Klicka på textrutan för att läsa och lyssna på inslaget.

Idag rapporteras det i bland annat Sveriges Radio att:

Flyktingströmmen 2015 har som mest bidragit till en liten del av ökningen av de rapporterade sexbrotten senaste åren, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, som påpekar att det handlar om osäkra skattningar.

Brå är allt annat än tydligt (jämfört med Finland…), utan säger till exempel sådant som:

De senaste åren har både antalet anmälda sexualbrott och andelen som anser sig ha blivit utsatta för sexbrott ökat.

Kommentar: Vad menas med ”som anser sig ha blivit utsatta för sexbrott”?

En annan sak som är annorlunda i Sverige än i Finland är att här har regeringen inte gett ett tydligt uppdrag till Brå att redovisa vilka som begår sexualbrott utan krystat till det hela genom att ge Brå uppdraget:

Att utreda vad den här ökningen kan bero på och enligt studien är förklaringen främst en ökad benägenhet att anmäla och att det sker fler sexbrott över nätet i dag än tidigare.

Alltså inte vilka som begår sexualbrotten utan varför dessa brott ökat!

Kommentar: Det ter sig en aning märkligt att det ser så oerhört olika ut i grannländerna Sverige och Finland. Statistiken över sexualbrott i Norge och Danmark torde också, gissningsvis, mer likna den finska än den svenska oklara, oprecisa information som ges av Brå i Sverige.

Klicka på textrutan för att läsa hela inlägget och se statistik.

 

I Finland är läget helt annorlunda. Med noggranna siffror, nationaliteter, uttalanden av specialutredare vid Centralkriminalpolisen presenteras en verklighet som är exakt den motsatta jämfört med Sverige. Det tydliga resultatet av kartläggningen av vilka som begår sexualbrott i Finland är mycket enkel och lättförståelig för alla och kan sammanfattas i dessa två bilder från tidningen Ilta-Sanomat:

Och detta, som framkommer i Centralkriminalpolisens rapport, är inte ens efter den enorma inströmningen av asylsökande och andra migranter 2015, utan från året innan,  2014. Redan då angavs att:

År 2014 registrerades 1,6 sexbrott per 1.000 begångna av finländska män i åldern 15-35 år, medan cirka 22 sexuella övergrepp rapporterades per 1.000 irakiska män i samma åldersgrupp, det vill säga 14 gånger så många.

Läs gärna hela inlägget för att förstå hur annorlunda man rapporterar i Finland jämfört med i Sverige. Inga krusiduller och krumbukter utan rakt och tydligt. Det anses att medborgarna har rätt att veta, man mörkar inte och vinklar inte eller försöker gömma fakta bakom dimridåer. Det skulle folket inte acceptera.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln (på finska), publicerad 16 januari 2019.

Hårda siffror offentliga: Så här ökade antalet sexualbrott i Finland 2018 – se situationen i din egen kommun

Antalet anmälda sexualbrott ökade i Finland med knappt 15 procent jämfört med året innan.

I hela landet anmäldes förra året 3.826 sexualbrott. Av dem begicks drygt 25 procent, det vill säga vart fjärde brott av en utlänning. När det gäller sexuellt utnyttjande av barn var andelen utlänningar som anmäldes strax under 20 procent, alltså var femte.

Mörkast är situationen i Helsingfors, där antalet anmälda sexualbrott år 2018 ökade med nästan 48 procent. Antalet sexuellt utnyttjande av barn ökade med nästan 70 procent.

I Helsingfors var andelen utlänningar i samtliga anmälda sexualbrott år 2018 strax över 38 procent. Det är mindre än de två föregående åren. När det gäller våldtäkter var andelen utlänningar över 52 procent.

Det handlar här om utländska medborgare, i procentsiffrorna har man inte tagit hänsyn till exempelvis invandrare som har fått finskt medborgarskap.

Sedan följer listor med vilka sexualbrott som begåtts i varje kommun i hela landet år 2017 respektive 2018, antal brott och ökning/minskning i procent. Det kan man se om man klickar på länken till artikeln i lltalehti och scrollar ner lite. Så här exakt,  ner till varje enskilt fall, rapporteras alltså anmälda sexualbrott i en av de större tidningarna. Medborgarna har alltså tillgång till så exakta uppgifter det går att lämna om vilka och hur många sexualbrott som begåtts i just deras kommun.

Klicka på textrutan för att läsa hela texten.

En uppgift från Brå kring våldtäkter är i alla fall mycket tydlig:

Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar.

De senaste åren har omkring 5 av 100 anmälda våldtäkter resulterat i en fällande dom. År 2016 anmäldes 4.549 våldtäkter mot person som var minst 15 år. Samma år åtalades 384 våldtäktsbrott och det utdömdes 194 fällande domar.

785 våldtäktsärenden från 2016 har studerats – 736 av dem lades ned.

Förutom att man baxnar av dessa uppgifter så infinner sig en språklig fråga: Vad menar Brå med att ”384 våldtäktsbrott åtalades”? Man kan inte åtala ett brott, man åtalar en person för ett brott…

Dessutom: Så bra (ironi) att man tydligt informerar om att våldtäktsbrott inte klaras upp mer än i undantagsfall. Nu vet alla det och den som vill våldta kan göra det i vetskapen om att i Sverige är det 95 procents chans att göra det utan några följder! För gärningsmännen, alltså.

Lite information om antalet män som sökt asyl i Sverige respektive Finland de senaste fyra åren (var och en kan själv ta del av ytterligare statistik på respektive Migrationsverks sajter).

Statistik är ofta vansklig att jämföra mellan olika länder. Så också i det här fallet, eftersom Migrationsverket i Sverige och Migri i Finland rapporterar på olika sätt.

Därför kan här inte presenteras antalet asylsökande män 18-44 år i respektive land utan här anges antalet män (18 år och äldre) som sökt asyl i respektive land. Dessutom har en skattning fått göras vad gäller män i den svenska statistiken. Eftersom ett mycket stort antal personer sade sig vara under 18 år men antingen uppenbart inte var det och därmed skrevs upp i ålder eller det gjordes åldersbedömningar som visade att personen var över 18 år, har det varit omöjligt att få fram exakta uppgifter om hur många män som sökt asyl i Sverige under åren 2015 – 2018, som här redovisas.

Uppgifter har gjort gällande att 60 – 70 procent av dem som sade sig vara minderåriga, har bedömts vara vuxna. Eftersom inga exakta uppgifter verkar finnas, har jag räknat med att 50 procent av dem som angav att de var under 18 år, i själva verket var vuxna. Om någon som läser detta har exakta siffror så tas information och länkar till dessa tacksam emot här.

Antalet asylsökande män i Sverige 2015-2018 var ca 143.400
Antalet asylsökande män i Finland 2015-2018 var ca 36.840