EUs 5G överklagande – Forskare varnar för potentiella allvarliga hälsoeffekter med 5G

08.09.2017

https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

I ett överklagande till Europeiska unionen varnar mer än 180 forskare och läkare från 36 länder om risken med 5G, vilken kommer att leda till en enorm ökning av ofrivillig exponering för elektromagnetisk strålning. Vetenskapsmännen uppmanar EU att följa Europarådets resolution 1815 och uppmanar en oberoende arbetsgrupp att ompröva hälsoeffekterna.

”Vi, undertecknade vetenskapsmän, rekommenderar ett moratorium för utrullningen av femte generationens 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende av industrin. 5G kommer väsentligt öka exponeringen för radiofrekvent elektromagnetiska fält (RF-EMF) över 2G, 3G, 4G, WiFi etc. för telekommunikation som redan finns på plats. RF-EMF har visat sig vara skadligt för människor och miljö. ”

Länk till full-text PDF

Gå till website

Initivtagare

En av initiativtagarna är Dr. L. Hardell, professor i onkologi vid Örebro universitet i Sverige. Han säger: ”Telekomindustrin försöker räkna ut teknik som kan ha mycket verkliga, oavsiktliga skadliga konsekvenser. Vetenskapliga studier, både nyligen och över många år, har identifierat skadliga hälsoeffekter vid test av trådlösa produkter under realistiska förhållanden. Vi är mycket oroade över att ökningen av strålningsexponeringen med 5G leder till skador som inte kan reverseras ”.

Hardell: ”Den femte generationen (5G) av radiofrekvensstrålning utvecklas nu. Detta görs utan dosimetrisk bestämning eller undersökning av möjliga hälsoeffekter. Medierna lovar framförallt alla möjligheter som denna teknik lovar att erbjuda, till exempel den självgående bilen och Internet of Things (IoT).

Konsekvenserna för människors, växters och djurs hälsa diskuteras inte alls. Politiker, regeringar och medier ansvarar för obalanserad information. Vanliga människor är inte informerade om motstridiga åsikter om denna tekniska utveckling. Hälsoeffekter från radiofrekvensstrålning är ett icke-problem i media, åtminstone i Sverige, men också i de flesta andra länder ”.

PDF document by Martin L. Pall, PhD, one of the initiators: 5G: Great risk for EU, US and international health – Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by EMF exposures and the mechanism that causes them

5G-nätverket

Expansionen av 5G-nätverket, som syftar till att möjliggöra snabbare trådlös överföring av större datamängder, kräver installation av många fler antenner i stadsområden. På så sätt argumenterar forskarna, det finns inte längre någon som undviker de potentiellt skadliga effekterna av strålning. Vi är trots allt redan utsatta för 2G, 3G, 4G och Wi-Fi-strålning.

Industrins inflytande på studier och säkerhetsgränser

Det har visats att studier om hälsoeffekterna av elektromagnetisk strålning i det förflutna ofta har påverkats av industrin. Forskarna insisterar på att oberoende studier om effekterna av 5G-strålning ”för att säkerställa befolkningens säkerhet” nu ska genomföras. De ber därför Europeiska kommissionen att skjuta upp utvidgningen av 5G-nätverket ”tills de potentiella riskerna för människors hälsa och miljön har undersökts grundligt av forskare som är oberoende av industrin”.

Problems with official ICNIRP exposure limits for electromagnetic radiation

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice – Investigate Europe

FCC: Captured Agency

EU Reflex study shows DNA damage caused by radiation from wireless devices and mobile phones – See bottom of page: False allegations of scientific fraud.

Svar från Europeiska kommissionen

I fråga E-003975/2018 frågade Nicola Caputo (S & D) Europeiska kommissionen om den avser att inrätta en europeisk arbetsgrupp för oberoende och opartiska vetenskapsmän på elektromagnetiska fält för att undersöka hälsoriskerna. I sitt svar säger Europeiska kommissionen att ”enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det främsta ansvaret för att skydda allmänheten mot potentiella skadliga effekter av elektromagnetiska fält kvar hos medlemsstaterna, bland annat valet av åtgärder som skall vidtas antagen baserat på ålder och hälsotillstånd. ”

I fråga P-001526-19 frågade Michèle Rivasi (Verts / ALE) en bedömning av biologisk och hälsoeffekter av 5G: ”5G Infrastructure Public Private Partnership-projektet (5G PPP) är världens största projekt av sitt slag, med 700 euro miljoner i EU-finansiering.

Utbyggnaden av 5G kommer att utsätta människor för ökad mikrovågs- och radiofrekvent elektromagnetisk strålning. … Kommer 5G PPP-fonden någon studie om den biologiska effekten av 5G-strålning? Kommer kommissionen att göra någon tidigare konsekvensbedömning om lanseringen av 5G i EU, särskilt när det gäller människors hälsa? Kunde det förklara hur en konsekvensbedömning skulle utföras, eller om man redan har ägt rum, kan det ge detaljer om hur det gjordes? ”

Bryssel går inte vidare med 5G på grund av hälsofrågor

Planer för ett pilotprojekt för att tillhandahålla höghastighets 5G trådlöst internet i Bryssel har blivit stoppade på grund av rädslan för medborgarnas hälsa, enligt rapporter. Det är omöjligt att uppskatta strålningen från de antenner som krävs för tjänsten. ”Jag kan inte välkomna sådan teknik om strålstandarderna, som måste skydda medborgaren, inte respekteras, 5G eller inte,” sade Miljöminister Céline Fremault (CDH) till Bruzz. ”Bryssels folk är inte marsvin vars hälsa jag kan sälja med vinst. Vi kan inte lämna något att tvivla på, ”tillade hon. (Källa)

Nederländerna: Parlamentet begär oberoende utredning om 5G hälsorisker

I Nederländerna är parlamentet oroad över hälsoriskerna för strålning från det nya 5G-nätverket. Politiska partier vill snarast veta vad situationen är när det gäller möjliga faror innan masterna installeras i stor skala. GroenLinks uppmanade Hälsa rådet i Nederländerna att genomföra en oberoende undersökning av 5G-strålning. Ledamot av parlamentet Laura Bromet: Vi vet fortfarande inte om farorna för folkhälsan. Liten forskning har gjorts i effekterna av 5G. Vi måste ta hänsyn till människors oro och undersöka detta.

Resolution mot 5G av Roms stad

Rombeslutet frågar ”borgmästaren att stoppa 5G-rättegången och inte höja gränsvärdena i tröskeln för elektromagnetisk strålning genom att undvika placeringen av millimeter mikrovågsantenn på hem, skolor, dagcentraler, rekreationscentra, gatlampor med mera. ”Rome Councilor Massimiliano Quaresima uttalade,” Jag går för tekniska framsteg men inte på experiment av 5G-teknik i avsaknad av vetenskapliga uppgifter om konsekvenserna för hälsan. ”

Tysklands framställan parlamentet att stoppa 5G-auktionen av hälsoskäl

En framställan som ber det tyska parlamentet att stoppa tilldelningen av 5G-frekvenser har nått 54 643 signaturer, som överträffar kvorumet, rapporterna ”Diagnose: Funk”. Undertecknarna ber det tyska parlamentet att avbryta förfarandet med att tilldela 5G-frekvenser baserat på vetenskapligt motiverad tvivel om säkerheten för denna teknik.

U.S. senator Blumenthal raises concerns on 5G wireless technology’s potential health risksKategorier:Hälsa, Naturen, naturförstöring, Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: