VAD ÄR DET SOM HÄNDER I VÄRLDEN OCH EUROPA IDAG?

by 

https://rosatraktor.com/2017/02/10/vad-ar-det-som-hander-i-varlden-och-europa-idag/?fbclid=IwAR1FxmH7pp4TlojzY5LyBaToJ9XUVlNW9ogN3NlirIkig9gBlhJX1nIZLWM

Varför attackerade USA Libyen, Irak, Afghanistan och Yemen? Varför bidrar amerikanska agenter till att destabilisera Syrien? Och varför är USA:s regering så inriktad på att slå ner Iran? Trots det faktum att Iran inte har attackerat något land sedan 1798.

Vad kommer härnäst? Vart är vi på väg?

När vi ser på den nuvarande färdriktningen så verkar det helt ologiskt om man gör en bedömning utifrån vad vi har lärt oss i skolan. Och det hela verkar helt ologiskt om du baserar din världsbild på den propaganda som stormedia försöker förmedla som nyheter. Men det blir fullständigt logiskt så fort du känner till de verkliga motiven hos de nuvarande makthavarna.

För att kunna förstå dessa motiv måste vi först ta oss en titt på historien.

År 1945 etablerades dollarn som världens reservvaluta genom Bretton Wood’s-avtalet vilket innebar att internationella råvaror prissattes i dollar.
Avtalet som gav USA ett tydligt ekonomiskt övertag tecknades under förutsättning att dessa dollar skulle kunna lösas in mot guld till ett konstant värde på 35 dollar per ounce (28 gram).

USA lovade att inte trycka så mycket pengar, men detta gjordes enbart med tillit som grund, för Federal Reserve (centralbanken) vägrade att tillåta granskning eller övervakning av deras tryckpressar. Under åren fram till 1970, gjorde omkostnaderna för Vietnamkriget det klart för många länder att USA tryckte långt mycket mer pengar än de hade i guld.

Som gensvar började de be att få sitt guld tillbaka. Detta inledde naturligtvis en snabb värdeminskning av dollarn. Situationen nådde klimax 1971 när Frankrike försökte återta sitt guld. – Nixon vägrade. Den 15 augusti 1971 gjorde han följande tillkännagivande:

”Jag har gett finansministern i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder att försvara dollarn mot spekulanterna. Jag har gett ministern uppdraget att tillfälligt göra uppehåll med möjligheten att lösa in dollar mot guld eller andra tillgångar, förutom under sådana förutsättningar att det kan anses gynna ekonomisk stabilitet och vara av bästa intresse för USA.”

Detta är uppenbarligen inte ett tillfälligt uppehåll som han påstår, utan snarare ett permanent uteblivande. Och för övriga världen som anförtrott USA med sitt guld, så handlade detta om ren stöld. År 1973, bad president Nixon Kung Faycal i Saudiarabien att endast acceptera dollar som betalningsmedel för olja och att investera allt överskott i amerikanska obligationer och sedlar.

I gengäld erbjöd Nixon militärt skydd till Saudiarabiens oljefält. Samma erbjudande utvidgades till alla världens främsta oljeproducerande länder. År 1975 kom alla medlemmar i OPEC överens om att endast sälja sin olja i US dollar. Handlingen att få bort dollarn från guldet och knyta det till utländsk olja tvingade omedelbart alla oljeimporterande länder att börja inneha ett ständigt lager med amerikanska värdepapper, och för att få dessa värdepapper var de tvungna att skicka riktiga fysiska varor till Amerika. – Detta var födelsen av Oljedollarn (Petrodollar).

Papper skickades ut, allt som Amerika behövde kom in och USA blev väldigt rikt till följd av detta. – Detta var det största finansiella bedrägeriet i historien.

Kapprustningen under kalla kriget var som ett parti poker. Militära omkostnader utgjorde markerna och USA hade oändliga tillgångar på marker.

Med oljedollarn som tillgång fanns möjligheten att höja insatserna mer och mer och köpa ut alla andra länder på planeten tills dess att USA:s militära omkostnader slutligen överträffade alla andra världens nationer tillsammans.

Sovjetunionen hade aldrig en chans

Kollapsen av kommunistblocket 1991 förflyttade den sista balansräkningen till de amerikanska militärstyrkorna. USA var nu den obestridlige supermakten utan konkurrens.

Många hoppades att detta skulle inleda en ny era med fred och stabilitet.
Tyvärr fanns det dom på höga positioner som hade andra tankar.
Samma år invaderade USA Irak i det första Gulfkriget.

Efter att ha krossat den Irakiska militären och förstört deras infrastruktur, inklusive vattenreningsverk och sjukhus, infördes förlamande sanktioner vilket förhindrade infrastrukturen från att kunna byggas upp. Dessa sanktioner som initierades av Bush den äldre hölls kvar även under Clintons regeringsperiod, och varade i över ett decennium och dödade uppskattningsvis över 500 000 barn.

 

Clintons regering var fullt medvetna om dessa siffror

Från en intervju mellan 60 min LESLEY STAHL och MADELEINE ALBRIGHT
(Amerikansk utrikesminister i president Bill Clintons demokratiska administration under åren 1997 till 2001)

LESLEY STAHL

”Vi har hört att en halv miljon barn har dött.”
”Jag menar, det är fler barn än de som dog i Hiroshima.”
”Så du vet… är det värt det?”

MADELEINE ALBRIGHT:

”Jag tycker att det är ett väldigt svårt val. Vi anser att det är värt det?”

Vad exakt är det som är värt att döda fem hundra tusen barn för? I november 2000 började Irak att sälja sin olja uteslutande i euro. Detta var en direkt attack mot dollarn och mot USA:s finansiella dominans, och det skulle inte tolereras.

Som gensvar började USA:s regering med hjälp av stormedia att bygga upp en massiv propagandakampanj där man påstod att Irak hade massförstörelsevapen och planerade att använda dessa.

År 2003 invaderade USA och så fort de hade kontroll över landet skiftades oljehandeln omedelbart tillbaka till dollar. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom en återgång till dollarn innebar 15-20 % förlust i intäkter sett till eurons högre värde.

Detta saknar helt logik, om du inte tar med oljedollarn i beräkningarna.

I en Intervju gjord i Amerikanska TV programmet Democracy NOW (2:a Mars, 2007) säger General Wesley Clark följande om ett möte i Vita Huset: (Han syftar här på ett möte med Presidenten.)

GENERAL. WESLEY CLARK:

”Jag kom för att träffa honom några veckor senare och vid den tiden bombade vi i Afghanistan.

Jag sa; ska vi fortfarande gå i krig med Irak?”

Han sa; Det är värre än så. Han sträckte sig över sitt skrivbord efter ett papper och sa;

”Jag fick just ner detta från övervåningen, med vilket han menade försvarsministerns kontor, och han sa; Det här är ett protokoll som beskriver hur vi ska slå ut sju länder på fem år vi börjar med Irak och sen Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och avslutar med Iran.”

Låt oss ta en titt på händelserna det senaste årtiondet och se om du kan upptäcka ett mönster. I Libyen var Gaddafi inne i en process att organisera ett antal afrikanska länder för att skapa en guldbaserad valuta som skulle heta Dinar vars syfte var att ersätta dollarn i den regionen.

USA och NATO-styrkor hjälptes åt att destabilisera och avsätta den Libyska regeringen år 2011 och efter att ha tagit kontroll över regionen så avrättade de USA-stödda rebellerna Gaddafi och omedelbart upprättades en centralbank i Libyen.

Iran har aktivt kampanjat för att få bort dollarn från oljehandeln under en längre tid nu och det säkrade nyligen avtal för att börja handla sin olja i utbyte mot guld.

Som gensvar har USA:s regering med stormedias assistans försökt att bygga upp ett internationellt stöd för militärt anfall med förevändningen att förhindra Iran att bygga kärnvapen.

Under tiden har de infört sanktioner som USA:s tjänstemän öppet medger syftar till att bryta ner Irans ekonomi. Syrien är Irans närmaste allierade och de är bundna till varandra genom ömsesidigt försvarsavtal.

Detta är länder som för närvarande är inne i en process att destabiliseras genom dold assistans från NATO, och även om Ryssland och Kina har varnat USA att inte blanda sig i, så har Vita Huset gjort uttalanden de gångna månaderna som indikerar att de överväger en militär intervention. Ett nytt krig efter Syrien är att vänta. Förmodligen mot Somalia, Sudan eller direkt med Iran denna gång.

Det borde vara klarlagt att den militära intervention i Syrien och senare i Iran inte är något som inte behöver vidare spekulationer, det är en fullt färdig slutsats. Precis som i Irak och Libyen arbetar USA aktivt för att skapa ett sammanhang som ger en diplomatisk täckmantel för att kunna göra det de redan har planerat.

Motivet bakom dessa invasioner och dolda operationer blir tydligt när vi tittar på dem i ett helhetsperspektiv och knyter ihop trådarna

De som kontrollerar USA förstår att även om bara ett fåtal länder börjar sälja sin olja i annan valuta så kommer det att starta en kedjereaktion och dollarn kommer att kollapsa. De förstår att det finns ingenting annat som upprätthåller dollarns värde i dagsläget och det förstår även övriga världen. Men hellre än att acceptera att dollarn är nära slutet av sin existens så har makthavarna skapat en beräknande strategi. – De har beslutat att använda rå styrka med militära medel för att krossa varje motståndskraft i Mellanöstern och Afrika.

Enbart detta vore illa nog, men vad du behöver förstå är att detta inte kommer att sluta med Iran.

Kina och Ryssland har uttalat offentligt att de under inga omständigheter kommer att tolerera en attack mot Iran eller Syrien. Iran är en av deras huvudallierade, en av de sista oberoende oljeproducenterna i regionen. De förstår att om Iran faller, så finns det inga möjligheter att undkomma dollarn utan att gå i krig men än så länge trycker USA på trots alla varningar.

Det vi bevittnar här just nu är en vägriktning som leder rakt mot det otänkbara.

Det är en vägbana som stakades ut för flera år sedan med full medvetenhet om de mänskliga konsekvenserna. Men vem var det som ledde oss in på denna bana?

Vilken sorts psykopat är villig att avsiktligt starta igång en global konflikt som kommer leda till miljontals döda enbart för att beskydda värdet på en pappersvaluta?

Det är helt uppenbart inte presidenten. Beslutet om att invadera Libyen, Syrien och Iran togs långt före Obama dök upp i rampljuset. Och så här långt utför han sitt uppdrag precis som marionettdockorna före honom.

Vem är det då som drar i trådarna?

Ofta så hittar man svaret på denna typ av frågor genom att ställa en annan fråga;
Cui bono? ”Vem tjänar på detta?”

Uppenbarligen så är det de som har makten att trycka dollar ur tomma intet som har mest att förlora om dollarn faller. Sedan 1913 har den makten funnits hos Federal Reserve (USA:s centralbank).

Federal Reserve är en privat egendom som ägs av en sammanslutning av de mäktigaste bankerna i världen. Männen som kontrollerar dessa banker är de samma som drar i trådarna.

För dem är detta bara en lek. Ditt liv och livet hos dem du älskar är bara spelpjäser på deras schackbräde, och liksom en bortskämd fyraåring som välter omkull spelbrädet på golvet när han/hon börjar förlora, så är makthavarna villiga att starta ett Tredje Världskrig för att behålla kontrollen över det globala finansiella systemet.

Detta är spelet om den nya Världsordningen

Minns detta när dessa krig utvidgas och accelererar. Minns detta när din son eller din grannes son kommer hem i en liksäck. Minns detta när de pekar finger mot en ny syndabock. Galningarna som styr detta skådespel kommer ta det hela så långt som du tillåter dem att göra det.

Så hur lång tid har vi på oss?

Detta är en fråga som ställs ideligen, men det är fel fråga.
Att fråga hur lång tid vi har kvar är ett passivt förhållningssätt.
Det är samma attityd som hos en fånge som väntar på att tas ut till ett dike och bli skjuten i bakhuvudet.

Vilka chanser har vi? Kan vi ändra riktning?

Detta är också fel frågor. Oddsen spelar inte längre någon roll.

Om du förstår vad vi står inför så har du ett moraliskt ansvar att göra allt som står i din makt för att styra om kursen vi nu är på oavsett vad oddsen är.

Det är bara när du slutar basera ditt engagemang på oddsen för framgång som framgång alls blir möjligt. För att avlägsna den sjukt framavlade makten ur den finansiella eliten och för att ställa dessa kriminella karteller inför rätta kommer det krävas inget mindre än en revolution och regeringen kommer inte att rädda oss.

Regeringen är fullständigt infiltrerad och korrupt så att se till dem efter en lösning i detta skede är bara naivt.

 

En revolution består av tre steg i en given sekvens

Steg 1 är redan på väg. Steg 1 är det ideologiska motståndet.

Under detta steg måste vi aktivt arbeta för att väcka så många människor som möjligt angående det som händer och den riktning vi går emot. Alla revolutioner har sitt ursprung i en förändring i människors tankesätt och ingen meningsfull motståndsrörelse är möjlig utan detta.

Framgång i detta steg kan bedömas av idéernas spridning.

När en idé når sin kritiska massa så börjar den spridas av sig själv och sipprar in i alla nivåer i samhället. För att lyckas med denna spridning behöver vi fler människor i kampen. Vi behöver fler människor som gör sig hörda, gör videor, skriver artiklar, får ut denna information på den nationella och internationella arenan och vi behöver särskilt nå ut till polisen och militären.

Steg 2 är civil olydnad, också känt som icke-våldsmotstånd.

Under detta steg går du från ord till handling, eller med andra ord, du håller dina tillgångar och din åtlydnad borta från regeringen, och du gör allt i din makt för att stoppa processen.

Om detta utförs av stora människogrupper så kan denna metod ofta vara tillräcklig för att tvinga en regim ner på knä. Men om man inte lyckas under detta steg, så är steg 3 ofrånkomligt.

Steg 3 är direkt fysiskt motstånd. (Krig)

Direkt fysiskt motstånd är den sista utvägen och bör undvikas och fördröjas så långt det går, och bör endast åberopas om alla andra möjligheter har blivit uttömda.

Det finns de som pratar tufft och hävdar att dom kommer göra motstånd när den tiden kommer, men vad dessa människor inte inser är att om du är passiv under de första två stegen och väntar med att anstränga dig till det sista steget så kommer du att misslyckas.

När nazisterna gick från dörr till dörr och drog ut människor ur sina hem i Tyskland, så var det rätt tid att göra fysiskt motstånd. Men på grund av bristen på ideologiskt motstånd och civil olydnad innan detta skeende så hade även ett väpnat uppror troligtvis misslyckats.

Ett väpnat uppror kan endast lyckas om folket har etablerat en attityd av aktivt motstånd, och aktivt motstånd är bara möjligt efter att deras tankar har befriats från stormedias propaganda.

Om du vill göra motstånd så är det nu eller aldrig.

Du kommer inte att få ytterligare en chans och det som står på spel är mycket mer än det som var under Nazi-TysklandKategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: