Vita huset utarbetar verkställande order för att hantera Silicon Valleys påstådda antikonservativa partiskhet (nedstängning av oberoende sidor)

Twitter building

https://www.politico.com/story/2019/08/07/white-house-tech-censorship-1639051

Vita huset förbereder ett utkast till en föreslagen verkställande ordning som skall ta itu med anklagelser mot antikonservativa partier från sociala medieföretag, enligt en tjänsteman i Vita huset och två andra personer som är bekanta med saken – en månad efter att president Donald Trump lovade att utforska ”alla reglerande och lagstiftande lösningar” i frågan.

Ingen av de tre skulle beskriva innehållet i beställningen, vilket en person redan varnade för och har tagit många olika uttrycksformer och finns kvar i flödet. Men dess existens, och överläggningarna kring den, är bevis på att administrationen ser allvarligt på att utöva sin federala regeringsmakt mot Silicon Valley.

”Om internet skall presenteras som denna jämlika plattformen och det mesta på Twitter är liberala avloppsbrunnar för hat, då måste åtminstone presidenten vilja ha ett visst rättvist systemet,” säger tjänsteman i Vita huset. ”Men se, vi tror också att de sociala medierna spelar en viktig roll. De har en viktig roll och ett ökande ansvar för kulturen som har bidragit till att göra dem så lönsamma och så framstående”.

Två andra personer med kunskap om diskussionerna bekräftade också förekomsten av ett utkast till ett beslut. Ingen av de tre personerna kunde säga vilka påföljderna blir, vilket en person påpekade efter att många redan gett olika uttryck och förblivit i flödet.

Om utkastet kunde förutse vilka företagen är som bedöms censurera politiska synpunkter. Utkastet, som behandlar andra ämnen förutom teknisk partiskhet, befinner sig fortfarande i de tidiga stadierna för utarbetning och förväntas inte komma att utfärdas omedelbart.

”Presidenten tillkännagav vid denna månads toppmöte på sociala medier att vi skulle ta itu med detta och administrationen undersöker alla politiska lösningar”, sa andra tjänstemannen vid Vita huset på onsdagen när han tillfrågades om utkastet till föreläggandet.

Anklagelser om anti-konservativ partiskhet har blivit ett allt oftare stridsrop för Trump och hans anhängare, när de beslagtagits, där tekniska plattformar som Facebook, Twitter och det Google-ägda YouTube har förbjudit människor som InfoWars grundare och konspirationsteoretikern Alex Jones eller när de ställts inför anklagelser om kränkande inlägg av pro-Trump personligheter som Diamond and Silk på sociala medier.

Företagen har förnekat anklagelserna om partiskhet, även om de säger att de har blockerat eller tagit bort användare som bryter mot företagets standardregler. De har också mött klagomål från liberala aktivister för att de är för långsamma med att ta bort hatyttringar, en kategori som vissa säger inkluderar Trumps egna tweets.

Frågan fick en central plats under ett möte i Vita huset i juli, där Trump rasade mot censuren inför ett rum fullt av konservativa aktivister, och bad sin administration att utforska alla ”regel- och lagstiftningslösningar för att skydda yttrandefriheten och rätten till yttrandefrihet för alla amerikaner. ”Just den här veckan varnade Trump att han” tittar på Google mycket noggrant”, med hänvisning till fallet med en ingenjör som hävdar att företaget avskedade honom för hans konservativa åsikter.

Men Vita husets ansträngning kan kompliceras av skepsisismen inom vissa organ som deltar i diskussionerna om teknisk politik. Republikanerna vid Federal Communications Commission och Federal Trade Commission har sagt offentligt att de inte ser någon roll för sina byråer för polisarbete angående företagens onlineinnehåll. FCC och FTC har anslutit sig till Justitie- och Handelsdepartementen i diskussioner om den potentiella nedtagningen av partiskheten.

”Det finns väldigt lite, när det gäller direkt reglering, som den federala regeringen kan göra utan kongressåtgärder, och uppriktigt sagt tycker jag att det är en positiv sak,” sade John Morris, som hanterade internetpolitiska frågor vid Handelsdepartementets nationella telekommunikations- och informationsadministration innan han lämnade i maj.

Han tillade: ”Även om regeringen kanske kan stödja och bistå onlineplattformarnas ansträngningar att minska hat och våld på nätet, bör regeringen inte försöka införa yttranderegler på privata plattformar. Som politiker från båda sidor av det politiska spektrumet har historiskt uppmanat, bör regeringen inte lägga sig i hur man reglerar yttranden”.

Ett potentiellt tillvägagångssätt kunde vara att använda regeringens hävstångseffekt för federala entreprenörer, en taktik som Obama-administrationen använde för att främja hbtq-rättigheter. En verkställande förordning från år 2014 förbjöd federala entreprenörer från att diskriminera arbetare på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet.

Trump undertecknade tidigare i år en verkställande order avsedd att främja yttrandefriheten på universitens campusar genom att kräva att skolorna samtycker till att främja fria åsikter för att kunna erhålla federal forskningsfinansiering – något som skolorna redan har tänkt göra.

Den första tjänstemannen i Vita huset sade att administrationen inte ser någon konflikt mellan att kräva att onlineföretag tillåter yttrandefrihet medan de förväntar sig att de granskar människor för tecken på våld.

”De har en roll, om inte ett ansvar, att övervaka innehållet på sina webbplatser för att se till att människor inte hotar med våld eller något värre, och samtidigt tillhandahåller en plattform som skyddar och värnar om frihet och yttrandefrihet, men samtidigt tillåter den inte att bli en plattform för hat” sa den första tjänstemannen i Vita huset när han frågades om utkastet till den verkställande ordningen.

Men den federala regeringens alternativ för att bekämpa partiskhet online begränsas av det Första Ändringsfördraget. Ett annat hinder är en bestämmelse från år 1996 Communications Decency Act, som både skyddar onlineplattformar från ansvar för innehåll som deras användare publicerar och ger företagen möjlighet att ta bort innehåll utan rädsla för ansvar. Denna bestämmelse, i avsnitt 230, har i allt högre grad ifrågasatts av lagstiftare från båda parter som är frustrerade över teknikföretagens modereringspraxis.

Administrationen kunde se till NTIA, filialen till Handelsdepartementet som hanterar kommunikationspolitik, men den byrån saknar tillståndet som tillsynsmyndighet och kan helt enkelt sammankalla intresserade parter för att utforska ärendena.

Och medan Justitieministeriet har meddelat en omfattande antitrustgranskning av huruvida teknikjättarna skadar konkurrensen eller kväver innovation, har antitrustfall inte traditionellt använts som verktyg för att ta itu med klagomål på yttranden på nätet.

Utsikterna är också dystra hos de oberoende byråerna, FCC och FTC.

Avsnitt 230 ger inte FCC en reglerande krok att agera på, och de republikanska kommissionärerna som leder byrån har redan intagit en hård linje mot en stor regeringsinsats för att reglera bredbandsleverantörernas beteende – kommissionens Obama-era-regler för nätneutralitet. Och när Facebooks verkställande direktör Mark Zuckerberg skrev ett op-ed som föreslog att man inrättar ett ”tredjepartsorgan för att fastställa standarder för distribution av skadligt innehåll”, hävdade den republikanska FCC-kommissionären Brendan Carr att det kunde utgöra en grund för regeringen att politisera yttrandet.

”Att outsourcera censur till regeringen är inte bara en dålig idé, det skulle bryta mot det Första Ändringsfördraget,” tweetade Carr, som är utnämnd av Trump. ”Jag är för ett nej”.

Konservativa har också spenderat decennier med att försöka återuppliva FCC:s gamla rättvisedoktrin, vilket krävde att programföretagen skulle vara balanserade i sin programmering i kontroversiella frågor. ”FCC-byråkrater kan varken bestämma vad som är ”rättvist” eller ”verkställa det”, sade Heritage Foundation år 1993.

Republikanerna vid FTC, som straffar företag för orättvisa eller vilseledande handlingar, har också sagt att de inte ser någon roll för byrån i att politisera anklagelserna om partiskhet på sociala medier.

Under en FTC-övervakning i Senaten under förra året hävdade senator Ted Cruz (R-Texas) att ett teknikföretag kunde betraktas som ”aktivt vilseledande” om det verkar vara en neutral offentlig plattform och sedan bedriver censur. Men republikanska kommissionären Noah Phillips sade att FTC:s antitrust- och konsumentskyddsmyndigheter ”inte är myndigheter för att politisera själva Första Ändringsfördraget”.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: