Stefan Löfven – diktaturen tar form

Detta är en bilaga till huvudartikeln SAPs historia från Palme till Löfvén
http://www.syntes.be/kaos/SAP/HistoriaSAP.pdf

De fyra partiledarna/statsministrarna:

Olof Palme
Ingvar Carlsson
Göran Persson
Stefan Löfvén
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kjell Stefan Löfven föddes år 1957 i Stockholm. Men han skulle skickas upp till Västernorrland innan han hann fylla ett år. Anledningen var att hans mor inte kunde behålla sina båda barn. Så därför blev han fosterbarn och placerades på ett barnhem i Norrland ty det fanns inte platser i Stockholm. Vi vet ytterst lite om detta. Men i slutändan hamnade Löfven hos fosterföräldrarna Ture och Iris Melander.

http://www.syntes.be/kaos/SAP/HistoriaSAP.pdf

nazistkort

Han skulle inte få träffa sin mor igen förrän han blev 20. Hans morfar Ludvig Löfven, som han aldrig träffat, var en aktiv nazist. Fadern Karl Hedberg skulle han aldrig träffa.

Redan 1970, när han var 12 år gammal, gick Stefan Löfven med i partiet då han inspirerades av Olof Palmes engagemang för globalismen. Han startade en SSU-förening, var intresserad av och spelade hockey och gick en tvåårig ekonomisk linje i Sollefteå.

Värnplikten gjorde han klar 1977 på F4 i Östersund. Därefter påbörjade han en 48 veckors kurs för att bli svetsare. Denna kurs fick han via Arbetsförmedlingen. Han påbörjade även studier på socialhögskolan i Umeå men de avslutades aldrig. Han började istället arbeta på Hägglund & Söner i Örnsköldsvik, 1979. På detta arbete träffade han sin fru Ulla.

asea-logoViktigt att veta är att detta företag, vars huvudproduktion var tillverkning av krigsmateriell, köptes upp av Asea redan år 1972. Asea (Allmänna Svenska Elektriska AB) har i sig en intressant historia. Ett elektronikföretag som startades av några driftiga ingenjörer på 1800-talet. Efter ekonomiska problem skulle företaget bli beroende av Wallenberg-ägda Sveriges Enskilda Bank. Asea skulle då, i och med att de jobbade med el och energi, använda den hedniska solsymbolen som sin logotyp.

Asea skulle vid sekelskiftet expandera sin verksamhet kraftigt. De expanderade till Ryssland under 1910, där de även hade egna fabriker. Intressant nog skulle den Ryska Revolutionen bara innebära ett tillfälligt avbrott för företagets verksamhet i landet. Från 20-talet och framåt skulle företaget fortsätta sin verksamhet ostört även i Sovjet, man undrar varför182. Svenska Asea skulle fortsätta förse Sovjetunionen med diverse produkter – utan några större hinder.


182 I och för sig är det inte så konstigt om Wallenberg ägde ASEA.


På 30-talet valde Wallenberggruppen att helt införliva Asea för att på sätt hindra utländska bolag att köpa upp företaget. Först 1933, då Hitler tog över makten i Tyskland, ansåg Wallenberg svastikan vara olämplig som symbol för företaget.

Det var alltså det här företaget som den unge SSUaren skulle få anställning på. Ett företag, under Wallenberg, som var med och la grunden för svensk energipolitik med diverse kraftverk. De skickade regelbundet leveranser till Sovjet.

Men redan efter två års anställning blev Löfven fackligt kontaktombud. Under 80-talet klättrade han vidare i den fackliga hierarkin. År 1988 var han med när Asea slogs ihop med det schweiziska bolaget Brown Boveri för att bli ABB under, Bilderbergarna Peter Wallenberg och Percy Barnevik. Här skulle även delar av verksamheten i Hägglund & Söner säljas vidare till BAE Systems. Löfven blev kvar där tills han blev centralt anställd av fackföreningen, IF Metallår 1995. Där blev Löfven ansvarig för avtals- och interna-tionella frågor.

Det är här han agerar vapenhandlare åt SAABs JAS Gripen, först i Brasilien och senare i Sydafrika, där han tillsammans med BAE Systems anklagas för att ha mutat fackföreningar i Sydafrika.

Video Kalla Fakta –Det hemliga avtalet

 https://www.youtube.com/watch?v=X36-VqnaVNU& feature=youtu.be

Tydligt är att Löfven hade många bra kontakter på väldigt höga poster bland makteliten som han gärna utnyttjade under den här perioden. Kontakter som så småningom även gav honom en fördel inom politiken.

Det är inte bara utrikes som Löfven odlar kontakter på hög nivå – även inrikes umgicks han med maktsfärerna inom så väl politik som kultur. Redan år 2005 när han blev vald till förbundsordförande för IF Metall var han nära vän med Robert Aschberg. Ni kommer ihåg han som blev uppsökt av journalisten Bechir Rabani som pliktade detta sitt tilltag med sitt liv. Robert var TV-kändis och barnbarn till Olof Aschberg som hjälpte till att finansiera den ryska revolutionen.

Inför valet 2010 var Löfven mer intresserad av att opponera mot SD, som då inte ens fanns med i riksdagen, än alliansen som tagit makten ifrån SAP. Under valrörelsen skulle Löfven tillsammans med Aschberg gå ut i flera utspel mot SD. Stefan Löfven såg till att utöka finansieringen av EXPO som han hade/har nära band till och även blivit skolad av.

Image result for Ed Miliband .

Ed Miliband

Under tiden som katastrofen Mona Sahlin härjade och Håkan Juholt visades upp som den tillfälliga räddningen odlade Löfven sina kontakter. Nu via KTH. När Stefan Löfven till slut blev vald till ordförande för SAP var allting på plats. De internationella möten med andra socialistiska ledare skulle avlöste varandra. Inte minst år 2013 då han skulle möta Ed Miliband – ledaren för Labourpartiet i England. Då arrangerades bland annat ett besök på KTH. 

Efter mötet med Ed Miliband presenterade Stefan Löfven vad han ville framhäva hos socialdemokratin (vi vet att det är The Fabian Society som talar här). Nyckelordet var ”innovation”. Han lanserade då idén om ett ”innovationspolitiskt råd”. Återigen ett av dessa miniatyrsteg in i den nya världsordningen, detta steg är futurismen184.


184 Futurism ( italienska : Futurismo ) var en konstnärlig och social rörelse som har sitt ursprung i Italien i början av 1900-talet. Det betonade hastighet, teknik, ungdom, våld och föremål som bilen, flygplanet och industristaden. Dess nyckelfigurer var italienarna Filippo Tommaso Marinetti , Umberto Boccioni , Carlo Carrà , Gino Severini , Giacomo Ballaoch Luigi Russolo


Futurism

Det vill säga ett hyllande av kaos – se bara på de målningar som inspirerades. Visst kommer socialisterna att ha kvar sin kulturmarxism, och sin miljömarxism, men det naturliga följande steget är futurismen185. Detta om något borde få varningsklockorna att klämta. Må jag påminna om att även fascismen inspirerades av starka drag av futurism. Därför menar jag att detta är ett fullt naturligt steg för den svenska socialdemokratin att ta. Den ökande teknologin och ”innovationen” kommer att ge upphov till ett samhälle utan kontanter, automatisering av arbetet och andra element. Allt kommer att perfekt gå ihop med den nolltillväxt som Agenda 21 strävar mot och som eliten driver på global nivå.

År 2013 började även Stefan Löfven delta på Bilderberg och det första var i London. Därefter skriver Löfven en artikel ihop med Jens Orback om den stora klimatlögnen.

I artikeln klargör Löfven och Orback en marknadsfientlig linje och kräver i ett alarmerande tonläge att Sverige och EU skall gå i spetsen i kampen mot klimathotet. I klartext så underkastar sig Löfven och Orback helt Agenda21s mål om nolltillväxt. Detta innebär bara en sak. Slutet för svensk industri och för Sveriges alla produktiva jobb. Kvar blir endast servicesektorn. Därmed blir hela Sveriges ekonomi i praktiken ett luftslott. Det är också i samband med Anna Lindh-seminariet som Löfven och Orback tar upp detta. Anna Lindh var ett av globalisternas språkrör för Agenda 21.

2014 vann SAP och Löfven valet och han blev därmed åter Sveriges statsminister. Under hösten införde riksbanken, under ledning av Stefan Ingves, nollränta för att dra igång en massiv inflation av den svenska kronan. Detta drag har ökat belåningen och därmed skuldbördan hos de svenska hushållen.

 Sammanfattning

Image result for rfid chip

RFID-chip

Efter valet 2014 tillsatte Löfven en innovationsminister och till och med en framtidsminister. Detta var knappast någon överraskning med tanke på hur socialdemokratin växt fram. Nu är det dags för Sverige att gå i bräschen för den Nya Världsordningen med en RFID186-chippad befolkning. Som sagt väldigt innovativt, och futuristiskt. Chippen kommer användas till att hålla befolkningen under kontroll men säljs in som köförkortare. Detta har svenska folket röstat fram! 

 


186 En minimal mottagare/sändare som opereras in i kroppen – till exempel via en spruta. De delas upp i dem som reagerar på en impuls utifrån (induktion) till dem som har en egen strömkälla. Den mänskliga kroppen kan användas som strömkälla.


Ytterligare något som var helt väntat var att MP skulle ingå i regeringen. MP är framtidens stödparti och skall ersätta V vilka numer anses var en kvarleva från socialismens barndom. Detta har diskuterats öppet i Aftonbladet och fackföreningsrörelsen.

Trots den turbulens som varit under hösten 2014 slutade valet med att Löfven, helt enligt planerna, behåller makten och tar in MP i regeringen.

Trots att en majoritet av Sverige inte röstade på en röd-grön regering är det, i och med DÖ (Decemberöverenskommelsen), precis det man fått. DÖ har i praktiken eliminerat allt som kan kallas opposition. Riksdagens lilla makt har avskaffats helt. Därmed har också folkets makt avskaffats helt. All makt utgår numera direkt från Stefan Löfven och regeringen. Observera att Göran Persson tidigare lagt all makt hos statsministern.

Denna anmärkningsvärda utveckling borde ha chockat de flesta – ty Sverige är nu i realiteten en öppen diktatur. Om man lägger ihop allt som diskuterats i denna skrift leds man till tanken att Sverige är en judisk diktatur med en feministisk överbyggnad. Har man dessutom kunskap utöver denna bok vet man det. Fast då kallar man den khazarisk/Frankistisk men det är en annan historia. Det finns fler överraskningar om man går på djupet med juden.

Referenser

[1] https://detopaverkadesinnet.blogspot.com/2015/02/ socialdemokraternas-ruttna-historia-del.html

 Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , , , , , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: