AVSLÖJAR: ”Storcharter” med afghaner från Tyskland landar på Arlanda imorgon

Enligt en intern källa inom Kriminalvården skulle en utvisning till Afghanistan med chartrat flyg ske från Arlanda imorgon. Utvisningen flyttas till en annan ort – eftersom ett chartrat flyg med afghaner från Tyskland kommer in. När Samhällsnytt börjar ställa frågor till de ansvariga publicerar polismyndigheten ett pressmeddelande där de bekräftar uppgifterna, men samtidigt meddelar att det är ”oklart” hur många afghaner det rör sig om.

https://samnytt.se/avslojar-sverige-tar-emot-afghaner-fran-tyskland-ett-chartrat-flygplan-landar-imorgon/?fbclid=IwAR0GBBoukTb5wobm6qbc9fPLM2qusE6XWenzODkOVrkc33R5keHzWQ2TXUg

 

Enligt uppgifterna till Samhällsnytt kommer tyska myndigheter att skicka en ”storcharter” med afghaner till Sverige imorgon:

– Tyskarna kommer till Arlanda med en storcharter afghaner som dom gripit i Tyskland som dragit från Sverige efter asylavslag – s k Dublin-ärenden.

När Samhällsnytt kontaktar Migrationsverkets presstjänst i frågan, bekräftar de uppgifterna och meddelar att Migrationsverket kommer att ansvara för fem personer ur gruppen. Polismyndigheten kommer att ha ansvar för en majoritet av de inkommande afghanerna. Hur många det blir vet polisen inte själva dock.

Efter att Samhällsnytt ställt frågor om chartern till polisen publicerade myndigheten ett pressmeddelande istället för att svara på våra frågor. Av meddelandet framgår att de personer som överförs till Sverige faller under Dublin-förordningen samt att det är polismyndigheten som har ett ansvar för en majoritet av fallen.

Sverige tar emot ärenden enligt ”Dublinförordningen”

Under morgondagen kommer ett chartrat flygplan från Tyskland till Sverige med personer som överförts hit enligt Dublinförordningen. Polismyndigheten ansvarar för mottagande av de personer som har laga kraftvunna beslut om utvisning.

Enligt Dublinförordningen är den första medlemsstat där en persons asylansökan registreras, ansvarig för att pröva ansökan. Om personen sedan åker till ett annat Schengenland, kan det landet överföra personen tillbaka till Sverige, om Sverige är det land som ansökan först gjordes i. 

I fall där personen redan fått sin asylansökan prövad och avviker till ett annat EU-land, är den stat som prövat asylansökan också ansvarig för att genomföra verkställighet till hemlandet.

Om en person avviker under pågående asylprocess i Sverige är Migrationsverket ansvarig för att ta emot en person som överförs. Har personen ett verkställbart avvisnings- eller utvisningsbeslut är det Polismyndigheten som ansvarar för verkställigheten, och därmed även för mottagande vid en överföring från en annan Dublinstat. 

Personerna som kommer på tisdag, tas emot på Arlanda flygplats, där båda Polismyndigheten och Migrationsverket kommer finnas på plats. Hur många personer som finns med, är i nuläget oklart, men Polismyndigheten ansvarar för majoriteten av dem.

– Utöver Polismyndighetens ansvar för mottagande av de som har laga kraftvunna beslut om utvisning, så ansvarar vi även för handläggningen av dessa ärenden, och för att verkställa besluten, säger Patrik Engström chef för gränspolisen, Noa.

I flera av de förväntade polisärendena kan det finnas grund för att fatta beslut om förvar, de personerna kommer transporteras till ett förvar med ledig kapacitet. Personer som inte förvarstas kommer att få en kallelse till handläggande polisregion.

Det är inte polisens ansvar att ordna med kost, logi eller transport, då detta ligger utanför polisens uppdrag. Personer som inte själva kan ordna med det informeras om möjligheten till att söka hjälp i den kommunen där de befinner sig, alternativt den kommun där deras ärenden handläggs, på samma sätt som övriga personer i en utsatt situation. Sedan är det upp till kommunen i fråga att bedöma om de har rätt till stöd, och hantera ärendet vidare.

Detta innebär att de flesta av personerna redan har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Det är dock långt ifrån alla som kommer att tas i förvar:

”I flera av de förväntade polisärendena kan det finnas grund för att fatta beslut om förvar, de personerna kommer transporteras till ett förvar med ledig kapacitet. Personer som inte förvaratas kommer att få en kallelse till handläggande polisregion,” står det i pressmeddelandet.

Istället kommer de att hänvisas till kommunerna ”för att söka hjälp”. Samtidigt brottas Migrationsverket med en kronisk brist på platser i förvar sedan tidigare. Det har bland annat rapporterats att att polisen avstår från att omhänderta illegala invandrare när det saknas lediga platser på förvar.

Varken polisen eller Migrationsverket har svarat på vår fråga om hur många lediga platser som finns på landets förvar just nu.

Chartern från Tyskland uppges vara anledningen till att utvisningen från Sverige till Afghanistan flyttas till en annan ort.

– Vi går nog plus på afghaner den dagen också, kommenterar vår källa uppgivet.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: