Lögnerna om WWII och de som uttalade dem

Om du tror att Franklin Delano Roosevelt och Winston Churchill var stora statsmän och politiker som räddade England och Amerika från att bli utplånade av nazistiska Tyskland, får du tänka om.

Vi har tidigare diskuterat Churchill och Roosevelts gudomliga aktiviteter, och min kära vän och kollega Mark Dankof kommer att diskutera attacken på Pearl Harbor senare, vilken var en total förevändning.

Pat Buchanan har nyligen skrivit en rimlig artikel som tyder på att vi hade rätt hela tiden: Både Roosevelt och Churchill var lögnare. De ljög om Hitler. De ljög om andra världskriget, och de ljög om sin hemliga plan.

Churchill och Roosevelt, som vi har påstått, gjorde allt de kunde för att få England och Amerika in i ett blodigt krig. Den 29 oktober 1940 berättade Roosevelt för det amerikanska folket:

”Medan jag pratar med era mammor och pappor, jag ger dig ytterligare en försäkring. Jag har sagt det här förut men jag ska säga det om och om och om igen: Dina pojkar kommer inte att skickas till några utländska krig”[1]

Tre dagar senare upprepade han: ”Din president säger att landet inte kommer att kriga.” [2]

Men privat förberedde sig Roosevelt för krig. Han anslöt sig till Churchill, en krigshök och en ingående sionistisk marionett, för att döda tyska civila i tusentals. Vilka var då några av Roosevelts lögner och förfalskningar?

Roosevelt visste att ingen tänkande amerikan skulle stödja ett krig med Tyskland, särskilt inte när USA bara hade gått igenom en tumultartad storm som kallades Den stora depressionen.[3]  År 1933 höll Roosevelt själv ett tal där han sa:

Skatterna har stigit; vår betalningsförmåga har fallit; en regering av alla de slag står inför allvarliga inskränkningar av inkomst. Utbytet är fryst i handelsströmningarna. De vissnade löven av industriföretag ligger på alla sidor; bönderna finner inga marknader för sina produkter; tusentals familjers besparingar under flera år är borta.

”Ännu viktigare är att en mängd arbetslösa medborgare står inför det grymma existensproblemet och ett lika stort antal arbetskraft har liten avkastning. Endast en dum optimist kan förneka ögonblickets mörka realiteter. ”

Hur kom Den stora depressionen? Roosevelt gick vidare och sa att det var för att

”De styrande hade i utbyte av mänsklighetens varor misslyckats, genom sin egen envishet och sin egen inkompetens, har de erkänt sitt misslyckande och abdikerat.

Tillämpningen hos de skrupelfria växlarna är anklagade i den allmänna opinionen,  avvisade av människors hjärtan och sinne …”

Avklädda och lurade på vinst för att förmå vårt folk att följa deras falska ledarskap, har de gripit till förmaningar, bönfallit tårögt för att återställa förtroendet. De känner bara till reglerna för en generation av lyckosökare. De har ingen vision, och när det inte finns någon vision förlorar folket.

”Månglarna har flytt från sina höga säten i vår civilisations tempel. Vi kan nu återställa det templet till de gamla sanningarna. Återställelsens mått ligger i den omfattning som vi tillämpar genom sociala värderingar, ädlare än bara vinst i pengar … Glädje och moralisk stimulering av arbetet behöver inte längre glömmas i det galna jagandet efter flyktiga vinster …

”Slutligen, i vårt framsteg mot ett återupptagande av arbetet behöver vi två skyddsåtgärder mot en återgång till ondskan i den gamla ordningen. Det måste finnas en strikt övervakning av allt bankväsende och krediter och investeringar. Det måste finnas ett slut på spekulation med andras pengar, och det måste finnas en tillräcklig men sund valuta. ”

Ernest_Cassel.jpg

Än så länge är allt bra. Men Roosevelt slutade att besegra sitt syfte genom att knyta sig an till månglare och krigsprofitörer som Churchill, och vi vet alla nu att Churchill befann sig  under Ernest Cassels inflytande, en inflytelserik judisk penningutlånare ”vars lojalitet varken var part eller nation, utan såg bara till vinsterna. ”[4] Churchill var känd som” Cassels boskap”. [5]

Det var oundvikligt att de använde Churchill som en marionett för att skada Tyskland till döds. Och när Roosevelt samarbetade med Churchill var det återigen oundvikligt att båda männen skulle använda avsiktliga lögner och förfalskningar för att skicka amerikanska och brittiska soldater till sin slutliga död.

Kort sagt, Churchill, Roosevelt och de amerikanska och brittiska soldaterna som gick ut i andra världskriget manipulerades till stor del av den dåtida makten. Churchill började propagera lögner från en lastbil, och han vidarebefodrade dessa lögner till Roosevelt, som han satte själv dessa lögner på ett språk som passade det amerikanska folket. Anständiga amerikaner trodde att deras regering gjorde det rätta, men de anständiga amerikanerna blev blåsta. Vilka var några av lögnerna?

”Jag har i min besittning en hemlig karta, gjord i Tyskland av Hitlers regering – med planerna för den nya världsordningen. Det är en karta över Sydamerika som Hitler föreslår att omorganisera. De geografiska experterna i Berlin har emellertid hänsynslöst utplånat alla befintliga gränser …  som leder till att hela kontinenten läggs under deras styre. Den här kartan gör att nazistplanen inte bara är klar vad gäller Sydamerika utan är klar även vad gäller Förenta staterna.

”Det finns en plan för att avskaffa alla befintliga religioner – protestantiska, katolska, muhammedanska, hinduiska, buddhistiska och judiska. … I stället för vår civilisations kyrkor kommer det att upprättas en internationell nazistkyrka … På Bibelns plats kommer orden från ”Mein Kampf” att införas och verkställas som en Helig Skrift. Och i stället för Kristi kors läggs två symboler – svastikan och det nakna svärdet. … En gud av blod och järn kommer att ta plats istället för kärlekens och barmhärtighetens Gud. ”

William_Stephenson.jpg      clare.jpg
William Stephenson    Clare Boothe Luce 

Buchanan hävdar att källan till dessa fantasier ”förfalskades av brittiska agenter i New York som verkade under William Stephenson, Churchills” Man Kallad Otrygg ”, vars uppgift var att göra vad som helst för att få USA in i Storbritanniens krig.” [6]

Faktum är att Hitler inte ville ha ett krig varken med Storbritannien eller USA alls. [7] Men eftersom de allra flesta amerikaner inte ville att USA skulle engagera sig i en långvarig konflikt med Tyskland, måste teknokraterna och oligarkerna hitta på ett sätt att förföra anständiga amerikaner som kämpade för att sätta mat på bordet. Amerikanska ambassadören Clare Boothe Luce förklarade att Roosevelt ”ljög oss in i krig för att han inte hade det politiska modet att leda oss in i det.” [8] Buchanan skriver:

”I slutet av 1941 ville de flesta amerikaner fortfarande stanna kvar utanför kriget. De trodde på ”lögnaktig brittisk propaganda” om belgiska spädbarn som kastades runt på tyska bajonetter och hade sugit oss in i det första världskriget, vilket hade gynnat det  brittiska samväldet. ”[9]

Buchanan fortsätter att säga att vi alla måste vara medvetna om falska nyheter eftersom de krafter som har använt sådana former av propaganda har funnits sedan tidens begynnelse. [10] Han skriver: ”Det är ofta våra egna allierade, som britterna, och våra egna ledare som vilseleder och ljuger in oss i onödiga krig”. [11]

Related image
Abu Ghrabid-fängelset i Irak

De så kallade allierade använde falska nyheter strax innan kriget i Irak [12] vilket ledde till sodomi på platser som Abu Ghraib [13], som i stor utsträckning förstörde Irak, [14] och som skickade en sex miljarder dollars räkning till det amerikanska folket.[15] Amerikanska veteraner betalar fortfarande för de oavsiktliga följderna från dessa krig. [16]

Image result for kissinger
Henry Kissinger

Det som är ännu mer intressant är att makten som inte ger dig eller de amerikanska soldater en klapp för att de gav upp allt, inklusive sina familjer, för att dö i oanvändbara och eviga krig. Du är inte viktig för dem alls. Vad som är viktigt för dem är deras huvudsakligen djävulska ideologi, som de alltid försöker dra nytta av. Som Henry Kissinger själv sa:

”Militära män är bara dumma, dumma djur som ska användas som pant i utrikespolitiken.” [17]

Image result for ovadia yosef
Ovadia Yosef

Kissinger verkar ha något gemensamt med en av de mest inflytelserika rabbinerna i Israel, Ovadia Yosef, som förutspådde långt före sin död att ”Goyim (icke judar, red.anm) föddes endast för att tjäna oss. Utan dem har de ingen plats i världen – bara för att tjäna Israels folk. ”[18]  Han tillade:

”Varför behövs hedningar? De kommer att arbeta, de kommer att ploga, de kommer att skörda. Vi kommer att sitta som en effendi (hög man med hög status, red.anm) och äta. Med hedningar kommer det att vara som med någon person: De måste dö, men Gud kommer att ge dem ett långt liv. Varför? Föreställ dig att en åsna skulle dö, de skulle förlora sina pengar. Detta är hans tjänare. Därför får han ett långt liv för att fungera bra för den här juden. ” [19]

Tiotusenkronors frågan är denna: Kommer teknokraterna att sluta använda sig av lögner och illvillig propaganda? Kommer de att sluta manipulera anständiga amerikaner och föra dem till deras underkastelse? Svaret på det är nej. Faktum är, att de för närvarande använder samma propaganda mot Ryssland och Assad just nu. [20]  Liksom John Miltons Satan i Det Förlorade Paradiset säger teknokraterna i grund och botten: Djävulen, var min godhet. [21]

Både Roosevelt och Churchill tog sin ideologi från ondskans makter för att slå ihjäl både England och Amerika. Även under det första världskriget var Churchill glad när han fick veta att tusentals och åter tusentals tyska civila dog på grund av kriget. Churchill, liksom Theodore Roosevelt, tog Darwins ”den starkaste överlever” (eller social darwinism) mycket allvarligt. [22] Churchill förklarade sig år 1914:

”Jag vet att det här kriget krossar och spränger tusentals liv varje ögonblick – och ändå kan jag inte hjälpa det – jag älskar varje sekund jag lever”. [23]

År 1919, fyra månader efter att Tyskland hade accepterat vapenstillestånd och lagt ner sina vapen, förklarade Churchill igen: Vi verkställer blockaden med stränghet och Tyskland befinner sig mycket nära svält”. [24]

Det finns mer: När kejsaren begärde om tillstånd att få köpa 2,5 miljoner ton mat, nekade Churchill denna begäran, eftersom hans syfte var att ”svälta ut hela befolkningen – män, kvinnor och barn, gamla och unga, sårade och sunda – för inlämning”. [25]

När allt var sagt och gjort, hade omkring 863 000 tyskar dött av svält under det första världskriget. Churchill var till en stor del ansvarig för detta. Men det var bara toppen av ett isberg. Roosevelt allierade sig med denne man och till och med Stalin begick mer brott under det andra världskriget.

Den tråkiga delen av allt detta är, att om du slår upp en populär historiebok kommer du mer än troligen att få läsa att både Roosevelt och Churchill var stora ledare i det förflutna, som ledde mycket av västvärlden till en friare politisk miljö.

Med andra ord var det en stor sak för dessa två män att sluta en pakt med Stalin, som förmodligen är den största massmördaren under hela 1900-talet. [26] Den Bolsjevikiska rörelsen, som vi alla vet, reste till platser som Kina under Mao, och där slutade det åter igen med ett blodbad med åtminstone 40 miljoner dödade människor. [27]

Teknokraterna kommer att erkänna, att Stalin var en dålig kille och att han verkligen dödade miljontals människor, men de kommer att sopa det under mattan och fokusera sig på ”Förintelsens unikhet”. Eller som en historiker och tillika vän av sionismen berättade för mig, ”Ibland måste man göra affärer med Djävulen för att besegra det verkligt onda såsom nazisterna”. Mitt enda svara var, åh, jag förstår!

Källor:


[1] Quoted in Thomas Fleming, The New Dealers’ War: F.D.R. and the War Within World War II (New York: Basic Books, 2001), 2.

[2] Ibid.

[3] See Jonathan Alter, The Defining Moment: FDR’s Hundred Days and the Triumph of Hope (New York: Simon & Schuster, 2006).

[4] Cited in E. Michael Jones, Barren Metal: The History of Capitalism as the Conflict Between Labor and Usury (South Bend: Fidelity Press, 2014), 1201.

[5] Ibid., 1202.

[6] Patrick J. Buchanan, “When Fake News Leads to War,” American Conservative, December 2, 2016.

[7] For a study on this, see Klaus P. Fischer, Hitler and America (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011).

[8] Buchanan, “When Fake News Leads to War,” American Conservative, December 2, 2016.

[9] Ibid.

[10] For scholarly studies on this, see Christopher Simpson, Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945-1960 (New York: Oxford University Press, 1996); David Talbot, The Devil’s Chessboard: Allen Dulles, the CIA, and the Rise of America’s Secret Government (New York: Harper Perennial, 2015); The Brothers: John Foster Dulles, Allen Dulles, and Their Secret World War (New York: Times Books, 2014); All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror(Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2003 and 2008).

[11] Buchanan, “When Fake News Leads to War,” American Conservative, December 2, 2016.

[12] See John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2007); John J. Mearsheimer, Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics(New York: Oxford University Press, 2011); Paul R. Pillar, Intelligence and U.S. Foreign Policy: Iraq, 9/11, and Misguided Reform (New York: Columbia University Press, 2011); Bob Woodward, Plan of Attack: The Definitive Account of the Decision to Invade Iraq (New York: Simon & Schuster, 2004); Michael Isikoff and David Corn, Hubris: The Inside Story of Spin, Scandal, and the Selling of the Iraq War (New York: Random House, 2006).

[13] For similar studies, see Rebecca Gordon, Mainstreaming Torture: Ethical Approaches in the Post-9/11 United States (New York: Oxford University Press, 2014).

[14] See Mark Kukis, Voices from Iraq: A People’s History, 2003-2009 (New York: Columbia University Press, 2011); Dana Priest and Joe Stephens, “Secret World of U.S. Interrogation,” Washington Post, May 11, 2004; for similar reports, see Jane Mayer, “The Black Sites: A Rare Look inside the C.IA.’s Secret Interrogation Program,” New Yorker, August 13, 2007; Craig Whitlock, “Jordan’s Spy Agency: Holding Cell for the CIA,” Washington Post, December 1, 2007; Jane Mayer, The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals (New York: Anchor Books, 2009); Mark Danner, Torture and Truth: America, Abu Ghraib, and the War on Terror (New York: New York Review of Books, 2004); George W. Bush: War Criminal?: The Bush Administration’s Liability for 269 War Crimes (Westport: Praeger Pubishers, 2009); Lila Rajiva, The Language of Empire: Abu Ghraib and the American Media (New York: Monthly Review Press, 2005).

[15] Ernesto Londono, “Study: Iraq, Afghan war costs to top $4 trillion,” Washington Post, March 28, 2013; Bob Dreyfuss, The $6 Trillion Wars,” The Nation, March 29, 2013; “Iraq War Cost U.S. More Than $2 Trillion, Could Grow to $6 Trillion, Says Watson Institute Study,” Huffington Post, May 14, 2013; Mark Thompson, “The $5 Trillion War on Terror,” Time, June 29, 2011; “Iraq war cost: $6 trillion. What else could have been done?,” LA Times, March 18, 2013.

[16] See for example “Nearly 600 US Vets At Risk for HIV, Hepatitis After Dentist Fails to Clean Tools,” Sputnik News, December 3, 2016.

[17] Quoted in Bob Woodward and Carl Bernstein, The Final Days (New York: Simon & Schuster, 1976), 194.

[18] Quoted in Lazar Berman, “5 of Ovadia Yosef’s most controversial quotations,” Times of Israel, October 9, 2013;

[19] Marcy Oster, “Sephardi leader Yosef: Non-Jews exist to serve Jews,” Jewish Telegraphic Agency, October 18, 2010; Dan Murphy, “Rabbi Ovadia Yosef, in his own words,” Christian Science Monitor, October 7, 2013.

[20] For a good article on this, see Finian Cunningham, “West Already Weaponizing Fake News,” Sputnik News, November 23, 2016.

[21] John Milton, Paradise Lost (New York: Dover Publications, 2005), 71.

[22] See for example David H. Burton, “Theodore Roosevelt’s Social Darwinism and Views on Imperialism,” Journal of the History of Ideas, Vol. 26, No. 1 (Jan. – March, 1965), pp. 103-118.

[23] Quoted in Ralph Raico, Great Wars & Great Leaders (Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2010), 101. See also E. Michael Jones, Barren Metal: A History of Capitalism as the Conflict Between Labor and Usury (South Bend: Fidelity Press, 2014), 1210.

[24] Jones, Barren Metal, 1211.

[25] Ibid.

[26] For studies on these issues, see Jean-Louis Panné (Author), Andrzej Paczkowski (Author), Karel Bartosek, et. al, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression(Harvard: Harvard University Press, 1999); Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s (New York: Oxford University Press, 1999); Norman M. Naimark, Stalin’s Genocide (Princeton: Princeton University Press, 2010); Oleg V. Khlevniuk, Stalin: New Biography of a Dictator (New Haven: Yale University Press, 2015); Steven Rosefielde, Red Holocaust (New York: Routledge, 2010); for similar studies, see E. Michael Jones, The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History (South Bend: Fidelity Press, 2008).

[27] Frank Dikötter, Mao’s Great Famine: The History of China’s Most Devastating Catastrophe, 1958-1962 (London: Bloomsbury Publishing, 2010); for similar studies, see Judith Shapiro, Mao’s War against Nature: Politics and the Environment in Revolutionary China (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

 Kategorier:Världspolitik

Etiketter:, , ,

2 svar

 1. Detta är globalt problem som skall ta kol på mänskligheten om vi inte skall studera och diskutera öppen om det:
  “Germany and the Jewish Problem” Dr. F. K. Wiebe
  https://archive.org/stream/GermanyAndTheJewishProblem1939/Dr.F.K.Wiebe-GermanyTheJewishProblem1939_djvu.txt

  Gilla

 2. ”Poland cancels Israel delegation visit over property restitution” https://www.middleeastmonitor.com/20190514-poland-cancels-israel-delegation-visit-over-property-restitution/
  – Landet som fanns inte då, kräver egendom från ett annat land som var i krig med Tyskland, och nu vill staten Israel tillskansa sig krigs troféer – landet som inte existerade då! Det är, för våra ögon, den judiska staten skriver en ny internationell rätt! – Och ingen FN och UNESCO är förresten överraskande! Jo, Polen själv gav inte visum till Sionist-kommissionen, men det kommer att vara tufft för Polen!

  Gilla

%d bloggare gillar detta: