Lördagsinervju 60 – Bjarnholt om svensk sprängämnes- och vapenforskning

 

Publicerades den 7 sep. 2019

Gert Bjarnholt har arbetat som sprängämnesforskare och har även arbetat med forskning kring elektriska pulsvapen.

Vi kommer även i programmet beröra Sveriges agerande kring vapensmuggling via Estonia från den sönderfallande Sovjetunionen, i början av 90-talet. Gert ger också synpunkter på försäljning av forskningsresultat och vapenfabriken som planerades i Saudiarabien. Forskningen kring sprängämnen har bland annat handlat om att skapa mycket väldefinierade explosionsfronter vilket var en helt avgörande teknik i utvecklingen inom det svenska kärnvapenprogrammet.

Gert började sin karriär kort efter att det hade beslutats att Sveriges kärnvapenprogram skulle läggas ner. Nedläggningen skedde efter påtryckningar från USA. Påtryckningarna ledde även till att teknologin för Sveriges kärnreaktorer ändrades så att de inte kunde framställa bränsle för kärnvapen.

2014 kom det sen fram att Sverige, i utbyte mot avvecklingen av kärnvapenprogrammet, utlovats militärt skydd från USA. Detta gjorde att USA satte stopp för Sveriges och Finlands försvarssamarbete som diskuterades 2014.

Bjarnholt berättar att det, i samband med att Sovjetunionen bröts upp, frigjordes forskare inom kärnvapenområdet som tog uppdrag från andra länder, bland annat USA. Han kom sen att arbeta inom Försvaret på FOA med utveckling av militära pulsvapen. Syftet med dessa vapen var att slå ut elektronik utan att åstadkomma andra större materiella skador. I samband med detta studerades effekten på människor av elektromagnetisk strålning. Resultatet blev att man misstänkte skador på blod-hjärnbarriären hos människor vid dessa kraftiga mikrovågspulser. (5G ?, red.anm)

Vi kommenterar den tidigare avslöjade vapensmugglingen från Sovjet via Estonia. Gert berättar att han vid ett tillfälle under den perioden blev ombedd att, i egenskap av sprängämnesforskare, granska en stridsdel härrörande från Ryssland. Han kopplar också detta till en roman av Anders Jallai, som handlar om utsmugglingen av en militär kärnreaktor från Sovjet.

De minskande försvarsanslagen ledde sen till att Försvaret började diskutera försäljning av kvalificerad och hemlig forskning till länder som Saudiarabien och Singapore. Det kunde även ske som speciella projekt för att ”boosta” vapenaffärer från svenska bolag.

Den senare stoppade vapenaffären med Saudiarabien, ledde till att försvarsminister Tolgfors fick sparken. I detta projekt ingick att bygga en fabrik i Saudiarabien för att renovera ammunition, robotar och annat som åldrats och inte gick att använda. Detta var ett kryphål i vapenexportreglerna eftersom kompetens för att bygga vapenfabrik inte omfattades av samma restriktioner som försäljning av vapen. Det bildades ett speciellt bolag för att göra denna export där även forskningsresultat från FOA ingick.

Gert avslutar med att ifrågasätta att Försvaret säljer kompetens till länder som saknar kunskap istället för att som förut ha ömsesidiga kompetensutbyten med kvalificerade nationer.

 Kategorier:Uncategorized, Video

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: