Regeringen säger Nej till kärnvapenkonventionen. Sviker freden – viktigare att göra som USA säger

Aftonbladet skrev igår “Sverige kommer inte nu att skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud. Regeringen saknar stöd i riksdagen och konventionen uppges ha brister.
Regeringen vill att Sverige ska delta som observatör i stället.”…Ett 70-tal länder har skrivit på, men bara 23 har sedan också ratificerat konventionen.”
 Aftonbladet.

Alliansfriheten.se skriver bra om detta.Kärnvapenkonventionen – vad Wallström och regeringen äventyrar.

Ett par utdrag här:

* Wallström skyller nu på att konventionstexten, som Sverige röstade fram i Generalförsamlingen, innehåller alltför många oklarheter. Det förefaller vara ett skenargument. Vilka oklarheterna är klargörs ej. Den rena realpolitiska sanningen är ju att det saknas en riksdagsmajoritet för ett undertecknande, och därför skulle ett regeringsförslag ha varit dödfött. Detta borde ha räckt som motiv för att avstå.

* Men från regeringshåll har även anförts – och Wallström distanserade sig under sin presskonferens på fredagen inte från den ståndpunkten – att Sverige skulle riskera sina försvarspolitiska samarbeten, om regering och riksdag biträdde konventionen.

* Sverige kan inte falla undan för påtryckningar från någon kärnvapennation utan att förlora sitt anseende. Det är möjligt att det senare nu sker. (Förkortat).

Läs vidare i artikeln!


Socialdemokratin är splittrad

Sveriges radio rapporterade förra veckan att “Alla partiets sidoorganisationer och en rad kända företrädare kräver att Sverige skriver under.”
Sveriges Radio.

“Det är ju så att en kärnvapenfri värld är en säkrare värld och det stärker i så fall också Sveriges säkerhet om vi kan få en värld som är befriad från kärnvapen”, säger Ulf Bjereld vid Tro och solidaritet.

– För det andra så är det en viktig fråga för Socialdemokratin och faktiskt också för Sverige som gått längst fram vad gäller internationella nedrustningsförhandlingar och nedrustningsarbete ända sedan 1960-talet. Så omvärlden tittar på Sverige – hur kommer Sverige att göra – så därför är det viktigt även ur det perspektivet att Sverige undertecknar, säger Ulf Bjereld.

Vidare säger han “När det gäller partiets själ, när det gäller partiets långa historia av nedrustning, att stå på nedrustningens sida, så tror jag att det skulle verka demoraliserande internt i partiet om regeringen valde att inte skriva under”.

Sverige var med i arbetet att utforma FN-konventionen om förbud mot kärnvapen och röstade för att den skulle läggas fram och kunna skrivas under.


Svenska folkets åsikter.

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. Palmecenter Det visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt.

Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på.

Denna undersökning utfördes sedan Sverige initialt ställt sig bakom kärnvapenkonventionen. Någon ny undersökning har inte skett mig veterligen. I juli 2017 röstade 122 länder, däribland Sverige igenom en FN:s konvention om kärnvapenförbud. Till skillnad från ickespridningsavtalet – som innebär att kärnvapenmakter inte ska sprida kärnvapen till andra stater och att andra länder ska avstå från att skaffa dem – så föreskriver FN:s konvention om kärnvapenförbud ett totalförbud. För att konventionen ska träda i kraft krävs dock att minst 50 stater ratificerar.

* Detta väcker också frågor om regeringens syn på demokrati, folkstyre, som regeringen vill sprida till andra länder.

Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!

Det har inte funnits skäl att tvivla på den politiska viljan att hålla fast vid kärnvapenfrihet, ta avstånd från stormakternas avskräckningsdoktriner och på alla sätt främja nedrustning. Sedan kom Lundinutredningen som på osaklig grund påstod att Sverige inte kunde ställa sig bakom FN:s Kärnvapenkonvention.

Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.

Men i en artikel skriver de framstående experterna Rolf Ekéus, Lars Ingelstam och Tomas Jonter DN-debatt: ”Remissvar i vår visar att Sverige nu accepterar kärnvapen”

De avslutar med att vi ska oroa oss “för att de beroenden som Försvarsmakten nu öppet redovisat skulle omöjliggöra ett fullföljande av svensk politik för kärnvapennedrustning. De strider mot den kompromisslösa hållning till kärnvapen som har en stark grund i opinionen, officiella politiska uttalanden och bilden av Sverige i resten av världen. Avvecklingen av kärnvapen utgör en grund för vårt lands och mänsklighetens överlevnad.”

Läs även Sverige kan göra mer för avspänning i Europa.


* Kort kommentar: Regeringen och de borgerliga partierna anser det viktigare att sluta upp bakom USA – världens i särklass mest folkrättsvidriga stat i dess krigspolitik och lögnaktiga smutskastning, hårda sanktioner av stater som söker självständighet, frihet och demokrati. Den svenska positiva inställningen till förslag om kärnvapenkonventionen ändrats snabbt sedan USA sagt att detta skulle försvara (det mycket farliga och ensidiga) samarbetet med USA i försvarsfrågor.

Sveriges ledande inflytelserika politiker visar därmed i praktiken att man inte stödjer folkrätt och demokrati. Sveriges säkerhet är i fara, liksom Sveriges ställning som självständig stat.

Minns att Sverige genast erkände den självutnämnde “interimspresidenten” Guadió i Venezuela då USA så ville – i stället för den demokratiskt valde Maduro.

Minns Sveriges hårda sanktioner mot Syrien, som angrips av terrorister som stöds av USA, Israel och Saudiarabien.

Starka bevis för att USA stödjer ISIS sedan åratal? Newsweek, Wall Street Journal: Israel stödjer terroristerna i Syrien.Den socialdemokratiska ledningens politik ökar risken för att Sverige inte bara dras in i krig utan i kärnvapenkrig.

Protestera!


Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!


 

Relaterat.

Margot Wallström ordnar möte om kärnvapenfrågan men går förbi huvudfrågan, kryper för USA och vilseleder.
Kärnvapenparaply – Skydd eller Sänke?
Sverige ska ratificera kärnvapenkonventionen för att skydda befolkningen!Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: