Slutet för Chemtrails? Första tecknet ger ett hopp

Image result for chemtrails

By Wayne Jett © July 17, 2019
http://classicalcapital.com/Sky_Poisons_Relief_.html

 

Eftersom geoenginerings-aspekten uppträdde först hos dem som blev medvetna om dem och som bekämpade dem, har nyheterna från den världsomspännande stridsfronten varit dålig och dagligen förvärrade. Hittills har de flesta amerikaner förblivit omedvetna (eller obevekliga) inför att våra egna militärer och myndigheter har utnyttjat dessa dödliga teknologier som beskrivits vid ett NASA-symposium år 2001 som en ”mekanisk analog av biologiska massförstörelsevapen”. Nu, till synes vid domens rand, rapporteras det om att den amerikanska armén har agerat för att begränsa väderförändringskriget och börjat avhjälpa de omfattande skadorna som dessa har förorsakat.

Detta är sagt, men ett viktigt tillvägagångssätt krävs. GeoEngineeringWatch.org, är den dedikerade och långsiktiga motståndaren till väderförändring, svarade i efterhand angående de senaste rapporterna om begränsning/avhjälp av väderförändring empatiskt, att sådana förändringar inte är uppenbara. Att denna destruktiva teknologi kommer fortsättningsvis att fortgå, att markförhållandena har förvärrats och att miljön imploderar. Men det värsta av allt är, att Trump-administrationen är en aktiv del av den.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Här ska jag göra ett avbräck i rapporteringen för att göra ett förtydligande vad gäller Sverige och vad saken gäller…

 

Alla som fortfarande går med klimatskräck ska läsa detta dokument. Det är inget fel på klimatet – det är mycket starkare krafter som ligger bakom – man manipulerar vädret.
Märk väl, klimat och väder är TVÅ helt skilda saker. Klimatet kan man inte påverka, men vädret däremot.

Hittade det här programmet som USA tagit fram redan 1966 för att manipulera vädret. Läs och begrunda! Glöm inte att Göran Persson skrev under Sveriges avtal den 14 juni 2001, om att man fick börja med vädermanipulationer över vårt land. Kräv riksrätt!

persson-bush

Dokumentet som anges nedan är mycket graverande och avslöjande. Jag hittade det i NASA-arkiven från slutet av oktober 2012. Det borde vara ett stark väckarklocka för alla som fortfarande förnekar existensen av massiva hemliga vädermodifieringsprogram som samordnas av olika regeringar runt om i världen.

Denna filrapport beskriver mycket detaljerat förekomsten av utökande amerikanska vädermodifieringsprogram så långt tillbaka som till år 1956, ett helt årtionde tidigare än datumet för det aktuella dokumentet. En ”särskild provision” beskrivs i detta dokument för att samordna de flera statliga myndigheter som är involverade i amerikanska vädermodifieringsprogram samt oberoende entreprenörer och universitet som rapporten även nämner. Den omfattar ”hantering” av internationella effekter, juridiska och sociala konsekvenser, artstörningar, biologiska konsekvenser etc.

Ett snabbt ökande berg av data gör det allt tydligare att nästan ingen av oss nulevande har upplevt ett helt naturligt väder. De massiva hemliga regeringsprogrammen har spelat ”Gud” med biosfären i över 60 år, kanske ännu längre. Under de senaste åren har omfattningen av dessa förödande vädermodifieringsprogram blivit upplysta så mycket att hela klimatsystemet och biosfären hänger i balans.

Geoengineering måste föras upp i dagsljuset och stoppas. De som bär ansvarar för klimatteknikprogrammen bör ses som brottslingar som har deltagit i förgiftningen av ekosystemet och folkmord. De vanliga medierna och ”meteorologerna” som tjänar dem måste också vara involverade för att dölja aerosolsprutningsattackerna riktade mot allmänheten. Var och en av oss måste hjälpa till för att nå ut till den kritiska massan av medvetenhet, varje dag räknas i denna kamp.

https://www.geoengineeringwatch.org/documents/19680002906_1968002906.pdf 
Så här skriver de:

vaderkontroll-dokumentJorden har ett djupt inflytande på
jordbruk, skogsbruk, vattenresurser, industri, handel, transport, konstruktion, fältverksamhet,
kommersiellt fiske och många andra mänskliga aktiviteter.
Biverkningar av väder på människans aktiviteter och
Jordens resurser är extremt kostsamma och uppgår till
miljarder dollar per år, vilket ibland orsakar
oåterkallelig skada som när människoliv går vilse i svåra stormar. Det finns därför stor motivation
att utveckla effektiva motåtgärder motdestruktiva effekter av väder och omvänt till att förbättra de fördelaktiga aspekterna. Den finansiella och andra fördelar för människors välbefinnande för att kunna modifiera väder för att öka vattenförsörjningen, minska blixtnedslag, undertrycka hagel, mildra tornados och hämmar den fulla utvecklingen av orkaner skulle vara mycket bra.

Under de senaste tjugo åren har experimenten varit genomförda genom vädermodifieringen, särskilt på effekten av att förse molnen med – sådana material som silverjodidkristaller. Resultaten är begränsade. Under lämpliga omständigheter har det varit möjligt att öka nederbörden med tio till tjugo procent, och till minska frekvensen av eldproducerande blixtnedslag.

Effekter på hagelproduktion har noterats, ibland undertryckande och ibland förstärkande. Dessa resultat skulle antagligen bara vara av intresse om det inte var för människans potentiella betydelse av ytterligare framsteg på detta område. Kanske mest
betydande resultat av experimenten hittills har varit att ge en förändring av attityden från att ha varit skeptisim till en av försiktig optimism.

Den 16 juni 1964, meddelade direktören för det nationella Science Foundation utnämningen av en Särskild Kommission för Vädermodifikation. I sin granskning av fältet aktiverade kommissionen sju undergrupper för att studera fysiska, biologiska,
statistiska, sociala, internationella, juridiska och lagstiftande, samt administrationen gällande finansieringen av väder- och klimatmodifiering.

Vill du läsa hela rapporten, gå till länken ovan.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

… Nu återgår jag till den ursprungliga artikeln:

 

Vad ska man göra åt allt detta?

För det första verkar det absolut nödvändigt att vi fortsätter med den nuvarande verkligheten som återspeglas i dataanalysen och som rapporteras på GeoEngineeringWatch.org och på de många andra fronter om denna otvetydigt giftiga krigföringen som har utövats mot mänskligt liv på jorden, som samtidigt har förstört många andra arter och mycket naturligt klimat och miljö. Dessa rapporteras vara de faktiska förhållandena runt om i världen för närvarande.

Trots den här hårda och farliga verkligheten – på grund av den – måste vi ägna fullständig och tillräcklig uppmärksamhet åt dessa nya meddelanden som saknar motstycke för att försäkra oss om att vi helt och hållet förstår dess mening och betydelse.

Källorna i meddelandena

Meddelandena presenteras av en anonym person, grupp eller enhet som kallar sig SerialBrain2 (”SB2”) i skriftlig form här och kan höras och ses i audiovisuell form som pågår i nästan 50 minuter här, alla dessa presenterar effekter av väderföränding/chemtrail-tekniken på människor, annat liv och på naturen på jorden.

Vid bedömningen av betydelsen av dessa kommunikationer ingår de grundläggande punkterna som bekräftar: (1) de kodade meddelandena kommer ifrån POTUS (USAs president) eller i vissa fall genom Qanon, en anonym enhet som enligt många ”bevisar”  att den har nära kontakter med president Trump och man trodde att den bestod av en liten kader militära underrättelsetjänstemän. För att vara specifikt, i början av den här senaste postningen, säger SB2: ”Genom att ”learn our comms” och uppmärksamma har jag undervisat dig genom mer än 170 artiklar om hur POTUS och Q belönar oss med den mest privilegierade informationen på slagfältet”.

Med andra ord representerar meddelandena angående klimatförändingarna sig själva som om de kommit från en källa där inte mer än en eller två stationer har tagits bort av president Trump själv.  Meddelanden som har levererats av samma enheter men gällande många andra ämnen av i stort sett samma intresse, har skapat en mycket stor internationell publik som är uppmärksam på allt som Qanon och SB2 rapporterar om beträffande Trump-administrationens åtgärder, händelser och problem. Ämnen som aldrig skulle rapporteras om av de kabbal-styrda medierna.

Ett ytterligare förtydligande måste göras innan du får det aktuella meddelandet som levererades av SB2s avkodning på presidentens meddelande. Fram till detta tillfälle, har både den federala regeringen och de stora medierna upprätthållit en strikt tillämpad tystnad angående klimatförändringsoperationerna – man talar sällan om dem och då endast som futuristiska begrepp om ”vad som borde göras”.

Allt annat har avfärdats som konspirationsteorier eller fantasier. Dessa meddelanden som nyligen presenterats skiljer sig mycket – särskilt om de ses som att de kommer från nivåtoppen inom den valda amerikanska regeringen – eftersom de bekräftar både de dödliga effekterna och den faktiska spridningen av klimatförstörande krigföring globalt!

 

Avkodning av kommunikationen

Kommunikationen sändes genom ett kodningssystem som kallas gematria. SB2 säger, att vi måste ”lära oss kodningen” (learn our comms), för att kunna känna igen den och för att tolka de kodade meddelandena. ”Learn our comms”, betyder att vi måste lära oss gematria. Under tiden, efter att ha studerat gematria, kan vi titta på SB2 och vara vaksamma på när det gäller att upptäcka och avkoda sådan kommunikation som tidigare har rapporterats från dessa instanser.

Trots förvirringen som kan uppstå av dessa avkodningstekniker som demonstreras i den audiovisuella presentationen, är de avkodade meddelandena som SB2 tillhandahåller oss ganska tydliga och kan direkt bekräftas, specificeras och fördömas som mycket ondskefulla konstruktioner och effekterna från dessa klimatförstörelsevapen som har använts över hela världen under flera års tid.

Betydelsen av denna beskrivning är enorm eftersom den kommer – inte ”bara” från en annan vaksam måltavla för den onda avsikten – utan från kodade meddelanden som sänds av en mycket mäktig nationell ledare.

Faktum är att den nationelle ledaren, president Donald J. Trump, när han tillträdde sitt ämbete uttalade sin avsikt att ta tillbaka de politiska krafterna som olagligen uppnåddes av den globala kabbalen som dominerat vårt land under så många år och, att återlämna dessa befogenheter till det amerikanska folket.

En sådan president – en som utför sina uppgifter mer energiskt och produktivt än någon som helst tidigare i historien, och medger att han är ett ”stabilt geni” i Vita huset – skulle kunna vara kapabel till att utfärda kodade meddelanden som kan läsas av ett team av privata medborgare som har samlas för hans sak.

De avkodade meddelandena

De avkodade meddelandena som ska anges nedan kursivt finns i en historisk, omfattande rapport från SB2 som publiceras här. Vi börjar med att notera SB2s avkodning av ett ”Trumps” tweet från den 4 juli 2019, vilket SB2 tolkade i ljuset av den 27 januari 2018, post 640 av Qanon, som löd: ”Drottning/monarker som söker skydd”. Således är SB2s första chemtrail-relaterade avkodade meddelande som lyder på följande sätt:

”Queen / monarchs seeking shelter” är kod för dem som gav order och körde chemtrails. Denna kod bekräftar vägen till drottning Elizabeth vilket jag tolkade tidigare och allt som avkodades angående henne. ”Söker skydd” är kodord för att alla som var involverade i chemtrailen, är nu antingen samarbetande, står inför rättvisan eller är på väg dit.

Avkodat meddelande 1/2: Chemtrails övervakas över hela världen av militären. Exempel på den tyska visselblåsar-mekanikern, är en ledtrådsstruktur om att NATO var inblandad. Den som styr militären kontrollerar vad som sprutas och var. Vad händer om den här världsomspännande verksamheten är beslagtagen? Vad händer om den som kontrollerar den mäktigaste militären i världen och som leder NATO är en utomstående? Kanske Trump?

Avkodat meddelande 2/2: Svar: Phoenix-principen tillämpas och de skadliga kemikalierna omvandlas till läkande kemikalier. Alla saker görs nya: de som sprayades blir helade och det är nu dags för dem som utförde besprutningen att bli sjuka! Läs igen! NJUT ”STÖRT” NJUT.

Avkodat meddelande 3: Flygplan Ett. Vilket vackert sätt att beskriva chemtrails på, vilket i huvudsak är resultatet av att luftmänniskorna andas ut för att utföra häxkraft mot dem! Återigen är det viktigt att förstå att den kemiska komponenten är bara ett steg i mind controll (sinnekontroll) processen. Den är ett förberedande steg för att ”befrukta” föremålet och maximera dess plasticitet. Nästa steg är en förändring av sinnet genom besittning (injektion av en främmande ande) eller genom formförändring (med hjälp av vågor). Chemtrails kan programmeras för att hålla denna information på ett specifikt sätt och för vidare spridning. När så är fallet kallas det svart damm. Vad händer om detta når de Vita Hattarna? Hahaha! Svarta hattar kör som RÅTTOR! Mer intel. Upprepa.

Avkodat meddelande 4: Filmen ”Clockwork Orange” faller inom vårt chemtrail-sammanhang: Den är full av symbolik som illustrerar missbruk och mind control-experiment som äntligen gick fel. Clockwork: Den slutliga nedräkningen har börjat för förövarna. De kommer att få betala.

”När Ryssland-maskopin förbleknar, kommer den ukrainska komplotten för att hjälpa Clinton att framträda.” Det här, i vårt nuvarande sammanhang leder till: ”de skadliga chemtrailer som kabbalen sprutade på människorna försvinner, kommer en annan typ av chemtrail att förbli ofarlig för människorna, men skadlig för kabbalen. ”Stormen kommer.

Förutom de avkodade meddelandena som beskrivits här ovan rapporterade SB2 dessa två meddelanden som finns i innehållet av president Trumps tal som hölls den 4 juli 2019 vid Lincoln Memorial:

Meddelande 1: Talets kodade område handlar om luft, nu och då eller statusen för vår kamp mot kabbalens kemiska attacker mot mänskligheten.

Meddelande 2: Vår armé gjorde luften frisk för mänskligheten igen. Den tog kontrollen över tillgången till flygmotorer och flygplatser. Den gjorde allt det de måste göra för att skydda mänskligheten från chemtrails-skadan. Efter deras ingripande förlorade fienden och vi vann.

 

Kampen mot GeoE är nu främst och central

För flera år sedan började de första vaksamma observatörerna larma om kraftigt minskat solljus som når jordens yta, om högt metallinnehåll i snö och regnvatten, om de långa kvardröjande strimmorna efter flygplanen och de döende skogarna. De har begärt och uppmanade om allmänhetens uppmärksamhet på denna enormt viktiga oro för effekterna från dessa besprutningar i stratosfären.

Hundratals patent som visade hur man förändra vädret dramatiskt och farligt i enormt stor skala blev uppmärksammade, men sådan nyhetsreporter som berörde ämnet var ”försvunnen” från sin arbetsplats. Ämnet var lika begränsat av meteorologerna, vars väderleksprognoser var modifierade för att undvika detektering av metallbelastade aerosoler ”moln” och relaterade till elektronisk strålning. Rothschild-organisationerna var de mest framstående ägarna till väderprognoserna och analysföretagen.

År 2012 lämnade Dane Wigington på GeoEngineeringWatch.org och jag gemensamt in detaljerade skriftliga presentationer till ordföranden för House Committee on Armed Services och visade tydliga bevis på vilka klimatförändringsteknologier som används inom USA. Våra ansträngningar bestod under ett helt år, men lyckades aldrig framkalla en enda ord till svar från den ordföranden – den valda tjänstemannen som är mest ansvarig inför det amerikanska folket för militära handlingar och som påverkar vårt välbefinnande.

Det här klandervärdiga resultatet förhärskade trots att jag bodde i ett angränsande kongressdistrikt än HCAS ordförande. Hade träffat kongressledamoten personligen när var och en av oss talade vid en konferens angående offentliga angelägenheter och ordföranden hade en heltidsanställd militärattaché som hjälpte honom att ta hand om offentliga förfrågningar i sådana frågor.

SerialBrain2 rapporterar POTUS-bekräftelse

Den 16 juli lade SB2 fram en uppföljningsrapport som citerar en kodad bekräftelse i en ny presidentkommunikation som SB2s tolkar och avkodar avseende chemtrails att de var korrekta och giltiga.

Spika fast framsteget för allmänhetens legitimitet – en säker vinst!

Nu, efter år av kritiskt allvarliga atmosfäriska, jord- och vattenförhållanden, enorm förstörelse av arter både nationellt och globalt, och närmast epidemiska luftvägs-, neurologiska- och andra sjukdomsutbrott i Amerika och runt om i världen. Kampen mot  allmän förgiftning av levande varelser genom atmosfären (och även genom offentliga vattensystem!) har äntligen kommit ut ur garderoben. Nej, nyheten har ännu inte nått de kabbal-kontrollerade vanliga medierna, men det är inte nödvändigt för kampen har utkämpats – och är vunnen!

Faktum är, att de rapporterade nyheterna från SB2 är att strida till slutet och att vända skadorna från klimatförstörelsen till att har bekämpats och vunnits. De offentliga antagandena om den faktiska utplaceringen av klimatförstörelse och dess onda intentioner och effekter, skulle troligen inte ha gjorts, om de vore falska, bara för att förena brott mot mänsklighet och natur genom att återigen ljuga om att man avlutat dessa just medgivna brott.

För dem som har ägnat så många år och sådana kära resurser för detta alltigenom viktiga mänskliga och miljömässiga krig, och fått så litet gensvar på sina ansträngningar för att besegra fienden, måste beviset vara mer avgörande vadhelst som hittills är uppenbart. Men säkert är ingen mer värd vår uppskattning och tacksamhet – plus dagar och år att glädja sig åt i deras framgång – än dem som har ägnat sina liv, arbeten och förmögenheter för denna kamp.

Det är ingalunda dags att förklara att kampen är över och segern vunnen. Noggrann granskning över tid måste ägnas åt att bedöma förhållandena på marken och i luften. Men åtminstone när det gäller det nya tillståndet är det med största säkerhet ett viktigt framsteg när det gäller att vinna en seger över den dödliga klimatförstörelsen som har ställs emot oss. Nu fortsätter vi till verifieringsprocessen!

 

 Kategorier:Hälsa, klimatet, Naturen, naturförstöring, Rymden, Världspolitik

Etiketter:, , , , , ,

2 svar

  1. Märk väl, klimat och väder är TVÅ helt skilda saker. Klimatet kan man inte påverka, men vädret däremot.

    Inte riktigt. Det första beror på det andra. Klimat är väder över [mycket] stort område, över väldigt lång tid. Tidmässigt i sammanhangt är 10 000 år en mycket kort tidsperiod, beroende på att det finns påverkande cykler som är över 100 000 år långa. Vetenskapligt sett så bortser man från dessa, om man analyserar kortare perioder, vilket inte hör till seriös forskning. Helhetsanalys är en grundförutsättning.

    Man kan faktiskt påverka klimatet, genom att skövla skog. Efter senaste nedisningsperioden växte det upp skog över hela Skandinavien. Mycket av detta togs ner och ersattes med åkrar och bebyggelse. Skogen är del av molnbildningen och påverkar i sin tur mängden nederbörd. [Sista meningen är del av det vi lärde oss på mellanstadiet om vattnets kretslopp.] Skandinaviens klimat förändrades av människans hand som följd.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: