Varning för inbördeskrig i Sverige

Uppdaterad 2019-april-02

https://tlarsson64se.wordpress.com/2018/03/26/inbordeskrig-i-sverige/?fbclid=IwAR3LCZP80iJtYusHqNkoZqHpLe73P3K3DcgJge2eM5N8L2hAmV5w7lpMF0Q

Kort och rakt från den brittiske politikern Paul Weston:

ISIS planerar ett massivt terrorangrepp runtom Europa, och i förlängningen inbördeskrig. Det kan bli 100-tals samtidiga attacker, med begynnelse kring Södertälje, (inköpscentra, fritidsparker o.dyl.). ISIS skall agera i grupper om 10–20 man, mest i städer. När blåljusen är upptagna börjar ISIS-armén på allvar att anfalla civilbefolkningen: halshugga svenskar, släcka el/radio/TV och kommunikation, utropa kalifat, samt mörda kritiska ledare. ”Kritiska ledare” innebär mer än bara politiker. Statsminister Stefan Löfven avlägsnas. (Magdalena Andersson och Annie Lööf har presenterats på Bilderbergmöten, vilket indikerar att ”eliten” avser något med dem.) Israelkontrollerade Sverigedemokraterna bildar regering.

Poliser som känner till situationen håller tyst, liksom våra medier. Svenska folket står därmed aningslöst inför ett allvarligt krigshot. Sverige är redan (via Frankrike) formellt i krig med ISIS, vilka avser krig och kalifat i Europa.

isis_lego

Samma krafter (”elitens” agenter, Mossad, CIA) kontrollerar ISIS, Sverigedemokraterna, polisen, Säpo, våra politiker, domstolar och medier. Vår militär samarbetar med NATO, ”elitens” planerade världsarmé. När ISIS angriper, är Säpo deras ledningscentral, polisen deras hemliga stödtrupp, och våra medier deras desinformationscentral. ”Eliten” skapade de franska och ryska revolutionerna, med metoden att fälla altare och tron, och döda det kulturbärande samhällsskiktet. Får vi en grön terror i Felix Dzerzhinskys anda? ISIS-krigarna är blott den synliga fronten, medan våra infiltrerade myndigheter falskt leder oss in i en polisstat — under folkets jubel och applåder. Hjärtliga gratulationer till alla svenska sömngångare. Är det dags att vakna upp nu?

Tappat kontrollen

När skall politikerna erkänna att de har tappat kontrollen och leder oss mot inbördeskrig?

inbordeskrig

Antalet no-go zoner i Sverige har ökat från 55 till 61. Extremister ersätter lag & rätt med sharia och djungelns lag. Beväpnade muslimska gäng ockuperar delar av Sverge. Enda anledningen till att väpnade konflikter med Sverige inte har uppstått, är att vi låter dem expandera. Levererade fartyget Whiskey Trio militära vapen till svenska ISIS, när det låg i Varbergs hamn? Det finns 1.000-tals ISIS-krigare i Sverige. En irakisk soldat som stridit mot ISIS i Mosul, fick frågan hur många dagar ISIS skulle behöva för att ta Sverige. Svaret blev inte dagar utan timmar. ISIS är mycket aktiv i Sverige. Enligt utländska bedömare, har vi inte ens nödvändig militär kapacitet för att vända situationen — det krävs en utländsk militär intervention [sic] (FN-soldater: ryska, kinesiska?), vilket i sig är en avsedd fälla.

kaffepolis
🔗 Vitt barn bitet

Våra poliser är demoraliserade, och vill lämna jobbet. När skall myndigheterna erkänna att de har förlorat kontrollen, och börja vända utvecklingen? De låter det bara bli värre, och gå mot inbördeskrig (🔗 Billy Meiers profetia).

Så börjar inbördeskrig

Bianca Muratagic, flykting från 1990-talets inbördeskrig i Jugoslavien, skriver:

”Ett kraftigt sprängattentat i skyddsområdet vid elnätsföretaget Ellevios ställverk på Kopparbacken i Bromma […] Lite senare under måndagen sker en våldsam brand med stor explosionsrisk i en industrilokal i Tostared, Marks kommun. […] I krig används något som heter strategisk bombning vilket innebär attacker som riktar sig mot strategiska mål, till exempel transportleder, tätorter, industrier och så vidare. […] Attacker och bombningar av strategiska mål är en del av något som heter total terror- och krigföring. Som krigsflykting har jag och min familj upplevt det själv. […] Precis som i Sarajevo verkar även människor här tro att krig i Sverige är en omöjlighet och att dessa attacker aldrig kommer att eskalera.” 🔗 ”Attackerna mot strategiska mål påminner om hur kriget i Bosnien startade”

Hur kan inbördeskrig uppstå i Sverige?

Folk undrar om det är NMR eller den identitära rörelsen som leder oss dit; men, jösses, det är inte så det går till.

Hitler anföll Polen 1939 därför att 10.000-tals oskyldiga etniska tyskar hade massakrerats i Polen. I Libyen deltog danska soldater i dödandet av civila för att skuldbelägga Gaddafi så Nato kunde angripa Libyen. På Utøya 2011 massmördade Natos tekniker oskyldiga ungdomar för att tvinga med Norge i Libyen-kriget.

Det är så man skapar krig — med massakrer som tvingar folk att försvara sig, ställda mot väggen. Varken NMR eller den identitära rörelsen kan prestera retorik som övertygar folk att lämna syrénbersån och lulla ut på gatorna med vapen i hand.

Etablerade politiska partier i Sverige saboterar sig själva, men inte för att SD skall ”leda” oss till inbördeskrig. De överger skeppet till SD för att senare kunna stämpla SD med ansvar och skuld. När kriget är över, kan partierna komma tillbaka med falskt renmålade fasader och hänga SD, redan demoniserade och utfrysta av såväl partier som medier. När SD vinner i nästa val, kommer partier och medier att oja sig, och utmåla en fruktansvärd framtid — inte för att SD skapar den, utan för att etablissemanget planerar att kasta det på dem. SD kontrolleras av Israel, och kommer att vägledas till ”rätt” felbeslut. En del väljare tror att SD är räddningen; men det spelar ingen roll, allt är uppgjord på förhand. Mest blåsta blir nog de som nu arbetar för SD, och sedan blir hängda och offrade.

Eliten planerar inbördeskrig i Sverige för att legitimera polisstat, och har utsett SD till att representera en sida i kriget. Samregering med SD skulle fördärva hela upplägget: KD och SD med vita, kristna nationalister mot muslimsk vänster. Både SD och SAP tar instruktioner från samma globalister.svenska-ministrar-i-iran

Organiserad brottslighet etablerar politisk makt. Etablissemanget i USA har köpt amerikanska politiker och tjänstemän till djupstaten. I Mexiko mördas politiker som är i vägen för drogkartellerna. Även Sverige har köpta politiker, organiserad brottslighet och klanröstning. Sveriges folk kan nu välja:
☐ Stå upp för frihet nu — rensa ut korruptionen medan tid är
☐ Invänta inbördeskrig — vila i syrénbersån tills krig blir oundvikligt
Kryssa för det svenska folkets favorit.

Det som kommer är planerat sedan mycket länge.

Brainwash049_18Det vore helt inom historisk erfarenhet om en grupp danska soldater, utklädda i skägg och turban, på Natos uppdrag dödar 100 svenskar. (Danska soldater dödade civila i Libyen.) Fingrar pekas mot utanförskapsområden (likt Gaddafi falskt pekades ut). Sverige utlyser undantagstillstånd (likt Frankrike gjorde efter Natos ”ISIL-attack” 2015). Polisen går in hos svensk alt-media, beslagtar datorer och arresterar skribenter. Svensk militär låtsas bekämpa ISIS i no-go zoner (likt USA låtsades bekämpa ISIS i Syrien, tills Ryssland gick in och gjorde det på riktigt). ISIS vinner helt orealistiskt och utropar kalifat i no-go zoner, vilka försetts med militära vapen av svenska myndigheter. (Sverige har redan avslöjats delaktig i att förse ISIS med vapen i Mellanöstern.) Nato upprättar en hemlig kommandocentral i Sverige för att leda ISIS-krigarna (likt Nato-basen i syriska Aleppo). Sedan kan teatern fortsätta som i Syrien. Exemplet låter vansinnigt, men återger bara vad Väst redan gjort i andra delar av världen. Det riktigt otäcka är inte manipulationerna, utan att allmänheten sväljer dem. Folks dödligt naiva följsamhet är vad som ger mardrömmar.

Stefan Löfven har riggat Sverige för FN-övertagande

FN:s kigaliprinciper gör det möjligt för säkerhetsrådet att i händelse av oroligheter besluta om FN-kontroll över Sverige, med FN-soldater från Kina, Ryssland etc.. Transportstyrelsens ”läcka” saboterar motstånd. Sveriges no-go zoner är till för att explodera, och tvinga fram ett FN-ingripande, eftersom svensk militär avsiktligt nermonterats. Sedan är det FN, inte regeringen, som kontrollerar oss. Sverige kan styckas upp, och sluta vara Sverige — för gott. Stefan Löfven har riktigt grundligt riggat Sverige för nedtagning. Politikeradeln bekrigar sitt eget folk. 🔗 Sverige pilotland för NWO

Är tanken att Nato skall ”hjälpa” Sverige…

…likt de gjorde med Libyen och Syrien:usa_war_crime

FN-soldater, EU-polis etc.

Inför ett väntat inbördeskrig i Sverige, är det angeläget att teckna scenarier, med undantagslagar och internationell intervention (FN):
• Sveriges no-go zoner kan driva upp sitt våld för att framtvinga ett FN-ingripande (EU-polis, EU-armé), då Sveriges militär avsiktligt nermonterats.
• Utländska FN-soldater i Sverige (ryska, kinesiska m.m.) underlättar elitens etablering av polisstat och tvångsevakuering av landsbygd, speciellt om de i hemlighet samarbetar med redan insmugglade ISIS-krigare (likt Syriens Vita hjälmar).
• FN-soldater är internationellt ökända för sexuella övergrepp.
• Israel-kontrollerade Sverigedemokraterna kan bjuda in israelisk ”hjälp” (IDF, Mossad), varefter Sverige i vänskap hjälper Israel mot araberna i Mellanöstern.
• Media kontrolleras, alt-media utraderas, yttrandefrihet upphävs.
• Identitetskontroller med visitering (”Papiere, bitte!”)
• Övervaknings- och angiverisystem
• Utegångsförbud skymning till gryning
• Väsentliga resurser ransoneras, fullständig kontroll över mat och vatten.
• Livsmedelsförråd för över 14 dygn räknas som illegal hamstring, varpå maten konfiskeras och familjen skjuts.
• Privat & personlig egendom konfiskeras (mat, fordon, hem, företag). (Under kriget mot teknokraterna såg jag svenska myndigheter beslagta vad de ville. Det finns inget riktigt egendomsskydd i Sverige.)
• Alla slags vapen förbjuds (gevär, pistoler, knivar, ingredienser till sprängämnen (gödsel och diesel)) — under dödsstraff.
• Tvångsförflyttning (Landsbygden skall ändå avfolkas.)
• Tvångsrekrytering till soldattjänst och arbete (slavar, ”obetalda konsulter”)
• Medicinskt undantagstillstånd vid (biovapen-)smitta (blåljus vid ditt hem; gula band kring ditt hus; polis och skyddsdräkter; bår med plastbubbla; dissidenter extremt sjuka)
• Arrestering, uppsamling och avrättning av dissidenter (”extremister”) m.fl. (Jag bevittnade Säpo avrätta hederligt folk i Uppsala på 1970-talet; en upprepning vore inget nytt.)
• Bibeln hålls idag för hatretorik. Det finns en avsikt till folkmord på vita, kristna män. Man kan förvänta försök att totalt kontrollera eller eliminera kristendomen.
☞ Elitens avsikt att oberäkneligt döda många oskyldiga civila dyker upp frekvent när man studerar globalistelitens planer (jmf. franska och ryska revolutionerna).

Islamiska Staten, IS, ISIS, ISIL, Daesh

mossad_ciaISIS skapades, tränades, finansieras och kontrolleras av CIA (Rockefeller) och Israels Mossad (Rothschild) för att tjäna Israels Yinon-plan (balkanisera arabstater), förstöra Mellanöstern och Europa. ISIS vill skapa ett storkrig mellan islam och kristendom, medan ”eliten” som kontrollerar dem vill skapa ett globalt, teknokratiskt, neofeodalt, luciferianskt tyranni, via ett nytt världskrig. Syrien, Ukraina och Nordkorea kan ha utsetts till startpunkter för WW3. Observera Kina, NWO:s nya maktcentrum.

isis-backers

Efter att ISIS besegrats i Syrien och Irak, har ISIS-krigarna omgrupperats i amerikanska baser i Jordanien. Syftet kan vara utökad terror och inbördeskrig i Europa & USA.

white_replacement
Kalergi-planens nya europé

Med Kalergi-planen skall europén bli en rotlös euroasiatisk-negroid blandras under andlig ledning av en judisk elit. I 1970-talets Uppsala mötte jag en medelålders svensk-judisk kvinna, som öga mot öga belåtet erkände den judiska avsikten att förslava oss européer. Hon sade bokstavligen: ”slav”.

migranter_highfive_mastercard
EU, UNHCR och Mastercard för migrationskrig. Korten är anonyma. De har ett nummer men inget namn.

sorosexpressen

Israel har avslöjats direkt medverka till Europas bibliska migrationskatastrof. Ett ökänt exempel är Paideias Barbara Spectre, som även fått medalj av kung Carl Gustaf. Israel vägrar själva att ta emot flyktingar. De förstör våra folk och länder, så vi svarar med stöd och sympati för Israel. Inbördeskrig skall få oss att tro att vi står med Israel mot muslimerna.

Sverige är mina förfäders jord sedan 1.000-tals år tillbaka. Ingen driver bort mig från min kristna mark.

Michael Skråmo, alias Abo Ibrahim al Swedi, var en extremt ambitiös svensk expert på islamofobi. Hur långt förväntas vi egentligen gå för att inte bli kallade ”rasister”?

islamofobi_expert
Michael Skråmo är nu död.

ISIS-Sweden-640x480I muslimska länder är ISIS förbjudna extremister, med hårda straff. I Sverige är de tillåtna, vilket röjer dem som redskap för Sveriges politiska adel. Framtida ISIS-baser i Sverige kan motivera Nato-angrepp, likt Indiens militära angrepp på ISIS-baser i Pakistan. ISIS kan även driva fram ett svenskt inbördeskrig, och därmed hjälpa ”eliten” att etablera sin planerade polisstat.

Sedan 2013 tränar våra myndigheter invandrarungdomar i prickskytte:

allehanda
allehanda.se/laddade-for-prickskytte

Man får förmoda att prickskyttar blir en väsentlig ingrediens i våra myndigheters fabricerade ”inbördeskrig” med oss.

Dagen efter skjutningen i Gränby, fotograferade jag följande dekal vid en parkeringsplats:
antifadekal_uppsala_20181103

Dekalen ovan visar att de tänker döda vita. ”Hårkorset” lär vara ett keltiskt kors, symbolen för en blond arier. I kommentarer kring liknande dekaler skrivs att de först skall döda alla fascister, sedan återstående vita. Hur uppenbart måste det bli innan folk fattar att inbördeskrig och folkmord på vita planeras?

Vita är förtryckare, färgade är offer, fast ras inte finns, men etnisk mångfald är bra, och olikhet bejakas, för vi är alla lika, så låt oss eliminera olikhet, och blanda våra raser, fast bara i vita länder.

Sverige tycks gå in för islam mer än muslimerna själva:

Massinvandringens agenda tydliggörs i filmen: ”Flyktingkris, migrationskrig, hijrah — helhetsbild”, vilken har raderats av Youtube (hatretorik). Framgent kan det bli tid över till en omarbetning.

Helhetsbilden för WW3 & inbördeskrig görs tydlig i kampanjfilmen mot WW3:

🔗 Kampanj mot WW3
🔗 Säkerhetsexpert om inbördeskrig i Sverige
🔗 Underrättelsekälla: Säpo har inte alls koll på terrorister i SverigeKategorier:Svensk politik

Etiketter:,

4 svar

 1. I just like the helpful information you provide for
  your articles. I will bookmark your weblog and take a
  look at again right here regularly. I am quite certain I will learn a lot of new stuff proper
  right here! Best of luck for the following!

  Gilla

 2. I’m studying a number any articles on the following internet blog and
  Simply put i conceive this unique internet websites is rattling
  beneficial! Retain post .

  Gilla

 3. Valsystem i Sverige och andra länder förvandlad till stor bluffmakeri under infiltration och degradering … rösträkningsprogram ger den resultat som önskas av bakomliggande krafter (kapital och korruption) – samt den teatermakeriet med isolerade valbossar (där man lägger valsedel och klistrar kuvert är idiotisk lek – då när man kommer till registratorn bordet så din sluten kuvert läggs med din identifikation del av valsedel i större kuvert tillsammans och numret registreras (dessutom att det är verkligen du – kollas legitimation) – när de öppnar den stora kuvert så registreras dina person uppgifter och samtidigt öppnas mindre kuvert och myndigheter registrerar vem du röstar på, efter detta din valsedel läggs till vidare halv-automatisk hantering vidare (det är stor frågan om de inte lägger en annan valsedel redan då (vid möjlighet), men din val är redan registrerat med dem sedel som de sänder till vidare bearbetning eller utbytt sedel till den de behöver… och detta inte allt om detta misslyckas så PC – program sedan kan manipulera vad de vill. Så varför låtsas att val är ”hemlig” och ingen registrerar vem du väljer – detta är ligger så tydligt att man undrar – varför alla spelar med detta falska spel och inte talar om detta … är vi redan så skrämda och förslavade att sanning kan förstöra vara privata liv med följder att vara mobbad och berövad arbete etc.
  Just därför Rättssystem är nerskruvad då varje jurist eller advokat för att få uppdrag och inte missa försörjning måste låtsas och följa överordnade korruption med minsta vinkning och man ser hur den knäböjande sekt fasoner av zombie-idioter härskar över rätt, sanning, moral och omänskliga gapen av ren sekt satanism slukar samhällen!!!

  Gilla

Trackbacks

 1. Ivan Romanov varnar: Inbördeskrig i Sverige | Filosofens blogg
%d bloggare gillar detta: