GULD STANDARD vs. KEYNES – vilkendera är ekonomisk analfabetism?

Image result for gold standard

By Wayne Jett © July 10, 2019
http://classicalcapital.com/Gold_Standard_v_Keynes.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Image result for Dr. Judy Shelton?Såhär innan jag går in på texten: Hur många av er har hört talas om Dr. Judy Shelton?

Att hon har blivit utnämnd av president Donald Trump till guvernör för Federal Reserve. 

Förmodligen ingen – med undantag för dem som läser utländska medier. Våra svenska medier har inte nämnt henne.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

keynes

John Maynard Keynes

Eureka! Idag finner vi ett sällsynt tillfälle till att konfrontera de missledda följeslagarna till John Maynard Keynes, som ibland utan tvekan försöker främja orsaken till global merkantilism genom att förneka principerna om klassisk ekonomi. President Donald Trump nominerade nyligen Dr Judy Shelton för att bli en guvernör för Federal Reserve – ett urval som tidigare rekommenderades här – men hon är starkt motarbetad av dem som kontrollerar USAs utpost för merkantilism, som kallas Federal Reserve.

Shelton motarbetas av merkantilisterna eftersom hon är en förespråkare för ”sunda pengar”, vilket betyder en valuta som håller ett stabilt värde över tiden. Hon hävdar att det stabila värdet i valutan uppnås bäst genom att använda en ”guld standard” -metod för att hantera valutasystemet. För denna förseelse har Shelton redan kallats ”makroekonomisk analfabet” av en makroekonomisk analfabet från University of Chicago som försvarar det merkantantilistiska Federal Reserve. Låt oss undersöka om ekonomisk analfabetism bäst beskriver den klassiska ekonomiska teorin eller Keynesianismen.

 

Keynesiansk ekonomi: Merkantilisternas verktyg

Image result for Eli F. HeckscherKeynesiansk  ekonomisk teori låtsas syfta till förmåner för medborgarna i medelklassen, men använder sig av samma antaganden och ekonomiska konstruktioner som tidigare tilltalats av globalistiska kungamakare för att uppnå merkantilistiska mål. Denna bedömning är väsentligen densamma som gjordes av Eli F. Heckscher ett dussintal år senare efter att Keynes hade publicerat The General Theory of Employment, Interest and Money år 1936. Heckscher var den svenska författaren till en tvåvolymers avhandling som publicerades år 1931 (översatt till engelska år 1935), som sedan den tiden har ansetts inom den akademiska världen som den internationella myndigheten för merkantilism.

Keynesianska ekonomer inom Feds styrelse och inom dess personal gör det möjligt för Fed att fungera som en svart låda. Fed gör vad det behagar dem, avslöjar bara det de väljer och förklarar bara det som är nödvändigt för att tilltala politiska väljare. Var och en av dessa 12 Federal Reserve bankerna inom Fed-apparaten är ett privat bolag vars aktier ägs av de privatägda bankerna och av finansiella intressen som äger bankerna inom de tolv utvalda regionerna i USA.

Image result for federal reserve new yorkFederal Reserve Bank of New York förminskar alla andra regionala Fed-banker, både vad gäller storlek och inflytande, genom att leda alla ”öppna marknadsoperationer” inom Fed-systemet. Dessa öppna marknadsoperationer påverkar starkt de ekonomiska förhållandena i både USA och globalt, och är rutinmässigt gummistämplade av Federal Open Market Committee (FOMC) utan offentliggörande av sina uppgifter.

 

Federal Reserve systemet

All bankverksamhet inom Fed utförs av privatägda bankföretag, organiserade som företag som är auktoriserade av federala stadgar –  eftersom varje stat tillåter privata företag att bildas enligt statslagar. I vissa fall kallar Fed sig ”Förenta staternas centralbank”, utan att uppge att det är privatägt.

Ändå beskriver Fed det Federal Reserve Systemet som består av sju medlemmar  ”Board of Governors” (”en central oberoende statlig myndighet”) plus de 12 regionala bankerna, som var och en är privatägda och drivs privat. Det är viktigt att alla penningpolitiska myndigheter ligger hos FOMC, som består av dessa sju ledare, plus ordföranden för New York Fed (som alltid fungerar som vice ordförande inom FOMC) samt fyra ordföranden utvalda bland de elva andra regionala Fed-bankerna.

Image result for jp morgan  Image result for goldman sachs logo Image result for morgan stanley  Image result for citibank

Med dessa detaljer på bordet blir den enorma hävstången inom USAs finansiella och monetära politik som hanteras av de stora Wall Street-bankerna – J. P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citibank – tydligare. Dessa och andra bankföretag som kallades ”För stora för att misslyckas” (och innehar miljarder dollar) under finanskrisen 2008, äger och kontrollerar New York Fed. Var och en som har handlat med dessa företag (eller med deras advokater) vet att de varken styrs eller motiveras i sina affärsverksamheter genom mål för offentlig service eller socialt ansvar.

De som förstår Arthur Andersons anklagelse år 2002 för federal kriminalitet hos det mest respekterade och oberoende företaget i Amerika vid det här tillfället, för ett påstått brott som inte skapats av någon federal stadga, vet också att JP Morgan Chase och Morgan Stanley var djupare involverade i Enron-aktiviteterna än vad Arthur Anderson kunde ana. Ändå behandlades både Chase och MS diskret genom att ge dem böter. Senare gick Goldman Sachs och MS in i verksamheten för att ogiltigt tömma det förstörda Enron. Dessa händelser illustrerar både motiven och kraften hos Wall Street-bankerna och deras ägare. De äger kontrollen över Federal Reserve Bank of New York och kontrollerar effektivt FOMC.

 

Kommittén för öppen federal marknad

Låt oss nu fokusera oss på FOMCs penningpolitiska framtagning sedan Fed ”reformerades” år 1935. Dess första handlingar i augusti 1936, och senare i januari 1937, skulle öka mandatbeloppet för bankreserverna med 50 % och därefter ytterligare med 33 % – därmed sänkte man utlåningskapaciteten hos bankerna med hälften. Dessa fientliga handlingar av FOMC förorsakade att många lån på gårdar, småföretag och bostäder blev avstängda, och många små bankfel gjorde att bankerna normalt inte annars hade allvarliga bekymmer.

Image result for marriner eccles

Marriner Eccles

Också under 1936-1937 samarbetade Fed-ordföranden Marriner Eccles med president Franklin Roosevelts krav på att 7 miljarder dollar i guldinflöden till U.S. Treasury från Europa inte borde penningsättas enligt de tidigare gällande guldstandardreglerna. Vid den tiden var Eccles fullständigt medveten om: (1) att Roosevelts regering köpte tusentals ton guld med dollar som togs från den amerikanska ekonomin, såsom federala skatter eller genom att sälja statsobligationer, och (2) att inget av detta inköpta guld var tillåtet för att man skulle tjäna pengar.

Dessa handlingar och andra utförda av FOMC och Franklin Roosevelt gav upphov till en allvarlig deflation och ”Roosevelt Depression” under Franklin Roosevelts andra period som USAs president och förorsakade svältdöden för miljontals amerikaner. Men varken Fed, FOMC, eller Treasury Department (Finansdepartementet) agerade ännu för att uttrycka sin oro, än mindre för att lindra eller omedelbart sluta med dessa deflationsåtgärder.

 

Nedmonteringen av Gold Standard International Monetary System

Sådana tragiska, omänskliga resultat framkom inte av guldstandardregeln för penningpolitik, utan snarare på grund av extrema kränkningar och missbruk av guldstandardregler. Det internationella guldstandard monetära systemet förstördes effektivt av Roosevelts uppsåtliga och avsiktliga åtgärder. Andra nationer som sålde sitt guld för att kunna mätta sina medborgare under den stora depressionen kunde inte återvända till guldstandarden senare år på grund av deras brist på guld.

Amerikanernas rätt att växla pappersvaluta till guld till ett garanterat pris, togs ifrån dem genom presidentens påbud inom den första månaden som Franklin Roosevelt var president år 1933. Denna åtgärd förstörde en viktig mekanism för den sanna guldstandarden för pengarna vid den tiden. Därefter, efter den 31 januari 1934, garanterades andra centralbanker i världen rätten till att växla in dollar till guld, till priset av $ 35/oz, men ursprungsamerikaners tidigare ägda rättigheter återlämnades aldrig till dem.

Image result for richard nixon

Richard Nixon

Under dessa förhållanden uppblåste FOMC gradvis dollarn medan de fortfarande sålde guld till utländska banker för $ 35/oz ända fram till den 15 augusti 1971. Det var det datumet då president Richard Nixon (med Chase Manhattans Paul Volckers stöd) ”stängde guldfönstret”. Marknadspriset på guld fyrdubblades omedelbart till ($ 140/oz.) inom 18 månader. Denna händelseförändring var säkert känd i förväg av de internationella bankerna som köpt guld från US Treasury under de senaste 25 åren.

Efter den här korta översynen av Fed / FOMCs penningpolitik och praxis – har alla utförs inom ramen för de merkantilistiska (dvs. keynesianska) teorierna och praxis.  Förnuftiga observatörer förväntas anta att 1971 var den tid då socialt gynnsamma motiv och metoder skulle sparka in med de keynesianskt-dominerade FOMC-mötena. Naturligtvis, borde varje sådan förväntan, förslag eller hopp sätta gränser för denna fullständiga dumhet. Men vanliga medier, sk ”falska nyheter,” ger fortfarande fullständigt stöd och skydd för varje politik som Fed / FOMC föreslår eller avslöjar. Denna inställning och dessa utsikter framgick av den nyligen publicerade TV-nyhetsrapporten angående nomineringen av Dr Shelton till Fed-styrelse.

 

 FOMCs ”MSM” Monetära Policy

Innan vi fortsätter att överväga ”mainstream” medias motstånd mot klassiska ekonomiska principer, bör vi först överväga hur FOMC har hävdat att de hanterat penningpolitiken sedan 1971. Genom att ignorera den allvarliga skadan som har förorsakats den ekonomiska produktiviteten genom instabiliteten i valutavärdet har FOMC tillåtit att dollarns värde fått flyta fritt – mestadels genom minskande värde (inflation), men vid två viktiga tillfällen uppvisar den allvarlig deflation.

FOMC har i sin penningpolitik gjort gällande att  som ”huvudverktyg” använda den räntesats som medlemsbankerna betalar för att låna medel över natten från Fed. Genom att använda sig av denna Fed Funds Rate som ett ”verktyg” har det inneburit att man har satt in den räntesats som röstats fram från FOMC.

Den stora politiska bristen i FOMCs val av Fed-räntesatsen på lån för övernattningsfonder som sitt främsta politiska verktyg är följande: FOMC har ingen matematisk formel som indikerar att Fed-fondens ränta har ett bestämmande förhållande till dollarns värde, eller antalet dollar som finns i den monetära basen, eller antalet dollar som finns i ekonomin. Så varför placerar FOMC dessa övernatten Fed-fondens ränta genom sin röst? Ett motiv kan vara för att tillhandahålla en referensränta som alla Wall Street-banker kan använda sig av för att fastställa sina utlåningsräntor, till synes utan att bryta mot antitrust reglerna.

Oavsett FOMCs specifika motiv när det gäller att välja över natten räntan som sitt huvudsakliga politiska verktyg, är fondräntan oerhört ineffektivt för att uppnå en stabilitet i dollarns inköpsvärde. Sedan 1971 har den federala valutan förlorat omkring 97,5 % av sin köpkraft i förhållande till det stabila värdet av guld. Under samma period har FOMC producerat tre utsträckta perioder med kraftig kollaps inom den ekonomiska tillväxten som följer på FOMCs deflationsåtgärder, som förmodligen har vidtagits för att minska eller ”avbryta verkningen av” inflationen.

Related imageEn ytterligare FOMC ”mainstream” -policy som måste nämnas innan vi går vidare för att undersöka konkurrerande klassiska synpunkter. FOMC ”bekämpar inflationen” som produceras genom sin egen ”flytande dollarvärdes” -politik, genom att använda sig av den skamliga merkantilistiska ”Phillips Curve” -analysen. Phillips Curve avslöjar helt överraskande, att priserna på varor och tjänster inte kommer att öka så fort som ett tillräckligt stort antal nuvarande anställda blir arbetslösa, så att de inte har några pengar att handla med.

Baserat på denna fullständigt antisociala – om inte fullkomliga ondska – ett begrepp som FOMC fortsatte med under åren 2007-2008, med en penningpolitik som syftade till att leda till uppsägningar och upphöranden av hundratusentals tidigare anställda amerikanska arbetstagare. FOMC lyckades i sin avsikt, genom ökade eventuella misstag genom hypotekslån och genom att sätta subprime-bolånesektorn i händerna på Wall Streets förstörelse av de kortfristiga hedgefonderna.

Var och en som fortfarande är ovillig att erkänna att FOMCs användning av det hatfulla resonemanget i Phillips Curve-teorin, som ett centralt redskap för USAs penningpolitik, har enbart sin grund i ett  merkantilistisk fientlighet gentemot medelklassen, och måste själv vara merkantilistisk i sitt hjärta.

 

Klassisk monetär teori och praktik

Den första principen för en klassisk monetär teori är att den monetära enheten ska förbli stabil till sitt värde över tiden. Erfarenheten har visat att guld uppvisar ett stabilt värde och är mer tillförlitligt än något annat känt för närvarande. Detta beror främst på den mycket stabila kemiska strukturen hos guldet och dess vanliga användningsområden. Guld har också det önskvärt karaktäristiska med relativt högt värde per vikt- och storleksenhet, så ett betydande värde kan erhållas, hanteras och överföras med minimal fysisk svårighet.

Med denna grundläggande beskaffenhet blir guldet ett mycket fördelaktigt verktyg för penningpolitiken, eftersom varje förändring i guldpriset för en viss valuta, anger förändrade villkor i den valutan – inte i guldet. Bekräftelsen av denna regel för den berörda valutan gör att den kan korrigeras, diagnostiseras och tas.

Värdet av valutan som kan växlas till guld med garanterad kvalitet och pris är mycket önskvärd, både nationellt och internationellt. Det var därför som världshandeln och medelklassen växte sig stark under 18- och 1900-talen –  åren då guldstandarden var mest utbredd inom internationell handel såväl hemma i Amerika som i andra länder. Den internationella guldstandarden som trädde i kraft år 1850 bidrog säkert till en väsentlig del till världsekonomins framsteg och tillväxt inom medelklassen, när Karl Marx då hedrade kapitalismen som en större förbättring av de mänskliga förhållandena under de senaste 150 åren, än vad som tidigare hade uppnåtts under hela mänsklighetens historia sammanlagt.

Skönheten i guldstandarden för valutan var (och är!) den relativa lättheten med vilken penningmängden kan hanteras för att uppnå ett stabilt valutavärde. Den monetära myndigheten för varje nation ställer sin köpkraft i förhållande till guldet, till det pris som bäst motsvarar priserna på andra varor och tjänster inom deras ekonomi. Då övervakar den monetära myndigheten marknadspriset på guldet i sin valuta. Om marknadspriset på guld stiger över riktpriset, agerar den monetära myndigheten för att minska utbudet av valutan tills målpriset nåtts. Om guldet sjunker under målet, lägger den monetära myndigheten valutan tills ekonomin och guldpriset stiger till riktpriset.

En ytterligare punkt som är mycket relevant för Amerikas nuvarande svåra situation, är att ha ett enormt stort underskott i bytesbalansen. Den amerikanska ekonomin köper varor och tjänster årligen för 850 miljarder dollar mer från utlandet än de säljer utomlands. Detta härrör från handelsavtal som inte förhindrar en manipulation av valutavärden, antingen av de monetära myndigheterna själva, eller av andra aktörer på valutamarknaden. Valutahantering är lätt att manipulera och svår att upptäcka eller förhindra när alla valutor är flytande.

Avsiktlig valutadevalvering fuskar på handelsvillkoren, men leder till inflationsras ner till botten för alla fiat-valutor. En internationell guldstandard för valutor skulle upprätthålla valutavärdena och återställa en rättvis handel mellan nationerna.

Var är ”irrationalitet” eller ”makroekonomisk analfabetism” i dylik direkt och tydlig politik och praxis?

 

Oförminskad makt för merkantilism

”Mainstream,” de stora medierna, i USA förnekar Dr. Judy Sheltons förmåga att hjälpa till med behovet av förbättringar angående USAs penningpolitik, eftersom hon bekänner sig till uppskattningen av klassisk ekonomisk teori, som involverade den tidigare mycket framgångsrika internationella guldstandarden. De stora medierna i Amerika är lika mycket kontrollerande operatörer för sponsorerna till merkantilismen som Federal Reserve och Federal Open Market Committee. Varken MSM, Fed eller FOMC tjänar i allmänhetens intresse. Var och en av dem tjänar sina merkantilistiska mästare. En vändning ifrån merkantilismen mot kapitalismen är mycket nödvändig och långvarig.

 

 

 

 

 Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , ,

2 svar

  1. England vägrar lämna ut Julian Assange till USA
    https://newsvoice.se/2019/07/england-julian-assange-usa/

    Gilla

Trackbacks

  1. Kung Peng och de lönsamma krigens årtusende (tre versioner) | Filosofens blogg
%d bloggare gillar detta: