Sions beskyddare – den kristna sionistiska rörelsen

Denna artikel är en genomgång av den makt som den kristna sionismen har i västerlandet. USA som är världens mäktigaste nation kommer speciellt att tas upp då den kristna sionistiska rörelsen är som starkast där. 
Dr. Stephen Sizers föredrag är värt att titta på. Hans sammanfattning om ämnet på engelska är genomtänkt och lättförståeligt.

Upptakten till dagens samarbete


När sionisterna fick allt mer inflytande över utbildningen av den judiska ungdomen började de arbeta in i det judiska folklagret att kristendomen hade sprungit ut ur judendomen och att Jesus var jude. Judisk syn under historien var betydligt mer fientlig mot kristna och Jesus samt Maria. En av anledningarna till den mer neutrala synen var att sionisterna såg en potentiell politisk fördel att hålla sig på god fot med de kristna evangelisterna som stödde det judiska folket. American Israel Political Affaris Committtee (AIPAC) och Anti-Defamation League (ADL) började fokusera allt mer på att påverka den evangeliska gruppen. Efter sexdagarskriget 1967 lyckades Israel ockupera resten av Jerusalem. L. Nelson Bell som var redaktör för Christianity Today skrev i juli 1967:
Att för första gången på mer än 2000 år är Jerusalem nu helt i judarnas händer ger Bibeln en spänning och en förnyad tro på Bibelns noggrannhet och giltighet.

Anledningen till upprymdheten var att ett delmål av de bibliska profetiorna hade slagit in, ett steg närmare till Jesu återkomst.

Billy Graham 1900-talets stora evangelist var en enligt honom själv en spirituell rådgivare åt många amerikanska presidenter. Han stödde Israel och det judiska folket, men inte ovillkorligt, han och Richard Nixon ogillade de mer liberala och kommunistiska judarna i USA, de beklagade sig över den makt dessa judar hade i den amerikanska politiken. Detta offentliggjordes senare när inspelade samtal i Vita huset mellan Nixon och Graham släpptes. När Graham dog skrev Times of Israel en läsvärd artikel om Grahams relation med det judiska folket. New York Timestar upp Nixons attityd till de kommunistiska judarna i USA.

Under 70-talet förnyades denna sionistiska kultivering när Likud tog makten i Israel. Terroristledaren Menachem Begin som representerade Likud blev vald till premiärminister av det judiska folket. Likud tog till vara på den upprymdhet som fanns hos de kristna evangelisterna. I sitt syfte att expandera Israels gränser sökte staten Israel stöd av de kristna evangelisterna i USA. De kristna evangelisternas tro på att Jesus kommer tillbaka så fort judarna har återvänt till Israel och acceptansens för de bibliska gränserna för Israel gjorde att bägge parterna slöt sig samman för att influera den amerikanska politiken. När den dåvarande presidenten Jimmy Carter sa att han stödde mänskliga rättigheter och ett palestinskt hemland så reagerade de evangeliska kristna och de judiska lobbyorganisationerna med att publicera annonser i pressen om vikten av en kritisk hållning gentemot FN:s fredskonferens om Mellanöstern. I de stora tidningarna i USA publicerades reklam om evangelisternas ställningstagande.

Vi bekräftar som evangeliska vår tro på det utlovade landet till det judiska folket. . . . Vi skulle med allvarlig oro se några ansträngningar att skäras ut ur det judiska hemlandet till en annan nation eller politisk enhet.

Carter kom från en kristen evangelisk bakgrund och hade fått stöd av de kristna i presidentvalet. En före detta arbetare för American Jewish CommitteeJerry Strober, sa detta till tidningen Newsweek:

[Evangelisterna] är Carters valkrets och han hade borde ha lyssnat på dem. . Den verkliga källan till att stärka judarna i detta land är från evangelierna.

Efter hans uttalande om Palestina så motarbetade de kristna och judiska lobbygrupperna evangelisternas stöd till honom, istället blev det Ronald Reagan i nästa presidentval som fick dem. Reagan själv hade evangeliska tankar och i ett samtal med Tom Dine ordförande för AIPAC sa han:

Jag vänder tillbaka till dina forna profeter i Gamla testamentet och tecknen som förutser Armageddon, och jag undrar om vi är den generation som kommer att se det som kommer.

Jerry Falwell som var evangelisk pastor fick sitt egna privata jetplan av den israeliska staten så att han kunde sprida sitt budskap ännu mer. När Israel bombade Iraks kärnkraftverk 1981 så ringde Begin inte till Reagan först utan till Falwell. Han bad Falwell att förklara varför kärnkraftverket bombades till den kristna gruppen i USA i ett led att påverka den amerikanska opinion till Israels fördel.

 

Armageddon

Tanken om ett armageddon har funnits inom den kristna sionistiska rörelsen länge. Över tid har den fått mer utrymme som idé inom rörelsen. Armageddon är en del av det profetiska skeendet som krävs för att Jesus skall återkomma. Armaggedon är följande:

Slaget vid Armageddon är ett stort framtida krig som kommer att utkämpas vid Mount Megiddo. Detta kommer att bli den mest skrämmande och destruktiva av alla krig som mänskligheten kommer att uppleva. Huvudskillnaden mellan detta och andra krig är att resultatet är säkert: vi vet vem vinnaren är! Denna kamp kommer att bekämpas av män och av andliga krafter. Jesus Kristus kommer att återvända mitt i detta krig för att bevisa sin makt och kraft. Han vinner! Han kommer att döma världens nationer och upprätta hans rike.

Se Uppenbarelseboken, kapitel 16, där förberedelserna för slaget beskrivs i vers 12-16. Läs också kapitel 17-20. Denna ”strid” är det sista världskriget och det är mer än bara ett fysiskt krig. Alla styrkor av gott och ont kommer att kämpa för makten. Jesus vinner och etablerar sedan sin regeringstid på jorden i tusen år.

Detta betyder politiskt att de kristna inte ryggar för att starta ett världskrig, ett sista armageddon där de anser sig vara styrkorna till Jesus Kristus och därför kommer att vinna detta världskrig. Efter det vunna kriget återskapar Jesus sitt rike. Pastor John Hagee ger ut böcker och videokassetter där han förklarar att nästa krig i Mellanöstern kommer vara det sista kriget och när inte det inträffar så går det vidare, man skjuter upp armageddon precis som Jehovas vittnen får skjuta upp domedagen när den inte inträffar.

Gång på gång försöker man hitta olika järtecken för att hitta starten på den slutgiltiga tiden. De använder bibeln för att tolka dagens politiska händelser, därför är det inte ovanligt att dagens nationer likställs med bibliska fiender till Israel. Iran är perserna som vid tillfällen var judarnas fiender, då sionisterna ser Iran som fiende idag är det endast en ouppklarad över 2 000-årig konflikt som gärna får återupptas med atombombsanfall för att starta armageddon. Samtidigt används liknelser mellan bibliska personer som hjälpte judarna och dagens politiker som hjälper judarna.

Donald Trump likställs med den judiska hjältinnan Esther. Något som den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo absolut tror är en möjlighet.

Han tillkännagivande var musik för öronen för den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu.

”Han gjorde det igen. Först erkände han Jerusalem som Israels huvudstad och flyttade ambassaden hit. Sedan drog han sig ur det katastrofala Iran-fördraget och återinförde sanktioner. Men nu gjorde han någonting av lika historisk betydelse: han erkände Israels suveränitet över Golanhöjderna” sa Netanyahu till journalister på en presskonferens.

Netanyahu kallade det ett ”Purim mirakel”, som judar runt om i världen firar med hur Gud räddade dem, genom Esther från det onda Haman och perserna. Med nutida perser i Iran hotar de dem nu och med president Trump som djärvt gör rörelser till stöd för Israel, är som att bedja om en uppenbar fråga.

”Kan det vara så att president Trump just nu har blivit upphöjd för en sådan tid som denna, precis som drottning Esther, för att hjälpa till att rädda det judiska folket från det iranska trångmålet?” frågade Mitchell av Pompeo.

”Som kristen tror jag verkligen det är möjligt,” svarade han. ”Det var anmärkningsvärt – så vi låg ner i tunnlarna där vi kunde uppleva för 3 000 år sedan och 2 000 år sedan – om jag kan historien precis rätt – för att se trovärdighetens anmärkningsvärda historia på det här stället och det arbete som vår administration har gjort för att se till att denna demokrati i Mellanöstern, att denna judiska stat står kvar. Jag är övertygad om att Herren jobbar på det här”.

I en evangelisk kyrka i Colorado beskrivs en bönestund på följande sätt:

När Cheryl kom fram i bönekapellet flyttade hon stolarna i en stor cirkel. Hon bad medan hon andades när hon ordnade rummet och sa: ”Ja, Jesus. Tack Jesus. ”Stolarna i cirkeln fylldes snart och Cheryl ledde gruppen i bön. Hon berättade för dem att hon hade sett en artikel på Jerusalem Post-webbplatsen som rapporterade om en militär uppbyggnad av Israels gräns mot Syrien.

Hon förklarade att detta var viktigt eftersom det var en profetia bland ”de troende” i Israel att det snart skulle  utkämpas ett krig mot Syrien och hon hade personligen fått ett ord från Gud medan hon befanns sig på Golanhöjderna flera år tidigare angående ett kommande krig med Syrien . Gruppen fick denna nyhet som en marschorden för ett bönemöte, men till min förvåning bad inte om en lättnad för spänningarna mellan Israel och Syrien; ingen bad för att den militära uppbyggnaden skulle sluta, ingen bad för att det inte skulle bli ett krig.

En man bad: ”Vi hoppas att det inte behöver bli ett krig. Men vi vet att ditt ord säger att kriget kommer. ”De bad att kriget skulle ske i Guds goda tider och att den israeliska militären skulle vara förberedd och inte misslyckas som de hade gjort i Libanon år 2006. De bad att judiska offer skulle vara ett minimum.

De bad att USA:s regering skulle stödja Israel och inte stå i vägen för vad som helst som Israel behövde göra, och att Gud skulle vända presidentens hjärta mot ”Färdplan för fred”. En man bad, ”Vi vill inte ha en färdplan för fred”. De bad, de bad för att Israel skulle ha befogenhet att göra sig kvitt sina fiender, ”för att de är dina fiender, Gud.”

Cheryl bad innerligt för död bland Israels fiender. Hon sa: ”Låt Syrien göra ett dödligt misstag, Herre. Låt Hizbollah göra ett dödligt misstag. Låt Hamas göra ett dödligt misstag. Låt Iran göra ett dödligt misstag. ”Vid slutet av timmen stod alla i en cirkeln och och höll varann i händerna och sjöng tillsammans:” Herre vi välsignar, Herre, vi älskar ditt folk. Herre vi välsignar. Herre, vi älskar ditt land. Vi gråter för, vi ber för, medla för Israel. Herre, rör nu din hand. ”

Jag gick i från det här bönemöte överväldigad av den kraft som dessa människor hade bett om för våld och död. Jag insåg att jag hade mycket att lära mig om vad dessa genomsnittliga amerikanska evangelister kunde förena om de bad med tanke om fred.(Comprehending Christian Zionism, sid. 17-18)

Med tanke på deras sätt att tänka och handla är det därför inte konstigt att en judisk representant för olagliga bosättare i Palestina sade följande: ”När jag besöker synagogor får jag en hel del frågor,” sade han, ”men när jag besöker kyrkor får jag flera kontrollfrågor.” (Comprehending Christian Zionism, sid. 27)

Dessa idéer och tankar hade kanske inte varit ett så stort problem om gruppen var ytterst liten. Men det är den inte.

 

Organisationer och företrädare


I regel har de som i folkmun kallas för TV-predikanter ofta en stark tro på det judiska folket och Israel. John Hagee skapade organisationen CUFI (Christians United for Israel). På deras hemsida står det att de har över fem miljoner medlemmar i USA. De håller 2 500 pro-israeliska evenemang varje år.

I Stephen Sizers föredrag som länkades innan nämner han att storleken på den kristna sionistiska idétillströmmningen är mellan 25-100 miljoner människor. De har 80 000 pastorer, 250+ organisationer, 1 000 radiostationer och 100 tv-kanaler. 60 miljoner evangeliker är positiva till Israel enlight boken Comprehending Christian Zionism.

En annan organisation är Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation som är den första organisationen där ortodoxa rabbiner har ett samarbete med kristna. Organisationen har representanter även i Sverige.

Det finns också International Christian Embassy Jerusalem som förklarar sin målsättning på organisationens hemsida.

Den gamla organisationen LJS som jag skrev om i den förra artikeln finns fortfarande kvar under nytt namn, The Church’s Ministry Among Jews (CMJ). På deras hemsida illustreras tydligt den judiskt anammade världsuppfattning som många kristna sionister har. De delar upp världens folk som judar och icke-judar. Icke-judarnas uppgift är enligt människor som John Hagee att välsigna Israel. Om detta inte görs så kommer de nationerna att få smaka på guds vrede.

I videon ovanför beskriver Hagee tre minuter in hur han möter presidenten Donald Trump och vicepresidenten Mike Pence. Pence har förövrigt talat på några av CUFI:s konferenser. 24 minuter in i videon berättar han om hotet Israel står inför. 33 minuter in berättar han om sina järtecken.

Pat Robertson grundade Christian Broadcasting Network (CBN) år 1961. I ett tal publicerat på CBN:s hemsida uttryckte han sitt stöd för Israel.

 

Gud förordnade Israels återfödelse

Damer och herrar, evangeliska kristna stöder Israel eftersom vi tror att Moses och Israels antika profeter inspirerades av Gud. Vi tror att uppkomsten av en judisk stat i det land som Gud lovade Abraham, Isak och Jakob var förordad av Gud.

Vi tror att Gud har en plan för denna nation, som han avser att vara en välsignelse för alla jordens nationer.

Naturligtvis stöder vi som alla rättänkande människor eftersom Israel är en ö för demokrati, en ö för individuell frihet, en ö för rättsstatsprincipen och en modernitet mitt i ett diktatoriskt hav , undertryckt av den individuella friheten och en fanatisk religion med avsikt att återvända till feudalismen i det 800:de arabiska året.

Dessa fakta om det moderna Israel är alla sanna. Men enbart politisk retorik tar inte hänsyn till den djupa hängivenheten till Israel som finns i hjärtat hos tiotals miljoner evangeliska kristna.

Du måste inse att den Gud som talade till Moses på Sinai berg är vår Gud. Abraham, Isak och Jacob är våra andliga patriarker. Jeremia, Ezekiel och Daniel är våra profeter. Kung David, en man efter Guds eget hjärta, är vår hjälte. Den heliga staden Jerusalem är vår andliga huvudstad. Och fortsättningen av den judiska suveräniteten över det Heliga Landet är det ytterligare en vågbrytare för oss att Bibelns Gud finns och att Hans Ord är sanna.

 

Vi tjänar en judisk Messias

Och vi bör tydligt notera att evangeliska kristna tjänar en jude som vi tror var den gudomliga Messias i Israel, som det talas om av de forntida profeterna, till vilken Han tilldelade den världsomspännande spridningen av Hans budskap till sina 12 judiska apostlar.

Kenneth Copeland är skapare av Kenneth Copeland Ministries. Han är också vänligt inställd till det judiska folket, på hemsidan gör de reklam för Night to Honor Israel.

Night to Honor Israel skapades av Hagee och Joshua Reinsteins pappa som var president för en lokalavdelning till Zionist Organizations of America. Joshua Reinstein hjälpte Yuri Shtern att bygga upp Christian Allies Caucus (CAC). CAC skapades av israeliska knesset och har som uppgift att stärka banden mellan de olika kristna ledarna i världen och staten Israel. Ett annat TV-nätverk är Trinity Broadcasting Network som skapades av makarna Crouch och Bakker, där visas andra kristna sionister som Benny Hinn, Hal Lindsey och Joel Osteen. Med 80 000 pastorer och 250+ organisationer så finns det fler att nämna men av utrymmesskäl så är innehållet i rubriken nerkortad.

 

Kristen sionism i Sverige


Den kristna sionismen finns även i Sverige. Det är främst i de frireligiösa organisationerna sådana tankegångar kan hittas. Världen Idag är nättidningen som lyfter fram deras idéer. Det finns även självständiga organisationer som webbkyrkan, där finns flera inspelade filmer där olika kristna sionister berättar om det nödvändiga stödet för det judiska folket. Livets Ord står ut i Sverige och de är väldigt öppna med deras syn på Israel. På hemsidan finns en sektion om Israel och under rubriken ”Israel – centrum för din tro” står följande:

 

Israel och det judiska folket har en unik plats i den kristnes liv. Jesus, som själv är jude och som kom till vår jord till följd av en 2000 år lång förberedelse av det judiska folket, gav frälsning till hela mänskligheten. Allt som hände utspelade sig i Israels land! Snart kommer Jesus tillbaka igen – tillbaka till det enda stället på jorden där hans fötter känner igen stenarna och dammet. Tillbaka till den enda platsen på jorden han någonsin kallade ”hem”. Tillbaka till folket han älskar så djupt. Tillbaka till Israel.

Att det judiska folket återvänder till sitt eget land och upprättandet av staten Israel är en viktig del i Guds frälsningsplan. I nästan två tusen år var blotta tanken på en judisk stat i bästa fall en avlägsen dröm. Inte många gjorde något för att återupprätta Israel…. förutom Gud! Hans löften sviker aldrig och inget talar starkare om Guds trofasthet än berättelsen om Israel.

Sedan snart sjuttio år står den judiska staten – mot alla odds – som ett vittnesbörd om Guds trofasthet mot sitt ord och kärlek till det judiska folket. Sedan 1948 har judarna återigen ett hem på denna jord; En plats som välkomnar dem och som skyddar dem. Tyvärr visar antisemitismen runt omkring i världen allt för ofta att detta skydd är helt nödvändigt.

Israels 70-årsjubileum är en anledning att fira. Guds löften gäller nu alla Vi vill glädja oss med det judiska folket och över denna förunderliga lilla nation med dess många prestationer. Vi vill uppmuntra och säga att vi tror på er, vi stöder er och vi ber för er! Israel behöver se att det finns kristna som värnar om det judiska folket och dess land – och vi kristna behöver på djupet förstå Guds hjärta och passion för Israel.

När Sovjetunionen föll innebar det en möjlighet för de kristna restorationisterna i västerlandet att påbörja Operation Jabotinsky. Församlingar betalde för att judarna skulle återvända till Israel som en del i det profetiska skeendet för Jesu återkomst.

De kristna sionisterna hittas främst i Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Liberaler tenderar också att stödja Israel men detta på mer liberala grunder än sionistiska. Lars Adaktusson (KD) är en av de som länge har stött Israel och idag är han ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Han har som målsättning att Sverige ska bli det mest Israelvänliga landet i Europa. Detta förbund får mest bidrag av den judiska församlingen i Stockholm. Generalsekreteraren Stefan Dozzi berättar om förbundets ambitioner:

Han menar att politiken är att annat nyckelområde.

– Vi vill bedriva ett intensivt informationsarbete så att politiker vågar ta till sig fakta och en nyanserad bild. Det är betydelsefullt att Israelvänner kommer in på politiska maktpositioner. Skulle vi haft en annan regering skulle vi aldrig ha haft den utveckling i relation till Israel som vi nu haft.

Det är också därför judar som Naomi Abramowicz söker sig till Kristdemokraterna, där använder de partiet och de kristna medlemmarna som ett redskap för att främja det egna folket.

Abramowicz som är Kristdemokraternas pressekreterare är tydlig när hon skriver på facebook varför hon stödjer Kristdemokraterna:

Det pågår en visklek i offentligheten just nu. Ett klipp på en knapp minut har vantolkats till sådan milda grad att människor påstår att Ebba Busch Thor skulle vilja tvinga svenska judar att dansa runt granen och äta julskinka. Det är helt bisarrt.

Det finns en anledning till att jag valde just Kristdemokraterna när jag lämnade journalistiken för politiken. Den som har läst mig det minsta vet att jag har skrivit otaliga gånger om antisemitism i Sverige. Ja, jag har till och med tjatat. Vilket inte minst mina belackare har påpekat för mig i otaliga mejl där de har skrivit att jag borde ”åka hem”. Var nu det skulle vara, om inte här. Landet där jag är uppväxt och dit min far och hans familj sökte sig undan antisemitismen i Polen.

Varför har jag fortsatt att tjata?

För att jag känner att det är min plikt och mitt ansvar som barnbarn till överlevande att kämpa för att judar ska kunna leva i frihet i Sverige. Utan att behöva stoppa sin Davidsstjärna innanför tröjan eller dölja kippan under en keps.

Kristdemokraternas genuina engagemang för den judiska minoriteten är ett av många skäl till att jag är kristdemokrat idag. Få partier har varit så konsekventa när det gäller att värna rätten till judiskt liv. Till skillnad från andra partier som enbart har varit intresserade av att stå upp för judar när vi har varit månadens minoritet. Jag ser igenom det. Och det tror jag att det är många med mig som gör.

Kristdemokraterna kommer alltid att stå upp för judars rätt att utöva sin tro i Sverige. Det ändras lyckligtvis inte av den pågående viskleken.

Den nuvarande partiledaren för Kristdemokraterna Ebba Busch Thor växte upp i Livets Ord församlingen. Hon gick i församlingens skola men när hon gick i gymnasiet begärde hon utträde från Livets Ord. Detta betyder inte att hon inte har några gemensamma åsikter kvar med Livets Ord. Hon stödjer fortfarande Israel och som bilden visar har hon burit en Israel Defence Forces-tröja.

2016 talade hon när Sionistiska Federationen i Sverige höll en manifestation på Raoul Wallenbergs torg. Keren Kajemet (Judiska nationalfonden) publicerar på sin hemsida att hon är positiv till att ambassaden flyttas till Jersualem. Om hon anser att flytten är en del av det profetiska strävandet för Jesu återkomst låter jag vara osagt.

Ulf Ekman som skapade Livets Ord gick själv ut ur församlingen år 2014. Han fann då att den katolska kyrkan gav bättre svar på livets frågor. Ledarskapet inom Livets Ord säkerställde dock sina egna ovanligt höga pensioner som delvis betalades av församlingen. Hela affären skapade uppståndelse i Sverige och Uppdrag Granskning granskade affären och släppte ett avsnitt som heter ”Tack gode gud för pengarna”. Ekman meddelade att de avstod från pensionen efter konverteringen men inte alla tror på detta och de flesta har velat lägga locket på för hela händelsen.

 

Skandaler och kontroverser


Kontroverserna i Livets Ord i Sverige är ingenting jämfört med de i USA. Genom årtiondena har några av de stora TV-predikanterna drabbats av olika skandaler. Den sak som de flesta stora TV-predikanterna har gemensamt är deras vidlyftiga leverne. Flera privata jetflygplan, flera enorma hus, lyxsemestrar, allting bekostad av de mycket fattigare församlingsmedlemmarna. Det är sant att ett eget jetflygplan effektiviserar resetiden men det stannar aldrig där. Benny Hinns brorson Costi Hinn berättar i en intervju om hur han till slut äcklades av den rika livsstilen.

 

 

15:00 minuter in försvarar Kenneth Copeland och Jesse Duplantis varför de äger flera privata jetplan. Den över en timme långa videon tar upp den lyx flera rika kristna sionistiska evangeliker lever i.

Healing förekommer inom dessa kristna rörelser och Peter Popoff excellerade då han visste exakt vad för sjukdomar besökarna hade. Detta ledde till en undersökning av skeptikern James Randi som fann att Popoffs fru gav information till Peter via en öronsnäcka. Informationen fick de från bönekort där publiken skriver ner vilka sjukdomar de har och ber att Popoff skall be så att deras sjukdomar försvinner.

Flera av dessa TV-predikanter har också blivit tagna med byxorna bokstavligen talat nere. Ted Haggard blev tagen med att utföra homosexuella handlingar samtidigt uppdagades det att han hade metamfetamin på sig. Jim Bakker som var med och skapade TBN blev tagen med att vara otrogen mot sin fru, detta fick Jimmy Swaggart att moralpredika ända tills han själv ett år senare blev tagen med att ha sex med en prostituerad. Den prostituerade kvinnan hävdar att Swaggart ville blanda in hennes nioåriga dotter i deras sessioner, detta kan ses här.

Detta ledde till att Swaggart stod mitt i sin församling och bad om förlåtelse, en scen som har återskapats i flera populärkulturella inslag.

Vem utnyttjar vem?


Flera har anklagat de kristna sionisterna för att använda judarna som en spelbricka i sina gudomliga planer. De kristna sionisterna tror trots allt att judarna kommer till slut att acceptera Jesus som deras Messias och konvertera från judendomen till kristendomen, idéer som speciellt de ortodoxa judarna ser som fientliga till det judiska folket. Det är också sant att samarbetet mellan de kristna sionisterna och Israel inte bara går åt ett håll. De kristna pressar makthavarna i Israel för att inte alltför okristliga saker ska ske i Israel. Som exempel kan nämnas den judiska toleransen för HBTQP. Tel Aviv räknas som en av de mest homovänliga städerna i världen. Det finns även judar i Israel som inte vill utöka Israels gränser och skapa fred mellan judar och palestinier. Även sådana politiska tankar ser de kristna sionisterna som något farligt och motarbetar dessa aktivt. De anser att muslimerna står i vägen för de gudomliga planerna som kräver att Jerusalem är judiskt.

Om vi leker med tanken att det som de kristna sionisterna säger kommer att bli verklighet så kan man inte ha några större invändningar över att de hjälper det judiska folket.

Men den kristna sionistiska rörelsens verklighet är långtifrån allas verklighet. Alla kristna tolkar inte bibeln som de kristna sionisterna gör. Pådrivna av judiska sionisters inflytande genom århundraden hjälper de kristna sionisterna till att underminera den kristna tron när de blidkar det judiska folket för att uppfylla de profetior som de utläser från bibeln. Sakfrågan kan också ses från en ateistisk/agnostisk hållning, där alla dessa religiösa teorier kan avfärdas som dårskap.

De kristna sionisterna ger det judiska folket tre former av makt. Politisk, ekonomisk och militär. I deras påverkan på den politiska makten hjälper de till att välja politiker som är positiva till det judiska folket, de bedriver opinion mot de som kritiserar Israel och de vill ofta förbjuda organisationer som är kritiska mot Israel och judisk makt.

Den ekonomiska makten de ger Israel är bidrag från deras egna församlingar men också påverkan så att hela nationer tvingas ge ekonomiska bidrag till judiska organisationer och Israel.

Den militära makten utövas genom att USA invaderar eller bombar länder i Mellanöstern för att slå ut Israels fiender. De hjälper även till att bygga upp Israels militär med krigsmaterial, teknik och militär kunskap.

All den här makten får Israel och det judiska folket av de kristna sionisterna. I utbyte mot vad? Enligt en agnostiker och ateist är det i utbyte mot att en man med supernaturliga förmågor ska komma tillbaka till den här jorden och skapa fredsriket som de kristna strävar efter. Detta ser agnostikern och ateisten som nonsens, det är inte ens säkert att de tror att Jesus har existerat, som mest ser de Jesus som en historisk person. Jesu återkomst har inte heller skett trots att dessa pastorer oräknerliga gånger har förkunnat att Jesu återkomst är nära. Därför är det inte svårt för en agnostiker eller ateist att se vem som är den verkliga vinnaren mellan de kristna sionisterna och de judiska sionisterna. Förlorarna är också tydligt, det är alla som får se sina resurser användas till det judiska folket istället för det egna folket.

Om det fortfarande finns de som tvekar över vem som styr vem mellan de kristna sionisterna och de judiska sionisterna så låter jag läsaren själv bestämma genom att visa upp en film på de människor som representerar kristna sionister. Klicka här för den svenska varianten.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: