Svensk åklagare: Tänker inte intervjua Assange – efter hängande arresteringsorder i över 7 år

Man blir bedrövad över hur det svenska rättsväsendet har agerat i fallet Assange och berövat honom 9 år av hans liv. I förlängningen kan det betyda att svenska staten ställs inför ett skadestånd som vi svenska skattebetalare ska vara med om att betala…

Åter igen berättar utländska media den verkliga sanningen!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Saturday, July 6, 2019
Nina Cross
21st Century Wire
https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2019/3691502.html

Svenska åklagare har i veckan meddelat att de för närvarande inte kommer att utfärda en europeisk utredningsorder European investigation order (EIO) för att intervjua Julian Assange, grundare av Wikileaks. Enligt svensk vice överåklagare, Eva-Marie Persson, ”… är det för närvarande inte aktuellt att utfärda en europeisk utredningsorder …” För närvarande ska de analysera bevisen innan de fattar beslut om förfarandet. Så, hur är det möjligt att hon nu inte kan intervjua honom – för två månader sedan begärde hon frihetsberövande så att hon kunde utfärda en europeisk arresteringsorder mot honom och börja en utlämningsprocess?

Om svenska åklagare ska följa med det senaste undersökningsförsöket, är det tredje gången som Assange kommer att bli intervjuad av svenska myndigheter för vad som i huvudsak är samma fråga. Om Persson inte har möjlighet att fortsätta med en EIO, hur kan det ha varit praktiskt eller proportionellt möjligt för henne i maj att ha följt sin intention med syfte att få honom utlämnad till Sverige från Storbritannien?

Enligt 2014-lagstiftning behöver European Court of Justie (EG-domstolen), myndigheten som inte har möjlighet att åtala inte kräva en EAW, utan bör genomföra en undersökning genom en utredningsorder. En svensk domare kallade faktiskt den svenska åklagarens begäran om Assange internering för oproportionerlig och vägrade bevilja den tillstånd den 3 juni, vilket tyder på att åtminstone vissa domare och myndigheter skjuter upp EG-domstolen angående utgivande och proportionalitet enligt EAW.

Det är helt enkelt ingen mening med att i ena minuten ånga på och prata om arrestering och utlämning för att i nästa minut säga ”Jo, vi kommer att hålla dig uppdaterad”. Är det såhär som den svenska åklagarmyndigheten fungerar? Eller är det så det fungerar för Julian Assange? Det finns bara en logisk slutsats angående den senaste utvecklingen:
De svenska åklagarna var inte i stånd att åtala Assange, men de försökte få honom utlämnad ändå. Detta är en bespottning av de mänskliga rättighetsorganisationernas och EG-domstolens försök till att stoppa det pågående missbruket av EAW.

Hur kan man hävda att de behövde starta förfaranden för utlämning, samtidigt som de inte hade någon omedelbar avsikt för att intervjua? Är det inte så, att denna typ av beräknat missbruk av EAW från år 2010, är en följd av en obstruktiv tillämpning av lagen, vilken ledde till att Assange hölls i godtyckligt förvar på Ecuadors ambassad i sju års tid? Även svenska myndigheter misslyckades med att intervjua honom under flera år, medan man hängde hotet om utlämning över honom, en situation som styrdes av United Nations Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD) som ett de facto fängelse.

Hur ”det inte finns inplanerat att utfärda en europeisk utredningsorder” för en intervju jämförs med Storbritanniens domstols beslut att utlämna Assange till Sverige för åtal:

Man bör komma ihåg att de brittiska domstolarna beslöt enligt EAW 2010 gällande Assange och kom då överens om att utlämna honom. En av de avgörande faktorerna i deras beslut var att de svenska åklagarna utfärdade ett EAW för att åtala, inte bara för att intervjua honom.

År 2012 förlorade han sitt slutliga överklagande, efter vilken tid han flydde till Ecuadors ambassad för att undvika en utlämning till Sverige och fruktade att han skulle vidarebefordras till USA där han trodde att han skulle åtalas för sin roll med att avslöja amerikanska krigsförbrytelser, en rädsla som nu är kända för att vara sanna.

Men under de senaste veckorna har en svensk domstol beslutat att en ny EAW mot Assange skulle vara oproportionerlig, medan den aktuella åklagaren för närvarande är obenägen att intervjua honom. Därför bekräftar nyligen händelserna vilka rättfärdigar Assange försvar under hans tidigare överklagande: de anger att EAW 2010 mot honom var för en intervju, och inte för ett åtal, därför gjorde de brittiska domstolarna ett felaktigt beslut. I själva verket legitimerade domstolarna det övergripande missbruket av EAW. Om rättvisa skall tillämpas rättvist och jämlikt skulle Assange vara berättigad till skadestånd och åtgärd för denna orättvisa, anges det i UNWGAD-uttalandet.

Spännande av muskler genom svenska MSM-media

Samma åtalstjänst som inbjöd Tom, Dick och Harry som reporter i de vanliga medierna och iklädde sig en fullt medial spektakulär publikation för att tillkännage ett återupptagande av utredningen mot Assange, har meddelat sitt senaste steg i ett uttalande på sin webbplats.

När möjligheten finns att visa upp Sveriges roll, när det gäller att fälla Assange, då tar man till pressarna, men när världen upptäcker en alternativ berättelse – en inkompetent eller mer sannolikt äventyrlig åklagarmyndighet, då kommer plötsligt ett uttalande på deras hemsida.

Frånvaron av denna historia i vanliga medier är också planerad. Reuters och ett par andra tidningar nämnde bakgrundsfakta, men tystnaden i brittiska medier är återigen bedövande, särskilt när sprickorna i deras berättelse exponeras.

Här är medias extravaganza som visar när Sverige spänner musklerna när det gäller Assange: Vi väntar på att se nästa steg från de svenska åklagarmyndigheterna, som enligt webbplatsens uttalande kommer att inträffa tidigast i augusti.

Vad de än bestämmer sig för att göra, bör betydelsen om en begäran om en ny EIO för närvarande ”för tillfället” inte gå förlorad – men Julian Assange har redan förlorat nio år av sitt liv över detta lagliga tvång.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: