God ton med Gudmundur – del 31: Socialdemokratiskt storhetsvansinne

Stefan Löfvens regeringsförklaring är ett tydligt tecken på Socialdemokraternas storhetsvansinne, menar Gudmundur Bragason

Självaste kamrat Löfven har avgivit sin regeringsförklaring. Detta skedde vid riksdagens öppnande i tisdags 10 september. Den finns att läsa på juntans hemsida. Jag väljer att kommentera en hel del av idiotin, skriver Gudmundur Bragason.

/

Efter att ha tilltalat kungligheter, riksdagsledamöter och så vidare inleder Stefan Löfven med en smått sensationell mening:

– Sverige är vår plats på jorden.

Det tror vi inte när vi märker av det pågående folkutbytet.

– Sverige möter nya former av hot och utmaningar. Genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin fortsätter. Nästa år inrättas ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Det är nog bara till för att nomenklaturan bättre ska kunna övervaka medborgarna.

– I samarbete med andra medlemsstater arbetar Sverige för ett gemensamt asylsystem i EU där medlemsstaterna solidariskt delar på ansvaret för människor på flykt.

EUs undergång

Bla-bla-bla-bla! Det har inte fungerat hittills, men för all del – fortsätt bara! Det kan, i bästa fall, påskynda det nya Sovjetunionens, det vill säga EUs, undergång.

– Den svenska migrationspolitiken ska vara rättssäker, effektiv och human. Politiken måste vara brett förankrad. En parlamentarisk kommitté har fått regeringens uppdrag att lämna förslag om en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Asylrätten ska värnas.

Sverige i bräschen för Agenda 2030. Foto: Regeringens hemsida

Jaha, och vad menas med en “brett förankrad” politik? En parlamentarisk kommitté där Sveriges tredje största parti inte får vara med är knappast trovärdig. Asylrätten ska värnas, men inte svenskarnas rätt till sitt eget land. Detta kallas landsförräderi!

– En framgångsrik kamp mot krig, terrorism och global uppvärmning krävs för att färre ska tvingas på flykt.

Nyspråk! Terrorismen importeras, risken för inbördeskrig är överhängande och den globala uppvärmningen är elitens förevändning för att ta ifrån oss våra demokratiska rättigheter. Det blir väl vi som tvingas på flykt från en socialistisk diktatur.

– Vår generation är den första som kan utrota fattigdom i världen och den sista som kan stoppa den globala uppvärmningen. Sverige ska gå i bräschen för Agenda 2030.

Detta är ett ovanligt vackert exempel på socialdemokratiskt storhetsvansinne. Hur ska det gå till att utrota fattigdom? Tjafset om global uppvärmning har regeringen ingen täckning för, men det är en förevändning för att avskaffa demokratin liksom införandet av Agenda 2030.

Det går bra för svensk turism …

Bidragsturismen blomstrar

Det är främst bidragsturismen som blomstrar.

Under förra året färdigställdes det största antalet lägenheter sedan 1973 …


Turismen blomstrar, påstår Löfven. Syftar han på bidragsturismen? 

Det är inte de vanliga kommuninvånarna som ges tillgång till de nya bostäderna. De går i stället till herr Löfvens importerade valboskap.

Regeringen förbättrar vägunderhållet och gör nu den största järnvägssatsningen i modern tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas.

Det finns inget vägunderhåll! Järnvägen är ett skämt och jag betvivlar att det kommer att bli bättre under min livstid. Att åka tåg är väldigt “spännande” eftersom man inte vet när man kommer fram.

– Energiöverenskommelsen utgör grunden för att Sverige även i framtiden ska ha ett robust energisystem och el till rimliga priser.

Vi nåddes nyligen av larmrapporter om en förestående elbrist, särskilt i de södra delarna av landet. Detta löser man genom att lägga ner fullt fungerande kärnkraftverk. Om den där förnybara energin inte räcker till får de väl anställa lågutbildade individer som får trampa fram el med hjälp av något slags cykelgeneratorer. Det blir förstås inte en tillräcklig elproduktion av detta, men det kanske kan snygga till arbetslöshetssiffrorna inom vissa grupper.

Ständigt denna Greta Thunberg

Greta Thunberg – hela världens klimatapostel

Juli månad i år var den varmaste som uppmätts. Greta Thunberg har blivit en generations röst när hon kräver att vi lyssnar på forskningen och vidtar åtgärder. Den globala uppvärmningen hotar att i grunden förändra förutsättningarna för mänskligt liv på jorden. Vi behöver anpassa oss till de förändringar som redan sker. Om två veckor står dessa frågor i fokus vid FNs klimattoppmöte i New York.

Juli i år? Då var det betydligt svalare än det var förra sommaren. Denna Greta Thunberg! Det passar Löfven-juntans syften att lyssna på en barnunge i stället för att ta reda på vad riktiga forskare har att säga. Löfven-juntan skickar väl några representanter till FNs klimattoppmöte i New York. Hur tänker de ta sig dit?

– Vårt land ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kommer att påverka alla delar av samhället och genomsyra politiken. En klimathandlingsplan ska beslutas.

När folkutbytet är fullbordat har Sverige upphört att vara en välfärdsstat. Den nya befolkningens ursprungsländer exporterar fossila bränslen och Löfvens klimathandlingsplaner liksom han själv är för länge sedan glömda.

– Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser …

Hur vet han det? Mycket handlar om att idioterna har fått för sig att koldioxid är ett gift. Med den logiken måste vi se till att inte ha en massa vatten, man kan ju drunkna!

– En bankskatt ska införas för att finansiera satsningar på försvaret.

Sämre för pensionärer

Så illa ställt är det att man, trots det höga skattetrycket, inte kan bekosta ett fullgott försvar utan att införa en ny skatt. Vi vet nog vart pengarna tar vägen.

– Pensionärerna har i genomsnitt fått 1 600 kronor mer i plånboken per månad jämfört med 2014. Nu fortsätter förstärkningen av pensionärernas ekonomi. Nästa år kommer garantipensionen och taket i bostadstillägget för pensionärer höjas. Utfasningen av den orättfärdiga pensionärsskatten fortsätter.

Regeringen ökar skattetrycket samtidigt som de för en politik som i sin tur även tvingar kommunerna att höja skatten. Pensionärerna får det sämre i vilket fall som helst.

– Att rusta befolkningen med kunskaper är avgörande för att vi ska klara omställningen av samhället.

Kunskaper betyder egentligen hjärntvätt och omställningen av samhället betyder egentligen socialistisk klimatdiktatur.

– Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi nå igen …

Innebär det att skolan ska anpassas till importerade analfabeters nivå, eller?

– Skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund. Regeringen tar de första stegen mot ett etableringsstopp för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning.

Vad “en mötesplats för elever med olika bakgrund” innebär kan många svenska ungdomar vittna om. Att förbjuda fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning kommer herr Löfvens importerade väljare aldrig att gå med på, så det blir nog inget av med det.

Arbete för nyanlända

– Det går allt snabbare för människor som är nya i Sverige att hitta ett arbete. Ett intensivåer med språkintensiva och yrkesnära insatser införs för nyanlända som bedöms ha förutsättningar att komma i arbete inom ett år.

Hur många av dessa nyanlända hittar ett arbete snabbt? Jag tvivlar på att det är särskilt många av dem som kan sättas i arbete inom ett år. Sedan har det ingen betydelse vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som genomförs. Det blir, som vanligt, bortkastade pengar.

– Stödet till asylsökande som väljer sitt eget boende ska förändras för att minska problemen i områden med socioekonomiska utmaningar.

Svenskar kan inte välja sitt eget boende. När de asylsökande ges förtur till lediga bostäder flyttar problemen in i tidigare lugna områden och några lägenheter till bostadssökande svenskar finns knappast.

– Vi ska vara stolta över den höga kvaliteten i svensk sjukvård …

Långa vårdköer, människor dör för att de inte får vård i tid. Är detta vad herr Löfven menar med “den höga kvaliteten” och är detta något att vara stolt över?

– Larmet kom till polisen klockan 09.58 en måndagsförmiddag. Kvinnan på Ribersborg var 31 år gammal. Hon sköts till döds på öppen gata när hon var ute med sitt lilla barn. Den bottenlösa tragedin lämnar ingen i Sverige oberörd.

Löfven och hans hejdukar är, i högsta grad, medskyldiga till alla dessa tragedier och de kan inte tvätta sina blodbesudlade händer med tomma ord.

Politikerna har skapat kaos

– Regeringen gör det enklare att besluta om kamerabevakning och underlättar polisens tillgång till digitala bevis och krypterad kommunikation för att kartlägga och avslöja brottslig verksamhet.

Våra politiker har skapat detta kaos och nu accepterar medborgarna att de blir övervakade ty så vill makthavarna ha det.

– Var och en som köper narkotika måste vara medveten om att pengarna från knarket stöder kriminella gäng och bidrar till deras brottslighet.

Var och en som tvingas betala skatt måste vara medveten om att pengarna går till folkutbytet.

– Våldet från högerextrema och andra ideologiskt motiverade gärningsmän måste tas på största allvar.

Det högerextrema våldet är inte det stora problemet och det vet herr Löfven mycket väl. Det islamistiska våldet har han och hans gelikar importerat. Vänstern utför det “goda” våldet ty de hjälper makthavarna att tysta dissidenter. Mycket praktiskt, inte sant?

– Ett starkt public service i kombination med kommersiella medier ger en mångfald av oberoende medier i hela landet.

Vi vanliga medborgare tvingas betala för denna vedervärdiga public service och via presstödet tvingas vi också finansiera andra regimmedier. Dessa aktörers uppgift är att uppfostra oss till lydiga hjon åt makthavarna.

Bara för dem med “rätt värdegrund”

– Förtroendevalda och journalister måste få ett starkare straffrättsligt skydd mot hot och hat för att kunna fullgöra sina för demokratin avgörande uppgifter.

Detta gäller endast förtroendevalda och journalister med godkänd värdegrund. De som arbetar för alternativmedier eller något inte godkänt parti är självfallet undantagna. Vanliga medborgare som utsätts för brott kan inte heller påräkna något skydd från samhället. Detta är innebörden av “Alla människors lika värde”.

– En oberoende institution till skydd för mänskliga rättigheter ska inrättas.

Detta innebär antagligen ytterligare en statlig myndighet som ska bidra till att slutgiltigt avskaffa demokratin.

– Om 112 dagar blir barnkonventionen svensk lag. Alla barn ska kunna komma till tals och ha en möjlighet att hävda sina rättigheter.

Nej tack, herr Löfven! Det är vuxna som ska bestämma!

Lagstiftningen kring föräldraskap ses över för att göras mer könsneutral. Det är en del i regeringens arbete med att stärka hbtq-personers rättigheter.

Undergräva kärnfamiljen

Framför allt är detta en väsentlig del i regeringens arbete med att undergräva kärnfamiljens ställning i samhället.

– Rasismen har ingen plats i Sverige och arbetet med den nationella planen mot rasism fortsätter. Sveriges nationella minoriteter och urfolket samer ska värnas.


Kärnfamiljen som den såg ut 1955 i USA

Däremot har rasismen mot svenskar en framskjuten plats och snart erkänns väl ett antal nya nationella minoriteter.

– I Sverige accepterar vi inte barnäktenskap eller förtryck. Brott som begås med så kallat hedersmotiv ska få strängare straff och ett särskilt barnäktenskapsbrott införs. Arbetet med att införa ett särskilt heders­brott fortsätter.

Dessa åtgärder hade varit helt onödiga om herr Löfven och hans gelikar inte hade importerat problemen.

 Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

1 svar

Trackbacks

  1. God ton med Gudmundur – del 31: Socialdemokratiskt storhetsvansinne — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: