Inblick har under flera veckor sökt Svenska Frimurare Orden för att få en kommentar till ritualerna

Många frimurare i rättsväsendet
Ruben Agnarsson
19.11.2013

I det här numret publicerar Inblick (http://www.inblick.se/Default.aspx?
ID=53&Action=1&NewsId=1274&PID=416) personer inom det svenska rättsväsendet som är frimurare. Sammanställningen visar att Svenska Frimurare Orden är starkt överrepresenterade bland poliser, advokater och ämbetsutövare vid Sveriges domstolar. – Hela listan under reportaget!
Totalt finns det 674 frimurare inom det svenska rättsväsendet: poliser, åklagare, rådmän och advokater. Det innebär att omkring fem procent av Sveriges frimurare kan hittas här.
I mitten av oktober kontaktades Inblick av ett antal poliser i Uppsala som varnade för att
polismyndigheten i länet styrdes av frimurare där man tillsätter andra frimurare som höga chefer.
Bakgrunden var att sex av länets polischefer är med i Svenska Frimurare Orden.
Veckan efter berättade polisen Roy Riksvold i norska Hönefoss hur han stött på tre olika rättsfall som inte fått någon lösning, där det fanns frimurare på båda sidor om lagen. Upptäckten fick honom att slå larm i media.
– Det är uppenbart att uppgifterna har manipulerats i dessa exempel, sade han och varnade för att ordensbröder skyddar varandra.
”Strida mot övertygelsen om vad rätt är?”
I samma nummer berättade Kenneth Adolfsson hur han lämnade Svenska Frimurare Orden på grund av de starka löftena om en obrottslig lojalitet mot frimurarlogen som till och med står över lagar och regler, samt det egna rättsmedvetandet.
– De flesta som går med i frimurarlogen svarar ja på frågan om de är beredda att ”vittna, tala och giva  eder röst i överensstämmelse med Ordens befallningar även om ni efter lugn och samvetsgrann prövning skulle finna dem stridande mot eder övertygelse om vad rätt är?”
– Jag vet vad som svarades eftersom jag som sekreterare antecknade svaren. Även om man sägs fela om man svarar ja, uttrycks det en uppskattning för den lojalitet man ändå uttrycker. Alla svar som avges antecknas och sparas i frimurarlogens arkiv. I Karlstad kunde jag som sekreterare gå tillbaka 200 år och kontrollera vad kandidater svarat, sade Kenneth Adolfsson.

Jurist istället för kung
Anders Strömberg är Stormästare för Svenska Frimurare Orden. Han är jurist och den tredje stormästaren i rad som saknar kunglig börd.
Från mitten av 1700-talet fram till och med Gustaf VI Adolfs död 1973 var Sveriges konung stormästare. Kung Carl XVI Gustaf ville inte bli utnämnd till stormästare vilket då istället prins Bertil blev.
”Halsen ska bli avskuren, hjärtat utrivet…”

I invigningsritualen till Svenska Frimurare Orden talas om ett blint förtroende, en obrottslig undergivenhet och ett löfte om att helt och hållet överlämna sig i Ordens händer. Kandidaten förbjuds samtidigt att berätta om frimurarnas ritualer och hotas med att halsen ska bli avskuren, hjärtat utrivet, tungan och inälvorna utryckta och kroppen förbränd ”om löftet i ringaste måtto skulle brytas”
Redan i invigningsgraden till det svenska frimureriet ställs frågan om kandidaten är beredd att ”vittna, tala och giva eder röst i överensstämmelse med Ordens befallningar även om ni efter lugn och samvetsgrann prövning skulle finna dem stridande mot eder övertygelse om vad rätt är?”
Frågan ställs två gånger, efter att kandidaten blivit införd i logesalen med en bindel för ögonen, en mörk kappa kring halsen och en svärdspets mot sitt bröst.
Ordförandemästaren, som leder ceremonin, frågar den sökande om han är ”beredd aĴ helt och hållet överlämna eder i våra händer och göras till frimurare efter de lagar och bruk vi lyda…”
Ordförandemästaren förklarar aĴ det behövs ”en stark vilja och ett brinnande begär att bliva gagnelig för vårt ändamål, men framför allt en obrottslig undergivenhet för våra befallningar.”
Kandidaten sägs ha felat om han svarar ja, samtidigt som ordförandemästaren betonar att ”det blinda förtroende ni visat vår Orden” uppskattas.
Kandidaten förbjuds att berätta om dessa ritualer och får uttala en ed som talar om att halsen skall bli avskuren, hjärtat utrivet, tungan och inälvorna utryckta och kroppen förbränd ”om löftet i ringaste måtto skulle brytas”.
När sedan ögonbindeln tas bort står de andra ordensbröderna med dragna svärd mot kandidatens bröst, samtidigt som Ordförandemästaren varnar för att han kommer att betraktas som en fiende och förrädare om han avslöjar innehållet i ritualerna, och att han då är förtjänt att falla under den dom som är uttalad över alla som bryter och glömmer sina löften. Ingmar Börjesson, Ordens kansler, svarar i ett mail att detta inte är möjligt.
– Vårt ställningstagande bygger på att vi principiellt inte svarar på några frågor eller kommenterar företeelser som rör vår Ordens ritualer. Motivet till detta är att ritualerna är en viktig del i vårt  pedagogiska system och att innehållet endast är tillgängligt för en broder vid sin reception i en viss grad eller för bröder som redan gjort detta, skriver han.
– Vi kommenterar inte heller kritik som framförts av enskilda personer. Frågor om jäv vid ämbetsutövning är reglerat i Sveriges rikes lag och uttrycks också tydligt i Svenska Frimurare Ordens Allmänna lagar.
16.5.2019 Inblick har under flera veckor sökt Svenska Frimurare Orden för att få en kommentar till ritualerna. – morganstankar
https://morganstankar.wordpress.com/2018/02/13/inblick-har-under-flera-veckor-sokt-svenska-frimurare-orden-for-att-fa-en-kommentar-till-rituale… 3/20
Många frimurare i rättsväsendet
(http://www.inblick.se/Default.aspx?
ID=53&Action=1&NewsId=1274&PID=416)

Inblick listar 674 poliser, advokater och jurister
(http://www.inblick.se/Default.aspx?
ID=53&Action=1&NewsId=1274&PID=416)
Skåne
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Adell, Gunnar, Vice Överåklagare, Malmö, X
Adelswärd, Thed, HovräĴsassessor, Lomma, X
Adelswärd, Axel, Jurist/Friherre, Lund, VI
Ahlén, Sverker, Kriminalinspektör, Helsingborg, X
Ahlenius, Bo, Advokat, Malmö, X
Alexis, Per-Olov, Jurist, Kristianstad, X
Anderberg, Nils J:son, Advokat, Sjöbo, VIII
Andrén, Fredrik, Jur Kand, Klippan, I
Arfwedson, Peter, Jur Kand, Lund, VI
Asker, Christian, Jurist, Bunkeflostrand, IV-V
Bagger-Jörgensen, John, Advokat, Helsingborg, X
Banke, Fredrik, Säkerhetschef, Malmö, II
Bayard, Bengt, Advokat, Lund, X
Bengtsson, Johan, Jur Kand, Malmö, IV-V
Bengtsson, Magnus, Jur Kand, Malmö, III
Berkesköld, Lars, Advokat, Malmö, IX
Bermarker, Cenneth, Kriminalinspektör, Svalöv, IV-V
Bortas, Håkan, Jurist , Landskrona, I
Bülow, Fredrik, Advokat, Lund, VIII
Cervin, Michael, Jur Kand, Lund, X
Clemén, Stefan, Advokat, Malmö, VII
Cruce, Magnus, Kriminalinspektör, Malmö, VII
Dahlman, Magnus, Advokat, Höllviken, VI
de Neergaard, Thomas, Säkerhetschef, Höllviken, X
Delmar, Lars, Advokat, Malmö, X
Erling, Harald, Polismästare, Rydebäck, X
Fehrm, Sven, Jur Kand, Lund, X
Frost, Jacob, Jur stud, Åkarp, I
Gerlach, Ulrich, Polisintendent, Malmö, VIII
Heiskanen, Timo, Jur Kand, Lund, X
Hellström, Bengt, KammarräĴsråd, Vejbystrand, IX
Hemminger, Peter, Jur Kand, Malmö, X

Hermansson, Niclas, Advokat, Ystad, I
Hjorthagen, Thomy, Kriminalkommissarie, Helsingborg, III
Hyllienmark, Nils, Jur Kand, Lund, IX
Härle, Maĵ, Kriminalkommissarie, Helsingborg, I
Jansson, Urban, Advokat, Ramlösa, VII
Janzon, Gunnar, Jur Kand, Malmö, IX
Johanson, Tor, Jur Kand, Landskrona, X
Johansson, Bertil, f kriminalinspektör, Helsingborg, VII
Knutsson, Sten, Kriminaltekniker, Hjälarp, VI
Knutsson, John, Jurist, Malmö, II
Kruse, Lars, Jur Kand, Mölle, VI
Larsson, Björn, Säkerhetschef, Staffanstorp, II
Leijon, Ingemar, Kriminalinspektör, Kristianstad, X
Lejon, Thorbjörn, Jur Kand, Simrishamn, I
Letorp, Lars-Åke, Polisinspektör, Malmö, X
Lidell, Peter, Jur Kand, Lund, III
Lidin, Karl-Olof, Lagman, Lund, X
Lind, Björn, Jurist, Helsingborg, II
Lindberg, Anders, Advokat, Bjärred, III
Linde, Gunnar, Jur Kand, Lund, VIII
Lindh, Sven, Polis, Landskrona, VI
Ling, Magnus, Kammaråklagare, Malmö, IV-V
Ljunggren, Patrik, Jur Kand, ViĴsjö, VIII
Ljungquist, Michael, Kriminaltekniker, Teckomatorp, VI
Magnusson, Nils, Säkerhetschef, Helsingborg, X
Malm, Tomas, Kriminalkommissarie, Helsingborg, III
Malmberg, Per, Advokat, Lund, IV-V
Malmgren, Daniel, Polis, Lund, I
MaĴsson, Mats, Chefsåklagare, Lund, IX
Moberg, Krister, Jur Dr, Lund, VIII
Månsson, Jonas, Jur Kand, Helsingborg, VIII
Möller, Håkan, Jur Kand, Simrishamn, VIII
Mörne, Jan, LänsräĴsassessor, Malmö, VI
Niklewski, Magnus, Polis, Södra Sandby, II
Nord, Anders, Kriminalkommissarie, Malmö, VI
Ogard, Thomas, Jurist, Malmö, IV-V
Olaussen, Håkan, Kammaråklagare, Lund, VII
Olsson, Henry, HovräĴslagman, Ystad, IV-V
Pagels, Claes, Kriminalinspektör, Malmö, X
Peters, Fredrik, Kammaråklagare, Malmö, X
PeĴersson, Thomas, Advokat, Malmö, VI
Plato, Jens, Kriminaltekniker, Helsingborg, IV-V
Radak, Göran, Polisaspirant, Lund, III
Rosenberg, Sven, Chefsjurist, Kristianstad, VIII
Rosenqvist, Göte, Poliskommissarie, Ängelholm, X
Sandblom, Markus, Jur Kand, Kristianstad, VI
Sandell, Tonny, Jur Kand, Ängelholm, VI
Sander, Fredrik, Jurist, Malmö, II
Selfvén, Per, Polisassistent, Fjälkinge, X
Skarp, Christer, Kriminalinspektör, Broby, II
Ström, Sven-Hugo, Kammaråklagare, Åkarp, X
Sundström, Karl-Erik, Advokat, Lund, X

Szekér, Kamill, Jur Kand, Vejbystrand, VI
Tael, Tobias, Polisassistent, Malmö, II
Thomasson, Anders, Jur Kand, Malmö, VII
Thörn, Carl-Johan, Jur Kand, Åkarp, X
Östberg, Karl-Henrik, Bitr Jurist, Vellinge, VI, Skåne
Blekinge
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Abrahamsson, Johan, Jur Kand, Svängsta, IX
Andersson, Per-Ingvar, Polisinspektör, Karlskrona, IX
Antonsson, Torsten, Rådman, Rödeby, X
Enckell, Patrick, Advokat, Karlshamn, X
Gardesköld, Bo, Jur Kand, Svängsta, VII
Hansson, Jan, Polisintendent, Karlskrona, IX
Håkansson, Per, Advokat, Karlskrona, X
Johansson, Göran, f kriminalinspektör, Ronneby, IX
Johansson, Sune, Nämndeman, Ronneby, X
Knutsson, Anders, Poliskommissarie, Karlskrona, X
Lindmar, Björn, Advokat, Karlskrona, VII
Lomyr-Lundqvist, Lars, Polisassistent, Ronneby, X
Palm, Arne, Polisinspektör, NäĴraby, X
Stolĵ, Bengt, Poliskommissarie, Karlskrona, X
Thorvaldsson, Arne, Jurist, Ronneby, IX
Torsten, Per- Anders, KammaräĴsfiskal, NäĴraby, III
Wallenburg, Magnus, Advokat, DroĴningskär, X
Wiklander, Anders, Poliskommissarie, Asarum, I
Kronoberg
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Bengtsson, Kurt, Kriminalinspektör, Växjö, X
Bergman, Björn, Jur Kand, Växjö, VII
Bernstone, Olof, Förste länsassessor, Växjö, X
Frank, Ingemar, Nämndeman, Växjö, X
Gabrielsson, Erik, Advokat, Växjö, IV-V
Hermanrud, Ingvar, Advokat, Växjö, IX
Sund, Fredrik, Advokat, Hjortsberga, IV-V
Wågnäs, Roland, Kriminalinspektör, Ljungby,
Halland
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Andersson, Daniel, Kriminalinspektör, Kungsbacka, X
Andrén, Hans, Rådman, Varberg, X
Ardhe, Mats, Advokat, Falkenberg, X
Bergman, Andreas, Tingsnotarie Jur kand, Halmstad, III
Bjering, Lars, Jurist, Varberg, III
Björkman, Thomas, Kriminalkommissarie, Träslövsläge, III
Boode, Anders, Polismästare, Halmstad, X
Brobäck, Per, Kriminalinspektör, Halmstad, X
Bülund, Kjell, Chefsrådman, Skummeslövsstrand, X
Carlsson, Carl-Åke, Kriminalkommissarie, Varberg, X
Clausson, Magnus, Advokat, Varberg, VII
Cronqvist, Lars, Jur Kand, Haverdal, VI
Crumtell, Sigvard, Advokat, Halmstad, I
Elfvin, Bengt, Advokat, Kullavik, III
Fernebrand, Rolf, Kriminalinspektör, Halmstad, X
Hagberg, Lars-Olof, Jur Kand, Varberg, VIII
Heiling, Göran, Polisman, Halmstad, VI
Hellsten, Jonas, Nämndeman, Laholm, VIII
Henrikson, Per-Olof, KammarräĴsråd, Varberg, VIII
Hermansson, Stefan, Jur Kand, Halmstad, III
Hjortsjö, Hans, KammarräĴsråd, Väröbacka, X
Häggström, Sven, Jur Kand, Varberg, VI
Jesperson, Carl, Rådman, Onsala, X
Johansson, Anders, Chefsåklagare, Halmstad, VII
Larsoon, Arne, Kriminalinspektör, Halmstad, X
Larsson, Kljell-Åke, Kriminalinspektör, Halmstad, X
Liljenberg, Stefan, Polisintendent, Holm, VIII
Orvenholt, Morgan, Bitr Länspolismästare, Särö, I
Pehrsson, Ingvar, Säkerhetschef, Halmstad, X
Rosén, Ingvar, Kriminalinspektör, Veddige, X
Tersaeus, Sture, Jurist, Särö, IX
Willhammar, Aron, Jurist, Halmstad, II
Gotland
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Bergman, Bengt, f Säkerhetschef, Visby, X
Jacobsson, Sune, Kriminalinspektör, Visby, X
Rimfors, PeĴer, Jur Kand, Fårö, III
Tell, Pär, fd Intendent, Visby, X

Kalmar
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Andersson, Anders, Jur Kand, VisseĦärda, X
Areskog, Magnus, Kriminalinspektör, Borgholm, II
Arwidsson, Ingemar, Poliskommissarie, Kalmar, X
Essén, Bo, Jur Kand, Västervik, VII
Ferlin, Roland, Jur Kand, Loftahammar, IX
Forssén, Lars, Rådman, Kalmar, X
Gunnarsson, Conny, Kriminalkommissarie, Kalmar, X
Gustavsson, Staffan, Kriminalinspektör, Färjestaden, III
Henningsson, Johan, Kammaråklagare, Kalmar, IV-V
Idefelt, Stefan, Rådman, Kalmar, X
Jannert, Östen, Jur Kand, Söderåkra, X
Johansson, Kjell E, Kriminalinspektör, Västervik, III
Johnaaon, Ingemar, Advokat, Nybro, X
Krajisnik, Zeljko, Jurist, Kalmar, VI
Liljeblad, Fredrik, Advokat, Västervik, IV-V
Lundbgren, Bo, Rådman, Västervik, X
Nyström, Birger, Kriminalinspektör, Oskarshamn, X
Olsson, Hans-Olof, Poliskommissarie, Oskarshamn, VI
Roupè, Håkan, Polisinspektör, Trekanten, II
Rydholm, Lars-Gunnar, Kriminalkommissarie, Vimmerby, CI
Schierenbeck, Anders, Advokat, Oskarshamn, X
Tingfors, Göran, Advokat, Oskarshamn, X
Torngren, Jerker, Jur Kand, Hjorted, IV-V
Wardman, Rune, Polisinspektör, Kalmar, X
Ågren, Claes, Jur Kand, Kalmar, X
Jönköping
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Almén, Sven-Anders, Advokat, Vetlanda, VI
Brunnvik, Rickard, Jurist, Gränna, VI
Dahlberg, Örjan, Jurist , Gränna, VI
Edlund, Christer, Kommissarie, Vetlanda, X
Ekered, Tommie, Jurist , Jönköping, VI
Falk, Daniel, Jurist, Anderstorp, III
Falkelius, Gösta, KammarräĴsråd, Jönköping, X
Gunnarsson, Alvar, Kriminalinspektör, Värnamo, X
Ivarsson, Arne, Poliskommissarie, Jönköping, X
Johansson, Pehr, Poliskommissarie, Jönköping, II
Karlsson, Uno, Advokat, Vetlanda, IV-V
Klemming, Lars-Göran, Rådman, Värnamo, X

Larsson, Sture, Advokat, Eksjö, VII
Leo, Lan-Egon, Polisinspektör, Jönköping, X
Magnusson, Per-Arne, Advokat, Jönköping, VII
Oscarsson, Lars, Advokat, Jönköping, VIII
Petré, Lukas, Jur stud, Eksjö, II
Purfürst, Niclas, Jurist, Jönköping, VII
Råsbrant, Henric, Tingsnotarie, Jönköping, II
Sigstedt, Niclas, Jur Kand, Jönköping, III
Sjögren, Lennart, HovräĴsråd, Jönköping, X
Stridbeck, Lars, KammaräĴsråd, Jönköping, X
Svensson, Carl-Johan, Polisinspektör, Vetlanda, III
Wilsborn, Börje, Poliskommissarie, Vetlanda, IX
Västra Götaland
Efternamn, namn, titel , ort, grad
af Klintberg, Bertil, Lagman, Västra Frölunda, X
Agnholm, Sture, Jur Kand, Uddevalla, IX
Albemark, Lars-Jörgen, Jurist, Göteborg, VI
Andersson, Lennart, Poliskommissarie, Göteborg, II
Bergenheim, Erik, Advokat, Öckerö, VIII
Bergfeldt, Lars, Jurist, Göteborg, X
Bredelius, Anders, Polisinspektör, Timmersdala, X
Christiansen, Svend, Advokat, Göteborg, IX
Classon, Ingvar, Kriminalkommissarie, TrollhäĴan, X
Colliander, Claes, f Rådman, Göteborg, VII
Dyhre, Gunnar, KammarräĴslagman, Göteborg, IX
Edqvist, Bertil, Advokat, Göteborg, X
Efvergren, Albert, Jurist , Göteborg, II
Elgestål, Tommie, Säkerhetschef, Göteborg, X
Erhardsson, Ola, Kriminalinspektör, Alingsås, VI
Evander, Bo, Jur stud, Göteborg, VI
Fallenius, Claes, Jur Kand, Göteborg, VI
Frostman, Håkan, Kriminalinspektör, Göteborg, IV-V
Frändberg, Tommy, Kriminalinspektör, Skövde, IV-V
Heinĵe, Anders, Advokat, Västra Frölunda, VI
Håkansson, Thomas, Jurist, Pixbo, II
Höglund, Olof, Jur Kand, Lerum, VIII
Insulán, Göran, Advokat, Göteborg, X
Johansson, Ingemar, Länspolismästare, Göteborg, VIII
Johansson, Mats G H, Kriminalinspektör, Älgarås, IX
Kullberg, Leif, Jur Kand, Skövde, VI
Landrén, Lennart, Advokat, Askim, VIII
Lange, Carl OĴo, Advokat, Askim, X
Larsson, Peter, Kammaråklagare, Kungälv, III
Larsson, Håkan, Kammaråklagare, Partille, VI
Lennartsson, Fredrik, Polisinspektör, Lindome, VIII
Lextorp, John, Jurist, Göteborg, I
Lindgren, Göran, Jur Kand, Floby, IX
Lindström, jan, Lagman, Falköping, X
Livén, Eje, Förste länsassessor, Vänersborg, X
Lothigius, Gustaf, Polisinspektör, Mölnlycke, II
Löwenborg, Tomas, Säkerhetschef, Göteborg, III
Meijer, Jan-OĴo, Advokat, Öjersjö, X
Myrén, Johan, Advokat, Alingsås, III
Mörneby, Stig, Polisinspektör, Vänersborg, X
Nilsson, Lars, Jur Kand, Mariestad, X
Odehammar, Victor, Jurist, Borås, III
Olinder, Sten, Advokat, Falköping, X
Palmgren, Erik, Advokat, Göteborg, III
Salkola, Lars, Jurist, Göteborg, II
Sarenmalm, Allan, Advokat, Skövde, IV-V
Sjödell, Göran, Vice Chefsåklagare, Mölndal, X
Sjödin, Jacob, Jur Kand, Jörlanda, II
Sjösten, Mats, Chefsrådman, Göteborg, IX
Sparf, Bertil, Advokat, Borås, X
Stenhardt, Göran, SkaĴebroĴsutredare, Skövde, VIII
Sterwin, Ola, Advokat, Torsö, VIII
Svantesson, Oscar, Polis, Timmersdala, III
Tollhage, Ulf, Advokat, Mölndal, II
Tuula, Taavi, Advokat, Göteborg, I
von Warnstedt, Joakim, Rådman, Mariestad, IX
WeĴerqvist, Peter-Åke, Direktör, Jur Kand, Göteborg, X
Winqvist, Göran, Kriminalinspektör, V Frölunda, IV-V
Zelano, Pär, Rådman, Göteborg, X
Öberg, Kristian, Jurist, Vänersborg, III
Österberg, Per, HovräĴsassessor, Göteborg, VI
Östergötland
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Bergdahl, Jonas, Säkerhetschef, Linköping, I
Bäckström, Fredrik, RäĴsläkare, Söderköping, VII
Dahl, Bertil, Advokat, Norrköping, II
Derelöv, Jan, Polisinspektör, Motala, III
El Assouni, Elie, Säkerhetschef, Norrköping, VII
Ericsson, Daniel, Jur stud, Skärblacka, III
Ferlin, Erik, Jur Kand, Linköping, VII
Grimsborn, Ulf, Kammaråklagare, Norrköping, IX
Grönevall, Christer, Domare, Linköping, VIII
Gustavsson, Stig, Poliskommissarie, Linköping, X
Hammarnäs, Per-Åke, Polisinspektör, Fristad, VI
Hessling, Göran, Chefsjurist, Linköping, IV-V
Hjertberg, Peter, Jur Kand, Linköping, X
Höög, Henry, Jur Kand, Norrköping, X
Ibold, Henrik, Rådman, Rimforsa, II
Knapasjö, Jörgen, Polisinspektör, Norrköping, III
Levin, Johan, Jurist, Norrköping, VI
Liljebäck, Jimmy, Polismästare, Linköping, I
Lindgren, Ulf R, Jur Kand, Linköping, X
Lingemark, Bengt, Kriminalinspektör, Ljungsbro, X
Link, Holger, Polisassistent, Åby, X
Nilsson, Lennart V, Rådman, Linköping, X
Nordanskog, Sverker, f Kammaråklagare, Linköping, IX
Persson, Tomas, Kammaråklagare, Linköping, IX
Rundgren, Claes G, Lagman, Borensberg, X
Schmidt, Henrik, Jur Kand, Finspång, VII
Strömberg, Jonas, Vice Chefsåklagare, Linköping, IX
Strömblad, Oscar, Kammaråklagare, Linköping, VIII
Thorén, Magnus, Kriminalinspektör, Linköping, IX
Arnman, Olof, Jurist, Doha, I,
Asterius, Guy R, Advokat, Greenville NC, X,
Dygéus, Philip, FolkräĴsjurist, Haag, VI
Södermanland
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Bergsten, Per-Erik, Advokat, Eskilstuna, IX
Båsk, Björn, Jurist, Korsholm, VI
Forsberg, Urban, Jur Kand, Vingåker, II
Jacobson, Bertil, Polisinspektör, Nyköping, X
Johansson, Torbjörn, Polismästare, Eskilstuna, II
Levin, Johan, Polisintendent, Nyköping, X
Lundh, Henrik, Kriminalinspektör, Nyköping, VI
Lundin, Bengt, Kriminalinspektör, Eskilstuna, X
Mannerstedt, Göran, Advokat, Strängnäs, IX
Melin, Lennart, Chefsåklagare, Eskilstuna, X
Silfverforsen, Lennart, Jur Kand, Lic Med, Eskilstuna, X
Stålhane, Ulf, Chefsåklagare, Eskilstuna, VIII
Öhrman, Nils-Göran, Polisinspektör, Hållsta, X
Öhrn, Olle, Kriminalkommissarie, Nyköping, X
Stockholm
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Adolphson, Viktor, Polis, Huddinge, VI
Adolphsson, Ingemar, Jur Kand, Farsta,
Adolphsson, Andreas, Jur Kand, Stockholm, VI
Ahlgren, Anders, Polisinspektör, Vallentuna, II
Ahlm, Hans-Åke, Jurist, Bandhagen, IV-V
Aldaeus, Lars-Göran, Kriminalkommissarie, Solna, X
Alvén, Carsten, Polisassistent, Stockholm, I
Appelberg, Göte, Jur Dr, Bromma, IX
Backlund, Göran, Jur Kand, Älvsjö, X
Barnekow, Magnus, Rådman, Lidingö, VIII
Berg, Daniel, Jur Kand, Nacka, VII
Bergman, Bengt Anders, Jur Kand, Stockholm, X
Bergman, Niklas, Jur Kand, Stockholm, II
Bergmark, Lars, Advokat, Stockholm, X
Beverhjelm, Johnny, Kriminalkommissarie, Solna, VIII
Bjursten, Peder, Tingsnotarie, Stockholm, II
Björck, Anders, Advokat, Tyresö, IV-V
Björkman, Fredrik, Jur Kand M Sc, Lidingö, X
Boman, Henrik, Chefsjurist, Jur kand, Nacka, IX
Bondefalk, Teddy, Jur Kand, Stockholm, X
Borg, Stefan, Jur Kand, Sollentuna, VIII
Boström, Raoul F, Chefsjurist, Stockholm, X
Carleson, Ulf, Säkerhetschef, Täby, X
Cederblom, Fredrik, Chefsjurist, Norrtälje, VIII
Dahlman, Roland, Advokat, Stockholm, X
Dahlqvist, Ted, Jur stud, Johanneshov, II
Domines, Erik, Jur Kand, Stockholm, X
Eckerbom, Peter, Jur Kand, Lidingö, X
Edberg, Ulf, Polis, Åkersberga, II
Edelsvärd, Bengt-Olof, Jur Kand, Stockholm, IX
Ek, Magnus, Säkerhetschef, Enskededalen, VII
Eklund, Lars, Säkerhetschef, Farsta, VIII
Ekström, Lars, Kansliåklagare, Stockholm, X
Enroth, Anders, Rådman, Stockholm, X
Erdling, Adam, Jur stud, Stockholm, I
Fernlund, Anders, Advokat, Enebyberg, VIII
Flygare, Fredrik, Jur Kand, Stockholm, II
Folkesson, Sven, Jurist, Bromma, I
Fourlanos, Gerrassimos, Jur Dr, Norsborg, III
Fredriksson, Hans, Advokat, Stockholm, IX
Fredriksson, Rolf, Polisinspektör, Väddö, X
Frennesson, Pierre, Jurist , Stockholm, II
Ghelin, Johannes, Jur Kand, Hägersten, IV-V
Ghelin, Mats, Kriminalinspektör, Spånga, III
Grundström, MaĴias, Jur Kand, Solna, VII
Gräns, Joakim, Jur Kand, Enskede, X
Gusérus, Björn, Polisassistent, Värmdö, III
Gustafsson, Lars Eric, Advokat, Stockholm, IV-V
Habil, Issa, Jur Kand, Tumba, VIII
Hallberg, Lars, Polismästare, Spånga, IV-V
Hamilton, Christoffer, Advokat, Stockholm, VII
Hammarberg, Göran, Jur Kand, Täby, VIII
Hansson, Bo, Jur stud, Åkersberga, X
Hasp, Lars, Advokat, Bromma, I
Hasselroth, Erik, Chefsåklagare, Stockholm, IX
Hebb, Robert, Polis, Stockholm, II
Hedenblad, Olle, Polisintendent, Stockholm, X
Heed, Johan, Polisman, Saltsjö-Boo, III
Heidenborg, Christer, Advokat, Stockholm, VII
Helander, Per, Advokat, Lidingö, VI
Herting, Carl-Johan, Chefsåklagare, Lidingö, X
Hiljegren, Mikael, Kriminalinspektör, Huddinge, III
Hjalmarsson, Bo, Advokat, Enebyberg, IX
Hoflund, Dan, Advokat, Stockholm, II
Holm, Carl-Henrik, Jur Kand, Stockholm, III
Holm, Stefan, Kriminalinspektör, Vendelsö, VIII
Holmerson, Mats, Chefsjurist, Stockholm, VII
Humble, Bertil, Jur Kand, Hägersten, IX
Högström, Erik, Jur stud, Stockholm, IV-V
Höskull, Ebbe, Jur Kand Byrådir, Nacka, X
Isacsson, Lars, Advokat, Saltsjö Duvnäs, II
Jäderström, Joakim, Advokat, Upplands Väsby, VII
Jönsson, Per-Gunnar, Advokat, Lidingö, II
Kalmelid, Kjell, Jur Kand, Täby, VI
Kanegärd, Klas, Advokat, Stockholm, X
Karlsson, Niklas, Jurist, Stockholm, IV-V
Kihlgren, Sune, Advokat, Stockholm, VIII
Kjellberg, Claes, Jur Kand, Stockholm, I
Klint, Björn, Jur Kand, Stockholm, II
Krumlinde, Magnus, Polisintendent, Stockholm, II
Körner, Joachim, Jur Kand, Stockholm, III
Larsson, Nils-Erik, Jur Kand, Stockholm, VIII
Leissner, Carl-Gustaf, Jur Kand, Lidingö, IX
Lejdering, Christopher, Jurist, Stockholm, VI
Lindblad, Erik, Polis, Solna, II
Lindenhierta, Andreas, Jurist, Järfälla, IV-V
Lindqvist, Anders, Poliskommissarie, Stockholm, X
Lindqwister, Dan, Poliskommissarie, Enskede, IX
Lindström, Jesper, Jur Kand, Stockholm, IX
Ljungdahl, Carl, Jurist, Stockholm, IV-V
Ljungqvist, Karl, Polis, Stockholm, I
Lofalk, Dag, Jur Kand, Lidingö, X
Lorenĵon, Robert, Polis, Täby, II
Lundberg, Mats G, Jurist, Bromma, VI
Lundgren, Björn, Lagbyråchef, Lidingö , X
Lundin, Johan, Polis, Bromma, III
Löfgren, Stig K L, Kriminalinspektör, Upplands-Väsby, VII
Löveborg, Peter, Jur Kand, Bromma, VII
Malm, Roger, Kriminalinspektör, Solna, IV-V
McKiernan, Daniel, Tingsnotarie, Stockholm, IV-V
Melchior, Lennart, Advokat, Stockholm, IV-V
Metsmaa, Okke, Jur Kand, Stockholm, IX
Minnedal, Lars, Kriminalinspektör, Stockholm, VIII
Munter, Joakim, Rådman, Stockholm, VII
Nehrman, Anders, Jur Kand, Vallentuna, X
Nessen, Johan, Jur Kand, Hallstavik, VI
Nilsmo, Pär, Jur Kand, Stockholm, VI
Nilsson, David, Kriminalinspektör, Solna, I
Nilsson, Peter, Polisintendent, Tyresö, IV-V
Norberg, Tommy, Säkerhetschef, Tyresö, IX
Nordbåge, Arne, Advokat, Tyresö, VI
Nordenfelt, Olof, Jur Kand, Stockholm, VII
Nordström, Åke, Chefsjurist, Bromma, IV-V
Noreen, Johan, Jur Kand, Lidingö, X
Nyberg-Lindh, MaĴias, Jur Kand, Täby, VIII
Nyman, Anders, Jur Kand, Solna, X
Nyström, Ove, Nämnd. Sekr, Norrtälje, X
Oldenburg, Magnus, Jur Kand, Djursholm, IX
Olofsson, Sven, Poliskommissarie, Ekerö, X
Olrog, Thomas, Jur Kand, Lidingö, IV-V
Olsson, Thord, Kriminalinspektör, Tyresö, IX
Ossmer, Per, Advokat, Stockholm, IX
Otteryd, Dan, Advokat, Stockholm, IX
Peldius, Arn, Säkerhetschef, Stockholm, VIII
Pettersson, Johan, Säkerhetschef, Hägersten, I
Qvennerstedt, Marcus, Sägerhetschef, Stockholm, X
Rusch, Yngve, Kammaråklagare, Norrtälje, X
Rydermark, Hans, Jur Kand, Cevilekonom, Tyresö, IV-V
Rydin, Bo, KammaräĴsråd, Stockholm, X
Rönnqvist, Gunnar, Säkerhetschef, Lidingö, VIII
Sahlin, Olle, Jur Kand, Lidingö, X
Samuelsson, Jonas, Gruppchef Polisen, Johanneshov, III
Samuelsson, Björn, Advokat, Lidingö, I
Scheneider, Ola, Jur Kand, Stockholm, X
Schumacher, Björn, Jur Kand, Fil Mag, Lidingö, X
SchöĴ, Robert C A, HovräĴsråd, Stockholm, VII
Seger, Rolf, Advokat, Haninge, VI
Siljendal, Peter, Polisinspektör, Hägersten, III
Silverudd, Sven A, Poliskommissarie, Farsta, X
Sjöstedt, Sten, Advokat, Stockholm, IX
Sjöstrand, Ingemar, Polismästare, Norrtälje, IX
Smedjegården, Sven, Polisöverintendent, Ekerö, X
Stark, Peter, Jur Kand, Täby, IV-V
Stavenow, Christoffer, Jur Kand, Fil Mag, Stockholm, III
Sten, Lennart, Advokat, Djursholm, IV-V
Stenmark, Mikael, Polis, Stockholm, III
Strömberg, Anders, Jur Kand, Stockholm, Stormästare
Sundé, Rolf, Jur Kand, Bromma, VI
Sundh, Thomas, Polis, Enskede, IX
Sundin, David, Jur Kand, Stockholm, VII
Svensson, Mats, KammaräĴsråd, Kungsängen, III
Säfström, Johan, Polisinspektör, Saltsjö-Boo, II
Söderström, Jörgen, Polisassistent, Stockholm, I
Tapper, Anders, Jur Kand, Stockholm, IV-V
Telerud, Gunnar, Chefsjurist, Stockholm, X
Ternert, Erik, Lagman, Södertälje, IX
Thernström, Per-Olof, Polis, Hägersten, I
Thomaeus, Bo, Advokat, Stockholm, III
Thomsson, Dan, Polisinspektör, Solna, VI
Tihinen, Kimmo, Jur Kand, Danderyd, VI
Torgerson, Richard, Jur Kand, Stockholm, VII
Torgerson, Christian, Jur Kand, Täby, VII
Tynelius, Karl, Jur Kand, Stockholm, IX
Törnros, Carl Johan, Jurist, Stockholm, II
Vargö, Daniel, Advokat, Djursholm, II
Virdehed, Rune, Poliskommissarie, Bromma, X
Wenne, Lars, Advokat, Bromma, X
Wennerstrand, Mats, Jurist, Edsbro, VI
Westin, John L, HovräĴsråd, Lidingö, X
Wiberg, Jonas, Biträdande Jurist, Sollentuna, IV-V
Wiberg, Mathias, Advokat, Stockholm, X
Winkler, Stig, Poliskommissarie, Saltsjö-Boo, X
Åström, Christer, Kriminalkommissarie, Hässelby, VII
Öjborn, Olof, Jurist, Stockholm, IV-V
Uppsala
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Ahlbom, Erik, Jur Kand, Uppsala, X
Andersson, Pål, Poliskommissarie, Uppsala, VI
Axén, Mats, Advokat, Bälinge, VI
Barkman, Lars, Advokat, Uppsala, VIII
Berg, Christer, HovräĴsråd, Uppsala, X
Delin, Johan G, Kammaråklagare, Uppsala, X
Drape, Tor, Advokat, Uppsala, X
Drape, Per, Jur Kand, Uppsala, VIII
Ebbersten, Jörgen, Advokat, Uppsala, IX
Ericksson, Leif, Advokat, Uppsala, IV-V
Ermanbriks, Valdemar, Polisinspektör, Knivsta, X
Eronen, Jonas, Polisinspektör, Uppsala, IV-V
Graner, Magnus, Advokat, Uppsala, IX
Gröningson , Per, Advokat, Uppsala, III
Halldén, Pär, Poliskommissarie, Uppsala, VII
Harne, MaĴias, Säkerhetschef, Knivsta, IX
Hoġack, Tobias, Jur stud, Uppsala, I
Hänström, Magnus, Polisassistent, Uppsala, VI
Jonsson, Stefan, Jur Kand, Uppsala, IV-V
Kanckos, Kenneth, Chefsjurist, Uppsala, X
Karlsson, Christer, Jur stud, Uppsala, II
Klementsson, Gösta, Lagman, Knutby, X
Larsson, Daniel, Polisinspektör, Uppsala, IX
Lovén, Nils-Olof, Kriminalinspektör, Uppsala, III
Lundberg, jan, Jur Kand, Uppsala, X
Lundgren, Richard, Jur Kand, Uppsala, II
Malmgren, Anders, Kriminalkommissarie, Bålsta, VIII
Martinego, Stefan, Jur Kand, Uppsala, II
Nymark, Manólis, Jur Kand, Enköping, VIII
Oja, Jan-Erik, Rådman, Uppsala, X
Plöen, Patrik, Jur Kand, Bälinge, IV-V
Roskvist, Johan, Polisinspektör, Uppsala, II
Sjödin, Anders, Jur Kand, Uppsala, IV-V
Sörman, Nbengt, Advokat, Uppsala, X
Tistén, Freddie, Jur Kand, Knivsta, IX
Wickström, Bo, Kriminalkommissarie, Uppsala, X
Zethelius, Bo G A, Chefsåklagare, Enköping, X
Västmanland
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Cladin, Niclas, Säkerhetschef, Arboga, III
Handstedt, Ulf, Advokat, Västerås, IX
Nordlander, Christer, Jur Kand, Västerås, IX
Söderqvist, Christer, Advokat, Hallstahammar, IX
Örebro
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Admund, Gunnar, Rådman, Örebro, X
Ahlbeck, Patrik, Bitr Jurist, Örebro, IV-V
Arntell, Magnus, Advokat, Kumla, IX
Bergström, Tomas, Polisassistent, Pålsboda, III
Carlsson, Per-Anders, Kriminalkommissarie, Stora Mellösa, X
Cronqvist, Bengt, Poliskommissarie, Örebro, I
Engström, Emil, Kriminalinspektör, Örebro, VI
Helland, Carsten, Advokat, Örebro, X
Karlsson, Fredrik, Jur Kand, Viken, VI
Larsson, Håkan, Polismästare, Lindesberg, VI
Lind, Lars, Polisintendent, Örebro, X
Lindquist, Björn, Advokat, Örebro, X
Luhr, Magnus, Poliskommissarie, Lindesberg, VI
Lundholm, Lars, Förste länsassessor, Nora, X
Löfström, Tobias, Polis, Örebro, III
Melander, Mats, f Chefsåklagare, Lindesberg, X
Ställberg, Kenn, Kriminalinspektör, Lindesberg, I
Sundberg, Olle, Rådman, Örebro, VII
Svedberg, Urban, Polisinspektör, Degerfors, II
Wallman, Tore, Polismästare, Stora Mellösa, X
Welnnberg, Birger, Lagman, Örebro, VI
Åsander, Karl-Erik, Polisinspektör, Örebro, IV-V
Värmland
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Adolfsson, Ulf, f Säkerhetschef, Karlstad, II
Berglund, Hans, Advokat, Karlstad, X
Bergström, Jan Olof, Advokat, Karlstad, X
Bokström, Anders, Säkerhetschef, Hammarö, X
Dawidsson, Mats, Kriminalkommissarie, Torslanda, X
Faivre, Rickard, Jurist, Karlstad, IV-V
Falkenström, Viktor, Jurist, Kil, I
Fredricksson, Per-Åke, Advokat, Arvika, X
Gramming, Christoffer, Advokat, Torslanda, VII
Hammarström, Uno, Polisinspektör, Edane, X
Högberg, Lennart, Advokat, Borgvik, IV-V
Jarlhede, Mats, Polisinspektör, Torslanda, III
Johansson, Ove, Advokat, Karlstad, IX
Karlsson, Conny, Jurist, Karlstad, IV-V
Lefverström, Lennart, Advokat, Karlstad, VI
Lindholm, Mikael, Polisinspektör, Karlstad, VIII
Lindqvist, Claes, Jur Kand, Karlstad, IX
Ljungqvist, Erik, Lagman, Sala, X
MaĴsson, Erik, Jur Kand, Karlstad, VII
Moberg, Patrik, Jurist, Hammarö, VII
Moberg, Rolf, Advokat, Karlstad, VIII
Monander, Sven, Kriminalinspektör, Karlstad, X
Nordanstig, Ragnar, Kriminalinspektör, Karlstad, IX
Nordström, Urban, Jurist, Sala, IV-V
Olsson, Anders, Advokat, Karlstad, IX
Persson, Sten, Poliskommissarie, Skoghall, X
Planting-Gyllenbåga, Bengt, Kriminalkommissarie, Karlstad, IV-V
Revheim, Helge, Advokat, Karlskoga, VI
Ruhe, Henrik, Lagman, Karlstad, II
Sandin, Stig, Polismästare, Sala, X
Stråhl, Mats, Jurist, Kil, VII
Wessberg, Stefan, Kammaråklagare, Karlstad, VII
Westerlind, Anders, Polismästare, Hammarö, X
Österlin, Anders, Lagman, Karlstad, VIII
Dalarna

Efternamn, namn, titel , ort, grad
Linderborn, Per, Advokat, Falun, VII
Lundin, Lars, Polis, Falun, II
Mellberg, Anders, Advokat, Falun, IV-V
Nordgren, Arne, Lagman, Ludvika, X
Nordqvist, Per-Ove, Polis, Falun, II
Rathsman, Ulf, Advokat, Falun, IV-V
Rehnstam, Hans-Erik, Poliskommissarie, Falun, VIII
Sandell, Christer, Säkerhetschef, Ludvika, II
Söderbom, Carl Johan, Jur Kand Kapten, Mora, IX
Tomtlund, Thorbjörn, Kriminalinspektör, Grängesberg, X
Walberg, Magnus, Advokat, Falun, III
Wellin-Berger, Nicke, Jur Kand, RäĴvik, X
Gävleborg
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Ageborn, Dan, Jur Kand, Gävle, X
Andersson, Gustaf, Bitr Jurist, Gävle, I
Blomqvist, Ingemar, Jurist, Gävle, VI
Dahlhem, Torsten, Lagman, Hudiksvall, IX
Fernström, Ola, Jurist, Gävle, X
Holmstedt, Jonas, Advokat, Skäret, I
Horn, Bengt-Olov, Rådman, Forsbacka, VII
Myhrberg, Karl-Gösta, Advokat, Bollnäs, X
Nyman, Jan, Advokat, Hudiksvall, IV-V
Stafström, Kjell, Jur Lic, Gävle, IX
von Post, Magnus, Jur Kand, Gävle, VII
Winsner, Benjamin, Jur stud, Söderhamn, IV-V
Öberg, Thomas, Advokat, Gävle, VI
Västernorrland
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Carlsson, Lars A.G, Jur Kand, Sundsvall, X
Ekman, Björn, KammarräĴspresident, Sundsvall, VII
Frisendahl, Bror, Kriminalkommissarie, Sollefteå, X
Herliĵ, Hans, KammarräĴsråd, Sundsvall, X
Karlsson, jan, KammaräĴsassesor, Sundsvall, VII
Lavås, Johan, Jurist, Härnösand, VII
Lindmark, Sören, Kriminalinspektör, Sollefteå, X
Palm, Arnold, Förste länsassessor, Härnösand, X
Ribbenberg, Bertil, Advokat, Sundsvall, III
Sjödin, Lars, Advokat, Älandsbro, X
Jämtland
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Andersson, Leif, Förbundsjuist, Östersund , IX
Asklund, Håkan, Rådman, Ås, IX
Eriksson, Ivan, Polisinspektör, Östersund , VIII
Mörtberg, Fredrik, Advokat, Östersund , IV-V
Nyman, Joakim, Advokat, Östersund , IV-V
Västerbotten
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Aspegren, Henrik, Rådman, Lycksele, VI
Asplund, Hans, Säkerhetschef, Lögdeå, VIII
Brunnéd, Olov, Advokat, Umeå, X
Dahl, Anders, Jur Kand, Umeå, II
Derlén, MaĴias, Jur Dr, Umeå, VII
Edholm, Rolf, Advokat, Umeå, X
Fhärm, Per, Polis, Lövånger, IV-V
Hedberg, Sture, Lagman, Umeå, X
Lindell, Pär G, tf Chefsåklagare, Umeå, X
Lundberg, Mikael, Jur Kand, Umeå, III
Lundin, Rolf, Kriminalinspektör, Umeå, X
Olofsson, Thomas, Polisintendent, Skellefteå, VII
Renström, Stig, Tingsnotarie, Skellefteå, IV-V
Stålnacke, Stefan, Advokat, Umeå, X
Svedjetorp, Robert, Jur Kand, Umeå, VI
Söderberg, Oskar, Jurist, Skellefteå, III
Vikström, Rolf G, Kriminalinspektör, Skellefteå, X
Wikdahl, jan, Kriminalkommissarie, Umeå, IV-V
Åström, Lennart, Kriminalinspektör, Umeå, X
Norrbotten
Efternamn, namn, titel , ort, grad
Andersson, Ulf G, Rådman, Luleå, X
Brusewiĵ, Hans, Lagman, Luleå, X
Hansson, Åke S, Kammaråklagare, Luleå, VIII
Holmlund, Stig, f Länspolismästare, Piteå, VIII
Kärneskog, Öystein, Polisintendent, Luleå, III
Lind, Niklas, Rådman, Gällivare, I
Morsing, Björn, f Rådman, Boden, IV-V
Nilsson, Leif, Polisman, Överkalix, VIII
PeĴersson, Gunnar, Säkerhetschef, Luleå, IX
Ranestål, Johan, Polisinspektör, Kiruna, II
Reinholdt, Ture, Polisinspektör, Gammelstad, X
Wadenhög, Leif, f Indendent, Kiruna, X
Wernqvist, Benny, Rådman, Luleå, IV-V
Åström, Thomas, Jur Kand, Luleå, X)

 Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

2 svar

  1. Hela svenska Rättssystem i händerna hos sekten (alla sekter ligger under sionist NWO) – därför sektordning och zombiefiering och inga olagliga fixade falska domar och beslut är omöjligt att överklaga !!!!!

    Gilla

%d bloggare gillar detta: