Psykologisk tortyr av Assange – Öppet brev till Amnesty International Sweden av Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR)

Melzer

Den här artikeln av professor Marcello Ferrada de Noli och mig har nyligen publicerats i The Indicter, Vi har båda tidigare publicerat flera artiklar om Julian Assanges situation. Översatt till svenska av mig = globalpolitics.se.

The Indicter: PSYCHOLOGICAL TORTURE OF ASSANGE – OPEN LETTER TO AMNESTY INTERNATIONAL SWEDEN BY SWEDISH DOCTORS FOR HUMAN RIGHTS (SWEDHR)

https://www.globalpolitics.se/psykologisk-tortyr-av-assange-oppet-brev-till-amnesty-international-sweden-av-swedish-doctors-for-human-rights-swedhr/


Till: Ms Amanda Jackson, ordförande i styrelsen för Amnesty International Sweden.

Kopia: Ms Margot Wallström, Sveriges utrikesminister; Prof Nils Melzer, UNHRC.

Från: Prof Marcello Ferrada de Noli, ordförande; Prof Anders Romelsjö, vice ordförande, SWEDHR.

Ämne: Psykologisk tortyr av Julian Assange.

Bifogat: Prof Nils Melzer’s rapport och uppföljande brev.


Kära fru Jackson, FN:s råd för mänskliga rättigheter antog under sitt 34:e möte en resolution som förlängde mandatet för professor Nils Melzer som särskild rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ytterligare tre år. [1]

Nils Melzer är professor i internationell rätt vid Glasgow University och ordförande för mänskliga rättigheter vid Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights i Schweiz. Tidigare var han juridisk rådgivare vid Internationella Röda Korsets kommitté (ICRC).

Vid utövandet av detta mandat från FN: s råd för mänskliga rättigheter har prof Melzer noggrant granskat situationen för Julian Assange och i sin rapport kommit fram till att ”Mr. Assange har utsatts för och utsätts nu för svår smärta och lidande, genom olika former och grader av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller straff, vars kumulativa effekter helt klart motsvarar psykologisk tortyr. ”[2]

Det är värt att nämna att bland andra uppgifter som anges i UNHRC: s mandat ingår för den särskilde föredragande (Nils Melzer) detta:”Att söka, ta emot, granska och reagera på information från regeringar, mellanstatliga och civila samhällsorganisationer, individer och grupper av individer om frågor och påstådda fall rörande tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.” Och vidare ”Fortsätta att samarbeta med kommittén mot tortyr, underkommittén för förebyggande av tortyr och relevanta FN-mekanismer och organ och, i förekommande fall, regionala organisationer och mekanismer, nationella människorättsinstitutioner, nationella förebyggande mekanismer och civilsamhället, inklusive icke-statliga organisationer, och att bidra till att främja ett stärkt samarbete mellan de ovannämnda aktörerna.” [1]

Det är inom ovannämnda ram som vår organisation SWEDHR nyligen har fått en kopia av specialrapportörens dokument som förmedlas här.I vår senaste publicering av material avseende mänskliga rättigheter som publicerats/publicerats och / eller kommenterats av Amnesty International Sveriges offentliga webbplats, [3] har vi inte lyckats hitta omnämnandet av rapporterna från prof Melzer.

Vi har inte funnit de varken på hemsidan för svenska utrikesministeriet eller på svenska åklagarsidor. Vi har istället hittat de uttalanden som nyligen offentliggjorts av Ditt kontor, där “Amnesty International Sweden välkomnar åklagare Eva-Marie Perssons beslut att återuppta utredningen om våldtäkt”, och där Din organisations senaste uppdatering betonar att “Julian Assange inte är en politisk fånge ”[4]. Julian Assange förvaras för närvarande i Belmarsh-fängelset med hög säkerhet i London, i väntan på förfrågningar från USA:s regering om utlämning till följd av i anklagelser relaterade till WikiLeaks avslöjande av krigsförbrytelser.Vi skickar härmed hela Melzer-rapporten om Assange-utredningen. Vi vill uppmärksamma en huvudsaklig slutsats av prof Nils Melzer, UNHRC: s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

”I verkligheten, när det gäller den påstådda våldtäkten, finns det inga anklagelser från den berörda kvinnan eller andra tecken på tvång eller omständigheter som tyder på brist på samtycke, vilket skulle krävas för att konstatera våldtäkt. Dessutom består bevisen från den andra kvinnan om den påstådda händelsen av sexuellt övergrepp annat än våldtäkt av en kondom, förmodligen sliten under samlag med Assange, som inte visade sig innehålla DNA, varken från Assange eller den berörda kvinnan. ”[5]

Vi vill be Amnesty International Sweden om en kommentar till rapporten som hänvisar till psykologisk tortyr av Julian Assange och att hjälpa till att sprida dessa viktiga bifogade dokument från Human Rights Councils särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Referenser (Notes and References):

[1] “United Nations Human Rights Council adopted in its 34th session, March 24, 2017. “Resolution adopted by the Human Rights Council on 24 March 2017, 34/19. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment: mandate of the Special Rapporteur“. 27th meeting.

[2] Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment REFERENCE: UA SWE 2/2019. See document in Enclosures, down below.

[3] Amnesty International Sweden / Amnesty International Sverige.

[4] ”Svenska sektionen av Amnesty International om Julian Assange”. Updated 3 May 2019.

”Amnesty International välkomnar vice överåklagare Eva-Marie Perssons beslut att återuppta förundersökningen om våldtäkt.”

“Svenska sektionen av Amnesty International anser inte att Julian Assange är en politisk fånge. ”

[5] Follow-up letter to Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment REFERENCE: OL SWE 3/2019. See attached document below:

Bifogat (Enclosures):
“[On Julian Assange psychological torture]. Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment“. This document contains:

A. Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. REFERENCE: UA SWE 2/2019.

B. Follow-up letter to Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. REFERENCE: OL SWE 3/2019.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: