Ledarsidorna.se avslöjar: Svensk ambassadör idiotförklarar Morgan Johanssons och Margot Wallströms politik

ambassador

Ledarsidorna.se kan avslöja hur en av utlandsmyndigheterna riktar förödande kritik mot främst justitieminister Morgan Johansson Justitieministern anklagas för att helt sakna vilja och förmåga att få återvändandeprogrammen att fungera. Kritiken mot regeringen från en myndighetschef är förödande och unik i sitt slag. Det mycket ovanligt att en utlandsmyndighet mer eller mindre idiotförklarar inte bara sin chef, i detta fall utrikesminister Margot Wallström, och hennes kollega Morgan Johansson. Den bild som ambassaden och den utsände återvändandesambandsmannen som tagit fram underlaget till ambassaden tecknar är förödande för regeringens trovärdighet.

Av Johan Westerholm
https://ledarsidorna.se/2019/05/ledarsidorna-se-avslojar-svensk-ambassador-idiotforklarar-morgan-johanssons-och-margot-wallstroms-politik/?fbclid=IwAR0_Ehg7sEkKSTFb0QdA-qFWl-OP9jfBPkurFiGj9PUH0tfGCgAKUz1UnuM

För det saknas inte resurser för att lösa uppgiften. Det saknas främst politisk vilja och koordinering för att få programmet med återvändande att fungera.

Totalt ansökte 163 000 personer om asyl i Sverige under 2015. Regeringen,och dåvarande inrikesminister Anders Ygeman, räknade med att en stor del av dessa skulle utvisas. Ygeman bedömde att det kan röra sig om så många som 80.000 personer de kommande åren. Regeringen gav då i uppdrag till Migrationsverket och polisen att förbereda utvisningarna

Återsändande av personer som inte har rätt till asyl i Europa är ett av de effektivaste sätten att förebygga och minska den irreguljära migrationen. Det är kraftigt avskräckande och därför ett viktigt inslag i ett fungerande migrations- och asylsystem i EU. 

Uppdraget, som koordinerades med EU, innebar bland annat att flera ambassader fick särskilda ”Återvändandesambandsmän” från Migrationsverket för att koordinera och möjliggöra ett effektivt återvändande. Även om sambandsmannen främst skall arbeta med mottagarländerna är detta arbete helt beroende av att samordningen mellan de tre ansvariga myndigheterna i Sverige; Migrationsverket, Polisen och Nationella Transportenheten (NTE) fungerar. Det gör det inte.

En av utlandsmyndigheterna, en av Sveriges ambassader i Mellanöstern, står nu inför att avveckla sambandsmannen under hösten och kritiken som ambassaden riktar mot justitieminister Morgan Johansson och utrikesminister Margot Wallström är förödande. I ett brev från ambassadören själv daterat den 26 maj konstaterar ambassaden att

  • Det saknas en svensk strategi för att repatriera människor som nekats uppehållstillstånd i Sverige
  • Det saknas en långsiktig målsättning med återvändande-programmet
  • Den svenska samordningen av Migrationsverket, Polisen och Nationella Transportenheten (NTE) är icke existerande
  • Frånvaron av den politiska viljan att koordinera myndigheterna, trots att samtliga ligger under Justitiedepartementet och Morgan Johansson, är uppenbar och ger upphov till återkommande problem
  • Det saknas en uttalad ambitionsnivå, trots tidigare utställda löften
  • Det saknas en prioritering av vilka länder som arbetet skall fokuseras på
  • Det saknas incitament för mottagarländerna att samarbeta. Sverige har ingenting att erbjuda till exempel Libanon, Irak eller andra länder för att de skall uppleva en vinst att ta emot medborgare som nekats asyl eller uppehållstillstånd i Sverige.

Kritiken mot regeringen från en myndighetschef är förödande och unik i sitt slag. Det mycket ovanligt att en utlandsmyndighet så pass frispråkigt underkänner regeringens politik. Ambassadören mer eller mindre idiotförklarar sin chef, i detta fall utrikesminister Margot Wallström, men kanske främst hennes kollega Morgan Johansson. Det är ännu ovanligare att en ambassadör riktar så pass skarp kritik mot en annan minister än sin egen.

Morgan Johansson ansvarar ytterst för de tre myndigheter som skall lösa uppgiften i Sverige. Den bild som ambassaden och den utsände återvändandesambandsmannen som tagit fram underlaget till ambassadören tecknar är förödande för regeringens trovärdighet. För det saknas inte resurser för att lösa uppgiften. Det saknas främst politisk vilja och koordinering för att få programmet med återvändande att fungera.

Inte på någon avgörande punkt visar sig regeringen följa den gemensamma strategi som EU tagit fram för en effektiv återvändandepolitik.

I sak stämmer ambassadens uppfattning med vad Migrationsverket, Polisen och Nationella Transportenheten (NTE) kommunicerat med justitiedepartementet även om de senare inte formulerat sig så brutalt som ambassadören gör i sitt brev.

Vad som är intressant är dock att brevet, undertecknat av ambassadören, sammanfaller med Liberalernas val av ny partiordförande. Erik Ullenhag är ambassadör i Amman och kandiderar till att bli den partiordförande som skall leda Liberalerna ur krisen. Erik Ullenhag är dessutom en av de ministrar från Alliansen II som gav upphov till den situation som idag resulterat i ett omfattande behov av en koordinerad utvisning av sådana som nekats uppehållstillstånd. I allra högsta grad även han en del av de problem som ambassaden nu har sammanställt kring återvändandet.

Det kan inte uteslutas att Erik Ullenhag medvetet, med användandet av de icke sekretessmarkerade systemen postat brevet så att det skall läcka till media. Sändlistan är utformad på ett sådant sätt att flera hundra tjänstemän på UD fått tillgång till brevet med den kritik som nu, med viss rätt, idiotförklarar regeringen och i det närmaste totalt underkänner de senaste tre årens arbete med återvändandet ska läcka till media. Vilket det gjort. 

Ullenhags syfte med att låta sammanställningen bli tillgänglig för media är troligen att sätta bilden av honom som en ”hårding” i migrationsfrågor för att lugna hans kritiker i Liberalerna samt skyla över hans eget ansvar som bäddade för dagens fortfarande akuta migrations- och integrationsproblem i Sverige.

 Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

2 svar

%d bloggare gillar detta: