SAPs historia från Palme till Löfvén

Det kanske är på sin plats att börja forska i vilka Socialdemokraterna (SAP) i grunden är då de har påverkat, och påverkar i högsta grad, dagens politik i Sverige. Detta är ett utdrag i fyra delar med aktörerna Olof Palme, Ingvar Carlsson, Göran Persson och nu senast med Stefan Löfvén i fokus. Det blir kanske en total omvärdering på dessa nutida aktörer? Men först en introduktion om SAPs historia.

Hela boken som är skriven av Mikael Möller/MetalHeadViking finns på nätet för nedladdning och kan läsas i sin helhet här: http://www.syntes.be/kaos/SAP/HistoriaSAP.pdf Första upplagan 2019

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Det är viktigt att kasta ett ljus över Sveriges socialdemokratiska ArbetarPartis (SAP) sanna historia och deras plan. Denna text kartlägger partiets faktiska bakgrund. Vad dess egentliga ideologi är och vart de är på väg. Detta är av största relevans för att förstå dagens Sverige.

I Sverige finns det fortfarande en romantisk syn på socialismen och därmed på SAP. Denna boks mål är att en gång för alla slå sönder romantiserande av denna mycket obe-hagliga rörelse.

Som ni även kommer se framöver är förståelsen av den svenska socialdemokratin även relevant för att förstå andra ideologier i Sverige: Svensk kommunism, svensk nazism, så väl som den svenska miljörörelsen har alla urstarka band till den ursprungliga svenska socialismen. Men man har också stöpt om de andra partierna (C, KD, M, L, SD, MP, V) i samma riktning – ser du själv någon skillnad i deras agerande?

Om man verkligen förstått SAPs historia har man lättare för att genomskåda den politiska trollfabrikens övriga partier. De är alla mer eller mindre styrda av samma krafter. Vilka de är skall tas upp här.

Frimurarnas Skapelse

Vi säger att socialdemokraternas historia är rutten ty den tål inte dagsljus. Hela tiden mörkar man som i fallet med Estonia eller för att gå lite längre tillbaks: Mordet på Ivar Kreuger.

Kreuger var ett svenskt finansiellt geni som lånade ut pengar till stater så att dessa skulle kunna bygga upp sina länder efter första världskriget. Detta gillade bland annat inte Stalin som hoppades införliva Frankrike och Tyskland i sin inbytelsesfär via de kommunistiska partierna i dessa länder. Mordet orkestrerades av Stalin med understöd av bankirer i väst. Till exempel var J. P. Morgan hatisk eftersom Kreuger hade tagit flera affärer från honom. Bland annat lånet till Frankrike på 70 miljoner dollar till 8 % ränta där Kreuger gav ett lån på 75 miljoner dollar till 5 % ränta.

Jacob Wallenberg och juden Albert Hirschel-Bonnier1 var, efter mordet, inte sena på att berika sig på Ivar Kreugers förmögenhet. Bankirfamiljen Wallenberg är numer ingift i den judiska bankirfamiljen Sachs.

I skolan får man inte läsa om den störste svensken i modern tid. Fråga er varför?


1 Se till exempel Nikola Majstrovic, Sanningen bakom Kreugerkraschen så fälldes en svensk gigant


2.1 Introduktion

Det är först viktigt att förstå att kommunism, socialism, kapitalism, fascism, nazism med flera ismer är alla ideologier skapade av en delgrupp inom frimurarna, den judiska delgruppen, vilken i sig innehåller den sataniska delgruppen Illuminati.

Illuminatis främsta rekryteringsbas är den judiska delen av frimurarna, det vill säga dem som omfattar judendomen. Juden utgör inte ett folk eller en etnisk grupp utan är en religiös, kriminell sekt. Deras mål är att i slutändan uppnå sin slutliga revolution mot Gud och därmed bli världshärskare. Detta är något de skryter om – så vi behöver inte undra.

lluminati har funnits länge, mycket länge minst sedan 1797. Detta år kom det ut en bok av John Robison som tar upp delgruppen2 och dess subversiva verksamhet med Wiliam Wyndham, Secretary at War.

John Robison var inte vem som helst utan en erkänd forskare och vetenskapsman. En fysiker och matematiker tillika professor vid Edingburghs universitet och om ni söker på detta universitets hemsida får ni en massa träffar på denne John Robison bland annat denna3.

Delgruppen Illuminati har Lucifer som gud, det vill säga Satan själv, och deras luciferianska tro manar dem att göra precis som en av deras främsta urfäder, Nimrod, som genom byggandet av Babels Torn försökte nå upp till Gud och själv bli som en gud.


2 http://www.syntes.be/kaos/SAP/PDF/FM-JohnRobison1797-ProofsOfAConspiracy.pdf
3 http://ourhistory.is.ed.ac.uk/index.php/John_Robison_(1739-1805)


Redan då fanns idén om ett FN (Förenta Nationerna) eller en Ny Världsordning som det också kallas. Via FN skulle de själva bli som en gud –precis som Lucifer önskat.

Det är via frimurarna och illuminati de ”moderna”idéerna om de perfekta felfria människorna kommer. Perfekta felfria människor bör leva i det perfekta felfria samhället (världssamfundet). I denna perfekta felfria värld finns ingen fattigdom, inga krig, inga bråk, inga problem, inga sjuka, inga hemlösa, inga obildade, inga hungriga. Inga fritänkare!

Denna ”frihet”som frimurarna erbjuder är dock en falsk frihet som bortser från att människan är fallen, precis som det står skrivet i Bibeln. De vill förinta Guds Ord för att det är Guds Ord som står mellan nuet och deras perfekta felfria socialistiska värld där den globala staten styr allt till perfektion. De vill alltså att människor ska vända sig till staten istället för Gud. Det är det Novus Ordo Seclorum (A new order of the ages) handlar om. Det är därför frimurarna lanserade upplysningstiden i syfte att genom revolution lansera sekularismen (skiljande mellan stat och kyrka) för att låta Staten sedan helt ta över Guds domän.

De illuminerade (upplysta) frimurarna i Europa vägrade erkänna Gud i sina nya konstitutioner – korporationen USA blev det enda undantaget. I ursprungliga USA kom människans omistliga rättigheter till liv och egendom direkt ifrån Gud. Medan de upplysta frimurarna i Europa (och sedan även i resten av världen) vägrade erkänna Gud och menade att du istället får dina rättigheter av staten. Staten garanterar dig rätt till hem, sjukvård, mat och utbildning.

Detta innebär att om bara rätt tyrann kommer till makten skulle denne kunna ta ifrån dig allt, ty du har redan blivit helt beroende av staten för din utbildning, din hälsa, din mat och ditt boende.

 

Första Internationalen och grundandet av Sveriges socialdemokratiska arbetarparti

1871 var det dags igen. Den här gången gällde det en revolt som hade frimurarnas öppet fulla stöd, ”Pariskommunen”. Mer än 10 000 frimurare gick ut för att försvara revoltör-ernas aktioner. 

august-palm

August Palm

”Pariskommunen”år 1871 blev en stor inspirationskälla för en annan svensk skräddare, den här gången vid namn August Palm. August Palm19 betraktas av socialdemokrater som deras politiske anfader. Palm befann sig i Tyskland när han hörde socialismens lockrop från ”Pariskommunen”1871.

 

Palm anslöt sig 1873 till den tyska avdelningen av frimurarnas Första International. Det är viktigt att förstå att Karl Marx (tillhörande logen Le Socialiste i Belgien), Michail Bakunin20 (tillhörande logen Il Progresso Sociale i Italien), Pierre-Joseph Proudhon21 (tillhörande logen Grand Orient de France i Frankrike), med flera centrala figurer inom den Första Internationalen, var alla frimurare. Här så några citat från Bill Stills bok The New World Order: 

The Ancient Plan of Secret Societies.22

Although the name ”Internationale” made the group appear to be an international labour union convention, it really was a Masonic mix of elitist Socialists, Communists, Atheists, and Satanists…

In fact, the Internationale can hardly be viewed as anything but Illuminated Masonry in a new disguise. French historian E. E. Fribourg wrote in 1871: ”The Internationale everywhere found support in Freemasonry”… 

According to Webster, the Internationale became nothing more than ”the outer shell that covered a ramification of conspiracies”.

Det finns fler citat i ämnet men jag ger istället en intervju med Jüri Lina uppdelad i tre avsnitt. De finns på youtube men de tar bort allt intressant så därför ger jag en länk att klicka på och en annan i en fotnot. Jag hittade dem här23:


19 https://www.thefullwiki.org/August_Palm

20 http://en.metapedia.org/wiki/Mikhail_Bakunin

21 https://www.marxists.org/reference/subject/economics/proudhon/1847/jews.htm

22 Finns även som pdf: http://www.syntes.be/kaos/SAP/PDF/ WilliamStill_NewWorldOrder-TheAncientPlanOfSecret Societies.pdf

23 https://undermattans.blogspot.se/2013/01/…lmer-och-intervjuer-

Video 1:                        Göteborg 101212-124

Video 2:                        Göteborg 101212-225

Video 3:                        Göteborg 101212-326


Det mest kända av porträtten, av August Palm, är nog det nedanstående. Observera noga Palms högra hand.

august-palm

Märker ni något särskilt? Precis som många frimurare före honom döljer han sin högra hand i bilden. Det här betyder att han är en frimurare som dyrkar frimurarnas gud Jah-Bul-On. Att han döljer handen betyder att han är under träldom till Jah-Bul-On. Frimuraren Albert Pike, en av den Skotska Riten, har sagt följande om den dolda handen27:

Jah-Bul-On is a symbol of the infinite and eternal God head. A mongrel word who’s name has been for two thousand years an appellation of the Devil.

Jah-Bul-On är Saturnus, beskyddad av den liksidiga triangeln (666), den falska profeten och Anti-Christ! Så nu vet vi vad det är för budskap som August Palm egentligen hade med sig till Sverige.

Efter ytterligare en tid av agitation från Palms sida, lämnade han till slut Danmark för att återvända hem till Sverige – år 1881. Här i Sverige skulle han fortsätta med sitt agiterande. Han fick draghjälp av de godtemplare (Sällskapsorden) som grundade Arbetareklubben i Göteborg. Hjälp fick han även av de tidigare kommunistiska ”cellernas”nätverk. Palm sprider ihärdigt socialisternas (frimurarnas) budskap över hela Sverige. En kort tid i fängelse stoppar honom inte.

Image result for hjalmar branting

Hjalmar Branting

August Palm bildar tillsammans med ett gäng frimurare Sveriges Socialdemokratiska ArbetarParti år 1889. Bildandet av partiet skulle ha varit omöjligt utan Palms ihärdiga bygge. År 1896 når partiet riksdagen, då frimuraren och juden Hjalmar Branting29 blir socialdemokraternas första riksdagsledamot. Samma år lanserade just Branting skräddaren Claes Tholin30 till ordförande för socialdemokraterna och Tholin blev SAPs första partiledare år 1896. Han hade precis som Fredrik Sterky31 lärt sig om fackföreningar (och socialism) i Danmark. 42 Detta kallas i dagligt tal landsförräderi! Något som utmärkt socialdemokratin under hela dess historia.43 https://www.islam-radio.net/historia/semigota/03.htm

Detta är inte underligt då socialdemokraterna hade goda kontakter med socialisterna (och även frimurarlogen) i Danmark.

 

Image result for fredrik sterkyFredrik Sterky blev med den första ordföranden för Landsorganisationen i Sverige (LO) år 1898. Detta var en sammanhållen organisation av fackföreningar, precis så som August Palm hade förespråkat.

 

 

 

Sammanfattning

Socialdemokraternas rötters mylla är frimureriet och inget annat. De som är kunniga i ämnen som religion, historia och relationen mellan stat och individ vet vad de står för. Den ”frihet” som erbjuds är endast den som staten erbjuder dig: att bli slav för en liten klick elitistiska socialister, vilka lovar dig guld och gröna skogar, men aldrig håller de sina löften.

Den viktigaste kunskapen att ta med sig är den om ”innanför” och ”utanför”, ty den principen tillämpas på alla nivåer. Även de som är innanför på en nivå delas upp enligt samma princip. Vissa är mer ”innanför” än andra.

Referenser

[1] http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2012/09/ socialdemokraternas-ruttna-historia-del.html


 

Socialdemokraternas Landsförräderi

Nationernas Förbund hade i stort sett samma målsättning som Andra Internationalen. Man talade om sanktioner och om militära aktioner mot ”fredsbrytare”. I princip samma maffiametoder som NATO och FN arbetar med idag. Man hade även samma krav på ”avrustning” som Andra Internationalen.

Men från ett svenskt perspektiv var Branting ett stort misslyckande. Sista chansen att få tillbaka Åland och Österbotten, där majoriteten fortfarande var svenskar, misslyckades totalt. Hjalmar Branting och socialdemokraterna i övrigt fick svidande kritik från högern eftersom de arbetade för utländska intressen – vilket var sant.

Inom Nationernas Förbund blev Branting en stor beundrare av Woodrow Wilson. Den jesuittränade mannen som införde The Federal Reserve i USA, 1913, och som sedan dess har förslavat landet. Woodrow Wilson var den första presidenten som medvetet kallade USA för en ”demokrati”, trots att landet i själva verket är en konstitutionell republik. Ja till och med ett bolag40. Hjalmar Branting kallade Wilson för ”arbetarklassens vägbrytare”och ”historiskt en vägröjare för arbetarklassen”.

Samma år konstaterade Branting inför riksdagen att varje medlemsstat skulle tvingas uppge sin nationella suveränitet till NF. Han avslutade med:

Men detta förbund med hedern och rätten som mål är ett så stort framsteg, att det är värt detta offer.

Enligt Branting var det värt att uppge Sveriges nationella suveränitet för det marxistiska budskapet i NF42. Som tur var fanns det en motståndsrörelse inom USA som, efter Wilsons avgång, lyckades dra USA ut ur NF. Efter USAs utträde rasade NF samman. Därmed hade globalisternas plan på en världsregering misslyckats denna gång. En konsekvens av detta misslyckande blev bildandet av  Council on Foreign Relations (CFR) med uppgift att vid nästa tillfälle se till att motståndet mot en världsregering skall misslyckas. Än så länge har CFRs arbete fungerat utmärkt.


40 http://www.serendipity.li/jsmill/us_corporation.htm

41 Några föregångares utopier, de socialistiska konferensernas resolutioner, vilka fortfarande är maktlösa mot de härskande kretsarnas politik, förvandlades med Wilsons fjorton punkter till ett praktiskt program med stöd av en stor makt.

42 Detta kallas i dagligt tal landsförräderi! Något som utmärkt socialdemokratin under hela dess historia.

43 https://www.islam-radio.net/historia/semigota/03.htm


Socialisten Branting

Liksom många andra ledande socialister kom Hjalmar Branting från överklassen och familjen var välbärgad. Hans far, Gabriel Branting, var professor och hans mor var dotter till statssekreterare Carl Petter af Georgii. En falsk adelsätt som sannolikt härstammar från en judisk stammor. Han gick på Beskowska skolan och var där klasskamrat med den blivande kungen Gustav V.

Image result for Emerentia "Emma" Maria Charlotta af Georgii.Hjalmars mor Emerentia ”Emma” Maria Charlotta af Georgii43 var dotter till statssekreteraren Carl af Georgii och Maria Charlotta Limnell samt sondotter till underståthållaren Evert Georgii. Emma gifte sig 1839, skilde sig 1869, gifte om sig 1873, varje gång med samme man. Hon blev således mor till Hjalmar Branting.

Släkten Georgii var (troligen) en judisk släkt med (säkert) en förment adlighet. Branting var en av de första sionisterna i SverigeEn sionist är en person som är för att militärt ockupera Palestina för att där, med våld, bilda en judisk stat.

 

 Branting och Bonnier

Det är ett ovedersägligt faktum att Branting ägnade mycket av sin tid utomlands med judar och frimurare. Hur var det på hemmaplan?

Tor Bonnier var i sitt första giftermål gift med en goyim, Greta Lindberg, vars föräldrar var de berömda teatermänniskorna August och Augusta Lindberg. Tor Bonniers son Albert Bonnier Jr. beskriver i sin memoarbok hur Hjalmar Branting och hans hustru Anna Branting var ”gamla vänner till familjen Lindberg” (boken ”Personligt”, Bonniers, 1985, sid. 35) och hur de ofta besökte Lindbergs.

Hur är det med Brantings judiska härkomst? Låt oss spåra släkten Georgii. Släkten beskrivs48 första gången med:

Ätten har, utan att några andra bevis än en namnlikhet därför framlagts, ansetts härstamma från en venetiansk dogeätt med namnet Giorgii. – Den till Sverige inflyttade stamfadern uppgives varit född i Hamburg.

Av undersökningar, som företagits av stadsarkivarien i nämnda stad, dr Hagedorn, har framgått, att den enda bäraren där av namnet Peter Eberhard under åren 1629– 1695 var Peter Eberhard Jürgens, som döptes S:t Kathrinen församling den 17 april 1686 och var son till fiskbensfabrikanten Nikolaus Jürgens och Anna Margareta Stolz. Man kan med stor sannolikhet antaga, att denne är identisk med apotekaren Peter Eberhard Georgii.

På mödernet har modern kopplats till just denna Peter Eberhard Georgii4


Brantings kopplingar till Aschberg

Image result for olof aschbergOlof Aschberg (Obadja Asch 1877-1960), mer känd som ”den röde bankiren”är farfar till den kände TV-proilen Robert Aschberg. Olof Aschberg var hälare åt de kommunistiska judarna efter den judiska statskuppen 1917. Det är världshistoriens största ”pengatvätt” som genomfördes –och det gjordes med den svenska socialdemokratins hjälp. Olof Aschberg grundade 1912 banken Nya Banken som hade nära band till socialdemokraterna. Smugglingsverksamheten av ryskt guld till Sverige ledde senare till att banken svartlistades 1918 av västländerna och blev nedlagd 1920.

Aschberg grundade 1917 även den Svensk-Ryska Banken tillsammans med statsminister Hjalmar Brantings son, Georg Branting och dennes syster Sonja Branting-Westerståhl. Judarna plundrade den ryska statskassan, plundrade och brände ryska kyrkor och kloster på värdesaker, däribland mycket värdefulla ikoner. Den judiska statskuppens ledare juden Lenin sade bla ”. . . ju ‡er av företrädarna för det reaktionära prästerskapet som vi lyckas skjuta, desto bättre.” Juden mördade 180 000 präster enbart under de första åren från 1918 och ett tag framåt.

Olof Aschberg smugglade ca 500 ton guld och kronjuveler till Sverige. Guldet smältes om och gavs svenska stämplar vilket omöjliggjorde en spårning och därmed kunde det säljas och växlas till västerländska valutor. Denna smugglingsverksamhet möjliggjorde för Aschberg att, 1921, i Moskva grunda Ryska Handelsbanken med vilken han gav krediter till svensk handel med Sovjetunionen. Året därefter blev han chef för Sovjetunionens första internationella bank, Ruskombank.

Aschberg diamond mounted as the centerpiece of a pendant surrounded by a single layer of smaller diamonds

Aschberg-diamanten

Olof Aschberg deltog även i försäljningen av ryska kronju-veler på auktionshus runt om i Europa. Den mest kända av dessa juveler är den så kallade ”Aschberg diamanten” en av världens största diamanter, som tidigare ingick i de ryska kronjuvelerna. Den kom i Olof Aschbergs ägo 1934 och 1959 sålde Olof den till en privat köpare. Olof Aschberg har också donerat en stor samling med 275 ikoner, från de plundrade och nedbrända ryska kyrkorna, till Nationalmu-seum i Stockholm. Dessa borde lämnas tillbaka.

 

 

 

Socialdemokratin vid makten

Image result for Arvid LindmanSocialisterna och liberalerna lyckades införa pöbelstyre50 (demokrati51) i Sverige då frimuraren Arvid Lindman var statsminister och i själva verket svek den svenska högern år 1909. Pöbelstyrets inverkan på befolkningen var den att massorna lurades att tro att de faktiskt kunde påverka sin framtid. Något som effektivt dämpade all form av missnöje. Vi kan än idag se hur människor i diktaturer försöker kämpa mot tyranniet. Speciellt i tredje världen där demokratin ännu inte slagit igenom. Många undrar varför svenskarna inte agerar på samma sätt då staten förtrycker sin egen befolkning. Anledningen är att demokratin pacificerar svensken.

I en demokrati har eliten lyckats lura befolkningen att tro att de faktiskt kan påverka. Trots att det alltid är någon annan någon annanstans som bestämmer över agendan. En diktatur är på det här sättet mycket mer ärlig då folket vet att det är förslavat. I en demokrati är befolkningen låst i tron att man kan påverka framtiden genom att lägga sin röst vart fjärde år.

Det är sannerligen ett bedrägeri. Det är även viktigt att förstå att det var landets elit som var mest hängiven att införa pöbelstyre. Även bland kvinnor var det elitens kvinnor som var de mest hängivna. Detta bevisades inte minst genom det extremt låga valdeltagandet i början av 1900-talet. Större delen av Sveriges befolkning var inte lika medvetet hängivna den ”demokratisyn”som eliten fört fram.

År 1911 hölls första valet. Arvid Lindman förlorade sin post som Sveriges statsminister. Vid den här tiden fanns det endast tre politiska partier som representerades i Sveriges Riksdag. Man hade socialdemokraterna (socialisterna) till vänster, de frisinnade (liberalerna) i mitten och allmänna valmansförbundet (de konservativa) till höger.


50 Kan låta som en hård beskrivning men Sverige idag visar på att så är fallet. Tog bara lite tid att se.

51 Ordet demokrati är en förskönande omskrivning av en diktatur där de som bestämmer över tidningar, television, med mera har den reella makten.


De svenska fabianerna

imageEn grupp som, bakom kulisserna, starkt drev progressiva frågor vid den här tiden var tankesmedjan Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA). Förbundet bildades år 1903 och påverkades starkt av det brittiska Labour partiets tankesmedja The Fabian Society55. De var alltså fabianer och de har en vapensköld56 med en varg i fårakläder. De tog tydlig avstånd från kommunismen och förordade istället den fabianska metoden vilken var inspirerad av en romare – Fabius Maximus. Generalen som tålmodigt tröttade ut Hannibal. Med hjälp av denna metod segrade socialisterna över sina motståndare. Genom långsiktiga målsättningar där man förändrade samhället så långsamt att massorna inte skulle märka att man var på väg mot den socialistiska drömmen –en världsregering. En regering som kontrollerade och tog hand om individen från krubban till graven. Denna metod kallas även de små stegens tyranni.

Kända fabianska socialister från den här tiden var globalisterna H.G. Wells, George Bernard Shaw och Bertrand Russell. Genom att bara studera dessa tre inses att denna socialistiska elit är besatt av kontroll. De ser fram mot en världsregering där proletariatet styrs via en ”välvillig”och ”vänlig”diktatur. Jag lämnar här nedan några viktiga klipp som avslöjar The Fabian Society:

Video 1: Fabianism & Leninism I57

Video 2: Fabianism & Leninism II58

Tankesmedjan är en av de många brittiska organisationer såsom Milner Group, som finansierade Hitler, och Cecil Rhodes stipendiefond, som drev världens första koncentrationsläger. I dessa höll man sydafrikanska boer fängslade. Ja, de första koncentrationslägren hade vita arbetsslavar i Sydafrika.

Dessa brittiska organisationer bildade så småningom dagens dominerande Round Table Groups. Organisationerna har sina rötter i det brittiska ostindiska kompaniet och deras uppgift var att se till att London Korporationen (även kallat New Jerusalem) skulle behålla sin dominanta ställning som ekonomisk stormakt. Något som man hitintills lyckats med ganska utmärkt.

Erik Palmstierna och Carl Lindhagen var två kända socialdemokrater som var med i CSA. Även många ”frisinnade” liberaler var med i förbundet. Förbundet arbetade främst, likt Andra Internationalen, för avrustning av försvar och för införande av pöbelstyre. Många elitistiska vänsterkvinnor och fackföreningsledare var inblandade i förbundet och var särskilt aktiva för att expandera pöbelstyret till att även innefatta kvinnor. Det är intressant att studera detta förbunds olika individer, i de elitistiska familjer, och se hur de är kopplade till varandra.

ABF bildades 1906, via Folkhögskolan Brunnsvik, av LO och socialdemokraterna. ABF skötte indoktrineringen åt CSA. Följande organisationer Svenskt Näringsliv, LO, SACO, TCO med flera är alla medlemmar som arbetar under CSA idag. CSA har inte bara haft ett starkt inflytande över Sveriges socialister utan även över dess liberaler.

Sammanfattning

Image result for Rickard SandlerTrots socialdemokraternas väldigt korta visit vid makten, i början av 1900-talet, lyckades de ändå sätta sin prägel på den politiska riktning Sverige anträdde. Just Branting var väldigt mån om globalisternas agenda – att NF skulle ta över mer och mer makt från de enskilda nationerna. Utöver detta lyckades socialdemokraterna driva igenom en kraftig nedrustning av Sveriges försvar. Detta medförde en mycket svag ställning vid andra världskrigets utbrott.

Branting tillsatte en ”socialiseringsnämnd”, ledd av Rickard Sandler, för att planera hur en socialisering av landet skulle kunna gå till. Nämnden kom fram till förslag om monopolisering av olika områden inom samhället.

Image result for ernst wigforssVid samma tillfälle tillsatte Branting en utredning om ”ekonomisk demokrati”, ledd av keynesianen Ernst Wigforss, för att utreda hur man kunde regera landet genom planhushållning – istället för via kapitalism. Denna diskussion fortsatte inom partiet från 1920 och framåt. Inom SAP fanns det en tydlig vänsterfalang som ville göra ingrepp i äganderätten och en högerfalang (funktionalisterna) som ville behålla kapitalismen men reglera den på så sätt att staten kunde styra ekonomin i den önskade riktningen. 

Inom SAP fanns mycket tidigt ett tydligt önskemål om att driva landet i en modernistisk socialistisk riktning. Även om socialdemokraterna, under Branting, inte lyckades komma så långt så hade de fått igenom tillräckligt många regleringar och reformer för att lägga grunden för senare generationers mer vänsterradikala idéer: Den Nya Världsordningen En stat som kontrollerar individen från krubba till grav.

Det som är så oerhört viktigt att förstå är att i socialdemokratins ideologi är landsförräderiet inbyggt – det kom inte med Olof Palme. Socialdemokraterna har alltid varit globalisternas förlängda arm i Sverige.


Referenser

[1] Socialdemokratin och den svenska utrikespolitiken från Branting till Palme, Bo Hult & Klaus Misgård, 1990, Utrikespolitiska Institutet.

[2] The John Birch Society60.

[3] http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2012/11/ socialdemokraternas-ruttna-historia-del.html


De fyra partiledarna/statsministrarna:

Olof Palme
Ingvar Carlsson
Göran Persson
Stefan LöfvénKategorier:Böcker, Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: