Den globala ekonomin är falsk och bedräglig

Den längsta ekonomiska expansionen närmar sig slutet

http://finalwakeupcall.info/en/2019/06/12/the-global-economy-is-fake-phony-and-false/

Det monetära systemet, välfärdssystemet, och krigshetsar-eliterna hotar att förstöra dagens ekonomi, vilket gör att vanliga människor krymps in i de efterföljande ruinerna. Hela världsskulden närmar sig det häpnadsväckande 40 miljarder dollar, utan slut i sikte. Pappersfiat-systemet har löpt i nästan 50 år på raken, medan den sista varade endast i 35 år. Vårt nuvarande monetära system är sedan länge för sent för att decimeras. Folks tillgångar, besparingar, pensioner, kort sagt allt vad man har arbetat för är i fara.

Siffrorna, diagrammen, berättelserna, allt är falskt, falskt och åter falskt. Signalerna är märkbara runt omkring oss. De är otvetydigt tydliga. Tyvärr är människor inte medvetna om fakta och sanning och de tror på det stora bedrägeriet.

Bara de som är vakna vet säkert att nästan allt som sägs om dagens ekonomi är bedrägligt, felaktigt och vilseledande. Ekonomin är ”bra”, säger Centralbanken. Det är den ”bästa ekonomin vi någonsin har haft”, säger Donald Trump, och det kommer att bli mycket bättre. Inget av detta är sant. Ingenting alls!

Höj de reala räntorna tillbaka upp till 5 % och ekonomin skulle torka upp och dö inom några minuter. Ta bort de falska pengarna, och USAs rikaste familjer skulle falla med triljoner. När nästa kris kommer,  kommer hela ekonomin att falla isär.

Kortfattat: En av de längsta ekonomiska utvidgningarna i historien närmar sig slutet.

Related image

Det här är viktigt att vara medveten om. Eftersom det kommer att frigöra några otäcka bestar: en obligations- och börskollaps, en depression, inflation, överdriven utgivning av pengar, triljoner i underskott, ytterligare försämring av infrastrukturen, negativa utlåningsräntor, för att nämna några! Regeringens svar kommer att vara att trycka ut och spendera så mycket pengar som de behöver, förutsatt att inget dåligt har hänt.

Åsikter, inte fakta

Marknaderna har åsikter, så säger ordspråket. Vilka åsikter har marknaderna nu? Hushållens nettoförmögenhet är rekordhög 535 % av BNP. Visst måste folk känna sig feta och kaxiga? Nej så är inte fallet. Med Dow nära toppen, tycker folk att ”aktier på lång sikt” är en ganska bra idé. Oavsett av vad du än kan säga om Donald J. Trump, säger de ”Han har gjort ett bra jobb med ekonomin”. Men det här är bara åsikter, inte fakta.

Den reala tillväxttakten har sjunkit i åratal. Officiellt skryter man om att BNP-tillväxten per person är nu omkring 1 % per år. Så lågt som de säger är inte riktigt hela berättelsen.

Inte heller hushållens nettoförmögenhet. Den totala förmögenheten hos amerikanska hushåll är cirka 105 miljarder dollar. Det ger ett genomsnitt på över 800 000 dollar per hushåll.

Men hälften av pensionärer har inte sparat någonting. Och 40 procent av hushållen kan inte skrapa ihop 1 000 dollar för en nödsituation. Så var är pengarna? De måste ha koncentrerats till mycket få händer – högst upp. Verkligt välstånd skapas av ekonomin. Hushållens nettoförmögenhet mäter normalt ca 380 % av BNP. För varje dollar av BNP-resultat,  värderar kapitalmarknaderna cirka $ 3,80 av kapitalvärdet i fastigheter, aktier, obligationer och andra tillgångar.

Ibland kommer marknaderna ifatt sig själva. Hushållens nettovärde hamnade som högst på 450 % av BNP i dot com bubblan år 1999, och sedan slog det 486 % i bostadsbubblan år 2007. Båda åtföljdes av korrigeringar.

Och nu, vid 535 % av BNP, är hushållens nettovärde inte bara högre än någonsin, det är cirka 150 % av BNP, vilket är högre än vanligt. Med en BNP på cirka 20 miljarder dollar betyder det att det måste återspegla att 30 miljarder dollar av rikedomen inte producerades av ekonomin!

Den genomsnittliga personen fick ingenting av denna falska rikedom. Reallönerna har varit nästan oförändrade i nästan 40 år. Men priserna på genomsnittliga saker har stigit. Mat, sjukvård och utbildning är till exempel mycket dyrare än de var under slutet av 1970-talet. Slutsats: Människor blir inte rikare; de blir lurade. Den positiva summan i spelet har gett ett negativt resultat.

Människor luras

Vilken typ av framsteg är detta? Och vilka åsikter utvecklas när det här händer med människor?

Blir folk rikare? NEJ, de blir lurade. Det positiva resultatet har förvandlats till ett negativt spel. En förändring av attityd har skett från win-win till win-lose (båda vinner till en vinner-den andra förlorar).

Och det här händer globalt, över hela världen. Och inte bara inom handelspolitiken utan inom utrikespolitiken, penningpolitiken och inhemsk politik i allmänhet.

Ställ dig själv frågan:  Är detta ett skifte bort från risker; bort från öppna samhällen med öppna marknader; bort från oberoende och yttrandefrihet; bort från Europeiska Unionen; bort från fri rörlighet för människor och varor; och bort från ”liberaliseringen”, ”globaliseringen”. Du känner till de så kallade trenderna de senaste 70 åren.

Vart leder allt detta? Är civilisationen på väg bakåt? Vi borde inte tänka på det sättet, vi måste alltid vara medvetna om fakta, om att det alltid är motsatsen till vad den härskande klassen vill att vi ska tro. Som vakna människor och många frekventa läsare, redan vet .

Över tid, förväntas en oerhört lägre levnadsstandard som en följd av minskad köpkraft och ökade råvarupriser. Verkliga löner kommer inte att hålla koll på inflationen. Under ett monetärt system med pengar utan uppbackning, kontrolleras hela det monetära systemet av centralbankerna, som har befogenhet att fördela kapital eller förneka det.

Vad kan man göra åt den här destruktiva ekonomin?

Vad kan man göra åt detta? Hur kan vi få förändringar? Planen är att avveckla centralbanken, Federal Reserve, genom att skapa ett handelskrig mellan USA och Kina, som redan har trätt i kraft 2010 genom Earth Alliance.

Centralbanken är som vi vet på väg ut. Det är oundvikligt. Ett nytt monetärt system kommer att införas.

Väsentlig förändring är överhängande. Ekonomin, det finansiella systemet och allt annat som fångas upp på den finansiella banan står på sina skälvande ben och fungerar inte längre. Med andra ord; till högre priser och lägre förväntad avkastning blir ersättningen för att ta risker för stor i de flesta fall för att locka till sig investerare för att bjuda upp priserna, varför den framtida avkastningen kommer att sjunka ytterligare.

I dessa dagar har det blivit alltför svårt för centralbankerna att producera mycket mer av en rikedomseffekt. Samtidigt som nedgången i rikedomseffekten uppstår, fortsätter utgifterna att minska, vilket kommer att accelerera exponentiellt.

Bankstödets enkla kreditpolicy har redan dödat konsumenten figurativt och kan ses som den främsta orsaken till dagens kris. Det oöverträffade havet av artificiell likviditet borde säkert minska effekten för denna recession, det är vad man tror. De oförutsedda konsekvenserna av denna politik är inflationen, följt av stagflation, som så småningom kommer att slänga ut de sista av människornas besparingar som kunde stå emot som den sista säkerheten. Med andra ord, Centralbankens makt att påverka ekonomin har nu minskat kraftigt. De har slagit i den ordspråkliga väggen och vi är på väg till randen av fiat-pengarnas ekonomiska ättestupa.

Oroa dig inte om centralbankerna skulle trycka ut mer pengar, folk borde oroa sig för om det finns tillräckligt med gas kvar i tanken och vad som kommer att hända om det inte finns det? Med andra ord, fiat-pengarna har spelat ut sin roll, det finns ingen alternativ lösning kvar för att rädda det, om det någonsin funnits någon för centralbankerna?

Image result for Jerome PowellFed-ordföranden Jerome Powell berättade nyligen sanningen i fullständig förtvivlan; han vet inte vad han ska göra, annat än att köpa in fler papperstillgångar, en annan QE-runda och mer ZIRP eller NIRP. Powell sa att ”framtida nedgångar sannolikt kommer att tvinga centralbanken att återigen sänka räntorna till noll och tillgripa okonventionella verktyg, såsom att köpa obligationer för att stödja ekonomin”. Och därmed gör centralbankerna dåliga saker ännu värre!

Guldbaserad valuta är svaret

Vanliga läsare vet redan vad som borde ha gjorts för länge sedan. Alliansen, president Trump, patrioterna och De Vita Hattarna har varit medvetna om detta också, och de har förberett sig för den lämpliga lösningen, som inkluderar ett välståndspaket för alla. Befolkningen som helhet kommer att få guldbackad valuta via RV som en del av Global Currency Reset (GCR) och GESARA.

Processen kan beskrivas enligt följande: Det kommer att börja med implosionen av Deutsche Bank, som förväntas vara brytpunkten för fiat-finanssystemet. Under det nya Quantum Financial System (QFS) har vissa valutor redan anpassats till guldstandarden. Malaysia har föreslagit att ersätta petrodollarn med en guldbaserad handelsvaluta. Japan tillkännagav en ny valuta som kommer att utfärdas senare och kommer att vara guldbaserad, medan USA har guldbaserat den nya statsskattedollarn.

Förväntas att man kommer att se mer ”guldstandard” relaterade nyheter inom en snar framtid när GESARA-övergången utvecklas. Syftet med övergången handlar om att nationerna återtar  sin suveränitet, skapar rättvis handel och återgår till guldstandarden via QFS.

Sedan 2015 har alla nationer arbetat för att bli GESARA-kompatibla. Inlösen-fasen hos RV-korgvalutorna förväntas börja före det finansiella fiat-systemets kollaps, och kommer att genomföras genom QFS.

GESARA har under tiden accepterats över hela världen. Nya val är nära förestående i USA där mörkerkrafterna kommer att avlägsnas och ersättas med människor som arbetar för mänsklighetens bästa. Detta kommer att inträffa efter det att FISA-avslöjandet har ägt rum, följt av genomförandet av en gemensam lag inom regeringar och domstolar i USA, följt av alla andra nationer globalt.

När folket har fått sitt välfärdspaket, kommer de att börja spendera och börjar därmed konsekvent att återuppliva ekonomin i stort. Denna ekonomi kommer att bli folkens ekonomi medan centralbankerna och deras falska ekonomi kommer att elimineras. Det kommer att finnas en öppen, fri marknad, vilket innebär att utbud och efterfrågan kommer att sätta priset på allt, som en konsekvens av beslut som fattats av miljontals människor.

quattro.jpg

Det globala välståndsprogrammet som kommer att aktiveras för detta ändamål består av en av de skyddade fonderna The Saint Germain World Trust (SGWT). Fonden innehåller leveransbara ädla metaller och valutor värda upp till en quattuordecillion dollar (10 upphöjt med 45, och upp till 10 upphöjt med 84, red.anm)

Ordet quattuordecillion är ibland stavat quatrodecillion. Det betyder $ 10 med 45 nollor efter det.

Bland annat kommer dessa pengar att användas för att köpa ut alla oljebolag, banker och läkemedelskarteller. Uppgradering av infrastrukturen överallt, vilket skapar hundratusentals jobb. Och det kommer att nollas ut – vilket innebär att permanent avbryta – alla personliga, företags- och nationella skulder över hela världen. Saint Germain World Trust har medel över och mer därtill och skiljer sig från, The World Global Settlement Funds och de  Global Collateral Accounts.

Saint Germain World Trust-resurserna ligger också långt över den kinesiska manchu dynastins guld. Detta guld är privat och tillhör efterföljare till den siste kinesiske kejsaren, Pu Yi. Detta är privat guld, inte kinesiska regeringens guld.

Flera händelser förväntas inträffa, vilket kommer att skapa en dominoeffekt som kommer att slutföra den slutliga övergången till övergripande GESARA-överensstämmelse. Brexit kommer att visa vägen för alla europeiska länder hur man återtar sin suveränitet från EU, och därigenom nedmontera EU.

Implosionen av Deutsche Bank kommer att få de europeiska aktiemarknaderna att kollapsa. QFS kommer att komplettera all nödvändig likviditet med guldobligationer. Alla länder kommer att tvingas använda en guldbaserad valuta. Alla valutakurser kommer att omvärderas baserat på varje lands belopp av fysiskt guld. RV väntas börja innan kollapsen börjar.Kategorier:Världspolitik

Etiketter:, , , ,

2 svar

Trackbacks

  1. Bakom Kulisserna: Se hur falsk den globala ekonomin är | Filosofens blogg
%d bloggare gillar detta: