Lördagsintervju 59 – Patrik Engellau om invandring och brottslighet

Publicerades den 31 aug. 2019

Patrik Engellau berättar att politiker och universitetsanknutna försökte stoppa den vetenskapliga studien om hur invandringsrelaterad brottslighet under 2000-talet. Men studien genomfördes ändå och med hjälp av Brottsförebyggande rådet. De tre viktigaste slutsatserna från studien är att:

Majoriteten av brotten i Sverige begås numer av ickesvenskar. 13% av brotten begås av personer som inte är bokförda i Sverige Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen i studien. Justitieminister Morgan Johansson har tidigare deklarerat att han inte vill att denna information ska tas fram. Detta är märkligt eftersom informationen har saknats.

Patrik Engellau leder debattsajten ”Det goda samhället” där ett antal skribenter lägger in intressanta artiklar kontinuerligt med uppemot en miljon visningar i månaden.

En dag kom företagare till Patrik Engellau och sa att de ville bekosta en studie om koppling mellan invandring och brottslighet. De var beredda att betala 500.000 kronor.

Studien kostade sedan ytterligare några hundra tusen kronor, vilket bekostades av andra privatpersoner. Patrik bekräftar att det finns en undran och kanske oro även bland förmögna personer om hur det ligger till med dessa frågor.

Patrik berättar att innan BRÅ kunde engagera sig i projektet, krävdes att en ansvarig forskare från akademin engagerades och dessutom att den statliga Etikprövningsnämnden godkände projektet. I Etikprövningsnämnden godkändes projektet med minsta möjliga marginal. Sju ledamöter sa ja medan sex sa nej, varav tre var politiker och tre var från universitetsvärlden. De som reserverade sig gjorde det med motiveringen att ”den förväntade effekten av studien är att den blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna”. Jerzy Sarnecki, som också satt med i nämnden, stöttade positivt nog projektet, vilket har förvånat många.

Innan denna studie gjordes fanns ingen sammanställning för 2000-talet. Trots detta hade BRÅ alltså inte i uppdrag att studera frågan och hade heller inte utifrån sitt allmänna uppdrag, beslutat att göra det.

Vi ser ett klipp från SVT Rapport 2017 då Morgan Johansson förklarar att vi redan vet det vi behöver veta och att om man tar hänsyn till ”socioekonomiska faktorer” försvinner minoritetsgruppers överrepresentation i brottsstatistiken nästan helt.

De viktigaste slutsatserna från studien är enligt Patrik att: Majoriteten av brotten i Sverige för första gången numer begås av ickesvenskar. 13% av brotten begås av personer som inte är bokförda i Sverige Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen i studien, till och med mer belastad än gruppen av invandrade afrikaner som tidigare var den mest brottsbelastade gruppen. Tidigare ansåg BRÅ att barn till invandrare inte hade denna höga brottslighet, så detta trendbrott är en av studiens viktigaste resultat. Tidigare trodde man att Sverige utgjorde ett slags undantag och att vi lyckats bättre med invandrares barn än man har lyckats med dessa i andra länder. Studien visar att integrationen inte alls fungerar som den borde.

Flera av de akademiker som har varit inblandade i arbetet med rapporten har berättat att de inte kan låta sina namn synas i rapporten för att de trodde att de skulle ”få pisk”. En forskare berättade att hans chef informerat om att han skulle få sparken om han samarbetade med Patrik i studien. Men Patrik berättar att det faktiskt inte har kommit negativa reaktioner, tvärtom.

Rapporten och allt underliggande material för studien finns på Det goda samhällets hemsida: detgodasamhallet.com Ytterligare minst en rapport kommer att tas fram baserat på det insamlade materialet. Vi avslutar med att konstatera att universiteten är för politiskt korrekta för att kunna hantera dessa frågor och att de nu istället har fått hanteras av civilsamhället.Kategorier:Svensk politik, Video

Etiketter:, , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: