Fakta om klimatbluffen

För mig är det otroligt att inte alla förstår att klimathysterin är en bluff, orsakad av den verkliga makten på vår Jord, för att få till en ännu större utsugning av Jordens resurser och samtidigt plocka ett lydigt och lättledd folk på nya skatter!

En drastisk politisk förändring i hela världen (Agenda 21 och 2030) skapar en möjlighet för kapitalet (det stora industriella komplexet, med bankerna i spetsen) att suga ut oss vanliga medborgare ännu mer, med nya produkter (elbilar, elektronik), nytt bostadsbyggande (lågenergihus), ny infrastruktur (höghastighetståg, elektriska vägar…), ny kärnkraft, robotisering o s v. Kapitalet ser dessa drastiska livsförändringar som vi vanliga medborgare måste genomgå om växthusivrarna får som de vill, som en fantastisk möjlighet till nya vinster!

De har ju sugit ut allt som går hittills och måste nu finna nya vägar till fortsatt utsugning, inget kan vara enklare än om folket luras av CO2-larmet. Det som gäller är att skapa rädsla hos allmänheten, vilket sker genom denna CO2-hysteri som majoriteten låter sig luras av! Att använda barn i denna propaganda har visat sig vara ett lyckat drag.

OBS! Jag tar inte ställning till helheten i Agenda 21 och 2030, det är hysterin i ämnet CO2 jag opponerar mig emot, vilket jag anser vara en ”false flag”.

Vid minskad CO2 på Jorden så blir det sämre skördar och ökad massvält, var det meningen med Agenda 21, att på detta sätt minska Jordens befolkning? Varför skrev man inte det då, i klartext?

Det knäppaste jag hört var Sveriges Radio som i P1-nyheter för ett par veckor sedan hade med en ”expertjournalist” som påstod att ”om 10 år har vi inget klimat kvar”!

 

Kalle H.


 

Bakgrunden till klimathysterin (Från 2009)

Den gröna agendan

Varje dag hör vi på radion och läser i tidningarna om att det är dags att bli ”klimatsmart”. Massmedia och politiker i nästan alla länder jobbar hårt för att skuldbelägga mänskligheten för den globala uppvärmningen som just nu pågår.

 

Vill du veta vad som egentligen orsakar den globala uppvärmningen kan du börja med att titta på en dokumentärfilm vid namn ”The great global warming swindle” och analysera den data som presenteras där. Du kan även läsa på petitionproject.org  där mer än 31 000 forskare har skrivit under ett upprop om att det inte finns något vetenskapligt stöd för att den globala uppvärmningen orsakas av mänsklig aktivitet.

Om du sedan vill förstå elitens ”gröna agenda” och den skuldbeläggningskampanj som pågår så ladda ned Alexander King & Bertrand Schneider – The First Global Revolution (Club of Rome) 1993 Edition i PDF och studera själv boken, på sida 75 finns nedanstående text:

”När vi letade efter en ny fiende för att förena oss, kom vi på idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, hungersnöd och liknande skulle passa räkningen.

I deras totalitet och i deras interaktioner utgör dessa fenomen ett gemensamt hot som kräver solidaritet för alla människor, men när vi betecknar dem som fiende, faller vi i den fälla som vi redan har varnat för, nämligen felaktiga symtom för orsaker. Alla dessa faror orsakas av mänsklig intervention, och det är bara genom förändrade attityder och beteende som de kan övervinnas. Den verkliga fienden är då mänskligheten själv.”

 

En av de bättre källorna till att förstå den ”gröna agendan” är att läsa på sidan http://green-agenda.com/ Där finns mycket information om syftet med FN:s Agenda 21, CO2-skatter, vad ”hållbar utveckling” egentligen betyder, och mycket information samt citat från aktörer inom den globala makteliten som jobbar för att skapa en global världsordning.

 

Läs även Brent Jessops artikel om hur de moderna kriserna ofta är skapade uppifrån och inte någonting som skett av slump. Jessop visar hur ex Club of Rome jobbar för att skapa en interdependent (ömsesidigt beroende) värld där självständighet och individualitet är eliminerat och där slutfasen blir en totalitär världsregering. Allt enligt design uppifrån.
The Transition to a Totalitarian World Government

Club of Rome har med ovanstående citat erkänt att det är de som ligger bakom planen med att skapa ”en global världsordning” med hjälp av miljöhot och användandet av den globala uppvärmningen som ett maktmedel.

Det är viktigt att sprida vidare denna information så att fler förstår att den globala makteliten medvetet jobbar för att människor ska uppfatta sig själva och hela mänskligheten som en fiende mot jorden.

Visst är människor orsak till mycket elände i världen. Men inte på det sätt som den globala makteliten vill få det att framstå. Det krävs att vi alla ser djupare än vad vi uppmanas till av massmedia och auktoriteter.

…………………………………………………………………………………………..

 

Ny studie visar att klimatförändringarna inte beror på mänsklig CO2

2019-07-06

 

Enligt en ny studie ”No experimental evidence for the significant anthropogenic climate change” av Jyrki Kauppinen och Pekka Malmi vid Åbo Universitet i Finland är det molnformationer och inte mänsklig CO2 som är orsak till klimatförändringarna.

”IPCC representerar klimatkänsligheten mer än en storleksordning större än vår känslighet 0,24 ° C. Eftersom den antropogena delen i den ökade koldioxiden är mindre än 10% har vi praktiskt taget ingen antropogen klimatförändring. De låga molnen styr främst den globala temperaturen. ”

Detta är i linje med vad den danska fysikern Henrik Svensmark länge hävdat, att solens aktivitet och kosmisk strålning skapar moln som styr klimatet.

Hans teori får nu stöd av konkreta bevis från forskare vid Kobe Universitet i Japan ”Winter monsoons became stronger during geomagnetic reversal”.

”Paraplyeffekten som orsakas av galaktiska kosmiska strålar är viktig när man tänker på den aktuella globala uppvärmningen och den varma perioden i medeltiden.”

De har studerat sediment från Gobiöknen och kommit fram till att vid jordens polskifte för 780 000 år sedan ökade den kosmiska strålningen vilket skapade låga moln och gjorde vintermonsunen starkare.

Solen är just nu på väg mot svagare aktivitet än på 200 år. Flera forskare tror detta kommer innebära en situation liknande lilla istiden med lägre temperaturer som följd. Sedan 2016 har medeltemperaturen sjunkit (UAH och RSS).

I tillägg har jordens magnetfält under en längre tid varit ostadigt och i förändring vilket kan tyda på att vi är på väg mot ett polskifte.

 

Solminimum och möjligen jordens magnetfält då allt är elektromagnetism påverkar jetströmmarna med större vågor vilket kan förklara de kraftiga svängningarna i vädret vi sett på sista tiden. Det kan även förklara kraftig nederbörd, torka och fler skogsbränder.

Det kan inte uteslutas att vi trots allt kommer se mindre is på jorden. Förändringar på solen och jordens inre kan leda till ökad seismiskt aktivitet.

Smältande is på Antarktis kan vara ett tecken på det.

Med ny kunskap om solen, kosmisk strålning, magnetfält, jordens inre och studien från Finland samt att inget av det IPCC sagt ska hända har hänt borde teorin om koldioxid som orsak till klimatförändringarna rimligen kunna läggas på hyllan eller rent av skrotas.

……………………………………………………………………………………………….Kategorier:klimatet, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

1 svar

%d bloggare gillar detta: