Farorna med 5G för våra barn

5G

Av Barnens hälsoförsvar

Global Research, 27 april 2019
13 februari 2019

https://childrenshealthdefense.org/news/the-dangers-of-5g-to-childrens-health/

Mobil- och trådlös teknik är allestädes närvarande i det moderna livet. De flesta vuxna amerikaner äger en smartphone, ett ökande antal är dessa som använder telefonen endast som sin internetuppkoppling och var fjärde person rapporterar om att de befinner sig uppkopplade ”nästan ständigt”. När det gäller barn, rapporterade en undersökning från år 2014 gällande höginkomstnationer, att nästan sju av tio barn använde mobiltelefon och 2/3 av dem hade en smartphone. Vanligen från 10 års ålder. Så som Nielsen beskriver det, är det nu lika vanligt att se ”ett barn med en smartphone i sin hand” som det var att se ”se ett barn leka med en jo-jo under åren före den digitala åldern”

Den entusiasm med vilken allmänheten har tagit emot varje ny mobil och trådlös teknik – varav de flesta aldrig har genomgått någon ändamålsenlig säkerhetsprövning eller standardutveckling – tyder på att konsumenterna sällan har övervägt den hälsopåverkan som infrastrukturen stärker deras förmåga att bläddra, lyssna och ladda ner när som helst och när de är ute ”på språng”.

Man kan inte skylla helt på konsumenterna för deras brist på medvetenhet – det är inte lätt att avskräcka teknikens hälsorisker inför telekommunikationsindustrins ständiga och beräknande desinformationsinsatser och en fångad Federal Communications Commission (FCC) (Post- och Telestyrelsen i Sverige, red.anm) som ”följer manuset” för en fantastiskt rik och överlägsen trådlös mottagare värd miljarder dollar.

… den kraftfulla 5G (femte generationens) nätverk och teknik är på väg att utsätta alla, på en kontinuerlig basis, och på ett sätt som aldrig tidigare har förekommit och med mängder av obligatorisk bestrålning – utan föregående studier på potentiella hälsoeffekter eller någon som helst försäkran om säkerhet.

Nu ligger dock det globala 5G ”vanvettet” över oss och kommer in med full kraft. Utbyggnaden av den ”supersnabba” 5G teknologin kommer att dramatiskt öka antalet sändare som skickar ut signaler till mobiltelefoner och en mängd nya internet-användande enheter. Tiden är mogen för en ökad gräsrotsmedvetenhet angående de hemliga kompromisserna som finns mellan bekvämlighet och de potentiella katastrofala hälsoeffekterna som 5G utger.

Långt ifrån en enkel ”nästa generationens”-uppgradering, handlar 5G-nätverket och dess teknik om, att alla utsätts kontinuerligt för oförutsedda former och mängder av vad den fd. amerikanska regeringsfysikern Dr. Ronald Powell, kallar ”obligatorisk bestrålning”. Detta utan att man gjort tidigare studier av potentiella hälsoeffekter eller försäkran om säkerhet. Med tanke på att unga personer (med sin mindre kroppsmassa och outvecklade hjärnor) är särskilt utsatta för bestrålning. The Environmental Health Trust har kallat 5G ”det näst största okända experimentet på våra barn” – och i slutändan på hela den mänskliga befolkningen.

Tidiga varningar

Faktum är, att detta ”jättelika okontrollerade experiment” på barn och vuxna har redan börjat, detta trots att ett 10 000-tal forskare, läkare, miljöorganisationer och medborgare har brådskande gjort internationella överklaganden och efterlyst ett stopp i utvecklingen av 5G.

År 2018 började teleoperatörer i USA och Europa rulla ut sin 5G-teknik i ett dussintal städer. Man fokuserade sig  (nu) på ”tät landsort och högt trafikerade områden” . AT&T började erbjuda sina 5G-bredbandstjänster i storstäder i 8 stater och Verison började erbjuda 5G till privatpersoner i ”utvalda grannskap” i en handfull städer.

… hälsoproblem, likt sömnlöshet, missfall, minnesproblem och andra neurologiska problem, och det finns omfattande rapporter om utrotning av insekter och fågelbestånd.

För det mesta har hälsoproblemen rankats som en ynka liten fotnot mitt i den massiva bluffen angående 5Gs hastighet och kapacitet. Även om branschtidningar erkänner att det kan finnas ”några invändningar” mot 5G på grund av  ”oron över potentiella hälsorisker”.

Men i både Europa och USA har personer som bor och arbetar i nära anslutning till nyinstallerade 5G-torn och antenner, berättat en helt annan historia. Många har omedelbart börjat uppleva hälsoproblem såsom sömnlöshet, missfall, minnesproblem och fått andra neurologiska problem. Det finns även omfattande rapporter om utrotning av insekter och fågelbestånd.

Som svar på klagomålen från brandmännen som utsätts för 5G-antenner, har International Association of Fire Fighters opponerat sig mot ”användningen av brandstationer som basstationer för torn och/mobilantenner tills en studie är gjord med högsta vetenskapliga kunskap och integritet… har utförts och att det har bevisats att sådana platser inte är skadliga för våra medlemmars hälsa”.

En visselblåsare från FN visade nyligen uppmärksamhet på 5Gs dramatiska hälsoeffekter genom en serie omfattande kommentarer angående 5G som ”tillsynes över en natt” rullades ut i Wien, Österrike. Hon beskrev 5G som ”ett tyst krig” och kommenterade:

” … Barn är de mest utsatta för 5G-härjningen på grund av sina små kroppar. Vänner och bekanta och deras barn i Wien, rapporterar redan om de klassiska symptomen från EMR (elektromagnetisk strålning) förgiftning: näsblod, huvudvärk, ögonvärk, bröstsmärta, illamående, trötthet, kräkningar, tinnitus, yrsel, influensaliknande symtom och ont i hjärtat. De rapporterar också om ett hårt band runt huvudet, tryck över hjässan, korta huggande smärtor runtom i kroppen och bullrande inre organ”. 

En av de nya farorna som introducerades med 5G-tekniken, är dess beroende av högfrekventa millimetervågor (MMW), en frikostig och inte tidigare kommersialiserad del av det elektromagnetiska spektrumet. Medan 5G-entusiasterna snabbt kan lova stöd för bokstavligen miljarder enheter, finns det en hållhake – de kortare millimetervåglängderna kan inte ledas så långt som de med lägre frekvenser som användes för tidigare generationers mobilteknik. Medan det fanns omkring 300 000 trådlösa antenner på amerikanska celltorn och byggnader från och med 2016 (en fördubbling sedan 2002), kommer 5G att kräva ”exponentiellt mer” -miljontals små celltorn för varje 150 meter ”i varje gathörn”.

… även i hemmiljön kommer 5G-tekniken att spränga igenom väggarna och spjälsängarna, vilket är ett hån mot begreppet ”ditt hem är din borg” och där du förväntas vara säker.

Läs också: 5G Dangers, 5th Generation Wireless Technology. Health and Environmental Impacts

Organisationer som är bekymrade över hälsoriskerna från trådlös strålning noterar att ”Just nu, behöver du inte bo bredvid ett celltorn … men så snart de har dessa 5G cellantenner överallt, kan du inte flytta någonstans. Tyvärr är denna ”ingenstans att flytta”-aspekten pga 5G ännu allvarligare, eftersom markbaserade 5G-system kommer att kompletteras med satellitbaserade system.

I mars 2018 godkände FCC den inledande lanseringen av 4 400 kommunikationssatelliter för 5G på låg höjd över jorden. Dessa kommer att åtföljas av tusentals fler under de närmaste två åren – med det slutgiltiga resultatet att 11 gånger fler satelliter kommer i en bana runt jorden än det finns idag. Satelliterna kommer att skicka ”tätt fokuserade svärmar med intensiv mikrovågsstrålning vid varje specifik 5G-enhet som finns på denna jord”. Varje sådan enhet skickar sedan ”en svärm av strålar tillbaka till satelliten”.

I praktiken betyder det, att på trånga platser såsom flygplatser, kommer människornas ”kroppar” att bli penetrerade med massor av stålningssvärmar där de går eller när andra människor vandrar omkring med sina 5G-smartphones. Men även i hemmamiljön kommer 5G-tekniken att spränga igenom väggarna och spjälsängarna vilket är ett hån mot att ”ditt hem är din borg” och var du borde känna dig säker.

Mer än hud-djupt

Forskare, läkare och experter från hela världen har utfärdad upprepade varningar angående riskerna med 5G. Detta utgående från publicerad forskning angående MMW samt tusentals studier som visar på skador som förorsakas av annan mobil- och trådlös teknik.

Som en sammanfattning: Industrin och regeringen hävdar att 5G-tekniken är säker, vilket är fullständigt falskt. I själva verket har man känt till hälsoeffekterna från MMWs inom USAs militär och försvarsbyråer runt om i världen. USA har till sitt förfogande ickedödliga folkmassekontrollerande vapensystem (kallade Active Denial Systems) vilka använder sig av  millimetervågor för att penetrera huden hos den drabbade personen, genom att ”direkt producera en oacceptabel värmekänsla som får dem att fly”.

I en undersökning som beställts av den amerikanska armén ville man ta reda på ”varför människor sprang iväg när strålen träffade dem”. De upptäckte då att de drabbade ”hade känt det som om deras kropp var i brand”. Forskare har också varnat för att ”samma delar av människans hud som tillåter oss att svettas, svarar också på 5G-strålningen, mycket likt en antenn som kan ta emot signaler”.

Uppskov behövs snarast

När FCC godkände övergången till 5G år 2016, lovade styrelsens ordförande Tom Wheeler (en fd telecom lobbyist) ”att tillåta nya [5G] teknologier och innovationer att utvecklas och blomstra utan nödvändiga åläggande föreskrifter.”

Även om 5G representerade en radikal teknikförskjutning, föreslog FCC inga ytterligare säkerhetsstudier, utan fortsatte att förlita sig på dess ”föråldrade, överdrivet tillåtande och allmänt kritiserade riktlinjer för strålningsexponering som … baserar sig på en i huvudsak 30 år gammal analys … många år innan uppkomsten av dagens använda digitala trådlösa teknik. En nyligen publicerad regeringsstudie gjord av National Toxicology Program – var fast besluten om att mobiltelefonstrålning förorsakar cancer – och ansåg att de tre decenniernas riktlinjer var ”inte skyddande”.

… barn som började använda antingen trådlöst eller mobiltelefoner regelbundet före 20 års ålder hade mer än en fyrfaldig ökning av hjärntumörrisken.

5G utgör risker för allt liv på jorden – människor, djur, insekter och växter. Det står emellertid klart att foster och barn är bland de mest utsatta medlemmarna av den mänskliga befolkningen. Redan före 5G konstaterade svenska forskare att ”barn är verkligen mer mottagliga för effekterna från EMF-exponering vid mikrovågsfrekvenser” och rapporterade att barn som började använda ”antingen trådlöst eller mobiltelefoner regelbundet före 20 års ålder” hade mer än en fyrfaldig ökad risk för hjärntumörer.

Man beskriver hjärtcancer som ”toppen av ett isberg” och forskarna observerade också att ”inget annat miljöpåverkat cancerframkallande hade bevisat en så ökad risk som just skett under ett årtionde.

FN visselblåsaren konstaterar:

”Folkets första reaktion vid tanken om att 5G kan utgöra ett existentiellt hot mot allt liv på jorden är vanligtvis misstroende och / eller kognitiv oenighet. Först när de granskar fakta, är deras nästa reaktion ofta terror. Vi måste överskrida detta för att se 5G som ett tillfälle till att bemyndiga oss själva, att ta ansvar och vidta åtgärder”.

Några av de åtgärder som människor har tagit inkluderar att man har undertecknat det internationella överklagandet.

– man har lärt sig om flera anledningar till att vara oroade över 5G-strålningen och man berättar om den för andra;

– man kan prata med lagstiftare om varför en påskyndande lagstiftning som effektiviserar spridningen av små 5G celler är en dålig idé (och att man också höjer medvetenheten hos lagstiftare och statsråd om riskerna med smarta mätare). Man bör ändra deras relation till sina enheter, vilket inkluderar att man använder trådbundet framom trådlösa internetanslutningar (eller stänger av WiFi-routrar på natten) och inför andra enkla steg.

5G lovar att skapa en ännu ”tätare soppa bestående av elektrosmog” med ofrånkomliga hälsoeffekter. Faktum är, att en vettig person som undersöker bevisen, måste instämma med författarna och över 40 000 undertecknare till International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space, vilka är överens om att brådskan med att övertäcka planeten med 5G ”utgör ett experiment på mänskligheten och miljön, som definieras som ett brott enligt internationell lag.

 Kategorier:Hälsa, Naturen, naturförstöring, Rymden, Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , ,

2 svar

  1. Den som inför detta hot inte klarar av att stå upp för sina medmänniskor och djur, insekter och natur är inte mänsklig!

    Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: