Störningar i klimatet beror inte på CO2

Alla ni som har drabbats av Greta-effekten, skulle jag be om att läsa den här artikeln. Den förklarar den globala uppvärmningen på ett lättfattligt sätt av en professor i ämnet. Alltså inte av globalisternas 16-åriga Greta Thunberg, utan med fakta. Den blir ett verkligt uppvaknande vill jag lova!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Climate Change
Global Research, May 09, 2019
claudia-werholt
Claudia von Werlhof är professor emeritus vid universitetet i Innsbruck, vid Institutionen för Statsvetenskap och Sociologi.

 

Professor Claudia von Werlhof skrev till Greta Thunberg. I detta brev säger von Werlhof att störningen i det globala klimatet inte beror på koldioxidutsläppen.

Följande frågor uppstod på grund av detta brev. Silvia Terribili, hade en intervju med von Werlhof i sitt radioprogram Onda Italiana on salto.nl den 9 april.

Här kan du lyssna till intervjun: Climate Disruption Is Not Due to CO2

 

Här följer en utskrift av intervjun:

Claudia Von Werlhof: Frågan är hur vi definierar klimatförändringar och dess påstådda orsak, som det sägs beror på CO2. Vi betraktar klimatförändringen, åtminstone i den officiella diskussionen, som en ”global uppvärmning” och den här globala uppvärmningen existerar inte. Det finns data från NASA, som är den nordamerikanska rymdorganisationen, och den visar på att det under de senaste 18 åren inte fanns någon allmän global uppvärmning. Det som verkligen existerar – eftersom vi inte förnekar problemet – är att det finns förändringar i olika dimensioner i vädret, i klimatet och ännu mer i atmosfären mm. Vi kommer att förklara det här nämnare i intervjun. Det andra är koldioxidfrågan som nu är mycket framträdande på grund av alla dessa ungdomar på gatorna, för att de tror på denna historia och denna dogm om CO2.

Och det här är väldigt konstigt eftersom många forskare, riktiga forskare, förnekar en CO2-påverkan som orsaken till klimatförändringen eller dess inflytande överhuvudtaget. Till exempel finns det ca 30 000 forskare i USA nu som säger, att det inte finns något problem med CO2. Tvärtom, är CO2 en gas som härrör sig från förruttnande naturliga produkter som växterna behöver för att omvandla till syre. De säger att CO2 inte alls är skadligt för klimatet, och att det är något vi även ska välkomna och vi behöver den för våra träd och växter som en positiv beståndsdel.

Det märkliga är att koldioxid ofta beskrivs som smuts, som om det vore smuts i luften. Titta då på alla de fabriker som visas upp vid detta tillfälle, du ser röken som kommer ut ur dem etc. Detta är inte CO2.

CO2 är en gas som är osynlig och luktar inte, så du kan inte se den. I allmänhet är mängden CO2 i atmosfären endast ca 0,030 %. Det mesta av det är ånga, vattenånga, ca 80 eller 70 %. Så denna lilla mängd koldioxid kan inte förändra något så stort som klimatet på denna planet. Detta är omöjligt.

1. Vad är koldioxid (CO2)?

Koldioxid, eller CO2, är en mycket vanlig, naturligt förekommande molekyl som innehåller två syreatomer och en kolatom. Under vardagliga förhållanden på jorden är koldioxid en vanlig gas som ligger runt oss. Den är färglös, luktfri, är naturligt förekommande i jordens atmosfär och är en viktig del av jordens koldioxidcykel. Alla människor och djur andas ut koldioxid när de andas och växter absorberar den under en process som kallas fotosyntes för att växa.

Källa: Global CCS Institute

Så alla dessa forskare som är seriösa forskare, förnekar ett negativt inflygande av CO2 på klimatet. Det finns även Nobelpristagare, såsom Ivar Giaever, som förklarar det eller personer från MIT (Massachusetts Institute of Technology) såsom Richard Lindzen och andra.

IPCC, den internationella panelen för klimatförändringar, grundades i slutet av 1880-talet, men är inte så mycket vetenskaplig som den är en politisk organisation och den propagerar och spär på myten om CO2 för allmänheten.

Så det här är en politisk fråga och ur en verklig forskares synvinkel är CO2 verkligen inte något skadligt och förändrar inte klimatet. Det finns en för liten andel av det.

Lowell-Ponte.jpg  cooling.jpg
Lowell Ponte

Om man tittar på ursprunget till denna debatt i slutet på 80-talet ser man att hela världen talade om en eventuell istid, en ny istid före den här tiden. Lowell Ponte, skrev en bok om ”The Cooling”. Det var år 1976.

De talade om en nedkylning och en ny istid i motsats till dagens tal om global uppvärmning. Det finns ingen historisk debatt mer om hur den här myten om CO2 kom fram.

Image result for william engdahl books  Full Spectrum Dominance by F William Engdahl
William Engdahl

IPCC grundades av en tankesmedja, liknande Romklubben, World Watch Institute, Rockefellers m fl människor, som har ett annat intresse för hela frågan. Och de fann, jag tror det var efter en analys av William Engdahl, som påstod att de hittat eller uppfunnit myten om CO2 för att få en gemensam fiende definierad, som egentligen är mänskligheten själv.

Image result for al gore
Al Gore

Mänskligheten är skyldig att producera så mycket koldioxid från den civila industrin och för konsumtionen. Denna ideologi kan användas till annat också, en ny politik. Så det här var utsprunget till CO2-myten och detta har blivit deras propaganda världen över. Sedan kom Al Gore och alla tror på honom. Detta står i bjärt kontrast till det faktum att en verklig klimatförändring inte uppstår i den meningen som de definierar den. Denna historia är inte generellt känd. Och folk vet egentligen ingenting om naturen och planeten. Det finns en viss okunnighet hos allmänheten, och allmänheten tror bara på allt.

Det finns många förändringar i välden, i klimatet på många sätt, likt dem som Rosalie Bertell upptäckte, vi talar om henne senare, som påstod att vi förstör vår planet. Men hur? Det är INTE den globala uppvärmningen, utan något helt annat. Detta nämns inte av dessa människor som pratar om klimatförändringar. De ser inte att det finns förändringar, men det finns förändringar som är mycket olika dem och har helt annat ursprung.

Silvia Terribili: Ja, det verkar som om datormodellerna som förutsäger en katastrofal global uppvärmning under de närmaste åren, är parametrerade och det finns en risk med att framställa resultat på basen av dessa metoder o modeller. Kan du säga något om dessa modeller?

CvW: Dessa modeller som IPCC använder sig av är datormodeller. Deras resultat är bara ett resultat från en datasimulering. Det har ingenting med verkligheten att göra och de mäter vad de nu mäter. De mäter bara något som om det fanns mer CO2, men de överväger inte klimatets komplexitet på den här planeten.

De har inga parametrar angående dem och så försöker de verkligen lura oss med vad de säger, om att en så stor klimatförändring och global uppvärmning. Det här kommer inte att ske, och den sker inte på grund av CO2.

Så, det är konstiga metoder, och de är inte vetenskapliga.

Man kunde påstå att de är politiska metoder som vill bevisa någonting som inte finns. Så det finns ingen anledning till varför det skulle finnas en sådan global uppvärmning på 4 grader, det är helt omöjligt. Det ger aldrig någon effekt och det är väldigt märkligt att alla tror på denna nonsens. Det är en teori, men den har ingenting med verkligheten att göra, och vi bör titta på varför denna teori existerar. Det är den viktigaste frågan.

ST:  För ungefär 30 år sedan blev vi redan varnade om att det skyddande ozonskiktet hade minskat. Numera verkar det som om ingen längre bryr sig om ozonförtunningen i stratosfären. Hur kunde det förklaras, och varför skulle vi vara oroliga över ozonskiktets minskning och varifrån kom den?

CvW: Ozonfrågan, ja. Det här är en väldigt rolig sak igen men den är inte rolig alls i slutändan, eftersom ozonskiktet är något vi verkligen behöver.

Utan ozonskiktet skulle det inte finnas något liv på jorden, eftersom det skyddar oss från kosmisk strålning från solen, särskilt UV-B och -C-strålning, vilka är mycket giftiga.

Och man har upptäckt att denna strålning som kommer ner till jorden idag, förhindras normalt av ozonskiktet. Men nu kommer den igenom, men det här är en lång historia. Eftersom det var Montreal Protocol på 80-talet som förbjöd användningen av CFC (freoner, red.anm), alla dessa kemikalier som du har i ett kylskåp t ex, för de tyckte att de var orsaken till ozonhålet.

Men det här var helt fel redan då, för vi vet, att det som verkligen är skadligt för ozonet är speciellt radioaktiviteten. Radioaktivitet finns det gott om i luften sedan militären experimenterade med kärntekniska explosioner redan på 1940-50 talet och fram till slutet av 1990-talet och vi hade omkring 2 200 kärnkraftsexplosioner på jorden och i atmosfären. De har producerat mycket radioaktiv strålning som förstört ozonskiktet.

Det här är den främsta orsaken till svagheten i detta skikt, eftersom radioaktiviteten på något sätt äter upp ozonet så att det kvävs på något sätt. Eftersom ozonet är ett slags atmosfäriskt syre och radioaktiviteten förstörs av syre. Problemet är något som liknar en kvävning och en giftig effekt från strålningen när den kommer ner till jorden och detta lager är förstört eller hämmat.

Och nu har vi ozonnedbrytning även över hela norra delen av jorden

Ifjol upptäckte de personer som mäter ozonskiktet, att det var svarare än någonsin tidigare. Det återhämtade sig inte så som man förväntade sig  efter Montreal Protocol. Och de drog slutsatsen att det tvärtom existerade inte bara i form av ett hål över Antarktis och Nordpolen – det sistnämnda kom först efter Fukushima, eftersom det aldrig funnits något hål över Nordpolen tidigare.

Läs mer: Top British Climate Scientist Acknowledges Ongoing Geoengineering Interventions

Så den giftiga strålningen är inte bara förekommande vid polerna utan den kommer i allmänhet ner och förstör då många växter och lågt djurliv såsom insekter. När insekterna dör, påverkar det fåglarna och hela livsmedelskedjan av skador i ozonskiktet, och i oceanen dör planktonen och krillen som de stora fiskarna äter.

Idag finns det många fiskar som dör av hunger och men ser döende korallrev som till exempel det Stora Barriärrevet öster om Nya Zeeland, det största i världen som nu dör och det reproducerar sig nästan inte alls längre. Folk säger att det beror på att oceanerna värms upp, men det kan inte vara den verkliga orsaken. Det största problemet är att den giftiga strålningen från solen når ner till vattnet också, och det dödar livet i oceanerna.

RosalieBertell planet-earth.jpg
Rosalie Bertell

Och så har du all denna radioaktivitet från Fukushima som leddes ut i Stilla havet, så att livet i Stilla havet dör ut och snart finns där ingen fisk längre. Det här är på något sätt väldigt tragiskt, eftersom Rosalie Bertell redan år 2000 skrev i sin bok ”Planet, Earth, The Latest War of Wars”. Hon hade studerat alla dessa problem och hon varnade alltid för ozonskiktet, eftersom det hade tunnats ut med redan 10 % i slutet av 1990-talet och nu blir det allt tunnare och tunnare.

Och hon påstod, att med en 20 %-ig uttunning av ozonskiktet kommer det inte att finnas något jordbruk längre, eftersom växterna kommer att förstöras av giftigheten i UV-strålningen. Du kan se det på din balkong när du har dina växter där ute. Det kan redan ses att bladen blir bruna och dina växter växer inte mycket i solen. Det här är kanske det största problemet vi står inför, och det är resultatet av många, många effekter som förstör ozonskiktet, inte bara med radioaktiviteten utan även med andra instrument och teknologier som är än värre än någon koldioxid eller global uppvärmning.

ST:  Vad kan man säga om geoengineering och då speciellt aerosolbesprutning i stratosfären som är en av de teknologier som IPCC på något sätt inte föreslår, men de säger att den kan vara en lösning för den globala uppvärmningen. Vad tror du?

CvW: Ja, på grund av denna världen med pågående global uppvärmningen och CO2, har vi nu fått civila geo-ingenjörer, något som inte existerade i tidernas begynnelse. Nu har de sina forskningsinstitut överallt och de planerar på en lösning för detta problem. Det kunde vara ”solstrålningsstyrning” genom SRM och SAI, med vilken de planerar att spruta aerosoler i luften (chemtrails, red. anm) för att blockera solstrålarna och uppvärmningen på jorden.

Så istället för att avlägsna CO2, eftersom det verkar vara omöjligt politiskt, förespråkar de den här andra lösningen för att bekämpa effekterna av den så kallade globala uppvärmningen. Den innebär att man blockerar solen från att skina för mycket ner på jorden.

david-keithchemtrails.jpg
David Keith                                Chemtrails

Så deras plan är att spruta aerosoler (chemtrails) i atmosfären och speciellt David Keith från Harvard University håller på med ett projekt som heter SCOPEX för denna process. I detta projekt vill han spruta svavelsyra in i atmosfären för att imitera något som liknar ett vulkanutbrott och de kallar det för Pinatubo-effekten. Eftersom Pinatubo är en vulkan, som exploderade år 1991 och askan härifrån hade den effekten att den kylde ner temperaturen.

Och nu försöker de efterlikna denna effekt genom att tillsätta svavelsyra i luften. Nyligen sade denne professor vid Harvard University, David Keith, att åtminstone 10 000-tals människor skulle komma att dö av det. Det skulle innebära att syrorna når ner till jorden, vilket i slutändan förstör allt liv.

Jag menar, att dessa galna experiment som de förbereder, går de med till dessa civila geo-ingenjörer. Och det roligaste med denna civila geo-ingenjörsrörelse är att de inte talar om den militära bakgrunden till alla dessa teknologier som de nu sprider.

Och alla dessa rörelser om klimatförändringar etc. vi vet inte heller något om dem. Man har helt enkelt förnekat dessa militärexperiment, vilket vi redan känner till. Redan för 30 år sedan existerade regelbundna aerosolbesprutningar av atmosfären, så det förekom redan. Jag menar att SRM är ingenting nytt. Vi har den redan i form av besprutning av barium och aluminium och andra ämnen, vilka är mycket dåliga för allt liv och jordbruk.

Monsanto t ex har uppfunnit ett frö som är resistent mot aluminium, kan du tänka dig!

Så saker och ting uppstår och folket är emot det, men de ser inte att dessa experiment är en verklighet redan idag. De är en del av den geoengineering, militära geoengineering, som fanns för 70 år sedan eller mer. Detta har varit ett projekt från det andra världskriget, när militären uppfann kärnkraften som ett krigsvapen och efter kärnvapnen uppfann de vapen för väderkontroll.

nicola-tesla.jpg
Nicola Tesla

Såsom Rosalie Bertell hävdade, uppfann de ett väderkrig, de uppfann geoengineering och de uppfann plasmavapen som är elektromagnetiska vapen som används av och för upphettning av jonosfären. Det här är en mycket speciell teknik, mestadels okänd, men den bygger på uppfinningar gjorda av Nicola Tesla som var en fysiker och uppfinnare på 1800- och 1900-talet.

Related image
Exempel på electromagnetiska vågor vi har i hemmet

Det här är en speciell teknik som inte är så känd, liksom HAARP i Alaska (numera stängd) vilka är en av dessa jonosfäriska värmare som arbetar med elektromagnetiska vågor. Dessa vågor produceras konstgjort och uppnår upp emot en miljard watt, och de skjuts högt upp i jonosfären för att ge vissa effekter och leda dem tillbaka till jorden.

Det här är en väldigt farlig teknik som också kan användas för att producera alla sorters naturkatastrofer såsom tsunamis, jordbävningar, vulkanutbrott eller väderförändringar över hela regioner eller för att producera orkaner, torka, bränder och översvämningar samt även ändra på havsströmmarna.

Image result for Convention on Environmental Modification Related image

Det här är tekniker som inte diskuteras offentligt, men de existerar allt sedan Vietnam-kriget. De har uppfunnits under den här tiden och FNs Convention on Environmental Modification, ENMOD-konventionen från år 1977, berättar om dessa vapen, de effekter dessa kan ha och vad de kan göra när de används. Så det är inte ens någon hemlighet och det är årtionden sedan de uppfanns och experimenterades med. Det är likt ett krig som kämpas mot jorden och planeten, som ett kosmiskt macro-väsen som vi är beroende av. Det här är exceptionellt farligt och det är exakt det Rosalie Bertell säger. Hon har förklarat för oss hur tekniken fungerar, nämligen som ett post-kärnvapen genom elektromagnetisk massförstörelse. Vi har dessa jonosfäriska uppvärmare överallt nu.

Image result for ionospheric heaters
Karta över jonosfäriska värmare världen över

ST: Vad är en jonosfärisk värmare? Vad är det, varför använder man det? Vad är tanken bakom? Vi förstår inte därför att det finns global uppvärmning, de sa att det finns en global uppvärmning. Så, de värmer jonosfären, men det är ju helt galet.

CvW:  De värmer upp jonosfären, sfären i atmosfären som börjar på 80 kilometers höjd och når upp till 800-1 000 kilometer. Det är en elektrifierad del av atmosfären och när de skickar upp elektromagnetiska vågor dit, värmer de upp den. När de värmer jonosfären kan den här delen av atmosfären hantera dess elektromagnetiska strålar så de återvänder till jorden igen genom att göra en kurva. De kan även fungera i en vinkel, och som Rosalie sade, är det som ett gevär i jonosfären. När dess strålar riktas mot jorden igen är den fruktansvärt destruktiv. Dess strålar kan även passera genom jordens kärna.

ST: Men den värmer också, så det är ju helt galet eftersom vi har för mycket uppvärmning och vi skickar några …

CvW: Eftersom uppvärmningen sker där uppe. Den pågår inte här nere. Om det finns nån uppvärmning sker den där uppe. NASA hittade ingen verklig uppvärmning av jorden i allmänhet. Men det finns olika delar i världen som värms upp eller har värmts upp, sådana som polerna, polarområdena och bergen med de smältande glaciärerna, men det har ingenting med en allmän global uppvärmning genom CO2 att göra.

Några av dem är säkerligen effekter av militär användning av jonosfäriska värmare. Till exempel fanns det ett avtal från år 1974 mellan USA och Sovjetunionen, det hemliga Vladivostok-avtalet, där man tillsammans planerade att värma upp Nordpolen, eftersom man ville smälta isen för att komma åt oljan på botten av Norra Ishavet och de kunde inte komma åt den på grund av isen. Idag har hälften av isen på Nordpolen smält, eftersom de har använt sig av elektromagnetiska vågor för det. ELF-vågor som är extremt lågfrekventa vågor och de har tinat Nordpolen med dem. Detta har ingenting med global uppvärmning att göra utan med denna militärteknik.

ST: Låt oss gå tillbaka till geoengineering, hanteringen av solstrålar. Finns det bevis på att den fortgår? Jag menar, vi ser ju alla typer av spår på himlen och himlen är helt täckt ibland av dessa spår. De är ihållande, stannar kvar hela tiden. Hur ser du på det fenomenet?

CvW:  Det är en äldre militärteknik som nyligen har genomförts under cirka 30 års tid. Detta började på 1990-talet och det har haft effekter på regioner som Shasta i Californien. De har besprutats hårt med aerosoler (chemtrails). Det påminner om Agent Orange som sprutades över Vietnam, en giftig produkt från Monsanto. Den är giftig och i till exempel Shasta i norra Californien, förekommer inget jordbruk längre, alla är sjuka, djuren och växterna dör.

De hade en sådan mängd giftiga material, aerosoler kom ner från himlen och förorsakade dessa problem. Efter att man analyserat dem gjorde de en stor händelse av det för några år sedan där man protesterade offentligt mot dessa besprutningar. Trots det, accepterar inte alternativa eller sociala rörelse detta – inte heller ETC-gruppen, vilket är mycket viktigt i det avseendet – att det har gjorts eftersom det är en verklighet för de drabbade, och de förnekar att SRM används redan och man diskuterar endast de dåliga effekterna som den här metoden kunde ha på oss. Så de är emot den, men de förnekar att dessa metoder används redan överallt.  Självklart ser du den på himlen redan överallt. Jag har gjort lite forskning om varför de gör det eftersom militären inte är intresserad av någon global uppvärmingsmyt. De förnekar även global uppvärmning eftersom de vet bättre.

ST: Så de gör det?

CvW: Ja, de gör det. De vet bättre, liksom Trump, han känner till det från militären. Men jag fick reda på att de inte var intresserade av den globala uppvärmningsfrågan eller så. De gör det på grund av minskat ozon. Om det finns ett ozonhål eller en svaghet där, kan de inte skicka sina electromagnetiska vågor. De behöver, vad jag kallar, en ersättande atmosfär.

De behöver spruta aerosoler för att få en atmosfär som är ledande och i hålen är de det inte. Det är anledningen till att de använder sig av så många metaller i besprutningen, tungmetaller såsom barium, strontium och aluminium, vilka inte är tungmetaller men de är alla ledande för elektromagnetiska vågor. Nyligen kom jag att undersöka en kvinna som heter Schmitt och som bor i Venezuela. Hon gjorde en analys av dessa besprutningar som skulle vara skyddande mot kosmos, likt en Faraday bur, som producerar ett slags galler runt jorden för att skydda den mot strålningen som kommer in och den har också att göra med ozonminskningen. Ozonskiktet är den verkliga centrala frågan som måste utgöra ett alarm för oss, för det är nu den verkliga sanningen. När vi inte kan förhindra att dessa saker händer, kommer denna förstörelse göra att vi dör ut inom 20 till 30 år.

ST: Men den officiella versionen, som ingen säger något om, är ozonminskningen.

CvW:  Nej. Det kom ett alarm om detta ifjol och det fanns en kollega i USA, Marvin Herndon, som undersökte den här frågan tillsammans med sina kolleger och han publicerade den. Han hävdade att ozonnedbrytningen leder till ankomsten av giftig strålning mot jorden. Och han upptäckte att NASA, den nordamerikanska rymdorganisationen, hade kommit fram till samma resultat redan år 2007. Men de gjorde ingenting. De kände till den redan då, men de gjorde ingenting eftersom militären tror, att de kan göra allt de vill. Om de behövde det, skulle de uppfinna ett nytt ozonskikt. Det är vad de anser. De tror att de har…

ST: En teknisk lösning?

CvW: Ja, och de tror att de kan göra vadhelst de vill göra och förhindra att saker händer. Men efter alla dessa kärnvapenexplosioner i atmosfären och i jonosfären och i Van Allen-bälten, förstörde de delar av jordens magnetfält. De kunde aldrig ersätta eller bota magnetfältet eller atmosfären. De kunde inte göra något åt det. De förstörde den och den är förstörd. Detta är en del av orsakerna till väderförändringarna också. Så det finns många mycket komplexa orsaker till varför saker händer.

Man kan även till exempel använda elektromagnetiska vågor från jonosfäriska värmare till att flytta på jetströmmarna vilka består av snabba vindar som omger jorden. Man bygger en front mellan värme och köld. Så om du flyttar dem norrut får man in värmen från söder norrut, men om man flyttar den söderut får man in kölden från Nordpolen ner över Mellaneuropa.

ST: De påverkar starkt klimatet och vädret

CvW:  Med dessa teknologier kan man göra nästan allt och man kan ändra ångströmmarna som är fuktiga strömmar runt jorden. Man kan till exempel transportera luftfuktighet till Saudiarabien. Det är en av de största affärerna idag, för människorna behöver vatten och man kan bara transportera vatten från en plats till en annan. På samma sätt kan det snöa över den sydliga arabiska öknen. Det är allt frågan om manipulation, vädermanipulation, klimatmanipulation. Ingen pratar om den, men den sker ständigt. En annan effekt av att atmosfären är full av metaller, är att den torkar ut. Därför får vi så mycket mindre regn i Europa till exempel, men det har ingenting med uppvärmning eller CO2 att göra. (tänk på sommaren 2018 års skogsbränder, red.anm)

ST: I Italien råder torka

CVW: Italien håller på att torka ut, och då får man bränder som också är påtvingade, bara för att det är torrt, men man använder direkta energivapen och laservapen. Då kan man starta dessa bränder, vilket var vad som skedde i Portugal, Australien och i Californien. De har ingenting att göra med naturliga bränder och de förstör inte växtligheten, men de förstör byggnaderna. Det är som om ett krig har brutit ut.

Alla dessa saker diskuteras som om de vore ett resultat av global uppvärmning och CO2. Men de har ingenting att göra med det. Hela den här koldioxidfrågan och den globala uppvärmningen används för att distrahera människorna från det som verkligen händer, så att de inte märker vad man har gjort mot planeten, atmosfären och vädret. Så att de inte ska se det eftersom de tror att det rör sig om global uppvärmning.

ST:  Tyvärr har vi nästan nått slutet för det här programmet, men jag skulle vilja ställa dig en fråga. Den 23-26 maj kommer vi att ha val till Europaparlamentet. Vad kan vi som är bekymrade européer göra för att lägga klimatförändringarna och alla relaterade risker på dagordningen på valdagen, eftersom vi förväntar oss att dessa europeiska institutioner skyddar sina 300 miljoner medborgare från riskerna med dessa extremt farliga teknologier. Vad kan vi göra?

CvW: Vad vi kan göra är att informera folket! Vi publicerar just nu en bok. Den heter ”Global Warning”, inte uppvärmning utan varning. Den kommer att dyka upp snart. Tio kvinnor förklarar sin forskning om vad vi har pratat om nu och den kommer att tryckas av Talma Studies International i Dublin. Så jag kan rekommendera den.

Problemet är att människor inte vet någonting om vad som händer runt omkring dem, och de blir inte heller informerade, även om det är möjligt. Rosalie Bertells bok finns som 4:de upplaga på tyska, italienska, franska och spanska. Alla kan läsa den, och det är många som har beställt den fjärde upplagan nu. Den har tryckts i 15 000 exemplar. Någon borde ha läst den, men folk talar inte om den. Partierna som ställer upp i valen har ingenting att göra med allt detta. De Gröna, som borde vara mest intresserade av denna fråga, är inte det.

Vi måste titta bakom klimatförändringsagendan. Det måste finnas någon som vill att människor ska distraheras, att vara organiserade kring andra frågor.

Det finns hela uppdaterade städer och 5G-rörelsen, teknifikationen av samhället och någon slags kontrollerad minskning av produktion och konsumtion. Det verkar som om vissa personer verkar stå bakom och vara involverade i denna avfolkningsagenda. Jag tror, att det finns andra politiska planer, den Nya Världsordningen, och intressena bakom den.

CO2 är bara syndabocken som förhindrar människorna från att se dem.

De Gröna är till exempel helt involverade i dessa planer på en så kallad ”grön” ekonomi, men det är inte så. Det är inte någon grön ekonomi. Det är en vapenförsedd ekonomi som vi ser närma oss.

Jag ser inte på Vänstern, de har inget intresse av hela frågan, eftersom de oroar sig över framsteg och utveckling, för att uttrycka det så. Det behövs en kritik av dessa tekniker. Jag kallar den militär alkemi, det vi har nu. Men Vänstern är inte intresserad av detta och de andra partierna är inte heller det. Så jag vet inte vilket parti som kommer att intressera sig för den här synvinkeln.

Människor är inte informerade och de blir inte heller informerade, och människor som talar om detta kallas konspirationsteoretiker mm. Hur man får en förändring, en förändring som kommer från att man tror på dessa ideologier ovanifrån, för att man ser vad som sker i verkligheten. De borde verkligen veta vad som händer på riktigt och inte vad som förmodas ska hända. Det här är problemet.

Det är därför som jag skrev brevet till Greta Thunberg, för att få henne informerad och vad jag vet, erkände hon till och med att det finns ett militärt problem, men inte det som vi har diskuterat om, den militära klimatförändringen.

ST: Svarade hon dig?

CvW: Nej, naturligtvis inte. Eftersom det finns en stor rörelse bakom henne, det är koldioxidrörelsen som står bakom henne, självklart. Det har funnits planer: Redan för sju år sedan har den diskuterats, hur man ska mobilisera ungdomen. Det här är inte bara ett vågat experiment på människor utan den är en organiserad kampanj från den andra sidan.

ST: Claudia vi måste sluta tyvärr, men vi kommer att presentera din bok när den kommer  ut och kanske kan vi presentera Rosalie Bertells bok en gång till eftersom vår uppgift är att informera människor. Vi gör vad vi kan för att informera människor.

CvW: Kanske kan du översätta den till italienska och holländska.

ST: Ja, tyvärr måste jag sluta men jag tackar dig för att du varit med oss i kväll och jag hoppas att vi ska prata med dig igen.

CvW: Tack. Hejdå.

 Kategorier:Hälsa, klimatet, Naturen, naturförstöring, Rymden, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

23 svar

 1. Förra varma sommaren som vissa ter som ”bevis” på global uppvärmning är ingenting mot t.ex 1933 i Ultuna som hade 38° C !

  1933 hade världen ännu få industrier jämfört med i dag och få hade råd med bil . . Ändå var det jäkligt mycket varmare då än nu !

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792

  Gilla

Trackbacks

 1. https://onlinecasinos77vc.com/
 2. Best Realtor Tallahassee
 3. Professor – Beror ej på CO2 | Reflektioner
 4. Intellektuella dvärgar, prostituerade klimatexperter och ett extremistiskt barn – Bakom kulisserna
%d bloggare gillar detta: