Nytt vittne träder fram – går emot Strandhäll

Publicerad 21 maj 2019

https://www.expressen.se/dinapengar/nytt-vittne-trader-fram-gar-emot-strandhall/

 

Nu träder ett vittne i Strandhäll-affären fram.

Det är topptjänstemannen och trotjänaren i Försäkringskassan, Sture Hjalmarsson, som fram till i dag varit helt tyst om händelserna.

I ett brev till riksdagens konstitutionsutskott (KU), som granskar hur socialförsäkringsminister Annika Strandhäll agerade när Ann-Marie Begler sparkades från sitt jobb, redovisar han sin bild – en bild som går emot den som Annika Strandhäll uppgett.

”Under generaldirektören Ann-Marie Begler deltog jag vid nästan samtliga”, skriver Sture Hjalmarsson om ministermötena.

Sture Hjalmarsson, som ingår i ledningen för Försäkringskassan, skriver i ett eget brev direkt till politikerna i riksdagens konstitutionsutskott, KU.

Vid de ordinarie möten som hållits regelbundet mellan Försäkringskassan och Socialdepartementets ledning hävdar han att det inte förekommit någon kritik från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll eller någon av de politiska tjänstemännen – förutom vid ett tillfälle då kritik framfördes mot både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Stefan Löfven backar upp Annika Strandhäll

Vid samtliga möten förde Sture Hjalmarsson interna anteckningar.

Den bild han redovisar går rakt emot den som Annika Strandhäll och andra i den politiska ledningen på departementet redovisat. Statsminister Stefan Löfven, som inte är föremål för KU:s granskning, har i dagarna sagt att han tror på Annika Strandhäll.

Nyhetsbyrån TT ställde frågan till Stefan Löfven: Och du är säker på att Annika Strandhäll ger en korrekt bild av vad som har förevarit?

– Ja, det är jag.

Brevet till konstitutionsutskottet, KU, från topptjänstemannen Store Hjalmarsson slår nu ner som något av en politisk bomb mitt i KU:s granskning av Annika Strandhäll.

Sture Hjalmarsson har bred erfarenhet av Försäkringskassan. Han är i dag avdelningschef för ledningsstöd, arbetat ett 20-tal år på myndigheten och hunnit ”avverka” fem generaldirektören.

Protestbrev till Annika Strandhäll

När Ann-Marie Begler sparkades som chef för Försäkringskassan var Sture Hjalmarsson en av sju personer i ledningsgruppen som skickade ett protestbrev till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och krävde att Ann-Marie Begler skulle återinsättas som generaldirektör.

Bland övriga som skrev under protestbrevet fanns chefen för internrevision Lena Gidlöf, dåvarande rättschefen Eva Nordqvist, försäkringsdirektörerna Marie Axelsson och Ulrika Havossar, avdelningschef Alexandra Wallin, den tidigare kommunikationschefen Helena Östman samt Bodhi Pieris, senior advisor for international affairs på Försäkringskassan.

Flera före detta generaldirektörer fanns också med bland undertecknarna.

Sture Hjalmarsson är nu indirekt en nyckelperson i det turbulenta drama som utspelar sig kring socialförsäkringsminister Annika Standhäll och hennes politiska framtid som minister. Han har varit med vid de möten som regelbundet har hållits mellan departementet och Försäkringskassan. Mötena har hållits var sjätte vecka och Sture Hjalmarsson har fört Försäkringskassans interna mötesanteckningar vid dessa möten.


Vittnet Sture Hjalmarsson – avdelningschef vid Försäkringskassan – har deltagit i nästan samtliga möten som hans tidigare chef Ann-Marie Begler deltagit i på Socialdepartementet

 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har uppgett att man upprepade gånger tagit upp kritik med Ann-Marie Begler, kritik som främst gällt samarbetet och relationen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller utförsäkrade.

Topptjänstemannen med vid de formella mötena

Ann-Marie Begler hävdar att hon i princip aldrig fått någon kritik från Annika Strandhäll eller någon av de politiska topptjänstemännen på departementet. Annika Standhäll hävdar motsatsen vilket hon också redovisat iför politikerna i KU.

Sture Hjalmarsson uppger att han varit med vid nästan samtliga ordinarie möten där Ann-Marie Begler träffat departements tjänstemän och nyckelpersoner i ledningen. Han har ingen bild att att det skulle ha rått någon kris i relationen mellan Försäkringskassans ledning och Socialdepartementet eller att myndigheten/Ann-Marie Begler fått upprepad kritik.

”Vid de möten som jag deltagit i under generaldirektör Ann-Marie Beglers tid har inte jag uppfattat någon annan typ av dialog än den som förekommit vid tidigare och senare motsvarande möten”skriver Sture Hjalmarsson. Han reserverar sig dock för ”andra möten” som normalt förekommer mellan departementet och generaldirektörer.

Vid ett tillfälle ska det dock ha förekommit kritik. Det var vid ett möte den 9 april förra året.

Ann-Marie Beglers eget brev till KU

I sitt eget brev till konstitutionsutskottet, KU, har sparkade Ann-Marie Begler tidigare redogjort för detta möte där hon hävdar att kritik fördes fram för första gången. Det är samma möte som Sture Hjalmarsson refererar till.

Både Annika Strandhäll och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson närvarande vid mötet dit Ann-Marie Begler och Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg kallats.

Från Ann-Marie Beglers brev till utskottet:

”I mitten av mars 2018 gjorde en hög chef på Arbetsförmedlingen ett uttalande i media av innebörd att Försäkringskassan skickar sjuka personer till Arbetsförmedlingen. Den 23 mars kallades förmedlingens GD och jag till ett möte med statsråden Ylva Johansson och Strandhäll för att diskutera gemensamma frågor. Mötet ägde rum 9 april. Vid mötet framfördes kritik mot båda myndigheterna. Statsråden framhöll att regeringen ville se ett bättre samarbete mellan myndigheterna. Förklaringar till varför antalet samordningsmöten minskat efterfrågades och man ville gärna ha förslag på lösningar”.

Enligt avdelningschef Sture Hjalmarsson är det först då under mötet den 9 april som han för första hörde något om kritik från regeringens sida.

 

Nära avgörande i KU

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vid förhöret i riksdagens konstitutionsutskott den 25 april.

Konstitutionsutskottet, KU, är full färd med slutgranskningen kring omständigheterna när Ann-Marie Begler fick lämna posten som generaldirektör för Försäkringskassan. Längre såg det ut som hon bara riskerade att bli prickad vid KU:s granskning. Men det politiska tonläget skruvades upp i förra veckan när moderaterna gick ut och meddelade att partiet skulle väcka misstroende mot Annika Strandhäll i riksdagen. Moderaterna ansåg att de inte kunnat få ett godtagbart svar på varför Ann-Marie Begler tvingats bort från Försäkringskassan. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna anslöt snabbt till moderaterna. Centern meddelade att man vill avvakta KU:s granskning.

De fyra partierna har i dag 174 röster, med ytterligare en röst fälls Annika Strandhäll.

Den 28 maj ska förtroendet för Annika Strandhäll prövas i riksdagen.

Expressen har på tisdagsmorgonen sökt Sture Hjalmarsson och vi söker socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för en kommentar till brevet.

HELA BREVET FRÅN ”VITTNET”
STURE HJALMARSSON TILL RIKSDAGENS KONSTITUTIONSUTSKOTT

Konstitutionsutskottet, KU, behandlar för närvarande en anmälan mot Statsrådet Strandhäll avseende hennes åtgärder i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler överfördes från sitt uppdrag som chef för Försäkringskassan till en nyinrättad motsvarande tjänst i Regeringskansliet.

Trots den mediala och politiska uppmärksamhet som detta ärende fått väljer jag ändå att lämna följande information utifrån min roll som statstjänsteman.

Jag har haft förmånen att arbeta inom socialförsäkringsadministrationen i drygt 20 år. Under de senaste fem tjänstgörande generaldirektörerna har jag haft deras förtroende att delta i flertalet ”formella” möten med socialdepartementets politiska ledning. Under generaldirektören Ann-Marie Begler deltog jag vid nästan samtliga.

Vid de möten som jag deltagit i under generaldirektör Ann-Marie Beglers tid har inte jag uppfattat någon annan typ av dialog än den som förekommit vid tidigare och senare motsvarande möten. Vid ett möte gemensamt med Arbetsförmedlingen, under första kvartalet 2018, framkom dock kritik, men som jag uppfattade det mot båda myndigheterna. Det bör dock nämnas att jag är medveten om att andra möten förekommer mellan generaldirektörerna och den politiska ledningen.

En annan omständighet som framkommit är att myndigheten fått ett antal uppdrag med ”styrsignaler” som inte uppmärksammats. Vad jag vet har myndigheten svarat på samtliga uppdrag. Någon återkoppling på de åtgärder och utmaningar som redovisats i svaren har mig veterligen inte skett, annat än i något enstaka fall, och då i form av förtydligande från myndighetens sida.

Jag vill poängtera att det är min åsikt att Regeringen bör och ska ta ansvar för vem som skall leda myndigheten.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: