http://finalwakeupcall.info/en/2019/05/15/control-through-mind-programming/

 

Hur människans sinne styrs

Ingenting är som det verkar. Man har berättat för människorna att anarkism är dåligt och demokrati är bra. Anarkister är huliganer som rusar fram på gatorna, kastar tegelstenar, stenar och Molotov-cocktails vilka generellt sett utgör en olägenhet, men den är desinformation. Men i verkligheten är anarkin ett uttryck för ”frihet”, frihet från slaveri, frihet från att vara tvungen att agera mot sin vilja.

På ena sidan av myntet finns demokratin, vilken är inget annat är en diktaturregel där 51 % av befolkningen kan ta bort den andra sidans 49 % rättigheter. Faktum är att demokrati är ett bedrägeri, eftersom det endast fördelar folks rikedom som i slutändan ändå förstörs.  Tänk alltid som en spegel; om någon säger att det är svart är det i verkligheten vitt. Sanningen visar sig alltid vara det motsatta av det som säljs in till folket.

Ta fallet med 5G,som framställs som en innovation för mänsklighetens välbefinnande, men det är inget annat än ett massförstörelsevapen, som ska genomföras för att förgöra 90 % av mänskligheten.

Den Djupa Staten blev kraftfull på grund av vår dumhet. Om mänskligheten hade tänkt kritiskt själva, hade den svåra situationen vi lever under idag, aldrig kunnat utvecklas så här långt. Knappt 5 % av befolkningen kan tänka kritiskt, och de som gör det öppet är kvalificerade konspirationsteoretiker. Människor lärs alltid motsatsen till varje signifikant ord, fras eller koncept som används för att hålla massorna under kontroll, med nyfunna ord av politisk korrekthet som angriper vårt vardagsspråk. (”värdegrund”, ”alla människors lika värde”, är sådana red.anm)

Politisk korrekthet

Politisk korrekthet verkar vara ett ganska modernt fenomen. Det är bara under de senaste årtiondena som det verkligen har kommit upp till ytan och utvidgats till de galna nivåerna som ses idag. Faktum är att dess ursprung går tillbaka åtminstone till tiden för första världskriget, och det planlades i skuggan långt före det. Illuminati – Deep State, ledd av Rothschilds hus, ville omvandla det globala samhället till en ”en världsdiktatur” och för att uppnå allt detta måste mångfalden elimineras.

Programmeringen av regeringens användbara idioter och administratörer på alla nivåer grundläggs av det som kallas politisk korrekthet. Det var utformat för att vara det sätt  som minoriteter kan skyddas ifrån att bli ”upprörda” av vad folk säger, men det har faktiskt förändrats till en mycket kraftfull form av mental programmering. Samtidigt är den för närvarande en förolämpning mot ”minoriteterna” som det ska vara ”skyddande” för.

Politisk korrekthet (PK) är en del av Deep State Control Mechanism, med införandet av allt fler lagar, skatter och ekonomiska krav för att fånga de mänskliga flugorna i deras nät, med det ultimata målet om eventuell mental nedgång och ökad mental kontroll. PK betyder att du använder ord och beteenden som inte kommer att förolämpa någon grupp människor, vilket helt enkelt är omöjligt.

Det verkar som om människor över hela världen driver ett krig mot sin egen yttrandefrihet. Men samtidigt utövar regeringen ett krig mot människors integritet. Google, Facebook, Twitter och internetleverantörer hämtar privata webbläsningsdata. Google lyssnar in på våra konversationer. CIA hackar människors smartphones och så vidare.

De människor som gör detta är idioter. De hjälper aktivt med att förstöra sin egen civilisation och samhället som helhet. Dessa människor är den intellektuella motsvarigheten till de  ligister som springer på gatorna för att anlägga bränder och plundrar. De finansieras av regeringen och motverkar till exempel Gula västarnas demonstrationer.

Dessa användbara idioter kan inte vara så dumma att de tror att om de förbjuder de ”rätta orden” för en vissa ras eller etniska grupper, så kommer detta verkligen att utrota fientliga känslor. Det resulterar förmodligen i exakt motsatt riktning. Det är som att dra åt locket på en tryckkokare, när du inte tillåter människor att uttrycka sig.

Regeringar vill se upplopp och plundring

Vilken illusion av barnslig dumhet är det inte när man ändrar termen ”svart kaffe” till ”kaffe utan mjölk” eller ”svartpudding” till ”frukostpudding” för att inte störa svarta människor? Vilken grad av förakt för intelligensen hos dessa svarta människor är inte det att tro att de inte bryr sig?

Andra ”potentiellt offensiva” fraser som förbjudits av myndigheter och skattefinansierade organisationer innefattar ”vitare än vitt”, ”gentlemanna överenskommelse”, ”svart marknad”, ”svarta dagar”, ”riktig man” och ”master bedroom” för sovrum för föräldrarna. Julljus ändras till ”vinterljus” för att förhindra att icke-kristna blir förolämpade.

Ingen borde tvivla på att de som väljer upplopp och plundring som svar på vad som händer går direkt i fällan som har lagts ut för dem. Regeringens och militärens provokatörer är medvetna om detta. Det är dags att dessa nyttiga idioter som gör dessa är fullt medvetna om det vänstervridna arbetssättet hos regeringen. Regeringen vill se upplopp och plundring.

De vill se kaos, för det kan mötas med polis och militärstyrka och tillämpning av utegångsförbud, fängelse utan rättegång, militär på gatorna och aktivering av FEMA-koncentrationsläger för ”dissidenter”, som många länge har varnat för. Kom ihåg från historien; Det som förstörs med våld kommer att ersättas med våld.

Bryt ner ner språk, yttrande och kultur

Målet är att demontera mångfalden av språk, opinion och kultur tills allt som finns kvar är intetsägande,  en tom droppe av koagulerad banalitet som kommer att passera inom det mänskliga samhället. Ord som betyder någonting kommer att förbjudas och människor kommer att vara rädda för att de måste avstå från att säga något. Utan man måste noggrant välja sina ord för att undvika straff för att ha förolämpat någon. Se dig omkring och du kommer att se, det sker redan och sker snabbt. Är du medveten om följande senaste utveckling?

Skapandet av rasistbrott.

Den ständiga förändringen för att skapa förvirring.

Den för tidiga undervisningen av sex och homosexualitet till barn.

Undergrävningen av skolornas och lärarnas auktoritet.

Enorm invandring för att förstöra nationell identitet.

Främjandet av överdriven alkoholkonsumtion.

Tömning av kyrkor – med inriktning på allt som samlar människor.

Ett rättssystem med en partiskhet mot brottslingar.

Främjandet av beroendet av staten eller statens förmåner.

Kontroll och fördumning av de vanliga medierna och censur av alternativa medier.

Uppmuntran att bryta ner familjesammanhållningen.

Det här är bara en del av det, men de gemensamma temana som ständigt återkommer kan tydligt identifieras med ett enormt tryck över hela linjen för massinvandring, för att förstöra den ”nationella identiteten”.

Dr Richard Day betonade vid ett möte 1969 att de etablerade samhällena skulle förstöras genom arbetslöshet och massinvandring. Det här är den verkliga orsaken till det gränslösa EU och varför USA under Bush och Obama tog tillbaka gränsförsvaret med Mexiko, som en förberedelse för den gränslösa Nordamerikanska Unionen.

Inget av de nämnda problemen är till fördel för folket. Illuminati bryr sig inte om homosexuella, mer än de bryr sig om de barn som de förgriper sig på medan de hävdar att de ska skydda dem. Rothschild-Illuminati fronter som Anti-Defamation League (ADL) är inte bekymrade över rasism. De använder helt enkelt den för att motivera mer kontroll, undertrycka yttrandefriheten och för att införa ”hatlagar” för att göra dina avvikande åsikter till ett brott, där sanning inte är något försvar. När det inte finns någon rasism, uppfattar myndigheterna helt enkelt att de rättfärdigar sina ”lösningar”.

Den nya socialismen

Dagens ”nya socialism” har spridit sig som en cancer genom hela systemet, som drabbar industri efter industri. Som en cancer, när den smittar en bransch, sprider den sig från företag till företag inom den branschen och kan inte fungera utan massivt statligt stöd. Plötsligt kan statliga företag inte längre fungera utan de drar ner resten av vår ekonomi, gör dem svagare och mindre konkurrenskraftiga och drar människor ner i skuld och fattigdom.

”Socialismen förstör alltid för de fattiga eftersom det berövar dem deras sociala rörlighet och gör det omöjligt för dem att skydda sig från de kraftfulla plundrarna. Historiskt sett har dess skada varit begränsad eftersom socialismen så småningom stör ekonomin i en sådan utsträckning att även de rika och de mäktiga hamnar i lidande. Det är det som är så farligt med den här nya socialismen. Den utsätter inte de rika för någon försämring. Det blir bara motsatsen. Den nya socialismen behåller vinstmotivet för de rika och de välbärgade. I den här nya modellen lider bara de fattiga. De rika är alltid skyddade. ”

Ny socialism är kapitalism för de rika utan någon som helst risk, och socialism för de fattiga betyder utan några rättigheter.

Pengar pratar; politiker har en god hörsel. Dessutom blev de rika inte riktigt rika på grund av sina egna ansträngningar. Dessa samma ”reformatörer” hjälpte dem mycket.