AVSLÖJAR: Socialdemokraterna i Malmö påverkade valet 2018 – använde en somalisk förening


Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö (S)

Av: Igor Putilov
15 maj, 2019

https://samnytt.se/avslojar-socialdemokraterna-i-malmo-paverkade-valet-2018-anvande-en-somalisk-forening/?fbclid=IwAR2SMZHuydCp8ae21sD0xTQ6MN2CiMw4N5ePbuZaheDcdSJ4DiGPDV92bgw

Samhällsnytt kan idag avslöja att Somaliland Förening i Malmö fick över en halv miljon kronor i bidrag från S-styrda Malmö stad och MUCF för att bedriva valpåverkan i stadens utsatta områden. Projektet syftade till att ”öka valdeltagandet” i områden som traditionellt röstat för Socialdemokraterna. Därmed skulle S få många nya röster – men resultatet blev ett annat än partiet hade väntat sig.

År 2017 ansökte Somaliland Förening om projektmedel hos Malmö stad och MUCF. Projektet med titeln ’Din röst är din makt’ gick ut på att ett antal så kallade demokratiambassadörer skulle arbeta med uppsökande verksamhet i Malmös utsatta områden där valdeltagandet var traditionellt lågt. På följande länk kan man läsa ansökan för bidrag till projektet: Projektansökan från Somaliland Förening i Malmö – Din röst är din makt I båda fallen bifölls ansökningarna – och föreningen fick totalt 516 352 skattekronor för att genomföra projektet.

För 123 700 kronor av dessa pengar stod konkurshotade Malmö stad som under många år ses som Socialdemokraternas fäste i södra Sverige och styrs av partiet. Resten av pengarna kom från MUCF – myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Enligt de handlingar som Samhällsnytt har tagit del av var det chefen för avdelningen för stöd och samverkan Lotta Persson som fattade beslutet att bevilja de sökta medlen till föreningen.

När vi granskar hennes aktiviteter på sociala medier framgår det att hon har en stark politisk profil. Bland annat gillar hon och följer den feministiska skribenten Linnea Claesson, det vänsteranstrukna och asylaktivistiska nätverket Civil Rights Defenders och den politiskt färgade gruppen ”Vi gillar olika”. I beskrivningen av den senare står det följande att läsa:

”Känner du igen handen? Vi har lånat den från 1980-talet. Då stod det ”Rör inte min kompis” i den. Det var en uppmaning till den tysta majoriteten att ta ställning mot rasism.Vi behöver handen igen. För mångfalden. Ett parti som säger att alla måste vara lika för att gå upp i den svenska nationen har kommit in i riksdagen.Det är en farlig dröm som vädjar till vår rädsla.”

Beslutsfattarens politiska preferenser samt vilket styre Malmö hade när ansökan om projektmedel hanterades har en relevans – inte minst därför att projektet skulle gynna just Socialdemokraterna och missgynna SD om allt hade gått som planerat.

Enligt ansökningshandlingarna skulle föreningen skicka ut sina demokratiambassadörer till Rosengård, Lindängen, Seved och Hermodsdal/Gullviksborg som traditionellt röstade rött. På Valmyndighetens hemsida kan man se hur olika valdistrikt röstade i förra valet. I Herrgården i Rosengård röstade 78,67% av väljarna för S i valet 2014, medan siffran för SD blev endast 1,09%. Därmed skulle en ökning av valdeltagandet i dessa områden gynna S utifrån hur väljarna röstade 2014.

Föreningens sekreterare Abdi Hakin Adad Ali uppger att arbetet fortlöpte bra när vi når honom på telefon:

– Vi knackade dörr i området, pratade med folk. De flesta av våra målgrupper kunde inte behärska svenska språket. Då kunde vi berätta på deras språk om vad olika partier står för.

Enligt honom kunde man också tydligt se att föreningens insatser gav ett resultat:

– Det vi har markerat är att i de områden där vi har jobbat ökade valdeltagandet.

I slutrapporten till MUCF, som kan laddas ned och läsas här, står bland annat att föreningen har nått 630 personer, främst av somaliskt ursprung, under arbetets gång. Det är också något som finner stöd i Valmyndighetens statistik över de berörda områdena. I Hermodsdal-Gullviksborg ökade exempelvis valdeltagandet med nästan 11% i september 2018 jämfört med valet 2014 – vilket är långt över den genomsnittliga ökningen i hela riket på 1,38%. I de andra distrikten blev ökningen mer blygsam – från 3,05% i Seved till omkring 1-1,5% i Lindängens olika distrikt med undantag för Lindängen Norra.

Men den förväntade tillströmningen av röster till Socialdemokraterna till följd av det ökade valdeltagandet har så gott som uteblivit. Istället blev det SD som ökade mest i en rad områden som stod i fokus för projektet. I Hermodsdal-Gullviksborg tappade S 7%, medan SD vann nästan 5% – mest av alla partier.

Samma förhållande gäller i valdistriktet Lindängen Norra – där förlorade S 5,43%medan Sverigedemokraterna ökade med 5,58%.

När Samhällsnytt frågar Abdi Hakin Adad Ali hur väljarna informerades om olika partier ger han följande svar:

– Vi är inte bundna till något politiskt parti, så vi berättade om alla partier som kandiderade i valet. Vår uppgift var att se till att fler väljare skulle rösta i valet, och vi kan säga med stöd från statistiken att vi uppfyllde vårt uppdrag. Vi fick ett väldigt bra resultat.

Hade ni inte mer fokus exempelvis på Socialdemokraterna när ni pratade med väljarna?

– Nej, absolut inte. Vi försökte aldrig lyfta ett enskilt parti.

Berättade ni även om vad Sverigedemokraterna står för för väljarna?

– Ja, alla partier, var de står i olika frågor och inte bara migration.

När jag tittar på ansökningshandlingarna och besluten får jag ett intryck av att ni – underförstått – förväntades att jobba som… Socialdemokraternas valarbetare. Ligger det något i detta?

– Nej, nej… Jag vill inte gå in… jag kan inte säga vad Malmö stad tänkte. Det kan jag inte påstå. Du kan ställa de frågorna till kommunen. Det är inte till mig de ska ställas.

Att döma av utvecklingen utvärderade dock Malmö kommun föreningens insats. Inför EU-valet i år ansökte föreningen om ett bidrag för ett liknande projekt igen – fast i mindre skala. Denna gång ville man få 83 tusen kronor till projektet ”Jag röstar i EU-valet” för att öka intresset till valet i samma områden.

Men trots den statistiskt säkerställda ökningen av valdeltagandet i de flesta av de områden som det föregående projektet arbetade med fick föreningen avslag av kommunen. I en tjänsteskrivelse som användes som underlag för beslutet motiverar kommunen avslaget bland annat med följande:

”Föreningen har inte redovisat någon statistik i ansökan som styrker att tidigare bidrag för att öka valdeltagandet har fått något större genomslag i ökat valdeltagande.”

Abdi Hakin Adad Ali reagerar starkt när han får veta av oss att ansökan avslogs och på vilka grunder det gjordes:

– Jag har inte fått veta det. Jag tänkte ringa dem idag faktiskt. Men det stämmer inte alls att vi inte redovisat någonting. Vi har skickat dem en slutrapport efter projektet 2018 med alla siffror. Det ska man ju göra som förening – annars måste vi betala tillbaka pengarna. Jag förstår inte alls hur de resonerar. Är du säker på att det är vår förening som beslutet gäller? De har ju t o m godkänt vår slutredovisning – jag kan skicka dig ett papper på det.

Ja, jag är säker på det. Kan det här avslaget ha något att göra med att det var främst Sverigedemokraterna som ökat i era områden, tror du?

– Jag kan inte uttala mig om det förrän jag ser beslutet…

Samhällsnytt har sökt Malmö kommun för en kommentar, utan framgång.

 Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , ,

4 svar

 1. This post offers clear idea designed for the new visitors of blogging, that actually how to do running a blog.

  Gilla

 2. Having aan impressive fan page is capable of doing
  attracting large number of audiences onn the page. Advertised shortcuts and
  file types both let the above behavior, plus repair a damaged application by copying missing files
  if he or shhe are invoked. But the methods forecasted from the experts
  ensure too measure its level by analyzing the on-line
  conversion rate of sales along with the increase of visitors
  in your site.

  Gilla

Trackbacks

 1. Homepage
%d bloggare gillar detta: