Skolinspektionen för brott mot Grundlagen, Allmän lag och Skollagen samt att inte i tid förhindra kränkning och ojämlik behandling av flickor

Av: Olle Ljungbeck

Till polismyndigheterna i Gävleborg och Stockholm.

Barnombudsmannen, och Justitieombudsmannen.För kännedom till Utbildningsdepartementet, Utbildning Gävle, Gefle Dagblad och Arbetarbladet.

 

Anmälan

av Skolinspektionen för brott mot Grundlagen, Allmän lag och Skollagen samt att inte i tid förhindra kränkning och ojämlik behandling av flicko i skolor där huvudmannen är bekännare till islam. I första hand Nya Kastets Skola men därutöver ytterligare ett antal

 

Undertecknad anmäler härmed Skolinspektionen för underlåtenhet att dra in tillståndet att driva Nya Kastets Skola i Gävle. Trots konstaterade av att det råder stor otrygghet, usel studiero men också kränkande behandling av elever får skolan drivas vidare. Detta har varit känt en längre tid.

Det är tydligt att Skolinspektionen tar större hänsyn till skolans ägare än till barnen som sannolikt riskerar att drabbas av livslånga skador genom att vistas i en så usel miljö. För att de inte skall få ett förstört liv är det nödvändigt att de skiljs från skolan med det snaraste.

 

Men att Skolinspektionen hellre går skolledningens ärenden än ser till barnens bästa är det normala i denna myndighets policy.

Exemplen är många. Ett av de värsta är Römosseskolan. Trots att flickorna vid denna skola under ett flertal år utsattes för synnerligen grova och mycket kränkande behandling fick skolan fortsätta.

Skolinspektionens handlande tyder på att de tjänstemän som gör inspektionerna helt saknar psykologisk kunskap och människokännedom.

Det borde också var känt att de som driver bl a Nya Kastets Skola bekänner sig till islam. Vad vi med säkerhet också vet är att islam generellt diskriminerar kvinnor/flickor och motarbetar likabehandling av flickor och pojkar. Att då låta islamister få betänketid för att ”rätta” till missförhållanden visar från skolinspektionens sida en omdömeslöshet som är oförsvarlig.

För att om möjligt förhindra att flickorna vid skolan drabbas av livslånga konsekvenser kräver jag att Skolinspektionen omedelbart åtalas för medhjälp

till brott mot skollagen men också att vid denna rättegång skolans ägare förbjuds att driva skolor.

Samtliga skolor som i dag drivs av bekännare till islam bryter mot såväl Sveriges grundlag, allmän lag  som skollagen.

 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

  1. Anmälan postad till Polismyndigheten m fl. DS


Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: