Rapport om allvarliga brott som omfattas av offentligt åtal – Hur vår regering försöker utplåna den genuint svenska befolkningen

Detta kom jag över av en händelse när jag sökte något helt annat. En skrivelse till Internationella åklagarmyndigheten från en anonym brevskrivare.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.jar2.com/Files/Sweden/report-genocide_2017-06-06_web.pdf

2017-06-06

Internationella åklagarmyndigheten
Box 57
101 21 Stockholm
Sverige

Rapport om allvarliga brott som omfattas av offentlig åtal

Det är idag uppenbart att ett antal individer i nyckelpositioner inom Sveriges regering, media och i landets politiska etablissemang, är hårt sysselsatta med för syftet att fullständigt eller delvis utrota  ursprungsbefolkningen i Sverige: etniska svenskar.

En av gällande lagar: 1

Att medvetet påverka gruppens villkor i livet beräknad för att få sin fysiska förstörelse
helt eller delvis.

Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av regeringen
själv: 2

För tjugo år sedan hade Sverige en befolkning på 8 miljoner. Idag är siffran över 10. Av dessa var drygt två miljoner född i ett främmande land. År 2060 uppskattar regeringen att Sverige kommer att ha mer än 13 miljoner invånare.

Av dessa kommer de inhemska folket – de etniska svenskarna att ha varit reduceras till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var deras, men som redan har börjat förändras bortom erkännande.

Den dominerande delen av dem som bor på den östra delen av den Skandinaviska halvön kommer då att vara icke-européer, härrörande från misslyckade och dysfunktionella stater med djupt rotade vanor av våld och förtryck.


1 Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-strafffor-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406

Lagen är en anpassning av den FN-konvention Sverige är del av: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/260(III): Att medvetet påverka gruppens villkor i livet beräknad för att få sin fysiska förstörelse helt eller delvis.

2 jfr. ”Sveriges framtida befolkning 2016-2060 SCB:
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0401/2016I60/BE0401_2016I60_SM_BE18SM160
1.pdf


Det pågående folkmordet på etniska svenskar i sitt eget land är en de facto krig som utövas på  följande fronter:

En regeringsförvaltning infiltrerad av sionistintressen (3) som möjliggör och driver folkmordets agenda. (4)

En media ägd och kontrollerad av sionistiska intressen som ostraciserar individer som vågar prata emot det pågående folkmordet.

Internationella finansspekulanter som, under förevändningen att att hjälpa asylsökande, genom hela MENA regionen (5), rekryterar och organiserar miljontals människor för att börja marschera mot Europa och Sverige.

Den dokumenterade existensen av den så kallade Kalergi planen: (7)

Projektet att utföra folkmord inte bara på etniska svenskar, utan på alla ursprungsbefolkningar i Europa.

Om åklagarkammare tvekar om utsikterna för att arrestera individer som arbetar under titlar som kabinettsledamot, ledamot av riksdag, valrepresentant, tjänsteman eller
företrädare för olika icke-statliga organisationer, uppmanas ni nu att inhämta den FN:s konvention om R2P: som Sverige stöder genom  Rätt till skydd – tredje parts ansvar att ingripa i andra länder för att skydda civila befolkningar vid fara.

Sveriges nuvarande situation: för att stoppa det pågående folkmordet på
landets inhemska befolkning. (8)


3 Jmf http://blueshift.nu/israels-regim-styr-svenska-medier/

4 cf. ”Sveriges framtida befolkning 2016-2060 SCB:
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0401/2016I60/BE0401_2016I60_SM_BE18SM160
1.pdf

5 Mellanöstern och Nordafrika.

6 http://blueshift.nu/george-soros-bakom-flyktingfloden/; cf.

http://www.cnbc.com/2017/03/23/soros-funded-charities-targeted-by-trumpinspired-crackdown-in-east-europe.html;

http://www.theaustralian.com.au/opinion/dumped-files-show-influence-of-georgesoros-on-western-politics/news-story/937a225e62420ea3807bd8308b0dad83

7 http://www.theoccidentalobserver.net/2016/10/04/the-coudenhove-kalergi-planwhite-genocide-by-design-part-1/;

http://old.theoccidentalobserver.net/2016/10/the-coudenhove-kalergi-plan-whitegenocide-by-design-part-2/

8 http://www.globalr2p.org/about_r2p


Men det kan finnas andra skäl till varför åklagarmyndigheten behöver att vidta omedelbara åtgärder.

Om Sveriges grannar börjar uppleva försämringen i situationen som ett hot mot sina egna intressen – kanske till och med som ett hot mot internationell fred och säkerhet – kan dessa länder, enligt R2P-principen, välja att militärt ingripa mot Sverige för dess enorma misslyckande, inte bara för att skydda dess egen befolkning, utan för att de faktiskt driver en agenda om folkmord mot etniska svenskar.

Vi lämnar det till åklagarmyndigheten för att bestämma vad som är bäst: Att Sverige löser situationen internt eller att det förblir passivt, och genom det uppmanar främmande länder att starta en humanitär intervention – en operation som av uppenbara skäl sannolikt kommer att ha en militär dimension.

Vi avslutar med att påminna åklagarkammaren i det lagliga begreppet ”expanderat gärningsmannaskap”, vilket innebär att om kammaren, medveten om det pågående folkmordet, inte agerar för att förhindra det blir de själva juridiskt ansvariga för brottet som en förövare. (9)
Med vänliga hälsningar


9 2014:406 § 13-15Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

4 svar

  1. Reblogga detta på morganstankar och kommenterade:
    Fantastiskt hur makthavare kan köra över grundlagen och komma undan med grova brott idag, Moberg mår illa.

    Gilla

  2. ”… Sverige löser situationen internt eller att det förblir passivt, och genom det uppmanar främmande länder att starta en humanitär intervention […] militär dimension.”
    — Ja, just det, alldeles strålande! Ett utländskt ingripande är precis vad ”eliten” önskar och planerar. Äktsvenskar blir säkert glada när FN rullar in, men sätter snart skrattet i halsen. FN/Nato är globalisternas trupper, som under sken av att hjälpa oss egentligen vill avsluta nationalstaten Sverige. Det finns inget alternativ till intern lösning. Skapas inbördeskrig får vi definitivt ett FN-ingripande.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: