Sveriges affärsverksamhet med Clinton Foundation i ett geopolitiskt sammanhang

Hur många gånger har vi inte hört att ”Sverige är neutralt”? Glöm det! Det är nog en sanning som blivit en lögn. Sverige är mer än någonsin insyltad i världens krig, jag känner till att Postkodlotteriet stöder Clinton Foundation genom årliga bidrag… har själv fått det bekräftat när jag frågat dem. Ytterligare aktuellt blev det i samband med Rocky och att president Trump hotade med åtgärder i bilaterala förbindelser…
Mer om detta berättar också Mathias Andersson i sin video som också kan ses här https://wordpress.com/post/bakomkulissernabiz.wordpress.com/7112

Sökte på ”Sverige” och hittade detta:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Image result for sweden-clinton

Av professor Marcello Ferrada de Noli

Global forskning, 8 november 2016

Indikatorn 3 november 2016

https://www.globalresearch.ca/swedens-business-with-clinton-foundation-in-a-geopolitical-context/5555116?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

Genom att ge en kort karaktärisering av banden som upprätthålls mellan Sverige och det Hillary Clinton-ledda amerikanska departementet, och kortfattat granska det svenska politiska och mediakonsensus om detta och relaterade frågor presenterar jag en lista över svenska statliga och privata företag som bidrar i de monetära transaktionerna från Clinton Foundation. Frågan är om det alltid varit ”donationer” från den svenska regeringen eller företag, eller om det var ett utbyte mot förmåner som resulterade i investeringar för båda sidor.

Image result for lm ericsson+iran  Related image

En illustration av det geopolitiska / finansiella quid-pro quo som uppstår mellan de svenska givarna och Clinton Foundation (eller US State Department vid den tiden) tillhandahålls av affären som representeras av det svenska storföretaget Ericsson. Företaget Ericsson betalade nästan sex miljoner dollar till Bill Clinton för ett anförande, och tillfälligt uteslöt den amerikanska regeringen Ericsson från listan över företag som är förbjudna för att göra affärer med Iran.

Related image

En annan viktig ‘givare’ är Lundin Foundation (Lundin Oil). Lundin Oil Company, där Carl Bildt var styrelseledamot 2000–2006, drev gruvdrift i Sydafrika trots FN:s bojkott mot apartheidregimen [Se ”En nigger är en nigger och en svensk är en svensk …”]. Adolf H. Lundin frågades en gång om han skulle ha gjort affärer med Hitler, svarade han: ”Det skulle jag verkligen ha gjort.” Adolf H. och fru Lundin var första gäster i Vita huset vid en föregångares presidentinstallation.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Det är nu 25 år sedan som för första gången två stadsöverhuvuden skickade e-post till varandra. Skåda vad allas vår Carl Bildt och Bill Clinton gjorde.

Det här blev en avstickare från översättningen, men kunde inte låta bli att publicera…

carl-bill

Denna e-post hittade jag (red.) på Reddit

 Också Hillary och Margot Wallström korresponderade:

hillary-margot

Understöder Sverige sextrafficking??? Podesta-email… !

Related image

Image result for sweden-clinton

Och hon, Maud Olofsson, fick ju jobb hos Hillary efter att hon avgått…
och Fredrik Reinfeldt gick till en amerikansk storbank…

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Image result for sweden-clinton

Clinton-doktrinen och Sverige

Den svenska statens och svenska företags samarbete med Clinton Foundation och i synnerhet med Hillary Clinton är förmodligen det största i Europa som anses per capita. Det har inte en rent monetär eller finansiell koppling. Det är framför allt en ideologisk trohet till den före detta sekreteraren för en statsgeopolitisk agenda. En illustration skulle vara det – till exempel i Mellanösterns sammanhang – vi har kallat ”Clinton-doktrinen”; nämligen den strategi som Hillary Clinton använde för att ersätta sekulära regeringar med fundamentalistiska islamiska diktaturer.

För dessa ansträngningar har det krävts vapenhantering och tillhandahållanden, finansiering och utbildning – direkt eller genom fullmakt – mot dessa styrkor som är utformade av de amerikanska organen för att avsätta de riktade sekulära regimerna. [Se i Indikatorn, ”Sveriges oetiska – och olagliga – vapenhandlar med ISIS-stödjande saudier”, och ”Nytt svenskt vapenavtal med UAE kommer att hjälpa till att bomba Jemen – Sverige efter H. Clintons doktrinen”.

Det finns idag en allmän enighet om att ovanstående var med denna modus operandi som ISIS startade, eller när Khaddafi föll, eller att krigen i Jemen och Syrien nu genomförs. Så småningom har Hillary Clinton medgett, ”De människor vi bekämpar idag, finansierade vi för tjugo år sedan.”

Oavsett om initiativet för denna geopolitiska dagordning har varit Clintons initiativ, eller tvärtom, var genomförandet en design av statsdepartementet kopplad till statliga givare och deras respektive landsföretag, är det svårt att bedöma. Ändå, när det gäller länder i Mellanöstern, har vi vittnesbörd från senator Richard Black på video, som förklarar regeringens förändringar i området om den stora förbindelsen, ”ekonomiskt och annat”, av Hillary Clinton ”med tyrannier av det arabiska ordet.” Donationerna från arabiska länder har huvudsakligen kommit från kungshusen i Saudiarabien, Qatar och Marocko.

Image result for sverige+afghanistanSverige har å sin sida varit ett hängiven instrument för genomförandet av de tidigare (Clintons) amerikanska avdelningsföretagen, inklusive militärt. Så småningom ändrades Sveriges fulla försvarsstrategi under Reinfeldt / Bildt-regeringen, där armén omvandlades till ett bataljonssystem för att huvudsakligen arbeta i ockupationskrig under USA-militär ledning. Detta var fallet med Afghanistan. Som ett av de mycket få länder som fortfarande bidrog med trupper placerade under USA-befäl i Afghanistan, var Sverige det enda landet som följde USA:s begäran till regeringarna som deltog i ockupationen i Afghanistan för att inleda ett åtal från WikiLeaks grundare Julian Assange, i augusti 2010.

Image result for sverige+afghanistan

För att inte nämna Clintons initiativ till en flygförbud-zon i Libyen och bombningen av libyerna, som genomfördes med deltagande av det svenska flygvapnet. Ett slående drag – vanligtvis svensk – var att alla etablerade politiska partier, inklusive de tidigare kommunisterna [nu Vänsterpartiet], godkände i parlamentet Clinton-förslaget som presenterades för dem av FM Carl Bildt. Endast Sverigedemokraterna, ett litet parti vid den tiden, motsatte sig Sveriges deltagande i militäroperationen i Libyen.

Image result for urban ahlin+carl bildt

Image result for urban ahlin+carl bildt

Här förs hemliga samtal skriver Aftonbladet: Carl Bildt och Urban Ahlin

Image result for urban ahlin+carl bildt

Organisationen WikiLeaks har inte bara publicerat de ”diplomatiska handlingarna” som hänvisade till aktiviteter i olika ambassader under Clintons officiella ledning, inklusive Stockholmsmissionen utan också exponeringarna av de hemliga Intel-avtalen – hos riksdagen – det svenska parlamentet – mellan USA myndigheter och den svenska regeringen. Det bör också nämnas att flera svenska politiker, såväl från högerleden (som Carl Bildt) som de vänster-socialdemokraterna (som den nuvarande riksdagens talman Urban Ahlin) framträdde i de diplomatiska handlingarna om deras hemliga samtal med företrädarna för Clintons statsdepartement.

Ska Sverige behålla sin trovärdighet som fredssträvare kan vi inte samtidigt göra vapenaffärer med länder som Saudiarabien, skriver GöteborgsPosten. På bilden: Saudiarabiens biträdande försvarsminister prins Khaled Bin Sultan på besök i Stockholm 2005 och dåvarande försvarsminister Leni Björklund (S)

WikiLeaks bidrog också till exponeringarna av ett hemligt vapenavtal mellan Sverige och Saudiarabien: FOA, en institution direkt under det svenska försvarsministeriet och i nära beroende av den svenska vapenindustrin; Omslaget svensk verksamhet inleddes också ungefär vid den tiden då Hillary Clinton var USA:s utrikesministeriets sekreterare och den hemliga planeringen bestod i byggandet av en vapenfabrik i Saudiarabien. Den var avsedd för att producera ”punktvapen”, av den typ som ISIS-styrkorna använde mot Irak eller Syrien.

Image result for svensk vapenfabrik i saudiarabien

Anka-dammen

Och slutligen har vi de svenska medierna, en viktig faktor i pro-Clinton-samarbetet som görs till nackdel för Sveriges nationella intresse.

De svenska medierna, ur ägarperspektivet, kan karakteriseras som ett enkelt monopol: delvis det statliga monopolet (svensk TV och radio) och de två monopol som kontrollerar de flesta privata MSM-medier (Bonniers och Schibsted-grupper). En huvudsaklig fråga är om de svenska journalisterna, oavsett i vilka statliga eller privata monopol de är anställda, i huvudsak har en samförstånd, en enhetlig och journalistisk produktion som kännetecknas av en kulturell ideologisk underkastelse för USA:s intressen representerade av Hillary Clinton-ideologin.

Även om detta fenomen redan var uppenbart under rättegången mot Julian Assange i Sverige, har medierna också framställt de fobiska medieställningarna mot Ryssland, förvärras efter den USA-ledda statskuppen i Ukraina. Detta var en händelse där Sveriges UM, Carl Bildt deltog, initierade och livligt försvarade i Sverige. De svenska medierna följde helt enkelt efter. Och nu är naturligtvis de svenska mainstream-medierna ”alla emot Trump”.

Sverige och Clinton Foundation

Image result for postkodlotteriet

Clinton Foundation har för närvarande ett eget företag i Sverige, där medel samlas in direkt, genom att vara mottagare av det Svenska Postkodlotteriet. Den svenska Clinton-institutionen kallas TheWilliam J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse, och enligt Washington Post har denna svenska enhet ”aldrig avslöjats eller rensats av statens etiska tjänstemän, även om en av dess största donationskällor var en av den svenska regeringen – sanktionerat lotteri”.

Image result for karin jämtin + sida

Karin Jämtin blir generaldirektör för SIDA, 2018

Bidraget från Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), en statlig organisation under utrikesministeriet, har en speciell betydelse, eftersom det samarbetet kommer att fortsätta åtminstone fram till 2019, oavsett vilken öde Clinton Foundation som sådant har. Den internationella byrån för utvecklingssamarbete donerar nämligen till Clinton Health Access Initiative (CHAI), där i styrelsen finns både Chelsea och Bill Clinton. Styrelsens ordförande är Bruce Lindsey, som också är styrelseledamot i Clinton Foundation.

SIDA förenades med Clintons CHAI och samarbete inleddes 2011. Den svenska statliga byrån har betalat till CHAI 150 miljoner SEK. Ytterligare 75 miljoner SEK har lovats.

Image result for lundin oil company

En huvudsaklig svensk givare till Clinton Foundation är Lundin Foundation. Lundin Oil Company, där styrelsen satt Carl Bildt mellan 2000 och 2006, bidrog med 100 miljoner dollar till Clinton Giustra Sustainable Growth Initiative, en del av Clinton Foundation.

Lundin Oil Company har rapporterats ha en olycklig post i sina verksamheter i Afrika. Internationella åklagarmyndigheten i Stockholm öppnade 2010 en straffutredning angående Lundin Petroleums verksamhet i Sudan. Konkret hänvisar undersökningen till ”brott mot mänskligheten i Sudan mellan åren 1997-2003.”

En annan givare är institutionen Postkodlotteriet, som enligt stiftelsens hemsida har gett dem från 1 till 5 miljoner dollar mellan 2007 och 2010. Det svenska högerbladet Svenska Dagbladet uppger en siffra på 6,5 miljoner SEK; men enligt en rapport från Erik Halkjaer för Omvärlden har Clinton Foundation fått 73 miljoner SEK från Postkodlotteriet.

Image result for swedbank

Sveriges största bank, Swedbank, har behållit sitt partnerskap med Clinton Global Initiative (CGI), en del av Clinton Foundation. Både Ericsson och Swedbank har betalat till CGI årliga medlemsavgifter på 20 000 dollar. I Omvärlden-rapporten nämns att Swedbanks rikare kunder genom sitt partnerskap med CGI hade möjlighet att investera i CGI: s projekt.

Image result for lm ericsson

I dessa utbyten mellan Sverige och Clinton Foundation – som vi såg ovan, med deltagande av både statliga och företagens ”givare” – har fångsten för Sverige varit en privilegierad behandling av Hillary Clintons statsdepartement mot svenska företag a) t.ex. Ericsson , som skulle kunna fortsätta sin vinst i Iran), och b) få stöd från Clintons statsdepartement till Sveriges positioner på internationella forum.

Related image

En illustration av detta är det aktiva stödet som det amerikanska utrikesdepartementet visade till förmån för Sveriges kandidatur till en plats vid FN:s råd för mänskliga rättigheter 2012. Trots detta stöd valdes inte Sverige in; Sverige fick faktiskt det lägsta antalet preferenser vid omröstningen.

Men troheten till Clinton-doktrinen och det svenska flödet av kontanter till Clinton-stiftelsen har fortsatt mycket kraftigt fram till denna dag.

Sources

Diplomatic Cables, Podesta Emails

“A nigger is a nigger and a Swede is a Swede”. Top leaders of Sweden’s second largest party stating position on Mandela’s struggle against apartheid

“Analysis: Snowden document reveals Swedish prosecution of Assange was requested by the U.S.”

“Sweden versus Assange – Insider Analyses. Part II: Exporting Sweden’s “gender” perspective model”

Sweden’s unethical – and unlawful ­­– arms deals with ISIS-backing Saudis

New Swedish arms deal with UAE will help bombing Yemen – Sweden following H. Clinton’s doctrine

Criticism to Bildt’s foreign policy widens in Sweden

 Kategorier:Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , , , , , ,

2 svar

  1. Delar!!

    Gilla

Trackbacks

  1. Sveriges affärsverksamhet med Clinton Foundation i ett geopolitiskt sammanhang – The winds are changing
%d bloggare gillar detta: