TERRAFORMING har börjat: ”Global dimming” är en komplott mot mänskligheten

Den här artikeln är kanske den mest väl beskrivna när det gäller frågan om ”klimatförändringar”. Läs den – innehåller bara fakta, till skillnad från det som basuneras ut till oss via MSM-media. Kunskap är makt!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Image: TERRAFORMING has begun: “Global dimming” is a plot to EXTERMINATE humanity by terraforming the atmosphere with SMOG pollution, killing Earth’s food crops and unleashing ecological collapse

https://www.naturalnews.com/2018-12-04-global-dimming-globalist-plot-to-eliminate-humanity-terraforming-food-crops-pollution.html

December 04, 2018 by: 

Nu kommer vi till slutspelet för mänskligheten. Det här är, gott folk: De har en plan för att kollapsa den globala livsmedelsproduktionen, döda över 90 % av mänskligheten, förstöra naturliga ekosystem och förorena jordens atmosfär … och allt säljs till er under parollen ”miljö”.

Programmet kallas ”global dimming”, och det är en farlig geoengineering-komplott för att spruta miljarder ton smog ut i atmosfären så att föroreningsnivåerna skulle förhindra solljus och stoppa den globala uppvärmningen. Detta är bokstavligen vad de galna miljöforskarna föreslår nu – samma människor som i flera år har hävdat att ”chemtrails” är en konspirationsteori och inte finns. Nu, plötsligt, vill de spruta kemikalier över hela planeten för att ”rädda” oss alla från den globala uppvärmningen.

”Stratosfärisk aerosolinjektion” nu det nya namnet på chemtrails / geoengineering

Det globala dimningssystemet är naturligtvis baserat på att spruta chemtrails i den övre atmosfären med tusentals flygningar på hög höjd vilka släpper ut föroreningar för att dämpa solen. Själva idén om ”chemtrails” har hittills avslöjats av media och vetenskapsinstitutionen, som i flera år har hävdat att själva idén om chemtrails är en galen konspirationsteori. Så de har ändrat namnet till ”stratosfärisk aerosolinjektion”, och de har nu ett vetenskapligt dokument som beskriver alla kostnader som är inblandade.

Image result for chemtrail

Image result for Wake Smith och Gernot Wagner

Wake Smith och Gernot Wagner

”Vi lägger fram ett framtida scenario för geoengineering-utrustning för att halvera ökningen i antropogen strålningspåtvingning,” skriver Wake Smith och Gernot Wagner i sitt dokument, “Stratospheric aerosol injection tactics and costs in the first 15 years of deployment.” Publicerad i Environmental Research Letters, du kan läsa hela texten på studien på denna länk.

Geoengineering är en annan term som många använder synonymt med ”chemtrails.” Och nu är det en strategi som öppet förespråkas av forskare för att stoppa de så kallade ”klimatförändringarna”, en falsk vetenskapsbluff som har begåtts mot världen av makthungriga globalister som vill att mänskligheten ska överge sig till ett globalt styre under parollen ”rädda planeten”.

Related image

Inifrån ett chemtrail-flygplan

Studien citerar de specifika flygplan som skulle behövas för att uppnå föroreningar med kemiska spår. ”Urblåsta tankflyg för höga höjder med betydande nyttolastfunktioner” skulle användas för att spraya svaveldioxid i atmosfären. Dokumenten föreslår att 4000 flygningar per år, kostar 2,25 miljarder dollar per år, under en fortsatt period av 15 år för att se till att atmosfären är avsevärt förorenad för att dämpa solen och uppnå de globala terrormålen (se mer detaljer nedan).

I slutet av deras sammandrag förklarar studieförfattarna att programmet skulle kräva, ”tusentals flygningar årligen med stora flygplan som opererar från ett internationellt antal baser”, vilket gör det nästan omöjligt att behålla det hemligt.

Och det finns inget sådant som chemtrails, förstår du. Nej, det är ”stratosfärisk aerosolinjektion” nu, som låter nästan knäppt. Det här är hur detta program redan genomförs precis under våra näsor, just nu, även om medierna har en global omfattning för att avslöja att sådana idéer är bisarra teorier.

De globala kontrollorganen hoppas, naturligtvis, att du aldrig läser vetenskapliga artiklar, för där citeras geoengineering rutinmässigt och till och med förespråkas som ”lösningen” på klimatförändringarna.

Stratospheric Aerosol Injection (SAI) förklarat … och ja, det är bara ett annat namn på chemtrails

”Stratosfärisk aerosolinjektion (SAI) skulle kräva att hundratusentals till miljoner ton material varje år släpps ut på höjder upp till ~ 20 km,” förklarar studieförfattarna. De frågar också: ”Kan det göras i hemlighet?”

Studien erbjuder tung diskussion om design och kostnader för flygplan som kan leverera den planerade föroreningen till den övre atmosfären:

IPCC (2018) säger att ”det finns hög enighet om att flygplan efter vissa modifieringar kan injicera miljoner ton SO2 i den lägre stratosfären (~ 20 km)”.

(IPCC = Var det inte de som kommer med larmrapporter om ett varmare klimat, och som Greta stöder sig på? Dags att börja dra öronen åt dig och inse att du är grundlurad. Red.anm)

Det övergripande målet med geoengineering-programmet är att injicera 5 miljoner ton SO2 (svaveldioxid, även känd som ”smog”) i atmosfären. För att uppnå detta mål, ”antar en rationell aktör som försöker genomföra ett vetenskapligt förnuftigt SAI-program”, skriver studieförfattarna och på något sätt hävdar de att det är ”rationellt” att sprida massföroreningar över atmosfären på din egen planet. Samma författare hävdar också att detta program måste genomföras, ”av rent humanitära och miljömässiga överväganden.”

Chockerande insikt: Detta är den terraformande planeten Jorden för att kollapsa den globala livsmedelsförsörjningen och döda människor

När jag tänker på den enkla idiotin i planen ”Stratospheric Aerosol Injection” känner jag mig tvungen att säga att dessa klimatförändringar / globala uppvärmningsforskare är farligt galna sociopater och de måste stoppas innan de mördar oss alla. Dessa galningar, om de ges tillräckligt med statligt stöd, kommer de bokstavligen att mörda vår planet och förstöra mänsklig civilisation.

Detta är kostnaden för decennier av falsk propaganda i våra offentliga skolor som har hjärntvättat våra barn till att tro att ”klimatförändringen” är verklig och måste stoppas. De planer som nu föreslås för att stoppa detta obefintliga problem kommer i sig att leda till den globala förstörelsen som barn varnas för med den globala uppvärmningen.

Detta globala förorenings- / terraformande program kan, om det tillåts fortsätta, släpper loss följande förödande konsekvenser, speciellt om det distribueras vid en tidpunkt då solen befinner sig i sin egen dimningscykel som skulle påskynda den globala avkylningen.

# 1) Global kollaps av livsmedelsgrödor – Minskningen av solstrålning förorsakad av geoengineering, i kombination med den naturliga cykeln för global nedkylning från solcykler, skulle kunna ge en kraftig minskning av livsmedelsproduktionen över hela världen. Detta skulle leda till ökade livsmedelspriser och minskad livsmedelsförsörjning, vilket skapade förutsättningar för civil oro och ”klimatflyktingar” som invaderar första världens nationer för att undkomma svält.

# 2) Global ökning av cancer på grund av D-vitaminbrist – Minskning av solstrålning som når ytan på planeten skulle förvärra D-vitaminbrister som redan starkt bidrar till cancerdöd runt om i världen. Solljus är för närvarande den främsta källan till D-vitamin för miljarder världsmedborgare. Genom att dämpa solen skulle det bli en dödsdom för miljoner varje år som skulle drabbas av svåra konsekvenser på grund av kroniska D-vitaminbrister.

# 3) Global minskning av IQ på grund av ökade luftföroreningar – Ökade luftföroreningar har vetenskapligt visat sig sänka barns IQ. Dessutom är luftföroreningar vetenskapligt dokumenterade för att skada DNA i livmodern, ökar risken för ventrikulär arytmi (extraslag i hjärtat – red.anm) och ökar risken för benförlust hos människor.

# 4) Massiv förlust av livsmiljöer och ekosystem på grund av minskat solljus och kallare temperaturer – Hela ekosystemen – till exempel regnskogarna – kan bli förstörda av en föroreningsinitierad minskning av solstrålningen.
Marina ekosystem förlitar sig också starkt på solstrålning för att driva fotosyntesen av havsväxter likt tång, gräs och alger, som fungerar som en viktig matkälla för hela den marina livsmedelsbanan. Att dämpa solen skulle få förödande konsekvenser för alla ekosystem på planeten, vilket skulle resultera i en katastrofal förlust av liv, livsmiljö och eko-mångfald.

# 5) En enorm ökning av globala sura regn som kommer att förstöra skogar och livsmedelsgrödor – Massinjektionen av SO2 i atmosfären kommer att resultera i att SO2 sprids i lägre nivåer av atmosfären över tid. Där, blandat med regn och stormar, kommer det att skapa svavelsyra, vanligen känd som surt regn. Detta sura regn kommer att förstöra skogar och livsmedelsgrödor och resulterar i försurning av grödor, en destabilisering av markmikrober och leder till stora missväxter av skörden.

# 6) Minskad växtproduktion av syre som är nödvändig för människor, primater och däggdjur för att överleva – Nästan alla växter är beroende av solstrålning för fotosyntesen, som använder CO2 som ett ”bränsle” och producerar syre (O2) som en biprodukt. Att minska solstrålningen genom chemtrailsföroreningar skulle minska syreproduktionen för växter, vilket skulle resultera i en globalt minskning av atmosfäriska syrgasnivåer, vilket i slutändan skulle leda till masskvävning av människor, primater och däggdjur om den får fortsätta. Till och med EPA (se källa nedan) medger att SO2 stör människans andning och gör det svårt för människor att andas.

Även EPA erkänner att svaveldioxid är ett farligt förorenande ämne som gör det svårt för människor att andas

(EPA = United States Environmental Protection Agency)

Observera noga att de geoengineering- insatser som förespråkas för att dämpa solen är baserade på svaveldioxid, en känd förorenare. ”Kortvariga exponeringar för SO2 kan skada det mänskliga andningssystemet och försvårar andning,” varnar EPA. ”… [G] aseous SOx kan skada träd och växter genom att skada bladverk och minskar tillväxten … SO2 och andra svaveloxider kan bidra till surt regn som kan skada känsliga ekosystem,” skriver EPA.

Med andra ord diskuteras det inte ens om att svaveldioxid är ett förorenande ämne. Det är smog (eller tekniskt sett, reagerar det för att skapa smog), och själva idén att massförorena atmosfären med SO2 för att på något sätt skulle ”rädda” planeten är förankrad i inget mindre än avancerad psykos eller någon annan farlig form av mental sjukdom. Att sådana system marknadsförs under ”vetenskaplig” kompetens visar bara på hur vriden forskningsinstitutionen har blivit.

Varför skulle någon rationell institution försöka massförorena hela vår planet och förstöra matgrödor, skogar, däggdjur, primater och människor? Svaret är ännu mer chockerande än själva förslaget. Fortsätt läsa, eftersom en möjlig förklaring till allt detta fortsätter nedan …

Det var inte länge sedan som forskare varnade för ”global nedkylning” och den kommande istiden

Det var bara en generation sedan som unga forskare varnade för att Jorden skulle gå in i en ”global nedkylnings” -kris som skulle leda till en helt ny istid. Detta var klimatpaniken på 1970- och början av 1980-talet. Dagens äldre forskare kommer ihåg varningarna ganska bra. Vi fick alla höra, att om vi inte hittade ett sätt att värma planeten, skulle vi alla förgås när Jorden förvandlades till en isboll.

Från början på 1990-talet vände forskarna på manuset, vände varningen och plötsligt hävdade att problemet var för mycket värme. Vi skulle alla dö av global uppvärmning om vi inte ändrade på något, fick vi höra. Ett decennium senare, när det avslöjades att regeringsvetenskapliga bedragare förfalskade alla uppvärmningsdata, ändrade de bedrägeriet till ”klimatförändring”, eftersom de inte vetenskapligt kunde stödja sig på varken uppvärmning eller nedkylning.

Här är omslaget till TIME Magazine från 1977, som varnar ”Hur man överlever den kommande istiden”, och uppmanar sedan läsarna att komma ombord för att rädda planeten och säger ”51 saker du kan göra för att göra en skillnad.”

Idag får vi veta de mest absurda, galna sakerna av dessa forskare som insisterar på att klimatet aldrig förändrades före år 1920, med ökningen av förbränningsmotorn och ”mänsklig aktivitet.” Och nu är vi ständigt terroriserade av de falska nyhetsmedierna att tänka, att om vi inte förorenar jordens atmosfär med smog, kommer vi alla på något sätt att dö av ökningen av koldioxid, det viktigaste grönskande näringsämnet för växter, skogar och livsmedelsgrödor.

Så nu har de beslutat att de måste förgifta atmosfären för att bekämpa klimatförändringarna, och nu har ungefär en miljard trovärdiga världsmedborgare övertygats om att detta på något sätt är en fantastisk idé. Vad de verkligen skulle släppa loss är naturligtvis något helt katastrofalt för allt liv i vår värld.

Kom ihåg: De vill sprida miljarder ton svaveldioxid (smog) i atmosfären genom massiv regeringsfinansierad chemtrailing av planeten. Frågan uppstår nu: Är förstörelsen av mänskligheten medveten om detta? Om så är fallet, vem skulle kläcka en sådan plan?

Geoengineering är ett vapensystem avsett för hela planeten, som används för att eliminera mänskligt liv på jorden samtidigt som den har något annat syfte

Här är den kosmiska obekväma sanningen som Al Gore inte vill att du ska överväga. Det vi verkligen bevittnar här är den planerade terraformeringen av planeten Jorden för något annat syfte. Och med ”annat” menar jag annat än människan.

Om du ville att människor skulle frodas på jorden skulle du inte släppa ut massföroreningar, surt regn, misslyckande livsmedelsskördar, syreutarmning och global dimming. Du skulle istället försöka minska på föroreningarna, stödja växtlivet, förbättra produktionen av livsmedelsgrödor och skydda globala ekosystem från föroreningar. Det är det normala, rationella sättet som alla människor naturligtvis vill sträva efter.

Ändå utsätts vi för dessa avskräckande geoengineering-system som direkt motsäger varje princip om hållbart liv på jorden. Och allt beskrivs som ett sätt att ”rädda” planeten, även om det skulle förstöra det globala livsstödet för människorna.

Jag kan inte låta bli att påminna dig om den enastående filmen Oblivion med Tom Cruise. I filmen tror Cruise-karaktären att han skyddar den mänskliga civilisationen, men han arbetar faktiskt (omedvetet) för utomjordingar som stjäl jordens resurser och utrotar människor. Filmen är en av de bästa science-fictionfilmerna genom tiderna, och dess berättelse låter konstigt lik den som kan hända just nu med så kallad ”geoengineering.”

Vem (eller vad) skulle vilja förändra atmosfären, minska syrehalterna, förstöra matförsörjningen och kollapsa den mänskliga civilisationen? Svaret borde vara uppenbart: Något som konkurrerar med människorna och inte ser någon ytterligare användning för mänskligheten.

Mänskligt liv på jorden verkar befinna sig i en process för att ”rensas” i ett kosmiskt etniskt rensningsschema som kommer att ge en förändrad atmosfär med låg syrehalt som kan visa sig vara fördelaktig som en livsform som inte redan är en del av jordens befintliga ekosystem.

Minskningen av solstrålning som når jordens yta skulle göra planeten mer sjuk, till en livsform som härstammar från en planet som ligger längre ifrån sin hemmasol än jorden befinner sig i förhållande till vår egen sol.

Det väcker den uppenbara, om än bisarrt klingande, frågan: Förbereder jordens globalister planeten för en postmänsklig era? Och är den planen förklädd som en ”akut handlingsplan för klimatförändringar” så att fåren ska tro att massföroreningen av himlen är en djärv plan för att rädda mänskligheten snarare än att utrota den?

Tänk om ”klimatförändringar” faktiskt är en kosmisk falsk flagga som designades från början för att övertyga jordens invånare till att stödja sin egen utrotning? Med tanke på den nu planerade förstörelsen av jordens atmosfär i namnet ”klimatförändring” måste vi nu överväga sådana möjligheter, oavsett hur bisarra de först verkar.

Dags att börja fundera:

Varför talar alla globalister plötsligt om att fly till Mars och terraformera Mars till en livsmiljö där människor kan överleva?

Varför är globalisterna nu så desperata efter att förändra jordens atmosfär och gör planeten ogästvänlig för människor?

Varför ett sådant nyligen fokuserat på det arktiska Frövalvet för att bevara livets frön för att förbereda en global katastrof?

Varför bygger så många globalistiska insiders underjordiska bunkrar och bor i dem?

Jag har inte svaren på alla dessa frågor, men jag vet att de sagor de berättar om ”klimatförändringar” och om hur vi måste rädda planeten genom att förorena himlen är förankrade i fullständigt kvacksalveri av science fiction och hjärntvättande propaganda.

Å andra sidan, om människor är dumma nog att förstöra sin egen planet för att rädda planeten, är de kanske helt enkelt inte kvalificerade att delta i ett intelligent universum. Naturligt spelar val troligen ut på en kosmisk skala, och Jorden verkar vara kuggad av det kosmiska IQ-testet som undrar, ”Hej, är den här civilisationen dum nog att begå självmord baserad på en sagolik bluff?”

Hittills verkar det som svaret för Jorden och människorna är ett rungande ”Ja!”

Hela ämnet kommer förresten att presenteras i söndagens sändning av Counterthink, som sänds klockan 18.00 på InfoWars.com, med hela avsnittet kommer också att visas på Counterthink.com några dagar senare. Missa inte det.

 

 Kategorier:Hälsa, klimatet, Naturen, naturförstöring, Rymden, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , , ,

4 svar

 1. Solarplicity latest: Thousands left without energy supplier as firm ceases trading
  https://www.standard.co.uk/news/uk/solarplicity-latest-thousands-left-without-energy-supplier-as-firm-ceases-trading-a4212466.html
  – så fort staten slutar pumpa skattebetalarnas pengar i ”grön” energi – äter den upp sig själv!

  Gilla

 2. Massiv klimathysteri är NWO-sekten’s vapen mot mänskligheten samt falska PR för solenergipanels- och vindkrafts- anläggningar är vapen mot välfärden, befolkning, samhällen och länder som suger bort ekonomiska tillgångar och ger ingenting i längden bara avindustrialisering och ekonomisk krasch samt för med sig allmänt degradering!!!
  Thousands complain about solar panels
  By Ed HansonBBC Inside Out, North East & Cumbria
  https://​www.​bbc.​com/​news/​uk-​england-​49566130

  Gilla

%d bloggare gillar detta: