specifikt välja att bevisa mig det korrekta och författaren har fel angående presidentens planer och avsikter för Amerika:

 • Skapandet av en nationell sanningskanal och Web 3.0 som inte kan censureras eller manipuleras
 • Avslöja 9/11 och dess sionistiska skulden  och alla aspekter för denna falsk flagg- händelse
 • Upplysning om fri energi och upphörande av sekretess i samband med utomjordisk civilisationsteknik
 • Fördelning av beslutsfattande och regleringssystem tillbaka till länder och stater – lokalisering
 • Frihet att bära vapen, inklusive hemliga transporter och mötesfrihet utan begränsning
 • Yttrandefrihet på alla domäner och särskilt inom sociala medier
 • Offentligt fokus på centrala chakra och bred offentlig vägran att acceptera censur och kontroll
 • Ett slut på alla amerikanska krig och militära handlingar utomlands, stäng alla baser, avsluta alla militära subventioner
 • Slut på utpressning av amerikanska politiker och andra via särskilda avrapporteringar &  presidentens möjlighet att bevilja amnesti
 • Uppsägning av inkomstskatt, utbyte av transaktionsskatten för att bemyndiga individer över banker
 • Uppsägning av militariseringen av den amerikanska polisen, förbjud sionistisk utbildning och stöd till den amerikanska polisen

 

Förord

David Ickes sinne var öppet för meddelanden, och han fann sig genom Betty Shine, en person med ockult förmåga, som delade meddelanden från andra. Slutsats: vi består alla av energi, vi är alla ett, de flesta av oss lever i en tillverkad overklighet som tjänar på slaveri och lidande. Öppet sinne, bli fri.

Kapitel 1: Det största behovet av att veta

Albert Einstein och Nicolas Tesla hade rätt – allt är energi, det som vi manifesterar som verklighet är bara energi som uppfattas som en form av rörlig energi, som rör sig så långsamt och som verkar vara statisk. Vi är en del av det idealet, i ett tillstånd av perfekt hälsa och lycka vilket är idealet, men allt i vår overklighet är fokuserad på att göra oss sjuka och olyckliga. Absolut kärlek är den absoluta sanningen, allt annat är en illusion.

Quantum datorisering har inga gränser och kan programmeras – representerar – det oändliga universum.

Jorden lever i all möjliga bemärkelser – utbyter komplex information tvärs över alla levande väsen – samtidigt som onda krafter försöker att fördumma mänskligheten och begränsa dem till de fem sinnena som överensstämmer med den overklighet som har skapats för att spärra in människorna och pressa negativ energi ur dem.

Kontrollen av mänskligheten är inrotad i ansträngningar att styra all uppfattning och att fängsla människor i en falskhet där oärliga bankirer, läkare, advokater kan arbeta under straffrihet, utnyttja människor och hålla människor från att uppfylla sitt eget öde som kosmiska källor av empati och fantasi.

I ett skalärfält finns inget utrymme och ingen tid i den meningen som har formulerats av en korrupt och ofullständig vetenskap. Läkning handlar om information och frekvenser, inte om konstruerade och mycket dyra mediciner för orsaker som härrör sig från förgiftning av luft, mark, mat och vatten.

Böner och det paranormala är sammankopplade – god energi, rätt frekvenser, kan utföra mirakel.

CITAT (55): Hela systemet, inte minst ”utbildning”, är speciellt strukturerat för att upprätthålla denna förvirrande status quo, i vilken syn, hörsel, beröring, smak och lukt är alla skiljedomare. De som ser bortom illusionen kallas galen, dålig eller farlig …

Rationaliteten är rotad i konventionella accepterade förståelser som isoleras från den större verkligheten, tagen ut ur sitt sammanhang och gjordes möjlig  genom stängda sinnen snarare än genom öppna sinnen.

Kapitel 2 Omvändning

Vår verklighet är omvänd enligt vad som förväntades av George Orwell år 1984.  Lögner läggs fram som sanning, krig framställs som fred, tjuvar på höga ämbeten framläggs som betrodda ledare.

Författaren använder inte detta citat av Barbara Honegger som jag känner till:

”Vi vet att vårt desinformationprogram är komplett när allt som den amerikanska allmänheten tror på, är falskt.”

– CIA-direktören William Casey vid ett tidigt möte i februari 1981 med den nyvalde presidenten Reagan.

Jag kommer att bekänna min djupa naivitet medan jag tjänstgjorde som spion för CIA, och mitt ångestfyllda uppvaknande årtionden efter att jag lämnat den organisationen. De flesta av de goda människorna inom den organisationen – och absolut inte allmänheten – har ingen aning om djupet och bredden av allt ondskefullt som har skett av dessa skurkar inom CIA (och andra skurkar inom USAs regering).

Detta är det kapitel där författaren introducerar Reptiler och de Grå och andra former av icke-mänskligt liv, och det är också kapitlet där han smular ner religioner som former för organiserad sinnesbekämpning och berömmer gnostikerna för att de erkänner att kosmos är Gud.

Vi är alla gudpartiklar och alla som försöker lägga en religion och dogm som mellanhänder mellan varje människa är en del av den sataniska komplotten för att nedgradera mänskligheten från en mycket speciell energikälla med empati, fri vilja och fantasi till ”Batterier” som matar det sataniska behovet av adrenokrom (blod blandat med adrenalin förorsakad genom tortyr, idealiskt ungt blod från unga barn) och den negativa psykiska energin från massiv rädsla.

Jag har lär mig att den möjliga orsaken till att det kungliga biblioteket i Alexandria brändes ner till marken är att det var förvaringsplatsen för den gnostiska visdomen i motsats till den romersk-katolska kyrkan speciellt, och andra religiösa rörelser i allmänhet.

Möjligheten att vår overklighet är ett ”fel” som härrör sig från de fallna änglarna med deras obalanserade energiformer och orena tankar. Dessa har utforskats, liksom skapandet av en hel sväng archroner (grekiskt ord för härskare, red.anm) i form av tillsynsmyndigheter och manipulatörer ansvariga för att svälta människor på de mesta möjliga negativa sätt. Jag har speciellt dragits in i författarens fokus på skillnaden mellan hatisk energifrekvens och kärlekens energifrekvenser och det desperata behov som satanisterna har av hat-energi.

I det här kapitlet diskuteras den gnostiska synen på kroppen som ett fängelse – målet är att flytta till ett högre medvetande och fly från fängelset – och hjärtats betydelse över hjärnan som källa till kärlek, helande och fantasi.

Kapitlet slutar med de mest positiva anteckningarna som har gjorts under de senaste tio åren. Författaren avslutar med att det stora uppvaknandet äger rum, slöjan lyfter, sanningens vibrationer och ett kollektivt medvetande är i uppstigande och det
satanistiska styrsystemet faller samman.

Kapitel 3, Logga in/logga ut

Författaren är säker på att hans eget sinne som vi lever inom är en otroligt avancerad version av ett virtuellt verklighetsspel i den meningen att vi ”avkodar” information som energi, med den konsekvensen att vi ”upplever” verkligheten så som vi avkodar den. Författaren stressar igenom hela boken med att vi har blivit fördröjda genom påverkan, skuffade tillbaka från vår inneboende förmåga att verka telepatiskt och så mycket mer. Orsaken beskrivs av författaren, uppbackad av Albert Einstein, som ”energi i slow motion”.

Genom hela boken, inte bara i det här kapitlet, är jag  ständigt imponerad över författarens integrering av andras materiella arbete – det här är en bok med informerad efterforskning, inte en dum opinions stöt.

Bland de spännande förslagen som författaren lägger fram här och sedan tar upp igen i senare kapitel, är idén om att å ena sidan, att den informationsteknologi som vi har idag är avsiktligen fördröjd. Å andra sidan, finns det broar idag, kanske i dessa djupa underjordiska militärbaser (Deep Underground Military Bases, DUMB), som förbereder sig på att avslöja den nästa generationens felaktiga kod, där miljarder människor ska utrotas, olikkönade och riktade artificiella inseminationer blir en dagordning och lydnad mot auktoritet – en satanistisk auktoritet – per automatik.

I det här kapitlet diskuteras DNA. Deoxiribonukleinsyra är en trådliknande kedja av nukleotider som bär de genetiska instruktionerna som används vid tillväxt, utveckling, funktion och reproduktion av alla kända levande organismer och många virus. Av en slump lärde jag mig idag också, genom en mycket intressant video som beskriver om hur alla släktforsknings- DNA-företag, faktiskt jämför dessa DNA med profiler på sociala medier. De säljer DNA-hälsoprofiler mm, så till den grad att dessa DNA-prover i slutändan kan leda till beslut hos människor, som med precision kunde begå ”självmord” och varför inte även sterilisering. Mycket märkligt.

CITAT (104): Det finns ingen ”art” – det är en simulering av ”naturen” baserad på ett program med flera nivåer ”programvara” som styr mänskligheten mentalt, emotionellt och ”fysiskt”.

Den vanliga vetenskapliga median är speciellt strukturerad för att stoppa sanningen från att kommer ut.

CITAT (107): Universumet är ett enormt elektriskt kommunikationssystem som på så många sätt återspeglar det i en dator, för det här är just vad det är – en kvantdator som är långt ifrån allt som den mänskliga vetenskapen har börjat förstå.

CITAT (109): Kroppen är ett elektriskt kommunikationssystem.

Det är här som författaren börjar diskutera på allvar två av dem som kan bli de centrala frågorna under det närmaste decenniet:

01 Kan vi uppnå ett ”medvetandestopp” mot ”dålig” programmering som syftar till att fördumma oss?

02 Kan vi stoppa 5G och geoengineering och andra ”dåliga” elektromagnetiska möjligheter som behandlar människor som engångsbelastningsdjur (eller rädda och avskyvärda batterier för ondska) och kraftigt begränsa uppkomsten av mänskligt kosmiskt medvetande?

Kapitel 4: Ett stort Problem

Det här är kapitlet där jag är helt utanför min komfortzon. Men författaren är övertygande och försiktig i sin framtoning av den roll som Saturnus (inklusive dess energi och information som finns i ringarna. Vissa tror, att de skapades av maskiner på plats just nu, som bokstavligt talat skriver in ”koden” i ringarna och som de i sin tur generera Wi-Fi-signaler till jorden genom att använda månen som en transponder. Om hur hela den dåtida världen blev utom kontroll omkring år 4 000 f Kr, koncentrerad till Mellanöstern, så att krig blev standard istället för himmelriket på jorden och fred bland alla.

I detta kapitel beskriver författaren skickligt både personliga konversationer med zulufolkens vise män som upprepar historier som har skett genom tiden. De dokumenterade utredningar av andra, från arkeologer till astronomer. Som någon som förmodas vara expert på att utvärdera ”källor och metoder”, ger jag författaren ett massivt ”A” för hela den här boken, varje kapitel och hans specificerade källor.

Där finns en längre diskussion angående Saturnus som vår sol före år 4 000 f.Kr. Därefter kom någon form av Big Bang och allting förändrades, däribland Saturnus position och månens framväxt som en konstgjord farkost som började genförändra jorden på ett negativt sätt.

Saturnus ringar kunde vara – några trovärdiga observationer beskriver dess påverkan – att den är artificiell och skapad genom stora ”elektromagnetiska bindemedel” som spyr ut plasma. Andra mer tekniskt bevandrade än jag, kan utvärdera allt detta, för mig är det ganska enkelt: Jag tycker att denna författare är trovärdig.

Nazisterna, nedbrytningen av det mänskliga sinnet (en gång förenad mellan den vänstra hjärnhalvan fokuserad på detaljer och höger hjärnhalva fokuserad på sammanhang), framväxten av krig snarare än fred som är människans standardvillkor diskuteras.

CITAT (131): En vänster hjärnhalva frånkopplad från den bildvisande högra hjärnhalvan,  är en medvetandets fängelsecell.

Jag blir påmind om så många böcker som bär på detta, utan hänsyn till satanistiska eller utomjordiska influenser. Jag kommer att peka ut några här: Medvetenhet och Social IQ (300), Kosmos & Öde (39), Intelligens – Kollektiv och Quantum (120), Art, Diet, Memetik & Design (259), Filosofi (166), Religion och religionens politik (133), Sann kost och toxicitet (155), Sanning och försoning (120), Värderingar, Etik, Hållbar evolution (334), Förlorade röster (ursprung, kön, fattigdom, marginalisering (242).

CITAT (138): Det spelar ingen roll. Det finns bara ljus och ljud. Albert Einstein.

Detta är ett långt kapitel med en hel del matematik och symbolism.  Här börjar jag förstå författarens passionerade förakt mot sionismen, vilket han liknar vid Satanism. Författaren har ont av att förknippa frimureri och kabbalistisk judism (den sataniska kulten, inte att förväxlas med vanlig judendom) liksom Ugglan Saturnus och Bohemian Grove.

Medan författaren inte fokuserar sig på nazism och det sätt varpå det nazistiska ledarskapet gjorde en överenskommelse med USA och emigrerade dit (tar över CIA och NASA), samt till Argentina och Antarktis. När vi omprövar historien på ett ärligt sätt, är jag säker på att vi kommer att se den moderna korsningen mellan sionism och nazism.

Sidorna 157-159 gör det möjligt att stänga av den europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) vilka sammanfaller med andra källor som jag har läst där man påstår  att CERN är ett experiment bort från förångandet av jorden så som vi känner den.

På sidorna 159-168, till slutet av kapitlet, diskuteras månen som ett artificiellt och i stort sett ihåligt föremål som spelar en mycket negativ roll på jorden. Citaten är spektakulära och inkluderar officiella regeringars ställningstaganden samt zulu och andra naturfolks uttalanden vilka alla tillägger att Jorden var himmelriket innan Månen. Då blev det ett helvete när månen började manipulera vädret, stämningar och mer.

Kapitel 5: Archonernas besök

Detta är ett relativt kort kapitel som undviker en omfattande diskussion angående utomjordingar i sig, men den pekar ut jorden – och de former som vi ”ser” manifesterade på jorden. Dessa är en miljardedel av ett pinnhål ”i förhållande till det större universumet”.

Den primära punkten i detta kapitel är, av vad jag förstår, att för omkring 6 000 år sedan hade vi en omvälvande invasion av negativa energikrafter som förvandlade paradiset till ett helvete, med avsikten att skapa enorma mängder rädsla och avsky för att mata dem själva. Det skedde både genom energi och när det kommer till att festa på människor genom att idka mordiska ritualer.

Författaren ger rikligt med citat från astronauter och andra som medvetet eller oavsiktligt har brutit mot sina icke-upplysningsavtal och har offentligt bekräftat allestädesnärvaro av utomjordiska farkoster och varelser, inte bara i yttre rymden, utan just här på jorden.

CITAT (176): Utomjordiska raser befinner sig i krig med varandra (de nordiska reptilerna är ett exempel) och bakom krigen på jorden. Mänskliga eliter och militära insiders samarbetar med utomjordingar – speciellt reptilerna – och det här är källan till den mest avancerade tekniken (utvecklad för att förslava så som vi kan se). Det finns mänskliga utomjordiska baser på Mars.

Tidigare skriver han om att reptilerna har underjordiska baser runt om på jorden, förbundna med många höghastighetstunnlar. Jag har sett andra böcker och fotografier som påstår detsamma, så författaren är på solid grund när han lägger fram dessa åsikter, vilket han dokumenterat djupare i tidigare böcker. Från min egen läsning kan jag rekommendera Review: Our Universal Journey + Extraterrestial RECAP.

Författaren introducerar i detta kapitel hans uppfattning att ”transhumanism” är reptilernas slutspel och definierar det på olika sätt som en fullständig eliminering av de sexuella skillnaderna mellan män och kvinnor. Man talar om en omvandlingen av befolkningen till en kontrollerad artificiellt inseminerad ” on demand” besättning i mycket mindre antal än den vi har nu, allt under total mental kontroll (det här är där 5G kommer in, en anledning till att jag tror att 5G måste vara ett stort problem vid valet i USA 2020).

Jag tvekar att sammanfatta detta kapitel – det förtjänar en fullständig läsning. Det viktigaste som riktar sig mot mig är att reptilerna och de hybridmänniskor de kontrollerar är onda, känslolösa, utan empati, patologiska lögnare som absolut tror att vi  människor är deras varor som ska bortskaffas som de vill, inklusive i mordiska ritualer som föregås av tortyr.

CITAT (193): Den reptiliska hjärnan vill inte att du ska vara annorlunda. Den vill att du ska anpassa sig och samtycka till hierarki och auktoritet. Det hatar att ses som något konstigt och skulle aldrig vilja vara en ensamvarg som tänker och agerar utanför boxen.

Motstånd är INTE meningslöst – du kan vägra att bli assimilerad.

Kapitel 6: Mjukvaran Eliten

Detta kapitel är nästan ”för mycket” för även mig, man jag måste ge upphovsmannen erkänsla för att ha en åsikt i en galen värld. Jag tar allt han skriver på stort allvar och jag tror, att hans uppfattning är en som alla måste överväga oberoende av om de slutligen håller med eller inte. Jag är benägen att hålla med.

”Reptiler som skiftar form” liksom ”konspirationsteoretiker” och ”falska nyheter” är ”avstängda” termer, avsedda att censurera genom att förminska och marginalisera dem som överväger esoteriska och paranormala.

CITAT (195): Formskiftning fungerar enligt samma princip som demonisk besittning.

CITAT (196): Archoner [är] en robotras av ”artificiell intelligens” som kan imitera genom att inte förnya sig.

Författaren ställer en utmärkt fråga när han överväger möjligheten att de flesta eliter – inklusive kungligheter och amerikanska presidenter (eller vice presidenter med den verkliga makten) – är psykopater som har blivit besatta. De är hybrider på något sätt. Jag tror på den här möjligheten, med undantag av John F. Kennedy, Jimmy Carter och Donald Trump. [Författaren är giftig mot Trump, jag har mer tro på Trump och dem som finns bakom Trump – år 2024 kommer vi att få veta vilken av oss som hade bättre källor och instinkter på den här punkten.]

CITAT (200): När kolonialisterna officiellt avgick lämnade de efter sig sina blodlinjer och hemliga sällskap och sataniska nätverk genom vilka de manipulerade händelser. . . . Det brittiska samväldet slutade aldrig, det gick bara under jorden. Förenta staterna avfyrade kanske de flesta kulorna [idag] men var och när de sparkas bestäms av den inre cirkeln i Europa.

Författaren diskuterar den övergripande strukturen av kontroll, både hemliga sällskap och de öppna elementen med hemliga komponenter, i detta kapitel. Detta är det kapitlet som fastställer att sionismen (inte att förväxlas med judendomen) är den ultimata fienden för hela mänskligheten.

Författaren likställer sionismen med Rothschildismen. Jag är inte så säker. Jag tror att kejsarens och Vatikanstatens ättlingar har åtminstone en likvärdig status om inte överlägsen status, och juryn är fortfarande oense om huruvida de brittiska kungligheterna befinner sig över eller under Rothschilds. Som en expert på underrättelse vill jag hellre lägga alla tre under ett mikroskop och inte enbart fokusera mig på sionismen allena.

Författaren omfattar i sammandrag användningen av hemliga blodlinjer och ”krypto-judar” som offentligt konverterade till kristendomen (särskilt till Jesuitordern) och till islam (särskilt för Wahhabismen) för att manipulera dessa religioner som en del i den större planen för global dominans och omstörtning av mänskligheten som helhet.

Satanism är elitens övergripande ”tro”.

CITAT (210): Filosofi, är någonting som står i centrum för allt som de gör. Detta ”allt” innebär pedofili, offer och incest. Fördärvet för frankerna är en form av dyrkan, medan medkänsla och empati är  vanhelgande.

Jag är helt övertygad om att det demokratiska godkännandet av pedofili – och särskilt  sätt på vilket Californien nu undervisar pedofili i skolan som en ”normal” sexuell läggning – kräver utrotning av detta politiska ledarskap, men det måste skyndsamt tilläggas att Republicans in Name Only (RINO) är lika onda och måste också utrotas.

Herbert Marcuse kallade denna ”repressiv tolerans”. Eliten försöker förstöra samhällen, kulturer, etik, familjer, nationalstater, för att eliminera sammanhållningen som kommer från godhet på lokal nivå till nationell nivå.

CITAT (211): Vår värld styrs och manipuleras av dem för vilka omkastning och omvändning av allt gott är deras absoluta religion.

”Sabbatean Frankist” är den inre kärnan i revisionistisk sionism och sionismen äger wahabismen.

Jag är övertygad om att den dagen måste komma när både det sionistiska Israel och det wahabistiska Saudiarabien ”faller ihop” och de heliga städerna Jerusalem, Mekka och Medina blir alla befriade och skapade till internationella zoner för tro som är helt demilitariserad.

Författaren sammanfattar tidigare långvariga arbeten på skärningspunkten mellan reptil-hybridblodlinjer, elit-satanistiska ritualer och barntortyr för att tillverka adrenochrome och deras mord med straffrihet. Jag rekommenderar också att Joaquim Hagopians bok som erbjuds gratis online i kapitelform, Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy & The Deep State.

CITAT  (217): … barnenergi före puberteten är den mest prisade av Archoner och Archona reptiler.

Författaren fortsätter med att förklara att traumatisering och barntortyr, inte bara sodomi utan den verkliga instrumentala tortyren de flesta inte ens kan börja föreställa sig. Det är hur de bokstavligen suger livskraften ur barn – detta skiljer sig från det trauma som åläggs barn som är avsedda att mogna till sexslavar och kontrollerade tillgångar i imperiet.

Från Jimmy Savile till Jeffrey Epstein till de brittiska kungligheterna och amerikanska presidenterna, till militärens högre grader i USA och Förenade kungariket, är författaren provocerande när han beskriver en hel rad med mänsklig människohandel och barnsexmissbruk och sataniska ritualmord så djupt, så brett, att man måste överväga om de vanliga medierna och de amerikanska och brittiska underrättelsebyråerna är aktivt kriminellt komplicerade i de här lokala och globala brotten mot mänskligheten.

CITAT (227): Satanism är fascism.

Jag hjälpte till att forma denna bok skriven av Joachim Hagopian som ett examensarbete från West Point. Den innehåller 25 kapitel, både gratis online och kan köpas via Amazon Kindle för 99 cents. Här får du tillgång till allt via http://tinyurl.com/pedoempire. Kort sagt, allt jag tidigare har läst stöder denna författares synpunkter.

Kapitel 7: Mind Control och Shapeshifting ‘Royals’

Detta kapitel börjar med en sammanfattning av CIAs MK-ULTRA mind-control program och Project Monarch. Det utesluter omnämnandet från National Aeronautical and Space Agency (NASA) engagemang i samma ämne – den uppmärksammade läsaren kommer ihåg att nazisternas Operation Paperclip fördelades en kväll mellan CIA och NASA.

För en fullständig anklagelse av NASA, se en bok som författaren rekommenderar och som jag har granskat Cathy O’Briens TRANCE: Formation of America. Jag lär mig något som jag inte visste: att US Army Chemical Corps Special Operations Division, var då särskilda operationsavdelning, starkt engagerade i mind control operationer som jag anser är tortyr och ett brott mot mänskligheten – och förvisso förräderi i samband med den amerikanska konstitutionen.

Författaren gör en åtskillnad mellan mind controlled tillgångar som kan användas för sexuell njutning, mördande eller andra smutsiga gärningar, och sjukt mind control-lerande kändisar och politiker (jag skulle inkludera domare och åklagare).

Med hänvisning till ett specifikt vittne, ger författaren sådana hemska specifika anklagelser mot de brittiska kungligheterna, att jag undrar varför han inte har gjort självmord – kanske för att de inte bryr sig eller så tror de att ingen någonsin kommer att tro på det här. Jag har problem med det här, men det finns tillräckligt, för att motivera en arresteringsorder och  förhör med dem som nämns.

Det finns mycket här om Bill Clinton, Al Gore, Rockefellers och Rothschilds, inklusive hemliga familjeband och planerade incest och inavel, lämnar jag till den intresserade läsaren för att köpa boken och gräva i detaljerna. Sionisten Alan Greenspan framträder i detta avsnitt som väldigt mer ondskefull och mycket kraftfullare än någon annan amerikansk person, inklusive alla presidenter som måste böja sig för honom.

Underordnandet av världsbanken (och alla hemliga intelligensbyråer) till sataniska inflytanden beskrivs i detta kapitel. Det inkluderar ett vittnesmål av Ronald Bernard, vars vittnesmål jag hörde i London i april 2017 i min egenskap av chefsjurist Judicial Commission of Inquiry into Human Trafficking and Child Sex Abuse. Liksom med alla institutioner refererar de i allmänhet till de 10 % högst upp, och inte till de 90 % goda människorna som finns inom vart och ett av dessa institutionella och vittnar om deras ultimata onda.

Kapitel 8 Rollfördelning och betydelse

Efter att ha intagit scenen med de första sju kapitlen kommer vi in i hjärtat av frågan, det sätt på vilket 99 % hålls bundna vid betydelsen av en falsk verklighet, långt ifrån gränslösa möjligheter – från en välmående värld i fred, en värld som fungerar för alla, som en ”galen person” Buckminster Fuller en gång förutsåg.

CITAT (251): Uppfattningen är allting. Tankar måste förbli stängda för att förhindra världens och verklighetens exponering som den verkligen är.

CITAT (252) Varje generation är perceptuellt programmerad av tidigare generationer och av ömsesidigt tryck från sin egen generation.

CITAT (253) Programmering är som mest effektiv när befolkningen befinner sig i ett tillstånd av rädsla eller trauma.

Jag håller med författaren i hans fokus på 1920-talet som den tid då modern programmering och den totala förslavningen av dessa 99 % av dessa 1 % började. Det var då Rockefellers och Carnegies tog över både den offentliga utbildningen och kollektivtrafiken i USA, och när planeringen för den stora depressionen började – en konstruerad depression utformad av bankerna och med två amerikanska presidenters godkännande –  (se Wayne Jett’s Graft of Graft ).

Författaren fokuserar på Rothschild sionistiska Frankfurt Skola (senare följt av Tavistock Institute).

CITAT (254): Det var några av Frankfurt skolans ambitioner att omvandla det mänskliga samhället (du kanske känner igen dem): Skapandet av rasismbrott; kontinuerlig förändring för att skapa förvirring. Undervisning av sex till unga barn (det händer nu vid så ung ålder som fyra år); stor invandring för att förstöra nationell identitet främjande av överdrivet drickande; tömningen av kyrkor (undergrävning av någon form av social sammanhållning och gemenskap), ett rättssystem med fördomar mot brottsoffer, beroende av staten eller statens förmåner (sedan avlägsnande av dem när beroendet har uppnåtts), kontroll och fördumning genom media, uppmuntran till splittring av familjen.

Jag finner att författaren tvingas formulera sig i hur staten avser att stjäla våra barn – inte bara deras sinnen utan även ofta deras kroppar, med statliga institutioner som ägnar sig åt att rycka bort barnen från deras föräldrar till försäljning inom pedofilimarknaden, för att användas för genetiska experiment eller helt enkelt som näring till det brutna samhället. Jag tycker att det är särskilt oroande när staten – och jag ser verkligen det här i hela USA – har för avsikt att kriminalisera varje minsta uttryck för ilska eller olydnad hos ett barn, till att se dem som ett problem. Därigenom blir föräldrarna ett problem och därmed måste myndigheterna ”hantera” problemet.

Författaren hänvisar till medicinsk fascism med hänvisning till de hemliga vaccinationsdomstolarna och statens förmåga till att tvingas till medicinsk förgiftning av barn med vacciner som är kända för att innehålla ingredienser för både autism och sterilisering.

CITAT (258): Satanistiska och pedofilringar infiltrerar alla samhällsområden – inklusive domstolarna.

En sektion med titeln ”Skolor: Programmeringsfängelser för barn” säger allt. Många andra har skrivit om det faktum att skolorna omdirigerades på 1920-talet från att lära ut grunderna – läsning, skrivning, matematik – till att fördumma alla och inställa automatisk lydnad på order och allmän brist på initiativ.

Man ska lära sig utantill och klara grundresultat – och visa en vilja att omfamna en omfattande programmering – det blev måttet på ”framgång”. Jag har granskat många böcker inom det här ämnet. En som står ut är Gordon MacKenziel’s Orbiting the Giant Hairball–A Corporate Fool’s Guide to Surviving with Grace, med två djupa insikter; våra skolor slår ut kreativiteten ur våra barn, och våra företag undertrycker individuella idéer och försök till mångfald.

Nytt för mig och användbart i dess korta och tydliga presentation, är det direkta sambandet mellan vänsterhjärnans ”fakta”-tänkande och högerhjärnans ”sammanfattnings- och kreativitets”-tänkande. Det förstnämnda är vad dessa 1 % önskar sig av dessa 99 % trälar, och fungera som utomjordiska artificiella intelligenta datorer. För det andra, är mänskligt unikt och inte lätt engagerat av dem som vill förminska allt som är så speciellt för mänskligheten.

CITAT  (265): McGilchrist säger att vänsterhjärnan har kunskapen om delarna, medan högerhjärnan har visdomen om helheten.

Som någon som har träffat en stor överenskommelse om behovet av holistisk analys och sann kostnadseffektivitet samt Open Source Everything Engineering (OSEE) som ett alternativ till våra korrupta förgiftade skorstensdjävlar,  resonerar detta med mig. Monsanto vill inte att du ska känna till att allt du äter innehåller RoundUp, vilket förorsakar cancer – två domstolsfall fastställer slutgiltigt detta man påstått sedan länge, tusentals andra ärenden kvarstår och kommer oundvikligen att försenas.

Lagen används för att fördröja och dölja det uppenbara. På samma sätt är falska flagghändelser från 9/11 till Notre Dame till attackerna på kyrkorna på Sri Lanka som påminner mig om CIAs bombningar av kyrkor och kloster i Vietnam, alla ”prickar” (eller lögner) som ska ses som normala händelser. Vi ska inte sammankoppla prickarna och konstatera att våra regeringar begår förräderi och ljuger för oss varje dag i sin tjänst till dessa 1 % och centralbankseliten som behandlar oss alla som engångsprodukter.

Jag påminns av författaren om att ”spela” såväl som inom konst, musik och sport, vilka alla är höger-hjärnans aktiviteter och att ingen hjärna kommer att mogna utan att ge lika lång tid och träning till båda sidor av hjärnan i full utsträckning. Här är mördarens citationstecken från Kyung Hee Kim, professor för utbildning vid William och Mary College, med infogade parenteser från författaren:

CITAT (269): En massiv minskning av kreativitet [höger hjärna] som barn har blivit mindre känslomässiga uttrycksfulla [höger hjärna], mindre energiska, mindre pratsamma och verbalt uttrycksfulla, mindre humoristiska [höger hjärna], mindre livliga och passionerade [höger hjärna] , mindre okonventionella [höger hjärna], mindre lämpliga för att koppla upp till synes irrelevanta saker [höger hjärna], mindre syntetisering [höger hjärna] och mindre sannolikt att se saker från en annan synvinkel [höger hjärna].

Regler är galenskap – fullständig galenskap

CITAT  (270-271): Utbildning är allt jättefånigt för att stänga ute programmeringen som lärande.

Han citerar Peter Gray, en professor i psykologi i Boston College:

CITAT (271): Det tillgängliga beviset tyder på att skolan är dålig för barnens mentala hälsa. Naturligtvis är det dåligt för deras fysiska hälsa också; naturen skapade inte barn för att de ska vara samlade hela dagen på ett mikrostyrt stillasittande jobb.

John Taylor Gatto håller fullständigt med, se sin bok, Weapons of Mass Instruction. Mina andra böcker om utbildning, inklusive en bok av Derek Bok om kommersialiseringen av universiteten, till den punkt att de är värdelösa för samhället i stort finns här: Education (General) and Education (Universities).

Författaren diskuterar hemskolan och självstyrd inlärning samt något som försökts i Indien nu, mycket snävt fokuserade skolor som utfärdar certifikat som leder till tillämpade jobb ganska snabbt, istället för examensbevis – samhället behöver alla former av utbildning.

Jag har två tankar: den första är att alla samhällen som ger upp den ena inkomstfamiljen och berövar barnen en vistelse hemma med föräldrarna är avsedd att urholka; och den andra som jag länge trodde på, var att vi måste fördela barnens tid på tre områden: gruppinlärning av grunderna och grupplaboratorietiden; fria lekar inklusive ”promenader” och lärlingstider i branschen (högskolesomrar) och yrken (collegesomrar). allmän tjänstgöring (delade boot-camps följt av en tid inom väpnade styrkor, fredsbevarande eller  hemförsvar) är en del av min vision för att återuppliva Amerikas själ.

Han ifrågasätter intelligens, integritet och fantasi för alla yrken, bland vilka jag skulle välja ut politiker, domare, journalister och kalla nyhetsuppläsare och högre tjänstemän som särskilt korrumperade. De finns alla inom rörelserna. De berättar INTE om bevisbaserade beslut av allmänt intresse, utan snarare beslut som är gjorda av vinst och bekvämlighet för dem som individer.

Jag har gjort mer än de flesta för att ansluta följande punkter: vi behandlar mindre än
1 % av det vi samlar in; vi samlar in mindre än 1 % av det som publiceras. Det som publiceras är mindre än 1 % av det som skrivs, särskilt när det gäller både främmande språkpublikationer, grå-litteratur och tyst opublicerad kunskap som ännu inte kodifierats och det som skrivs är mindre än 1 % av det som är känt.

1 % av 1 % av 1 %. Det är inte en indikation på ett intelligent liv här på Jorden

CITAT (282): Centralt i hela illusionen är att övertala människor om att de ”får det” när de inte ens börjar ”få det”.

Författaren börjar göra sitt fall här för att avvisa den ”sociala konstruktionen av verkligheten”  1 % och deras Archon-mästare, och istället känna igen möjligheterna utan att sätta gränser för människor som ser sig själva som enskilda gudspartiklar som är ”Ett” med kosmos .

CITAT (284): Rädsla är valutan för kontrollen.

CITAT (285): Systemet är specifikt konstruerat för att generera maximal rädsla, ångest och stress … ”

CITAT (286): En grundläggande grund för hela bluffen är att kullkasta mänsklig uppfattning för att låta galenskap framstå som förnuftigt och förnuftigt förefaller galet

Författaren binder kontrollen över rädsla, kontrollen av uppfattningen och kontrollen av penningbildning tillsammans och beskriver sedan hur religionerna är uttryckligen utformade för att både dämpa människans medvetande och för att dela och erövra. I förbigående noterar han den växande majoriteten av judar som avvisar sionismen och den sionistiska kriminella staten som uttryckligen inte är en del av judendomen.

CITAT (292): Vi fixar pengarna, eller ingenting kan förändras.

CITAT (295): Alla religioner som måste använda våld och hot för att behålla sin kontroll tror inte på kraften i sina argument 

Sidorna 297-298 ger den mest koncisa anklagelsen av kristendomen – och speciellt den katolska kyrkan  – som jag någonsin har läst. Författaren ger sin tilltro till Joseph Atwills bok,  Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus. Jag täcker många andra böcker om myter och misstag inom religionen i Worth a Look: Book Reviews on Religion & the Politics of Religion.

Om pengar handlar om slaveri, då handlar religionen om avhumanisering för att rättfärdiga folkmord och andra grymheter – från korståg och inkvisition till folkmord på ursprungsbefolkningen över hela världen till vad som fortfarande görs idag mot palestinierna,  religion handlar om folkmord.

CITAT (299): När du har en tro på gudagiven överlägsenhet kan du avhumanisera icketroende psykiskt och rättfärdiga all slags skräck mot dem.

Författaren slutar med en positiv anteckning: Varje person har befogenheten att avvisa falskhet och ta tillbaka sina egna tankar, sin egen tro, sitt eget beteende. Han drar slutsatsen att ett stort antal vaknar upp och möjligheterna för mänskligheten svänger tillbaka mot det oändliga.

Kapitel 9: Att behålla stavningen

Detta är ett kritiskt övergångskapitel som förklarar hur programmeringen av barn i statsledda skolor, kombinerat med programmering av barn och vuxna genom Deep State hanterar media inklusive film, möjliggör kontrollen över informationen som är totalitär i sin effekt.

Som vi alla har sett nyligen med #GoogleGestapo (Amazon, Facebook, Google, MeetUp, Twitter, YouTube och andra som Reddit, Wikipedia och WordPress), är denna kontroll både totalitär och rövaraktigt konservativ och progressiva i motsats till den officiella berättelsen som är deplatformad eller digitalt förstörd.

Efter att förhållandet mellan Google och NSA blev så välkänt har en ny ondskans axel uppstått, mellan Amazon, CIA och USA:s militär. Individuell information finns nu i varje form av ord i fiendens händer.

CITAT (303): För att skapa och upprätthålla en uppfattning om bedrägeri krävs per definition en kontroll av information.

Sex företag i förbund med hemliga underrättelsebyråer kontrollerar alla former av media, från vanliga till sociala. Författaren kommer inte in på detaljer som jag själv har upplevt, där Anti-Defamation League (ADL) är den gemensamma nämnaren i att definiera och verkställa censurpraxis (jag skriver till det här: “How The Deep State Controls Social Media and Digitally Assassinates Critics: #GoogleGestapo – Censorship & Crowd-Stalking Made Easy,” American Herald Tribune, 7 November 2017.

Författaren prisar på flera sidor integriteten och offentliga uttalanden av Udo Ulfkotte, författare till Journalists for Hire: How the CIA Buys the News, och avslutar:

CITAT (306): Det här är vad de vanliga medierna verkligen är – psykologisk krigföring mot allmänheten.

Jag tycker det är fascinerande att det bara finns tre exemplar av boken ovan på engelska som är tillgängliga på Amazon, allt för $ 600 eller mer – uppenbarligen har någon med mycket besvär köpt upp resten. Naturligtvis är Amazon, med sitt CIA-kontrakt på 600 miljoner dollar, inte ivriga att erbjuda dem i ett billigt omtryck.

Särskilt viktigt i detta kapitel är författarens betoning på hur allmänheten alltid måste utsättas för trauma för att hålla dem oroliga och mottagliga. Som någon som lyckades med en falsk flagg händelse för CIA, och som har publicerat övertygande i denna domän inklusive två mycket lästa samlingar, 9/11 Truth: From Campaign Promise to a Presidential Speech on 9/11 2018? (Earth Intelligence Network, 2018) and False Flag Attacks: A Tool of the Deep State (Trump Revolution Book 12). Amazon Kindle, June 8, 2017. Jag kommer absolut att säga att nästan alla ”aktiva skyttar” och i varje fall så kallade ”massolyckshändelser” är en falsk flagga – en statligt sponsrad falsk flagg händelse.

Detta kapitel innehåller materiella exempel, ett med Robert F. Kennedy, Jr. och hans ansträngningar att exponera särskilt faran för barn,  och mänskligheten i allmänhet med vacciner och giftiga mediciner, hur läkemedelsindustrin (som man skulle kunna tillföra bankindustrin, det militärindustriella komplexet och mer) kontrollerar ”nyheterna”. Säg sanningen, och du blir avskedad. Alla som är anställda i denna bransch förstår det.

Författaren diskuterar kortfattat alternativa medier och är orubblig i att Donald Trump är en manchurisk kandidat vars anti-system retorik tillverkas av sionisterna som styr honom. Jag är inte så säker. Q har sagt att ”sionisterna är sist”, jag är en av sionisternas högst upplagda kritiker (alltid försiktig med att skilja mellan den  israeliska folkmordsstaten Israel och den judiska tron) och min läsning är att Trump vet att han måste avslöja sionisterna för 9/11 och utvisa den sionistiska parasiten ut ur USA.

Om han inte gör det tror jag att krafter har satts igång, som kommer att göra det med eller utan honom, och det inkluderar över 75 miljoner väpnade amerikaner,  däribland 22 miljoner veteraner, som helt förstår att det är sionisterna som försöker avsluta det andra ändringsfördraget och förverkandet av vapen, för att de vill undergräva USA:s allmänhet fullständigt och undvika risken för ett väpnat uppror.

Författaren upprätthåller, och tiden kommer att berätta om han har rätt, att Donald Trump är den ultimata ”falska nyheten” och en aspirant som bara utökar USA:s djupa och sionistiska kontroll i ytterligare två perioder. Jag kommer att möta författaren halvvägs genom att inkludera här min favoritteckning som jag använde i ett publicerat Memorandum for the President of the United States of America, Subject: Election 2020, Jarvanka, MoveOn Boycott of AIPAC, and Your Legacy,” American Herald Tribune, 22 March 2019.

Jag tror att sionisterna måste vara, som Q har sagt, den sista som ska tas ner. Det kommer i andra perioden. Om vår president misslyckas med att göra det här, Gud välsigne honom då, han har gjort det möjligt för några andra att göra det.

Flera sidor diskuterar olika former av falska nyheter, inklusive pseudo-alternativa mediewebbplatser som är verksamma för att tjäna intäkter genom att skapa helt falska nyheter för att tjäna intäkter via klick.

Jag är mycket upptagen med författarens klara fördömande av enskilda sionister och nämner dem vid namn, inklusive Larry Page och Sergei Brin (Google), Susan Wojcicki (YouTube) och Mark Zuckerberg (Facebook). Han nämner inte Jack Dorsey (Twitter), men Jeff Bezos får en mycket allvarlig uppmärksamhet i boken och kunde hålla med om  – baserat på vad jag vet om Amazon – att det är den nya centralbanken för den digitala världen och helt skadlig för allmänintresset – Amazon är en ny digital polisstat.

Sidorna 325-330 diskuterar intäktsgenerering (och skuggförbud eller avmattning) och kabbalens censurering. Författaren gör det helt klart att alla element i det jag kallar #GoogleGestapo ingår i en aktiv konspiration med Deep State och Skuggregeringen för att censurera alla former av sanning som ifrågasätter den officiella berättelsen. Han nämner inte MeetUp eller PayPal men han borde – de är helt integrerade delar av Anti-Defamation Leagues sionistiska konspiration för att främja lögner och undertrycka sanningen.

En tråd som löper genom boken och är väldigt synlig här är hur ”politisk korrekthet” används för att tillåta grymheter av vänstern (muslimska män våldtar vita kvinnor med straffrihet, vänstervridna sympatisörer får skriva på Facebook att det är bättre att mörda vita kvinnor. Så inga fler ”med titeln” vita pojkar kommer att födas) medan censur används för att stänga ner varje ideell åsikt från högern, oavsett hur civil eller hur mycket väldokumenterad den är.

CITAT (333): … ”progressiva” akademier och lietag bestående av ”progressiv student befolkning,  har lockats till vad jag bara kan uppfatta som former för psykisk sjukdom.

CITAT (335): Omkring hundra webbplatser dominerar Internettrafik. Sioniststyrda Google har 1,2 biljoner sökningar per år. Google ägda YouTube har mer än en miljard aktiva användare per månad; och sioniststyrda Facebook, som också äger Instagram, WhatsApp och så mycket mer, hävdar att de har två miljarder aktiva användare. Jag leder människor till några YouTube-videor på grund av den här boken eftersom dominans betyder att det är det enda stället du kan se dem. Vi behöver seriöst en annan massvideoplattform som tror på frihet, inte censur.

Förskjutningen #GoogleGestapo har varit mitt fokus redan sedan sionisterna attackerade #UNRIG och jag själv på sex sätt på nittio dagar och jag är övertygad om att detta kan göras, särskilt om president Trump sparkar Twitter och börjar utfärda sina egna trumpeter på ett 200 miljoners pilotprojekt likt Kim.com och några andra personer jag vet har bestämt sig för att skapa – om Alibaba och Yandex vill betala är detta spel över. Sionisterna – och deras sociala mediehallickar – har överspelat sin hand. Bara för flin, här är den planerade skylten (jag planerar fortfarande att göra det) som fick sin uppmärksamhet.

CITAT (338): Jonathan Taplin avslöjar omfattningen av dominans i sin bok, Move Fast and Break Things: How Facebook, Google, and Amazon Cornered Culture and Undermined Democracy. Taplin skriver: ”Inte sedan Rockefeller och J. P. Morgan har man haft en sådan koncentration av rikedom och makt. . . och de enorma oöverträffade förmögenheter som skapats av den digitala revolutionen har gjort mycket för att öka ojämlikheten i Amerika. ”

Kapitel 10: Förstärkning av stavningen

”Politisk korrekthet” som en massivt planerad och perfekt genomförd lokal för globala psykologiska operationer (PSYOP) i hjärtat av detta kapitel.

CITAT (339): Politisk korrekthet är ett Elite verktyg för att få målpopulationen att tysta och censurera sig själv så att de inte behövs.

Att hålla skönheten i ett tillstånd av rädsla är en del av att hålla dem ”i linje” med ”godkänd” dogm.

CITAT (340): Termen ”progressiv” beskriver att mentalt och känslomässigt tillstånd av  sådant självcentrerat självbedrägeri som spionerar och investerar i verkligheten till det yttersta. Progressiva tror, att det är a) anti-etablering och b) liberalt; men det är de inte heller. Progressiviteter är den nya i etableringen och avgörande för de social ingenjörsnätverken som inledde politisk korrekthet för att manipulera befolkningen till att censurera sig själv.

Varför författaren inte tar upp det i det här kapitlet är, att liberalerna också är nyckelbetydelsen för att Den Djupa staten utvecklar det som Herbert Marcuse kallade ”repressiv tolerans” som är kodordet för ”allt är möjligt”, vilket är en kod att användas på transsexuell avfällning som älskar pedofili och bestialitet. Detta leder till förstörelsen av familjen, samhället och nationalstaten, – i den ordningen.

Det finns överlapp mellan detta kapitel och en bok som jag rekommenderar och granskat med referenser, TAVISTOCK INSTITUTE – Social Engineering the Masses av Daniel Estulin – Deep State Playbook, jag påpekar igen, att läsaren av den här översynen bör köpa boken som granskats, den är en rundtur utöver det vanliga som ingen annan.

Författaren uppskattar tydligt och kortfattat den sionistiska Rothschild-sponsrade Frankfurt-skolan och dess vision att kriminalisera alla former av normala beteenden och övertygelser, samtidigt som man utarbetar Newspeak som förstör yttrandefriheten och tankefriheten. Författaren berör vad som kunde vara den ”tredje järnvägen” bestående av andra amerikanska politiker än de anti-sionistiska, och detta är det mycket avsiktliga angreppet mot vita människor och i synnerhet mot vita män  – och speciellt vita män – är väldigt väpnade under det andra ändringsfördraget, framför allt – som fienden som ska besegras.

Författaren utmärker sig genom att sammanfatta ordet ”offer” som en strategi för att dela och erövra, för att vända normala människor till skälvande massor av dumhet för att be om militarisering av polis, välfärd och statskontroll. Jag avskyr personligen hur vi till den grad har förnedrat familjen och könssamhället – Californien verkar vara särskilt förnedrat och det är väl av ingen slump att Hollywood och Hollywood-pedofilerna inklusive Harvey Weinstein finns där – men författaren ger det här ämnet rättvisa och jag misstänker att det inte finns någon liknande redogörelse någon annanstans.

CITAT (346): Den [Djupa staten och sionisterna] vill uppfostra svaga människor som blir lätt förolämpade och inte starka människor som inte bryr sig om vad någon säger om dem.

Politisk korrekthet är censur. Politisk korrekthet är progressiv tyranni, som i själva verket bara är dumma verktyg för 1 %. Detta är särskilt synligt på universitetscampusen, där talare med annan åsikt som strider mot den officiella berättelsen är förbjudna. Universiteten är inte längre centrum för konkurrerande idéer, de är mer likt avancerade mjuka fängelser, där ett gott uppförande leder till en examen som i stort sätt är värdelös.

CITAT (349): Hela avsikten med politisk korrekthet är att radera fri och öppen efterforskning.

Jag tycker särskilt om hur författaren tydligt visar att ”offer” omges av svaga sinnen och grunda själar, som en form av jag-ismen, för att förtjäna uppmärksamhet från en samling medelmåttor vilka annars skulle stå under förakt, samtidigt som de ”stödjer” dessa ”dygdiga” vilket i sig självt är en självisk handling.

Särskilt kraftfullt förklarar författaren och citerar Jacques Barzun, att politisk korrekthet handlar om att organisera hat, inte för att underlätta tolerans.

Alla vita män bör läsa detta kapitel noggrant, det är ett manifest för sanning och befrielse. Författaren dokumenterar vänsterextremisternas galenskap, vilka går så långt som till att föreslå att vita människor ska förlora rösträtten.

Men det blir värre. Detta kapitel innehåller ett långt avsnitt om språkpoliser, jag skulle kalla det språklig förvrängning. Människor blir avskedade i Californien om de inte kallar en transvestitiskt monster med deras föreslagna pronomen på vad det kunde tänkas vara. Samtidigt får gamla män självidentifiera sig som sjuåriga tjejer och uppträda nakna tillsammans med tjejer i den åldern. Jag gör det inte här. Se författarens egen dokumentation av detta på sidan 365.

CITAT (361): Narraktiga regler och ordförbud för 99,4 procent av befolkningen motiveras av behovet att inte uppröra 0,6 procent?

Författaren använder termen ”infantilisering” för att beskriva tillbakagången för intelligens och förlusten av integritet och fantasi på universitetsnivå och inom statliga regeringar som stirrar på (mitt fokus) Californien.

Författaren påpekar också, att frågor som transpersoner odlas av regeringen. Barn av hans generation och min, ställde inte dessa frågor. Detta är ett pålagd konstgjord förvrängning som sprids som en del av en avsiktlig kampanj för att slita sönder samhället och förstöra familjen.

En bra diskussion om vad som utlöser detta, vilken är koden för dessa universitetsadministratörer utan ett hum och som tillåter dessa pissmyror till studenter, vilka inte har hjärnor för att flippa ur över all den skit de inte förstår, till stor kostnad för alla.

Ritalin-generationen (genom att droga de unga för att skapa bedjande vuxna), demoniserar den gamla och mobiliserar den unga som är för dum för att förstå att de manipuleras, och feta dumma åldrande vänsteranhängare ser inte alls det galna i att förtala normala medelålders vita män som följer deras handlingar.

Detta kapitel slutar med en positiv anteckning. Jag vill verkligen betona att så noggrant som den här boken står i relation till hot, är det också en konsekvent positiv bok.

CITAT (380): Låt oss inte glömma att det fortfarande finns ett betydande antal ungdomar som inte har fallit för ”Programmet” i alla dess former och kan se vad snöflingorna inte kan. De måste stå tillsammans med resten av oss och inte låta sig böjas i tystnad av dessa PK-extremister.

Jag instämmer helt.

Kapitel 11: Skrämd av Sanningen

CITAT (383): Politisk korrekthet handlar inte om att sluta diskriminera utan om att manipulera målgruppen för att tysta målgruppen från att skydda uppfattningsbedrägeriet och dess poststämpel som mentalitet. Peter Tathcell har rätt att trångsynthet ska hanteras genom debatt och information, inte genom censur.

Jag skulle observera att avsiktligt undvikande av holistisk analys och sann kostnadseffektivitet av akademi, handel, regering och media är en form av censur. De vill inte att vi ska veta vad det faktiskt kostar när det gäller familje-, samhälls-, nationell, social och ekologisk förlust som är inneboende i rovkapitalismen.

Denna artikel innehåller övertygande information om både anti-semitism industrin (en falsk nyhetsbransch) och anti-förintelse förnekelseindustrin (även en falsk nyhetsindustri) till vilket jag vill tillägga iakttagelsen att de är båda kriminella nätverk, eftersom de samlar in pengar på grund av lögner. Samtidigt förtalar de goda människor som David Icke och förorsakar ihärdigt ”skadliga störningar”, vilket är en federal åtalbar kriminalitet mot människor som försöker erbjuda sann information till allmänheten.

CITAT (388): Sionistisk censur handlar inte om fakta, bara slagord och missbruk, eftersom de vet vart öppen diskussion och samtal kommer att leda.

Jag kommer att nämna här vad jag känner till om Ernst Zundel och hans fru, båda borta idag, och hur han vann över sionisterna i en canadensisk domstol där man övertygade – Auschwitz, för att ta ett exempel, tvingades ta tillbaka fakta och minska antalet 6 miljoner till 1,5 miljoner. Antalet döda (fortfarande överdrivna, Röda Korset nämner det totala antalet till under 300 000), och det är nu övertygande känt att a) de flesta judar (och tyskar) dog av svält, tyfus och allierades bombningar och b) Sionisterna vägrade att ge judarna en reträtt – alla – till ett pris av 3 miljoner dollar – de sionistiska ledarna ville se att hundratusentals judar dog, så att de kunde skapa förintelsemyten. Det förtjänas att kommenteras, att den sionistiska Wikipedia-sidan angående Ernst Zundel är full av lögner och lovordar inte honom på ett korrekt sätt för hans extraordinära prestationer när han har dokumenterat sanningen och visar att berättelsen om gasugnarna är en total lögn.

Naturligtvis censurerar sionisterna allting om deras folkmordshandlingar mot palestinierna, men det gläder mig att säga att det finns minst en bok som översatts till många språk som avslöjar den sionistiska staten för vad det är, professor Gary Fields bok ENCLOSURE: Palestinian Landscapes in a Historical Mirror 

Användbar information presenteras om hur sionister censurerar universiteten runt om i världen för att undvika att eleverna förstår både sionistiska lögner om förintelsen och sionistiska lögner om de grymheter de begår idag mot palestinierna.

Författaren gör, som jag gör, en skarp åtskillnad mellan sionister och judar.

CITAT (394): Vi pratar inte om det judiska folk som helhet, utan om kabbalan som visar lika mycket förakt mot judiska människor i allmänhet som de visar mot alla andra.

I detta kapitel ingår täckning av den sioniststyrda censuren som utförs av Amazon, Facebook, Google och YouTube, liksom ADL:s roll som den globala hemliga polisen som ansvarar för censur i varje land för sionisterna.

I detta kapitel ingår ett sammandrag av den sioniststyrda censuren som utförs av Amazon, Facebook, Google och YouTube, lika väl som  ADLs roll som den globala hemliga polisen som ansvarar för censuren i varje land för sionisternas räkning. (ADL = Anti-Defamation League är en internationell judisk icke-statlig organisation med säte i Förenta staterna, red.anm)

Av allvarlig oro – berör författaren detta, men det är inte ett huvudtema. Sioniseringen av den amerikanska polisen som är utbildad och hjärntvättad i Israel (andra källor dokumenterar den sionistiska uppfattningen hos allmänheten, för när man studerar till amerikansk polis, som ”kackerlackor” och genom att ta emot mutor och utföra utpressning mot amerikanska kongressmedlemmar, samt omstörtning mot Senior Executive Service (SES) poliser som verkställande myndighet.

Sionistisk censur handlar inte bara om Israel – det syftar till att skapa en övergripande förmåga som gör det möjligt att ta bort eventuella uttalanden i något medium som det bedömer vara ”felaktigt” eller till och med ”irrelevant” för offentlig diskussion och debatt – detta är inget mindre än ”fullt sovjetiskt” -program som Facebook representerar så tydligt idag.

CITAT (405) Det archonska reptil-kontrollsystemet är multidimensionell, flera nivåer, mångfacetterad och absolut ett oupphörligt angrepp på människans sinne för att skapa fragmentering av tanke och känsla för att inplantera en känsla av kraftlös isolering. Människor som är isolerade från andra sätt att se på världen skapar den önskade perceptuella stagnationen.

CITAT (408): Internet var tänkt att vara en förlängning av friheten, men genom algoritmer och kontroll av globala webbföretag, kan detta nu ses som en tillfällig illusion när censur bli norm. Nätet såldes in som ett medel för fri kommunikation, där tanken var att skapa ett medel för total övervakning som så att andra källor försvann och de kunde kontrollera allt folket sade, såg och hörde direkt genom algoritmisk censur.

Detta kapitel innehåller en utmärkt diskussion om Problem-Reaction-Solution (PRS) -(Problem-Reaktion-Lösning) som det protokoll genom vilket Den Djupa Staten försöker omstörta hela världen. Global War on Terror (GWOT) (globalt krig genom terror) är ett klassiskt exempel på hur falsk flagg-operationer och falska nyheter inför rädsla, för att man sedan ska rättfärdiga en icke konstitutionell massövervakning. Polisens militarisering och totala kontroll över befolkningen införs för att inkludera beslagtagning av vapen, eftersom ”bara polisen” kan skydda allmänheten. Allmänheten kan inte förlita sig på vapen.

Sionisterna och Den Djupa Staten som använder sionisterna (frimurarna, Malteserriddarna och andra hemliga sällskap) räds en beväpnad informerad engagerad allmänhet. De har lyckats skapa en oinformerad ointresserad allmänhet, nu måste de avväpna den sista bastionen till frihet. De som fortfarande har vapen och en intelligens, integritet och fantasi.

Kapitel 12: Framför dina ögon

Med detta kapitel börjar en stor ny del i boken där författaren börjar skapa ett sammanhang med tidigare upptäckt, att ett sammanhang förändrar allt. Händelser och fakta som är kända eller upplevda skilt ifrån varandra, berättar en helt annan berättelse än när den förstås som helhet.

Författaren själv säger att hans livsverk – över 30 år av fritt tänkande – har handlat om hur han själv har fångat sammanhanget och sedan delat det med andra.

CITAT (416): Det är planerat att finnas bara tre grundläggande nivåer av ”mänskligt samhälle”. Den ena procenten – de som tjänar dem inom polis- och militära kontrollsystemet, och sedan alla övriga som är förslavade i fattigdom och beroende.

I det här kapitlet ingår en diskussion om hur bankerna stjäl pengar från sina insättare och hur polisen stjäl mer från allmänheten än de verkliga brottslingarna.

CITAT (418): Staten stjäl av människors pengar och tillgångar. Det har blivit ett riktigt tema med tanke på att man år 2014 införde en lag (laglös) mot brottsbekämpning då man tillskansat sig mer egendom från amerikaner än vad inbrottstjuvar tog – 5 miljarder mot 3,5 miljarder dollar. De gör det genom lagar om ”civil tillgång genom böter”. Lagar som tillåter att egendom tas utan att det tas några avgifter eller finns bevis på brott.

 

I det här kapitlet diskuteras också världsregeringen och den roll som en ”kontantlös” ekonomi spelar för att möjliggöra total övervakning. Medan jag inte tror att det kommer att hända och jag tror inte att byteshandel kan förbjudas – det här är bland annat så förankrat i Afrika att det kallas ”System D”. Författaren pekar ut några viktiga punkter så att jag är tvungen att lista tre saker som är viktiga för vår framtid:

01 Fri information i alla avseenden inkluderat skydd av historisk information

02 Frihet att bära vapen utan restriktioner så att vi kan om nödvändigt undertrycka polisen

03 Mötesfrihet och transaktioner i anonymitet, dvs både byteshandel och krypto

Författaren är oroad över superstaterna och att North Atlantic Treaty Organization (NATO) ska bli en världsarmé (här kan jag tillägga, en världsorganisation för terrorism som sponsrar falsk flagg-händelser för att motivera ”ockupation”). Jag tycker personligen att tidvattnet har vänt och populism och fri information är på uppåtgående.

Det finns två psykologiska aspekter i det här kapitlet som uppmärksammas:

01 Förändringen i den psykologiska profilen för nya polisrekryter, som försöker locka till sig psykopater som kommer att följa order och behandla allmänheten som kackerlackor för att styras – sionisterna står mycket bakom denna aspekt

02 Den önskade psykologiska profilen för allmänheten, en fördummad och drogad allmänhet som kommer att lyda order och självcensurerar, är helt skräckslagen för att kombinationen av politisk korrekthet och massövervakning kommer att leda till att de blir urfattiga eller sänds i fängelse – Kina har bra erfaren av detta nu.

CITAT (433): Världsledarna är bara marionetter som kan göra allt ifrån in-the-know (de är få), till dem som gör vad som krävs för att säkra och behålla den politiska makten för sin egen skulle (de är många), för att fullständiga idioterna styrs av deras ”rådgivare” (deprimerande många). Verklig makt som är medvetet kopplad till Archonic Reptilian Spider, sätter sig inte på en offentlig visning där den kan identifieras och blir målinriktad.

Författaren kommer till samma slutsats om politiska partier som jag och Cynthia McKinney kom till, på vart vi är på väg idag: partier är ett sätt att förneka individen. Cynthia och jag kom överens om

”Folk inte partier” varje kandidat borde vara engagerade, autentiska, inkluderande och sanningsenliga”.

Det kommer inte att hända, utan en sanningskanal som inte kan censureras (liksom insamling av pengar som inte kan stoppas). Jag ser med stor oro på nedplattningen av konservativa och oberoende kandidater. Man bokstavligen dödar deras uppsökande valmanskår OCH deras insamling – en form av digital avrättning, och det görs med total straffrihet. President Trump gör ingenting alls åt detta.

CITAT (436): Ett politiskt system som erbjuder ett påstått ”val” för en befolkning på 326 miljoner har installerat följande sex presidenter:
Ronald Reagan, led av demens medan han fortfarande var i tjänst, missbrukade mind-controllerade kvinnor och vars militära handlingar och hemliga stöd till andra gjorde honom till en krigsförbrytare;
Pappa George Bush, droghandlande, barnmissbrukande seriemördaren, CIA – och Den Djupa Statens utövare och krigsförbrytare;
Sonen George Bush, ett gossebarn med arresterad utveckling mot analfabetism och krigsförbrytare
Barack Obama, förhandsfiguren för bedrägeri. Mr. Change – Ingenting och krigsförbrytare
Donald Trump, insider som spelar som utomstående, dokusåpa TV-stjärna och krigsförbrytare innan han fullföljde sina 100 dagar i tjänst.

På sidorna 436-443 förstör författaren Trump-administrationen med ett särskilt fokus på mycket specifika sionister som utsetts till nyckelpositioner och den mycket specifika Israel First (inte America First) politik som de har infört. Medan jag fortfarande håller på att vår president visar en ny sida under hans andra period, drar författaren inga strängar på att beskriva det som de flesta av världen ser: Trump som ett sionistiskt verktyg.

Sedan vänder han vidare mot Europa där jag helt håller med hans allvarligt kritiska kommentarer.

CITAT (443): Spindeln och dess webb har kapat termen ”progressiv” och använde den som ett skydd mot fascism och massmord och att sälja sina extremistiska placeringar och kvinnor på politiska plattformar som ”mitten”, ”centern” och ” moderat”.

CITAT (446): Enkel utpressning är en ständigt använd metod för att styra politiker för att se till att de följer din dagordning, även om de kanske inte håller med. Pedofili används massivt  och har att göra det att politiker och andra inflytelserika människor förses med barn medan dolda kameror spelar in.

 

Kapitel 13: Krig, krig, krig – Vi älskar det

CITAT (448): Förenta staterna spenderar tillräckligt på ”försvar” för att ge varje hemlös amerikan en miljon dollar hem.

Medan krig är ett vinstcenter och ger 1 % mycket pengar från krig, och det utmanade kaoset är att kriget är så mycket mer än bara pengar.

CITAT (451): Krig tillåter de archoniska reptilernas blodlinjer att ta bort problemregeringar och -ledare, skriva om kartan, förvärva mer mark och resurser och dramatiskt påskynda centraliseringen av global makt. Processen att ersätta stammar med nationer och nationer med super-statsskick har till stor del uppnåtts genom krig.

Jag drar läsarens uppmärksamhet åt de tre rekommenderade böckerna i slutet av denna översyn om hur brådskande det är att återställa distribuerad makt, distribuerat beslutsfattande. Globalisering och centralisering är döden.

För dem som inte läser mycket är boken övergripande (och i detta kapitel i synnerhet) en underbar lärobok om ”kopplingen till punkter” mellan banker, politisk makt, sedefördärv och utpressning, krig och de ständiga attackerna mot mänskligheten genom vacciner, toxiner , etermedia och mer. En del om falska flagg-operationer som refererar till 9/11 visas specifikt här.

George Soros får sin rättvisa andel av uppmärksamhet som en propagandist och krigsförbrytare.

Flera sidor med sammanhängande detaljer gör att det finns fyra statliga sponsorer av terrorism i världen som fungerar som en: Storbritannien och USA, sionistiska Israel och Saudiarabien. Jag skulle lägga till Qatar på listan.

Boken är väldigt aktuell (från och med 2019) och det här kapitlet innehåller en solid täckning av de falska krig mot Libyen och Syrien, de fyra statliga sponsorerna för terrorismens roll vid inrättandet av White Helmet False Flag Attacks och den falska terroristgruppen ISIS.

CITAT (487): Förenta staten och väst skyddar sina egna lögner från allmän exponering genom att kontrollera eventuella undersökningar av påståenden.

Jag skulle vilja tillägga med stor oro, att så länge president Donald Trump inte lyckas hålla #GoogleGestapo ansvarig för sin sioniststyrd censur, dataprofilering och digitalmord (deplatforming) av konservativa och oberoende, måste vi alla vara oroliga för möjligheten att president Trump verkligen styrs av sionisterna, i motsats till att bida sin tid vilket är vad jag hoppas på.
Vi vet för ett faktum att 9/11-kommissionen var en sioniststyrd fars, och till och med sådana ärofyllda män som Lee Hamilton skrämdes till tystnad när det gällde det mesta under kommissionens faktiska teaterföreställning.

Jag måste inte hålla med författaren i frågan om Donald Trump. Medan författaren har ett känslomässigt hat mot nutiden, och det gör ont att anklaga, förminska och missvisa presidenten, finns det tillräckligt med fel på författarens uppgifter för att ställa denna specifika aspekt av boken ifrågasatt.

CITAT (491): Trump har en notorisk kort uppmärksamhet och intresse för detaljer och det gör honom så lätt att manipulera.

Jag finner den här specifika kommentaren ogrundad och erbjuder följande citat från Jack Welch, och länkar till min publicerade recension av böckerna om Donald Trump och White, som motvikt.

”De kan säga vad de vill om honom, men jag vet inte om någon president har varit mer beredd att sitta i det rummet och prata affärer. Det var som att prata med en jämlik, inte en politiker. Helvetet till möte”.

Jack Welch på Donald Trump, i Chris Sims, Team of Vipers, sidan 132, som publicerades Review: Team of Vipers – My 500 Extraordinary Days in the Trump White House by Cliff Sims även i Robert Steele med Javad Heirannia, Understanding Donald Trump and the White House: A few books, Tehran Times, 13 February 2019. PBI BackUp

David är högintellekt och mitt arbete – att ägna hela två veckor av mitt liv till läsning av hans 748-sidiga bok och utformning av vad som kommer att bli en sammanfattning av 30+ för att öppna hans tankar för dem som inte kommer att ha styrkan att komma igenom en bok av denna omfattning – är ett arbete med respekt. Angående Trump, tror jag att David har fel och jag ber honom att ge mannen en chans – fyra år.

Kapitlet avslutas med viss insikt om frimureri och det tredje världskriget som är ovärderliga och bara ensamt värda bokens pris. Gör inget misstag, min sammanfattning är skriven för att driva folk till att läsa hela boken. På inget sätt är min sammanfattning (4 % i bästa fall av det totala innehållet) en ersättning för själva boken.

Kapitel 14: Att säga det oåtkomliga

CITAT (503): Krig idag kan inte delas upp i terrorism. Det skulle aldrig vara sanning eftersom alla krig är terrorism, men jag menar med den moderna definitionen på att döda civila på offentliga platser och göra att det ingenstans är säkert ur befolkningens synvinkel.

CITAT (503): Terrorism är nu en ursäkt för krig och invasion. Terrorism som begåtts av västerländska psykopater under namn som ISIS och al-Qaida har i allt högre grad varit betalda för att skrämma allmänheten. Genom att generera en pågående rädsla och ångest (mat, lågfrekvens tillstånd) och rättfärdiga utplåningen av våra grundläggande friheter och integritet för att ”skydda landet mot terrorism”.

CITAT (503) Dessa attacker utförs av en kombination av tanklösa idioter utan någon aning om vilka deras verkliga ledare är; de befinner sig under mind-control av en underavdelning som är ansvarig för omväxlingsvis psykopatiska militära nätverk och underrättelsenätverk som sedan skyller på ISIS och andra grupper och individer.

Hela kapitlet, men speciellt sidorna 503-511, är en underbar ”Red Pill” -övning på falska flaggor, trots att han kallar mig David istället för Robert när han citerar mig. Hans granskning av falska flaggor och hur de är organiserade för att sedan undersökas av de organisationer som sponsrade de falska flaggorna i första hand. Enligt min åsikt är de autentiska och auktoritativa och borde vara trovärdiga i kontrast till de officiella berättelserna, där alla framträder genom att ligga säckar av skit som antingen är idiotiska eller så djupt korrupta att de är värdiga att omedelbart avlivas.

Jag kommer att ta tillfället i akt att ändra mitt ursprungliga citat. Jag sa att ”I Förenta staterna har varje enskild terroristhändelse som vi haft, har varit en falsk flagg eller varit en informatör som drivits av FBI.” Jag kommer att ompröva det nu för att lägga till ordet ”praktiskt taget:” I Förenta staterna har nästan varje enskild terroristattack som vi har haft har varit en falsk flagg. 

Jag inkluderar tankekontrollerade aktiva skyttar, i allmänhet flera skyttar men med en lockfågel som dödas.

En bok som inte finns i författarens bibliografi (tyvärr ger han inte slutkommentarer, men jag tror att de är tillgängliga från hans forskargrupp om man önskar sig ett officiellt vittnesbörd) är Trevor Aaronsons,  jag granskar den här nedan.

Review (Guest): The Terror Factory – Inside the FBI’s Manufactured War on Terrorism

Vad jag har gjort, som en CIA-hemlig operatör som faktiskt lyckades med en falsk flagg händelse för CIA (ingen dog i min – falsk flagg och betyder ingenting mer än ”inte som det verkar”), publiceras böcker, kapitel, artiklar, och inlägg på falska flaggor, och jag hoppas att de har tjänat och kommer att fortsätta att tjäna allmänheten. Två publikationer som har levererats till Vita huset, kongressen och justitieministern är:

Memoranda for the President: 9/11 Truth – http://tinyurl.com/911-POTUS

Memoranda for the President: Sandy Hook Truth – http://tinyurl.com/SH-POTUS

Jag kommer att understryka min åsikt att Department of Homeland Security (DHS) ägs av och används av sionisterna som ett medel för att militarisera vår polis, övervaka vår kommunikation och främja en agenda för vapenkonfiskering som måste motsättas.

Jag förespråkar det fullständiga avskaffandet av DHS och den radikala inneslutningen av Federal Emergency Management Agency (FEMA) som fördjupades från katastrofhjälp till koncentrationsläger och tågbilar med fjättrar för 5 000 (under Reagan) till dagens FEMA som främst handlar om att hantera falska flaggoperationer, allt ifrån Sandy Hook och Boston Bombing, Orlando och fler.

Jag kommer att märka att efter det att jag skickade min Sandy Hook-bok till Vita huset verkar FEMA ha avstått från sin uppenbara verksamhet och sionisterna blivit tvungna att organisera sina egna falska flagghändelser mot synagogor och skolor (t.ex. Parkland) i de sioniststyrda områdena med ett blint öga från FBI. Enligt min uppfattning är 9/11 avslöjande centralt för att utrota den sionistiska parasiten från USA och fullständig avslöja alla falska flaggor och tankekontrollerade aktiva skyttar vilket är centralt för att neutralisera Den Djupa Staten och den sionistiska kampanjen för att militarisera polisen, institutionalisera massövervakning, samtidigt som alla vapen konfiskeras och i slutändan neutraliseras den amerikanska konstitutionen och lagen om rättigheter.

Nedan är min viktigaste grafik på falsk flagganalys, allt mitt arbete på falska flaggor finns gratis på  https://robertdavidsteele.com och https://phibetaiota.net.

Som jag sade mycket tydligt när jag talade med tusentals människor vid Rolling Thunder-firandet inför Lincoln Memorial, är National Rifle Association (NRA) ett bedrägeri. Du kan inte försvara det andra ändringsfördraget utan att berätta om falsk flagg händelsen.

Detta kapitel (kapitel 14: Saying the Unsayable) behandlade också den tillverkade utvandringen av arga arbetslösa muslimska män som utför våldtäkt mot kvinnor över hela Europa med straffrihet.

Författaren utmärker sig på att på ett mycket övertygande sätt när han lyfter fram de verkliga skälen till att 1 % var arrangerade mutor av ledarna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland, särskilt [i allmänhet när det gäller stora händelsen som Barcelonaavtalen på 1990-talet]:

01 för att utrota nationell etnisk och kulturell identitet med ”multikulturalism”

02 för att fördjupa och bredda ”oss mot dem” dela & erövra identitetspolitik och ekonomi

03 som ett vinstcenter – det finns pengar att tjäna, både lagligt och olagligt, för att hantera migranter

04 som en källa för pedofili och för satanisk rituell tortyr, bloddrickande och offrande

Författaren har enligt min uppfattning rätt när han likställer Wahabismen med sionismen och sionism med jesuitisk katolisism, och de tre pelarna i ideologisk ondska i världen, med 1 % (Caesars ättlingar, Rothschilds, den brittiska kungafamiljen) ovanpå dem, och centralbankerna och hemliga underrättelsetjänster och hemliga samhällen, särskilt frimurarna och Malteserriddarna som makten på gatunivå.

CITAT (518-519): Sharialag är Wahabism som är Saudiarabien som är Israel som är med i Revisionistisk sionism som är sabbatisk frankism som är satanism.

Författaren säger – och jag har gjort detta själv genom intervjuer i Danmark och Norge – som den nordiska tjänstemannen omfamnar (helt i strid med allmänhetens vilja och intresse) för obegränsad invandring, vilken har varit en katastrof. Detta är riktigt. Han fortsätter …

CITAT (519): Politisk korrekthet finns för att censurera exponeringen av vad som verkligen händer tillräckligt länge för att slutmålet ska uppnås med minimal utmaning.

Sverige, är där Malmö, den muslimska våldtäkten av icke-muslimska kvinnors huvudstad i världen finns, är i största desperata svårigheter. 5 000 brottslingar, 200 nätverk, 61 ”no go” -zoner och 80 % av polisstyrkan som funderar på att sluta eftersom de inte får göra sitt jobb och inte ges den kraft de behöver för att göra sitt jobb – för jag vill tillägga, deras politiker bestäms inte bara, utan förmodligen också utpressas med videor av varje politiker som gör dåliga saker mot små barn, en sionistisk specialitet (Jeffrey Epstein är bara toppen av isberget, det finns tiotusentals som han som gör samma sak över hela världen, allt i sionismens tjänst och för  den djupa staten).

CITAT (527): När etniska minoriteter har beslutat sig för ett val är alla krav på likabehandling över hela samhället över.

Kapitlet avslutas med ett utmärkt avsnitt om manipulation av mänskliga känslor av den känslolösa Archoniska Eliten, den viktiga rollen som George Soros har spelat för att dra ner Europa med öppna gränser avsedd för att sprida brottslighet, perversion och hat, en sidobalk till Bill Gates likadana ondska med hans stöd för eugenik genom förorenade vacciner som också steriliserar, och mer.

För de som inte har tid, pengar eller energi att köpa och läsa hela boken skulle jag säga det här: köp boken och läs kapitlen 13 och 14 och även kapitel 18 och Postskrift. Denna sammanfattande recension är ett fönster in i boken, inte en ersättning för boken (eller för att höra författaren personligen). 30 år av förvärvad visdom för en mycket låg bokkostnad!

Kapitel 15: Är det varmt eller är det jag?

Detta kapitel, som jag inte kommer att sammanfatta i detalj, täcker strategierna för den globala uppvärmningen som ett bedrägeri, avfolkning och befolkningskontroll och de relaterade frågorna om geoengineering.

Författaren lämnar inget tvivel om att FN och alla nationella myndigheter kan man inte lita på att de säger sanningen.

Detta är ett övertygande kapitel som är akademiskt sunt – till skillnad från de betalda lögnerna som kommer från universiteten – och det som står som en referens. Det är kapitel som detta som får mig att oroas över bristen på referenser, men med boken som än så länge används bara för kroppen, är beslutet att undvika referenser förståeligt.

CITAT (570): Den globala uppvärmningen är ett bedrägeri som är politiskt och finansiellt, men inte miljömässigt.

Jag skulle gå ett steg längre och detta är ett område som författaren inte täcker: Om vi folket, krävde och även engagerade oss i holistisk analys och verklig kostnadsekonomi, skulle 90 % av det som erbjuds oss i form av produkter och tjänster avslås . Nyckeln till att skapa himmelriket på jorden är inte föreskriven till de statliga institutionerna som kan manipulera, utan rätt offentlig utbildning, utan den censur och manipulation som nu är inbäddad i all akademisk, kommersiell, regerings-, media- och ideell ”information.”

Kapitel 16: Assimilationen

Detta är det kapitel som börjar packa upp boken, med fokus på hur människor underkastas och kontrolleras (att ljuga om allting) så att mänsklig känsla, mänsklig fantasi, mänsklig innovation, mänsklig vilja, underordnas en konstgjord intelligens ”Matris” där vi matas med vad ”vi behöver veta” strunt samma om det är fel och att transhumanism är omänskligt.

Jag håller helt med författarens fördömande av de olika tekniska leden i den amerikanska regeringen inklusive Defense Advanced Research and Projects Agency (DARPA) och naturligtvis NASA och CIA:s intelligens Advanced Research Projects Activity (IARPA), alla tre dominerade av den nazistiska agendan efter andra världskriget. Den omfamnas nu av sionisterna som – enligt min mening – slås samman med nazisterna under Archonernas ledning för att vara katalysatorn för allt kaos, ondska och rädsla på planeten.

Författaren fruktar att världshjärnan eller den globala hjärnan, mer än jag gör, delvis för att han korrekt fruktar en värld där det konstgjorda dominerar människan. Men jag ser en värld där människan kommer att dominera det tekniska och vi kommer att ha förstärkt den mänskliga intelligensen, datorassisterad mänsklig kollektiv intelligens, inte ”singulariteten” som utrotar mänskligheten till förmån för robotar.

5G finns i det här kapitlet och jag håller helt med och hänvisar läsarna till de många inläggen, 5G @ Phi Beta Iota – medan det finns starka rykten om att president Donald Trump har en plan och en teknik för att neutralisera 5G och hoppa fram till 9G med godartade energiöverföringar som inte producerar strålningssjuka hos människor (vilket nu händer i flygplan där strålningssjuka uppträder som om det vore rökgasen och är därför felaktigt diagnostiserad).

Författaren presenterar sina åsikter om vad jag kallar #GoogleGestapo, med fokus på Facebook och Google särskilt, och är övertygad om att de alla skapades av den amerikanska hemliga underrättelsevärlden i samarbete med sionisterna just för att uppnå total informationskontroll under skenet av den fria marknaden.

Han diskuterar Artificial Intelligence (AI) – det jag kallar Artificial Stupidity – och tror när jag gör det, att vi inte kan låta tekniken köra amok såsom vi gör nu – med kontrollalgoritmer och massiva berg av koder som vi inte dokumenterar, inte förstår , och inte kan kontrollera.

CITAT (585): Det finns ett annat alternativ för att undvika ett AI-övertagande – sluta skapa tekniken som gör att AI kan kontrollera allt, inklusive människans uppfattning.

Jag har inte sett författaren diskutera etik och krypto så mycket, men skulle konstatera att när Bill Binney och jag och några andra diskuterar skapandet av Web 3.0 som uttryckligen är avsedd att förskjuta #GoogleGestapo, ser vi, som jag sa till Singularity Weblog , att ”etik är ett operativsystem”, och att det finns ett sätt att väva etik och krypto tillsammans för att uppnå vad Kaliya ”Identitetskvinnan” Young kallar de fyra grunderna för individuell suveränitet i cyberområdet: anonymitet, identitet, integritet och säkerhet .

Författaren ger en alltför kort diskussion av den skarpa kontrasten mellan AI-metoden för mänskligheten som försöker att assimilera människor till en icke-mänsklig, icke-emotionell, icke-fantasifull ”borg”, och det ursprungliga tillståndet för människor som Gudspartiklar, som en del av en kosmisk oändlig enhet där varje människa är ett tillstånd av perfekt energi, med telepati, oändligt liv och mer.

Vi står vid ett sataniskt vägskäl på vägen. Att bita i AI-äpplet och gå in i Satans trädgård, eller att slåss för att behålla vår mänsklighet och återupprätta vår förmåga för oändlig kärlek, oändligt leverne, i harmoni med alla.

När han diskuterade nanoteknologi berättar författaren om ett samtal med en CIA-forskare på 1990-talet som talade med honom om införandet av nano-chips i människor genom vaccinationsprogrammet. Jag har talat med andra om detta och vad jag tyckte var uppmuntrande är att nanochips verkar ha stötts ut från människokroppen – de har i allmänhet, inte alltid, behandlats som främmande organ av kroppen och har neutraliserats.

Författaren antar att den hemliga intelligensvärlden och Djupa Staten bakom den, redan har tillgång till 100 % av uppgifterna, och även om det kan vara sant, är mitt intryck att vi fortfarande bearbetar 1 % av allt det vi samlar in och samlar in 1 % av vad som publiceras vilket är 1 % av det som skrivits, vilket det i sin tur är 1 % av det vi vet. Visst kan det vara en täckmantel, men jag tror på en sak, att vi har tid att ta ner USAs hemliga underrättelsemiljö, trycka tillbaka den Djupa Statens planer för ett totalt övervakningssamhälle och återinföra människor och 99 % av kärnan för att främja fred och välstånd för alla.

Detta kapitel innehåller en diskussion om rollen av chemtrails och metallerna som placeras i människokroppen på olika sätt, alla avsedda att göra människokroppen mer mottaglig för strålningskontroll och neutralisering.

CITAT (596): Tester har visat att chemtrails innehåller aluminium, barium, radioaktivt thorium, kadmium, krom, nickel, mögelsporer, mycotoxiner med gula svampar, polymerfibrer och så mycket mer i kumulativt dödliga koncentrationer för människors hälsa.

CITAT (596): Aluminium är ett hjärntoxin (gift) och chemtrails är en viktig bidragsgivare till explosionen av Alzheimers och demens i allmänhet sedan de började dyka upp.

Bin citeras av författaren som en av de första som skadas likt vår kanariefågel som användes i kolgruvan.

En fascinerande diskussion, inklusive detaljerade fotografier av metallfibrer i mänskliga kroppar, tillhandahålls, relaterad till Morgellons eller ”chemtrailsjukdomen.”

Jag känner till dammkorn (damm som innehåller ett fullständigt kommando och kontroll, kommunikation, databehandling och intelligensdelning av verktyg inbäddade i det), men det här långa citatet är enligt min mening väsentligt som ett bevis på användbarheten i hela boken, här citerar författaren som källa till detta citat en artikel på www.cidpusa.org (Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyradiculo neuropati – en alternativ hälso-webbplats som publicerar information som det medicinska militär-industriella komplexet inte vill att folk ska få):

CITAT (601): Morgellons verkar vara en överförbar nanoteknikinvasion av mänsklig vävnad i form av självmonterande, självreplikerande nanorör, nanotrådar och nanospjut med sensorer. Andra nanokonfigurationer associerade med Morgellons sjukdom bär genetiskt förändrade och skarvade DNA eller RNA … Morgellons nanomaskiner är konfigurerade för att ta emot specifika avstämda mikrovågs-, EMF- och ELF-signaler och radiodata … Vi vet att Morgellons ofta finns i alla kroppsvätskor, munstycken och ofta till och med i hårsäckar, och tros rutinmässigt uppnå en total systemisk penetration av kroppen.

Jag kommer bara att kommentera två:

Den första här ovan är planen, och den fungerar inte. Trots den fruktansvärda kostnaden för mänskligheten när det gäller Alzheimers, Parkinsons, Galna kosjukan och andra sjukdomar relaterade till bestialiteten i vårt vetenskapliga experiment och okunnigheten, verkar vi överleva attacken och den Djupa Staten hänger inte med.

För det andra, kommer holistisk analys och sann kostnadsekonomi att besegra allt detta inom två år. Jag vill göra för mänskligheten, på alla språk, vad David har gjort i en bok för några tusen av oss. En öppen källkodsapp som kan publicera sanningen om allt, på alla språk och ändra marknaderna över en natt. Nedan följer hur en riktig kostnadsapp kan se ut efter att telefonen tagit ett foto av streckkoden:

Jag älskar den här boken – den är ett nödvändigt upprop som ett vapen. Jag är själv säker på att mänskligheten kommer att segra och att vi under de kommande åtta åren kommer att besegra 1 %, avsluta krigen, och snabbt utvecklas igen.

Kapitel 17: Syntetisk människa

Detta kapitel ger en användbar överblick över var vi befinner oss – åtminstone i det offentliga området, inte inom Deep Underground Military Bases (DUMB) eller på våra baser i det yttre rymden – när det gäller syntetiska människor – syntetisk vävnad, syntetiskt blod, syntetiskt nerver osv. GNA (Glycerol Nucleic Acid) är den syntetiska motsvarigheten till DNA.

Författaren lägger in i detta kapitel de relaterade frågorna om barn som separeras från sina familjer, och transgender-uppmuntran. I ett tidigare kapitel skrev han till människor som så småningom skulle ”tilldelas” bostäder och tvingas dela bostäder med främlingar, allt för att bryta ned förtroendet och öka stölder.

CITAT (609): Vi bevittnar sammanslagningen och förvirringen av könsidentitet som en förberedelse för den icke-könsmässiga, icke-könssyntetiska designmänniskan.

Jag håller med och säga att jag anser att både pedofili och transgenderism är ett hot mot den nationella säkerheten som måste stämmas i bäcken.

CITAT (610): En viktig pelare för den könslösa människan är slutet för maskuliniteten genom undertryckandet av det manliga hormonet testosteron.

Han diskuterar också det fallande antalet spermier, särskilt bland vita, den etnicitet som verkar vara mest hotande för archoner och den djupa staten och sionisterna. De vill ha vaginor utan pubishår som inte kan slåss och inte kan knulla, som deras undersåtar. Hans detaljerade uppräkning av kemikalier som läggs i vår luft, mat och vatten är skrämmande.

CITAT (617): Mänskligheten delas och styrs av smart teknik för att göra oss allt annat än smarta.

Den andra halvan av kapitlet kompletterar översikten över hur människor kastreras av bärbara, Wi-Fi, strålning från alla källor inklusive särskilt 5G och dolda mikrovågor och som nu, den stora finalen, ett ”rymdstängsel” som marknadsförs som skydd mot asteroider när det i själva verket är avsett att kunna avrätta någon person (eller grupp människor) med namn och DNA-signatur, var helst på jorden.

Här ser vi återigen kontrasten mellan Djupa Statens plan på att 1 % ska underkasta oss till deras omoraliska tekniska matris, kontra vår inneboende kapacitet, allt mer förtryckt sedan världskriget planerades och finansierades av sionisterna och Vatikanen, för oändlig medvetenhet.

Hans avsnitt om ”Saturn Earth” är verkligen skrämmande och kommunicerar konceptet för oss alla som har en motsvarighet till en elektronisk hundkrage, var och en för att få veta vad vi ska göra, vad vi ska tänka, hur vi ska känna och blir utsatta för chockterapi  och avrättning när den inte överensstämmer med deras och utförs av dessa 1 %.

Peter Thiel förekommer i detta kapitel och är mycket smutsig och mycket farlig.
Kapitlet slingrar sig mot en fascinerande slutsats med undertexten ”The Cull”.

CITAT (635): Det mest uppenbara uttrycket för ”cull” är dramatiskt fallande antal spermier, men det finns många andra sätt som mänskligheten förbereder sig på för en massiv minskning av antalet.

Han dokumenterar majsfrön som steriliserar; Food and Drug Administration (FDA) gör det olagligt att publicera denna information; och det faktum att preventivmedicin levereras genom vattentillförseln genom urinen (vi renar inte vårt vatten från läkemedel).

Vacciner är kriminellt galet, jag håller med, och det är också genetiskt modifierade organismer (GMO) som helt skruvar upp det genetiska systemet hos deras mänskliga konsumenter.

I förbigående påpekar han att robotar (t.ex. robotpolis) bara ser prickarna, inte sammanhanget. Du kommer inte att behandlas rättvist, i detta sammanhang, av en robotpolis.

Kapitel 18: Förnimmelsen av frihet

CITAT (649): Det finns mycket vi kan göra – som att ändra allt – men bara med en grundläggande omvandling av människans uppfattning och självidentitet.

CITAT (649): Nästan hela det mänskliga samhället är en sammanslagning av religiös dyrkan, oftast inte erkänd som sådan, och allt grundat på illusion.

Värt en titt: Bokrecensioner om religion och religionens politik

Författaren föreslår inte att de troende överger sin tro, utan snarare att de utmanar sig själva, ifrågasätter sin tro och ser om dessa trosuppfattningar faktiskt bidrar till att de är allt de påstås vara.

CITAT (651-652): Människor kan ytterligare ifrågasätta om deras tro har med att göra världen till en trevligare, friare, mer kärleksfull plats eller om den spelar en frontlinjeroll i kontrollen av uppfattningen och undertrycket av fri yttring, fri tanke och fritt val utan tryck, pålägg eller hot.

Författaren är stark i sin formulering av hur var och en av oss är unik och därför en unik del av den oändliga helheten.
Mitt i kapitlet finns en anklagelse mot progressiva.

CITAT (657): Progressiva ser överväldigande åt andra hållet inför migranters brottslighet, gäng och utanförskapsområden eftersom det kräver ett uppbrott från grupptänkandet om en fin kille till vad en jävel är. De som ska stödja kvinnors rättigheter kommer därför att ignorera migranters våldtäkter på grund av att de bryter mot grupptänkande-konceptet och ger dem inget annat val än att välja en grupp framför en annan istället för att tänka individuellt.

Balansen i kapitlet – absolut nödvändig läsning – handlar om att bryta den cykel som 1 % föredrar, cykeln av protest och våld. Författaren är vältalig  – i sin artikulering av kraften i kärlek och icke-våld i både beteende och intern mental och emotionell balans.

CITAT (662): Kärleken bryter kretsen och tar bort alla motståndares kraft medan raseri bara ytterligare ger dem möjligheten. Albert Einstein sa: Allt är energi och det är allt som behövs. Matcha frekvensen för den verklighet du vill och du kan inte låta bli verkligheten. Det kan inte finnas något annat sätt. Detta är inte filosofi. Detta är fysik.

Man kan säga att detta är kvantkosmisk fysik.

Författaren jämför Martin Luther King med de kraftigt misslyckade Black Lives Matter och Antifa-rörelserna som främjar uppdelning och våld, och författaren betonar Kings fokus på inga mästare – inga hierarkier. Se de tre böckerna som jag rekommenderar i slutet om lokalt distribuerad kraft.

CITAT (666): Massivt icke-samarbete är mycket effektivare än bara protester.

CITAT (669): Ingen positiv förändring är möjlig utan en total omvandling av mänsklighetens självidentitet.

CITAT (671): Utvidgad medvetenhet handlar om att fira oändlig mångfald och inte smälta samman till en neutral klump.

CITAT (673): Kollektiva sinnen av isolering och uppdelning kallas krig, klass, ras, religion, beteenden. När vi ser varandra som ett – bokstavligt uttryck för samma oändliga medvetenhet – måste den känslan av verklighet, upprepas, bli vår erfarna verklighet. … Uppdelningar kan bara läkas när indelningar inte längre uppfattas. De är bara illusioner för att hålla oss åtskilda.

Författaren anser att upplevelsen inte är slumpmässig – bra, dålig, likgiltig, erfarenheten är unik för var och en av oss och leran inom vilken vi kan forma vår framväxande potential.

Vår hälsa är lika mental och emotionell som den är fysisk. Författaren diskuterar hur obalanserade känslor genererar förvrängda elektriska och elektromagnetiska signaler och fält som förvränger kroppens interna kommunikationssystem.

Kapitlet avslutas med ett starkt manifest som firar hjärtat över hjärnan, sammanhang över detaljer.

CITAT (678): Hjärtats kraft är central för allt när det gäller att läka förvrängningen och vända inversionen. Att använda hjärtat (kärlek, oändlig insikt) med hjärnan (tanken) och magen (känslan) är snedvridningen och omvänd – eller åtminstone en återspegling av den archoniska förvrängningen och omvändningen.

CITAT (679): Kapningen av människans uppfattning och sålunda den mänskliga verkligheten har uppnåtts främst genom att stänga av hjärtvirveln eller chakra. Gnostierna visste detta och apokryfen  Johannes säger: ‘Och de stängde sina hjärtan och de härdade sig själva genom den förfalskade andens sele … ”Huvudet tänker men hjärtat vet och ”de” vill inte att vi ska veta.

Jag har alltid varit ett fan av Ying / Yang och balanserade motsatser, och jag påminns om en utmärkt bok som påpekar varför kvinnor bör styra världen – de är mer medkännande och styr från hjärtat, inte från huvudet, som alltför ofta är ”Svartvitt” av fel skäl.

Review: Mapping the Moral Domain: A Contribution of Women’s Thinking to Psychological Theory and Education

Se också:

Review: The Compassionate Instinct–The Science of Human Goodness

Review: Conscious Evolution: Awakening Our Social Potential

CITAT (682): Kärlek i dess verkliga mening är inte fluffig och naiv. Vi måste komma ihåg det. Den gör vad den vet är rätt och en del av det vägrar alla försök från andra att påtvinga sin vilja individuellt eller kollektivt. Rör inte till det med kärlek i dess oändliga mening. Det är inte för att stöka till det eftersom det inte kräver ett nej som svar, när nej är fel svar.

CITAT (682): All tro, religioner och övertygelse måste sluta försöka uppnå främsta prioritering eller tvinga sin tro på andra, särskilt barn. Arrogansen med en sådan ambition känner sina begränsningar eller gränser.

CITAT (689): Mänsklighet finns där för att vi har glömt vem vi är. Vi har gett våra tankar bort till illusioner och falska härskare vars makt endast kommer från den makt vi överlämnar till dem. Om den archoniska reptilstyrkan kunde gå in och ta över så skulle de ha den nu. De har en frekvensbegränsning vilket innebär att de bara kan kontrollera oss när mänskliga sinnen och uppfattningar hålls fast i frekvensbandet som de kan manipulera. Ett vanligt tema för forntida och moderna berättelser om archoniska enheter är att de är rädda för människor som vaknar upp till vår sanna natur och kraft, eftersom de vet att deras spel då skulle vara över. Lösningen är därför att dra sig ur det bandet genom att dra sig ur vår uppfattning om fantombilden och gå in i högfrekventa tillståndet i oändlig varseblivning.

 

Postscript

CITAT (690): Det verkliga målet för Antifa-bedrägeriet är åsikts- och yttrandefrihet som de antifascistiska fascisterna och deras ”progressiva” fårliknande, barnliknande mobbar av dessa archoniska mästare de sätter på oss, för att avlägsna oss från vårt uppdrag.

CITAT (691): Den enkla och uppenbara tekniken är att märka vem som helst som försvarar yttrandefriheten som en nazist och sedan demonisera själva begreppet yttrandefrihet.

CITAT (691): Historia är historia – det goda och det dåliga – och att radera historien är inte att lära av den.

CITAT (692): All åsikt som inte anses vara acceptabel för den bokbrännande fascismen för politisk korrekthet, betraktas nu som ”hat” som en självklarhet för att motivera, i allt högre grad, genom våld och censur.

Författaren klarar sig bra här med att kalla fram både Anti-Defamation League (ADL) och Southern Law Poverty Center (SPLC) som de sioniststyrda censurverktyg de är.

I en diskussion om den globala verkligheten – inte i själva verket beröringen av den folkmordspolitiska kriminella verksamheten i den sionistiska staten Israel, utan snarare om deras globala ansträngningar att censurera författaren – säger han:

CITAT (693): Att avslöja sanningen om världshändelser är naturligtvis problemet och allt annat är ett försök att demonisera och misskreditera min information.

Författaren strävar efter att skilja mellan reptiler och judar – han är fokuserad på REPTILER – och deras sionistiska verktyg – INTE på judar i sig. Sionister är inte judar och de flesta judar förkastar sionismen.

Jag håller INTE med författaren, och citerar en person som arbetade för CIA men aldrig var en hemlig operationell officer eller ens en chef, när han säger att CIA kontrollerar det militärindustriella komplexet och nästan alla andra. Min erfarenhet, både inom CIA och utanför CIA, är att CIA är ett verktyg för den Djupa staten, inte Djupa Staten själv.

Bibliografin är en besvikelse och jag är helt säker på att den inte representerar hela vidden i författarens läsning eller hans forskargrupp.

Indexet är fantastiskt och hjälpte mig mest när jag kontrollerade om jag hade förbisett något. Riktigt viktiga böcker som ändrar världen som denna bok, kräver ett bra index, och det är den jag läste först.

Författaren har fått en möjlighet att varna mig om fel i min sammanfattning samt utelämnanden. Alla misstag är mina egna – jag har gjort mitt allra bästa för att hedra denna lysande man med en djupläsning av hans arbete och den längsta sammanfattningen som jag någonsin har skrivit i mitt liv.

References

REVIEWS BY ROBERT STEELE

Here are three other books that opened my mind beyond the normal.

Here are a few books on information pathologies where I have spent much of my time.

Here are my two best lists of lists of book reviews about our past, present, and future circumstances.

Here are books I have reviewed related to extraterrestrial matters, but I have no direct knowledge and am not sufficiently familiar with the possibilities to be reliably conversant.

https://phibetaiota.net/category/reviews/intelet/

And finally, here are three books that confirm by view that humans are intended to self-govern at the LOCAL level, in a DISTRIBUTED fashion, rejecting all forms of top-down imperial governance.

All of my reviews, sorted into both lists and by category, are easily accessed at

https://phibetaiota.net/reviews/.

My three core websites: https://robertdavidsteele.comhttps://phibetaiota.nethttps://unrig.net.

On the next page, to honor David Icke and his signal contribution to the awakening of humanity, are links to his previously published books and DVDs.  His website is a bit cluttered but certainly worthy of regular visit. (https://www.davidicke.com/). I tried to subscribe but it did not “take.”

BOOKS BY DAVID ICKE

DVDS BY DAVID ICKE

SIDEBAR ON ARCHONS

Cornerstone article.  Search for archon at http://prepareforchange.net/.

DOC (40 Pages):  Review Everything You Need to Know 2.1

 Kategorier:Böcker, Uncategorized

Etiketter:, ,

2 svar

Trackbacks

 1. David Icke: Allt du behöver veta men som aldrig har berättats — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
 2. fd CIA-agenten Robert David Steele analyserar David Icke | Filosofens blogg
%d bloggare gillar detta: