Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln på MTV Uutisets sajt (på finska).

Klara och tydliga besked från Finlands nye statsminister Antti Rinne, SDP, Socialdemokraterna:

– Finland planerar ingen evakuering av IS-familjer. Varje person som lyckas ta sig tillbaka till Finland ska betalas individuellt.

– Regeringen har inte för avsikt att börja evakuera sina medborgare från al-Hol i Syrien eller erbjuda dem konsulatresor hem, sa Antti Rinne vid sin första frågestund som statsminister. I den här situationen överväger vi inte några särskilda evakueringsåtgärder utifrån lagen om konsulära tjänster. Den lagen gäller inte i de här fallen. Utgångspunkten är att varje person som rest för att ansluta sig till IS och som lyckas återvända till Finland måste utvärderas individuellt.

Han påminde om att det inte slagits fast vad de människor som befinner sig i lägren kan ha gjort sig skyldiga till. Sannfinländarnas gruppledare Ville Tavio var den som först ställde frågor om de människors öde, som rest till extremiströrelsen IS. Han ville veta om regeringen har några avsikter att hjälpa personer från lägren att återvända till Finland:

– Ska skattebetalares pengar användas till att hämta hem personer som sympatiserar med den blodtörstiga islamiska kulten till Finland?

Ville Tavio anförde att barnen till eventuella återvändande IS-familjer omedelbart måste omhändertas och varnade för att de är en säkerhetsrisk för Finland.

Statsminister Antti Rinne svarade att regeringen söker en lösning som är hållbar moraliskt och etiskt och ur säkerhetssynpunkt. Han avvisade tanken på att de här personerna skulle kunna behandlas lika.

Enligt Yle som har besökt lägret finns det 11 finländska kvinnor och 33 barn i lägret al-Hol.

Kommentar: Det här är precis vad jag har framhållit ska gälla för Finland (men också för Sverige). Det är utmärkt att Finlands statsminister utan krumbukter ger ett så klart och tydligt besked som det bara går.

Om en finsk medborgare (eller svensk) lämnar sitt land frivilligt så har han/hon rätt att återvända till Finland (eller Sverige) där han/hon är medborgare. Det följer av folkrätten: varje stat har en absolut skyldighet att ta emot sina egna medborgare. Dock har ingen stat någon skyldighet att ”hämta hem” frivilligt utresta medborgare.

Att någon form av ”hemhämtning” av dessa personer skulle ske med finsk hjälp och för finska skattebetalares pengar har alltså nu statsministern klart sagt nej till. De kommer att hanteras individuellt och särskilt om de själva lyckas ta sig till Finland, varvid de ska släppas in i landet och så får åtgärder vidtas för att ställa den inför rätta eller, när det gäller barnen, överväga omhändertagande etc.

 

© Översättning Merit Wager