Europas saknade IS-krigare

av Soeren Kern

Soeren Kern är en Senior Fellow vid New York-baserade Gatestone Institute.

  • Sveriges television granskade tjänstemän i de fem svenska kommuner – Göteborg, Stockholm, Örebro, Malmö – som är hem till de flesta av de 150 återvändande IS-soldaterna och kom fram till att dessa kommuner tillsammans bara har vetskap om var max 16 vuxna och 10 barn befinner sig.
  • ”USA ber Storbritannien, Frankrike, Tyskland och andra europeiska allierade att ta tillbaka över 800 IS-krigare som vi har tagit tillfånga i Syrien och dra dem inför rätta … Alternativet är inget bra sådant och vi kommer att bli tvingade att släppa dem …” USA:s president Donald Trump på Twitter den 16 februari 2019.
  • Wall Street Journal noterade i ett nytt reportage, ”The West’s Foreign Fighter Problem”, att europeiska regeringar står inför ett moment 22: Antingen repatriera och åtala sina jihadister eller riskera att de försvinner från radarn och utför nya attacker i Europa.

”Det är särskilt oroande att den [tyska] federala regeringen inte verkar ha vidtagit några ytterligare åtgärder för att förhindra det okontrollerade återintåget av IS-krigare”, säger Linda Teuteberg, generalsekreterare i Tysklands Fria demokratiska parti. Hon tillade att regeringen ”fortfarande inte har något koncept för hur man ska hantera före detta IS-krigare från Tyskland”, inklusive ”tyskar som fängslats i krigszonen samt de över 200 före detta IS-anhängare som nu är tillbaka i Tyskland”

Den tyska regeringen har tappat räkningen på de tyskar som har rest till Irak och Syrien under senare år för att gå med i Islamiska Staten (IS). Uppenbarelsen framkommer mitt bland allt större rädslor för att en del av dessa krigare återvänder till Tyskland utan myndigheternas vetskap.

Det tyska inrikesdepartementet avslöjade – som svar på en fråga av generalsekreteraren i det liberala Fria demokratiska partiet (FDP), Linda Teuteberg – att de tyska myndigheterna saknar information om var minst 160 tyskar som åkt för att strida med IS befinner sig, enligt Welt am Sonntag. Departementet menade att medan vissa troligtvis har dött i strid sitter andra gömda och försöker möjligtvis flytta tillbaka till Tyskland.

”Med tanke på det mycket fragmenterade skyddet av EU:s externa gränser är det särskilt oroväckande att den federala regeringen inte verkar ha vidtagit några ytterligare åtgärder för att förhindra det okontrollerade återintåget av IS-krigare”, sa Teuteberg till Welt am Sonntag. Hon tillade att regeringen ”fortfarande inte har något koncept” för att hantera före detta IS-krigare från Tyskland, inklusive ”tyskar som fängslats i krigszoner samt de över 200 före detta IS-anhängarna som nu är tillbaka i Tyskland.”

Teuteberg menade att inrikesdepartementet borde komma fram till en plan för hur man ska hantera återvändande IS-krigare och hur dessa ska hållas ansvariga, genom att till exempel stärka den juridiska kapaciteten för att utreda och åtala krigsbrott utomlands.

Av de uppskattade 1 050 tyskar som reste till Irak och Syrien för att kriga under de senaste åren har ungefär en tredjedel (350) återvänt till Tyskland. Ytterligare 220 tros ha blivit dödade på slagfältet. Enligt regeringskällor som citerats av det tyska tv-programmet Tagesschau hålls ungefär 120 häktade i Irak och Syrien. Dessutom sitter minst 138 barn till tyska IS-krigare fast i Irak och Syrien. Var de övriga finns är okänt.

Den tyska regeringen tonade ned Teutebergs oro för att IS-krigarna kan återvända till Tyskland utan att bli upptäckta:

”Med tanke på de olika åtgärderna (inklusive listor över efterlysta och gränsbarriärer) som gör ett okontrollerat återvändande mycket svårare antas det också i framtiden att inträde utan vetskap hos tyska säkerhetsmyndigheter bör förbli undantag.”

Det är dock känt att IS-krigare har tagit sig in i Europa – inklusive Tyskland – utan att upptäckas genom att utge sig för att vara migranter: till exempel en majoritet av terroristerna som utförde attackerna i Paris i november 2015, i vilka 130 personer dödades och 360 skadades, enligt terrorismbekämpningsutredare. De flesta av angriparna var kända hos polisen och minst nio var efterlysta terrorister. När de väl passerade genom EU:s porösa gränser i södra Europa kunde de resa genom resten av Europa utan att upptäckas.

Saknade IS-krigare är ett problem i hela Europa. En studie från juli 2018 av International Center for the Study of Radicalization (ICSR) vid King’s College London uppskattade att över 5 900 personer – 3 379 män, 1 023 kvinnor, 1 502 minderåriga – från Västeuropa gick med i Islamiska Staten. Ytterligare 7 250 personer från Östeuropa gick med i gruppen.

Enligt ICSR:s uppskattningar har runt 1 765 krigare återvänt till Västeuropa och 784 har återvänt till Östeuropa. Minst 800 IS-krigare hålls kvar i kurdiska fångläger i norra Syrien. Runt 700 av krigarnas fruar och 1 500 av deras barn befinner sig också i läger, enligt Reuters. Det förblir oklart hur många av de oräknade IS-krigarna som har dött i strid och hur många som gömmer sig.

I Österrike, till exempel, har 93 av de 250 IS-krigarna återvänt. I Belgien har 123 av 500 återvänt. I Storbritannien har 425 av de 850 IS-krigarna återvänt. I Danmark har 72 av de 145 krigarna återvänt. I Frankrike, 400 av 1 900. I Italien har 11 av 129 IS-krigare återvänt. I Nederländerna har 60 av de 300 IS-krigarna återvänt. I Spanien har 30 av de 210 krigarna återvänt.

I Sverige har runt 150 återvänt av det uppskattade antalet på 300 personer som gått med i Islamiska Staten, enligt Säpo. Runt 100 svenska krigare tros ha dött i strid; regeringen har ingen information om var de övriga befinner sig.

Mellan 35 och 40 svenska IS-krigare har återvänt till Stockholm, men kommunen har inte fått kontakt med en enda och vet kanske inte var någon av dem bor, enligt ett avslöjande av SVT.

SVT granskade tjänstemän i de fem svenska kommuner – Göteborg, Stockholm, Örebro, Malmö – som är hem till de flesta av de 150 återvändande IS-soldaterna och kom fram till att dessa kommuner tillsammans bara har vetskap om var max 16 vuxna och 10 barn befinner sig.

Denna brist på initiativförmåga har tillskrivits till Sveriges brist på lagstiftning. ”Vi är nästan det enda landet i EU som saknar lagstiftning mot deltagande och samarbete med terrororganisationer”, sa Magnus Ranstorp, kontraterrorismexpert vid Försvarshögskolan i Stockholm. ”Vi är självklart sårbara”, tillade han. ”De som är farliga och ute på våra gator kan rekrytera fler, och de kan till och med planera terrorattacker.”

Under tiden representerar hundratals utländska jihadkrigare som hålls kvar i Syrien en ”tickande bomb”, eftersom de skulle kunna fly och utgöra ett hot för Väst såvida inte länderna gör mer för att ta tillbaka dem, enligt de kurdiskledda, USA-stöttade myndigheterna som håller dem fångna.

”Det verkar som att de flesta länderna har bestämt sig för att de är klara med dem och vill lämna dem här, men det är ett mycket stort misstag”, sa Abdulkarim Omar från Syriska demokratiska styrkorna. ”Deras hemländer måste göra mer för att åtala utländska krigare och rehabilitera deras familjer, annars blir detta farligt och en tickande bomb.”

I februari 2019 uppmanade USA:s president Donald Trump de europeiska länderna att repatriera och åtala sina utländska krigare:

”USA ber Storbritannien, Frankrike, Tyskland och andra europeiska allierade att ta tillbaka över 800 IS-krigare som vi har tagit tillfånga i Syrien och dra dem inför rätta. Kalifatet är redo att falla. Alternativet är inget bra sådant och vi kommer att bli tvingade att släppa dem …”

”USA vill inte stå och se på när dessa IS-krigare genomsyrar Europa, vilket är vad de väntas göra. Vi gör så mycket och lägger så mycket pengar. Dags för andra att ta tag i saken och göra det jobb som de är så kapabla till att göra. Vi backar efter en hundraprocentig seger över kalifatet!”

I april twittrade Trump:

”Vi har 1 800 ISIS-fångar som tagits som gisslan under våra sista strider för att förinta 100 % av kalifatet i Syrien. Beslut fattas nu om vad man ska göra med dessa farliga fångar … de europeiska länderna hjälper inte till överhuvudtaget, även om detta i princip gjordes för deras skull. De vägrar att ta tillbaka fångar från deras specifika länder. Inte bra!”

Den 24 juni begärde FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, att alla utländska krigare som hålls fångna i Syrien och Irak ska repatrieras, utredas och åtalas, alternativt släppas, ”Det fortsatta fängslandet av individer som inte är misstänkta för brott, i frånvaro av juridisk basis och vanlig självständig juridisk granskning är inte acceptabelt”, sa hon.

Europas ovilja att ta tillbaka sina IS-krigare är baserad på en kombination av juridiska, ekonomiska och politiska faktorer. En del länder har börjat repatriera barn till IS-jihadister, ett åt gången, men att ta tillbaka utländska krigare och deras familjer är inte populärt och utgör en politisk risk.

I Frankrike till exempel sa premiärminister Édouard Philippe nyligen att han föredrog att franska jihadister repatrierades istället för att man riskerade att de undvek rättvisan. De borde ”åtalas, dömas och straffas i Frankrike, istället för att försvinna ut i vildmarken för att planera fler aktioner, inklusive de mot vårt land”, sa han i en intervju med France Inter den 30 januari. Hans kommentarer möttes genast av häftig kritik. Valérie Boyer från det borgerliga partiet Les Républicains sa till parlamentet att regeringen måste ”förhindra återvändandet av jihadister som svikit Frankrike och stridit mot vår civilisation”.

Frankrikes nationalförsamlings ledamot Nicolas Bay, som även sitter i styrelsen för Marine Le Pens Rassemblement national (RN), tillade:

”De franska jihadisterna har, genom sitt engagemang i grupper som har förklarat krig mot vårt land, begått skamliga attacker mot vårt territorium. Dessa jihadister har med avsikt valt att bryta upp med Frankrike och det finns inget berättigande för att ge dem något slags skydd.

Istället för att förbereda deras återkomst borde regeringen göra allt i sin makt för att förhindra att de återvänder till franskt territorium! De måste dömas av de kompetenta syriska och irakiska myndigheterna.”

Philippe gjorde senare en helomvändning. I en intervju med BFM TV den 6 mars sa han:

”Vi kommer inte att ta tillbaka någon. Den franska doktrinen har alltid varit att de franska krigare som åker till krigszoner strider mot oss. När de sitter fängslade ska de dömas och om nödvändigt straffas på plats [i Irak eller Syrien].”

Wall Street Journal noterade i ett färskt reportage, ”The West’s Foreign Fighter Problem”, att europeiska regeringar står inför ett moment 22: Antingen repatriera och åtala sina jihadister eller riskera att de försvinner från radarn och utför nya attacker i Europa. De skrev:

”I februari twittrade president Trump att USA ‘ber Storbritannien, Frankrike, Tyskland och andra europeiska allierade att ta tillbaka’ sina IS-krigare och åtala dem på hemmaplan. Indonesien, Marocko, Ryssland och Sudan påbörjade processen för flera månader sedan men de västeuropeiska regeringarna gör motstånd.”

”Europeiska politiker som Storbritanniens inrikesminister Sajid Javid har vikt sig för inrikes politiska påtryckningar och lovat att avvisa IS-medlemmar och till och med frånta dem deras medborgarskap. Tyska och franska tjänstemän uttrycker också sin skepticism offentligt om att ta emot fängslade terrorister. Länder som kritiserade USA för Guantanamo Bay vänder nu bort blicken från deras egna medborgare som fängslas …”

”De Syriska demokratiska styrkorna (SDF) har behandlat fångarna humant, men de kan inte hålla kvar dem för alltid. Gruppen kommer så småningom inte ha något annat val än att släppa fångarna och göra ett hanterbart säkerhetshot mycket värre. Dessa krigshärdade människor är särskilt farliga med tanke på deras praktiska kunskaper och den respekt de skulle kunna inge hos blivande jihadister.”

”Många frigivna krigare skulle kunna ta sig in i Irak, beblanda sig med den förstående sunnimuslimska befolkningen och förbereda sig inför en återuppståndelse av IS. Andra skulle kunna utnyttja säkerhetsbrister i Libyen och Somalia eller dra igång konflikter i andra instabila religioner. Kanske är den största risken att en del kommer att återvända till väst utan att bli upptäckta tillsammans med flyktingar. Länder som är tveksamma till att ta tillbaka sina medborgare borde nu inse att de kanske kan återvända ändå – olovligt”.

 Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: