Det stora uppvaknandet har börjat!

Peter B. Meyer
September 18, 2019
http://finalwakeupcall.info/en/2019/09/18/the-great-awakening-has-begun/

 

Det är väldigt tråkigt att se människor som ännu inte vaknat och kastas fram och tillbaka, utan att de har en aning om vad som egentligen händer. Men till och med det är en ”konstruerad” omvälvning designad av Den djupa staten. Ändå skulle det hjälpa var och en av oss att kunna känna och överträffa denna falska verkligheten. Miljontals människor flockar sig kring alternativa nyhetskällor för att försöka förstå vad som händer, och snubblar över verkligheter som de aldrig ansåg var möjliga eller som de ens någonsin kunde ha föreställt sig om förut.

Om sanningen är känd, är de uppvaknade ansvariga för att skyndsamt dela med sig av den, men också att göra det med en passion. Det är inte alltid trevligt, men den är en plikt som måste utföras. Timmen är sen och tidsramen vi lever under är hemsk, nödvändigheten ger upphov till en optimal medvetenhet och snabba åtgärder. Det finns inget alternativ kvar.

Världen befinner sig ekonomiskt i konkurs, och även moraliskt, men genom manipulation och bedrägeri får den människor att tro att allt är bra. Det är helt absurt att alla humbug tillgångar når sådana astronomiska höjder, medan välståndsbevarande tillgångar såsom guld och silver har totalt förintats genom manipulation. Eliten och media lurar ständigt folket angående tillståndet i världen.

 

Vrede, hat, aggression och rädsla är näringskällan för archonerna *)

Den taktik som används består av att manipulera ekonomier, handel och massorna genom rädsla: rädslan för krig, rädslan för svält, rädslan för ekonomisk kollaps, fängelse och död. Detta sinnestillstånd har riktat och format globala händelser i århundraden och har blivit standardproceduren. Denna process med att förslava civilisationer strider mot mänsklighetens överlevnadsdrivkraft och undertrycker alla människors naturliga instinkt att göra gott och att vara vänliga mot varandra.

*) Archon, gnosticism, ett antal världsstyrande makter som skapades med den materiella världen av en underordnad guddom som kallas Demiurge (Skaparen). Gnostikerna var religiösa dualister som ansåg att materien är ond och andan god och att frälsning uppnås genom esoterisk kunskap, eller gnos. Källa: Wikipedia

Se inte denna galenskap från en grund av rädsla; den kommer bara att göra dig arg och aggressiv, vilket det i sin tur kommer att leda till våld och förevigande av denna galenskap. Det är svårt att förbli lugn när man möter den hårda sanningen, men det är det som måste göras, för att man ska komma igenom detta på ett säkert sätt.

Ilska, hat, aggression och rädsla är den typ av känslor som har lett till denna galenskap och den är grogrunden för archonerna. Sluta mata dem och hjälp till med att ändra vår världsbild helt. På det sättet kommer vi att ändra på allt till det bättre, genom att förändra vårt sätt att tänka.

Kom ihåg; att regeringens verkliga syfte är – alltid och överallt – att göra det möjligt för de fåtal att utnyttja flertalet. Kreditpenningsystemet är ett smart sätt att göra det på. Byråkratin kommer att fortsätta med att röra upp lagar, stadgar, koder och förordningar som förstärker deras befogenheter och värderingssystem och polisstatens och dess samarbetspartners framställer oss andra som småkriminella.

Den genomsnittliga medborgaren begår omedvetet tre brott om dagen, tack vare detta överflöd av vaga lagar som gör annars oskyldig verksamhet olaglig. Som ett exempel, kommer små jordbrukare som vågar göra opasteuriserad getost och delar med sig av den med sina medlemmar inom deras samhälle, kommer fortsättningsvis att få lämna sina gårdar.

Mainstream Media, den sista bastionen för Den djupa staten

MSM-media är den sista bastionen för Den djupa statens organiserade brottsnätverk, som under tidigare år, har infiltrerat och kapat det mesta, om inte alla institutioner. Men deras dagar är räknade och den efterföljande kollapsen kommer troligen bli våldsam och chockerande för alla dem som inte är medvetna om vad som håller på att utvecklas.

Den främsta källan för makten hos Den djupa staten, är deras kontroll över processen att skapa och distribuera pengar, dvs deras ägande av nästan alla världens centralbanker och multinationella företag. De har använt sig av denna penningmakt för att muta, utpressa och mörda människor inom de högsta maktnivåerna för att verkställa deras kontroll. De kontrollerar också MSM-medierna och har använt varje propagandaverktyg som står till deras förfogande för att rigga samhället och marknader där det behövs.

Lyckligtvis, har förtroendet för MSM-medierna nått sina lägsta nivåer och fortsätter att sjunka. Mycket av det har att göra med den allt mer medvetna och missnöjda allmänheten: fler och fler människor kan särskilja MSM-media som så helt saknar integritet, tack vare den ökande populariteten hos de oberoende/alternativa medierna som avslöjar oärligheten.

Människor ser allt mer igenom de olika mediekällorna med deras dogmatiska, ohälsosamma skeptiker, lockfåglar, troll, låtsas-avslöjanden, kontrollerade oppositionsagenter, partiskhet, filtrering och lögner rakt i ditt ansikte; detta oberoende av om de säljer in hos oss desinformationsspinnet för att behålla människor okunniga, lurade och hjälplöst bedövade i världens matrix kontrollsystem.

Den verkliga frågan är hur vi blir medvetna?

Vårt överväldigande, okontrollerbara massuppvaknande är det världens härskande elit fruktar mest. Eftersom vi överstiger deras antal och deras medarbetare, skulle de inte veta hur de ska hantera vårt stora antal, även om de har en avancerad teknik. Som ett resultat härav, är den verkliga frågan, hur blir vi medvetna?

Sedan forntida tider, under den härskande tummen av världens svarta adel eller mörka överherrar, har mänskligheten hackats, förhindrats, tystats ner och tvingats till underkastelse genom sinnesstyrning och själsförstörande grymheter. De som är oförmögna att se, att nästan varje fråga under solen är ett bedrägeri, att deras familj och vänner påverkas på alla tänkbara sätt; de som fortfarande inte inser i vilken utsträckning de mörka överherrarna har sytt in oss hårt. De håller på att uppleva sitt livs chock när hela deras bedrägliga system kommer att falla samman. Det de har klamrat sig fast vid som en verklighet, kommer snart att sjunka ner i avgrunden för den stora bedrägeriet.

Bli helt enkelt medveten och välj det. Genom att agera på deras synkronismer, är det bättre att lära sig känna det som är meningsfulla tillfällen. Genom att reagera på det som anropar, rör sig och inspirerar oss. Agera genom att lyssna till vår inre röst, som kommer från vår inre varelse; uppmärksamma våra magkänslor och grundläggande instinkter.

Att välja att bli medveten innebär att man frigör sig själv från programmeringen av sinneskontroll; undgår effekterna av den fysiska, mentala, emotionella och spirituella fängelsematrisen som har vävts runt oss av globalisternas förtryck.

Bryt dig loss från sinnesprogrammeringen och påbud från andra, med flerdimensionellt medvetande, undgå de dualistiska begränsningarna hos materia, energi och rymdtid, allt är möjligt, och sanningen kommer att avslöjas. Skapa en drivande önskan om att ta reda på mer om sanningen och om allt vad som händer i vår värld.

Se att världen befinner sig i en enda röra och vi alla knogar på som vanligt och förväntar oss att någon annan ska ordna det hela. De flesta av oss är för upptagna med att tjäna pengar och att överleva, eftersom överlevandet är förprogrammerat för att ta upp all vår tid. De flesta människor kan inte se bortom detta, och det är därför som vi befinner oss i i första hand i den här röran.

Vi har alla blivit manipulerade och lekta med. Vi har alla blivit hypnotiserade och förvandlade till konsumtionsdrivna slavar. Att tjäna pengar till de stora företagen och dessa o,1 % rika i världen ingår i spelet, eller så har vi blivit programmerade. Varje dag blir de allt rikare, och de hittar på nya sätt, så som global uppvärmning och CO2-utsläppsskatter, för att tvinga oss att dela med oss av våra hårt förvärvade pengar; de är mycket smarta när det gäller det. De vet hur man manipulerar det mänskliga sinnet, de vet hur de får oss att spendera våra pengar och vi inser inte ens att det händer.

Regeringar drar in alltför mycket pengar av oss, och vi använder nästan all vår tid på jorden till att arbeta för dessa pengar. De lämnar till varje familj ett litet belopp för att spara, medan de riktigt rika lyckas undvika att betala sina skatter genom noggrant konstruerade kryphål.

Regeringens verkliga syfte är, alltid och allestädes, att göra det möjligt för de få att utnyttja flertalet. Penningsystemet är ett smart sätt för att göra det.

Alla är vi slavar under det här systemet

Den moderna industrivärlden, handeln och investeringar fungerar genom win-win programvara. Endast regeringar med deras konflikter, krig, skatter, tullar, ”gör-det-här-lagar” och ”gör-inte-det-här förbud”, fortsätter med att driva på denna för-civiliserade programmering. Den är en relik, en institution med ”roffa åt dig vad du kan” mentalitet.

Ett handelskrig är lika falskt som ett krig mot narkotika, ett krig mot brott eller ett krig mot terrorn. Och inget av dessa är värt att kämpa för. Och inget av dessa kan vinnas. Det är tänkt att det ska belöna eliten på andras bekostnad. Varken mer eller mindre. Tänk på det, vi är helt enkelt slavar under systemet! Folket längst ner betalar för folket i toppen, för att de ska kunna behålla sin påkostade livsstil. Vi betalar våra skatter och alla pengar som blir över är eftertraktade av dessa storföretag.

Vi bombarderas kontinuerligt med annonser som talar om för oss att vi ska köpa fler saker som vi inte behöver. Vi uppmuntras till att spendera, spendera och sedan spendera ytterligare lite mer. Vi ersätter allt, även om det inte behöver bytas ut. Vi måste ta oss ur denna mentalitet.

Vi måste återvinna, återanvända och nöja oss med det vi har. Vi har alla blivit hjärntvättade i detta konsumtionsvansinne. Det har hela tiden varit rök och speglar, spel med våra sinnen, utspelade på världsscenen, med målet att hålla oss alla i ett tillstånd av vördnad och rädsla.

Vi vill alla vara fria, friska, utbildade och leva i ett fredligt samhälle

Våra undermedvetna sinnen har programmerats för att se bara det som skiljer oss åt, snarare än de saker som binder oss samman. Tro det eller ej, vi är väldigt lika på alla aspekter.

Vi kan komma från olika bakgrunder eller olika kulturer, men vi har alla samma grundläggande värden i livet. Vi vill alla vara fria, friska, utbildade, leva i ett fredligt samhälle och ha tillgång till de grundläggande nödvändigheterna för vår överlevnad. Det handlar om det. Var än vi bor i världen. I grund och botten är allt vi verkligen vill, att vara lyckliga och friska.

Istället har vi krig, hunger, osäkerhet, hemlöshet och många runt om i världen har inte tillgång till rent vatten och mat. Och allt detta är förprogrammerat, eftersom människor som ständigt ”befinner sig på randen” inte har tid för självutbildning, själviakttagelse och så småningom ett andligt uppvaknande.

Vi är alla offer för masspropaganda och hjärntvätt. Det har nått den punkt där familjer väljer att tro på media och världens regeringar, snarare än på medlemmar i sin egen familj och vänner som har vaknat upp till sanningen och försöker varna dem och väcka dem.

Sanningen kan vara skrämmande och det är därför människor vill undvika den. De skulle hellre sticka huvudet i sanden som en struts, och tro att så länge de väljer att inte se den, kommer den inte att existera. Tyvärr för dem, har sanningen ett sätt att existera, även inför ett förlöjligande och förnekelse.

Den behöver inte godkännas av en motpart för att bli legitim. Sanningen finns där helt enkelt. När du väl vet sanningen kan du aldrig gå tillbaka, även om du så vill. Sanningen kan inte vara osedd; har du sett den en gång, förblir sanningen hos dig för alltid. I alla fall, kan du vara säker på att sanningen kommer i slutändan ut, så som den alltid gör.

Sanningen kommer till en kostnad – den kommer att avsluta alla lögner och illusioner som människor tidigare har baserat hela sina liv på. Och det är en pågående process. – Många känner sig förlorade och rädda just nu när det gäller hela mänsklighetens spektrum. Detta avsiktliga skapande av kaos är utformad för att göra just det.

Parallellt och samtidigt med deras psykotiska mönster, inträffar emellertid ett massivt uppvaknande av den mänskliga själen, som stimuleras av en stigande medvetenhet och en djup känsla av växande personligt förverkligande och bemyndigande.

De flesta kanske inte känner igen dessa stigande, till synes förvirrande energiförändringar, som den kreativa processen som är på gång, men den finns, DET STORA UPPVAKNANDET. För det första, är den en destruktiv process, vilken eliminerar allt som är verkligt och hämmande för den personliga utvecklingen och framstegen. Dessa två dynamiker fungerar tillsammans.

Eliten ser på oss som deras slavar, vårt enda syfte är att förse dem med våra energipengar, så att de kan följa deras härskarplan och förverkliga den nya världsordningen.

Vi har alstrat mycket bra och enligt deras åsikt nu, har vi överskridit planeten, så nu vill de ta bort ett stort antal av oss. Därav finns GMO, fluor, chemtrails, vaccinationer och de oändliga krigen; alla dessa saker sänker vår immunitet för vad de har planerat för oss.

De vill att vi ska befinna oss i ett tillstånd av evig sömn, hypnotiserade och hjärntvättade av deras allmänna propaganda och de flesta av oss har omedvetet efterlevt deras önskemål. Men vi är kraftfullare än dem och de vet det, det är därför de har varit så tålmodiga. Mänskligheten vaknar upp, sakta men säkert.

En av anledningarna till att mänskligheten inte kan förstå vad som händer, är för att dessa varelser är så onda, att det är svårt att tro hur vidriga de är. Och människor har faktiskt rätt när de misstror dessa grymheter: människor kan inte vara så grymma!

Människor befinner sig inte på toppen av denna diaboliska plan, det är en ödle-agenda och ödlor kan inte uppleva positiva känslor. De kan helt enkelt inte ta hand om andra eller uppleva ädla känslor, till exempel kärlek eller empati. De drivs av rädsla, hat, rivalisering och konkurrens. Sanningen är mycket mer främmande och otroligare än vi kan föreställa oss, säger visselpipor likt Corey Goode.

Kommer vårt massuppvaknande från bedrägeriet att ge en helomvändning, till en värld som blir en skillnad för oss alla? En värld där det inte finns några rovdjur, ingen kontrollerande hierarki, inga blodsugande vampyrer, slavdrivare på toppen som styr de förslavade på botten. Ingen mer kamp för en självförsörjning, eftersom vi kommer att uppnå allt i de samhällen vi lever i.

 

 

 Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

4 svar

 1. I am sure this piece of writing has touched all the internet visitors, its really really nice post on building up new website.
  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective.
  A lot of times it’s difficult to get that ”perfect balance” between usability and appearance.

  I must say you have done a excellent job with this. In addition, the blog loads very fast for
  me on Internet explorer. Exceptional Blog! I couldn’t resist commenting.
  Exceptionally well written!

  Gilla

 2. https://www.expressen.se/nyheter/partiledarna-pa-lyxig-bjudresa-utomlands/
  – Nyamko Sabuni och Ulf Kristersson ansluter i dag till Micael Bindefelds exklusiva bjudresa till Tel Aviv.
  … och till vilken land dessutom…. landet sysslar med organ stölder globalt, kriminalitet gällande narkotika trafiking, ädelmetall och diamant okontrollerade handel, pengatvätt mord, krig, 25 September samlas Senedrion-Zions vises globalt org. med gemensamt rituell mord av djur (obs! icke judar betraktas som alla andra djur och med tiden skall rituell vara samma offer-lamm)

  Gilla

 3. ”…ödlor kan inte uppleva positiva känslor. De kan helt enkelt inte ta hand om andra eller uppleva ädla känslor, till exempel kärlek eller empati.”
  — Jag har själv mött kristna intelligenta reptiler som visat både kärlek och empati, samt omvårdnad mot andra (även mot människor). Jag betvivlar inte existensen av de djävulska, men måste påpeka att alla reptiler inte kan dras över samma kam.

  Gilla

%d bloggare gillar detta: