EU – en superstat – det totalitära monstret

Image result for eu

Europas Förenta staterna 

EU är ett stort exempel på det som kallas post-industriellt, post-demokratiskt samhälle där inte valda byråkrater, teknokrater och ”experter” dikterar ett förtryckt mänskligt samhälle. Detta kan ses och förekommer varje dag.

http://finalwakeupcall.info/en/2019/04/24/eu-super-state/

Århundradets enorma bedrägeri är upprättandet av en totalitär byråkratisk superstat som kallar sig Europeiska Unionen.  Den planerades och ihopdiktades till dagens form för över 60 år sedan. Den började som ett ”frihandelsområde” och skapades till att bli dagens centralt styrda Superstat när tanken fördes i riktning mot fascismen och kommunismen.

Från allra första början har planen varit att bilda Europeiska Unionen till vad den är idag och behålla den som sådan ända tills att den inte längre går att stoppa. Det ögonblicket har vi nått nästan nu, med förslag till ytterligare centralisering av makten som kommer att utplåna det som finns kvar av vår frihet, vilket inte längre är mycket kvar av när det gäller alla nationers suveränitet inom EU. Detta ligger rätt i linje med målet för den  archoniska blodlinjen, att ständigt centralisera kraften och utöka kontrollen över massorna globalt.

Den ursprungliga planen för ett centralt kontrollerat fascistiskt/kommunistiskt Europas Förenta Stater går århundraden tillbaka och fanns redan på önskelistan för Riddartemplarna år 1129, alltså långt innan allmänheten ens hade hört om den. De ledande aktörerna bakom införandet av den Europeiska Unionen var Illuminaterna med Rothschild och deras hemliga sällskap bestående av Rothschilds sionister. Det ständigt växande inflytandet från Archon-blodlinjens inflytande över mänskligheten, kräver den ultimata, absoluta centraliseringen av makten och planen är att uppnå detta mål till varje pris.

Den innersta kretsen för denna elit bestående av Archon blodlinjen, träffas under ett Bilderbergmöte för att diktera vilka steg som måste vidtas över hela världen. Detta är orsaken till den oupphörliga centraliseringen av makten till alla delar av våra liv. Detta kan ses inom EUs projekt – med liknande planer världen över – inom livsmedelskedjan, biotekniken, energiförsörjningen, medicinen, median, militären (NATO) och så vidare. Makten är koncentrerad i händerna på ett fåtal personer och stora företag under förespeglingen av ”globalisering”.

Allt mänskligt liv, så som vi känner till den idag, har fallit som byte för ett gigantiskt tankestyrt program som leder den globala befolkningen steg för steg in i den ökända orwellanska mardrömmen. De kommer inte att sluta innan deras mål har uppnåtts och vi befinner oss i ett globalt samhälle utan återvändo, där eliter planerar för oss. Allt det här finns beskrivet i boken  Silent Weapons for Quiet Wars. Boken beskriver den hemliga planen som leder oss in i den Nya Världsordningen. Mind-control och emotionella manipulationstekniker är allmänt använda för att ta oss dit. Alla kan använda sin egen logik och uppmärksamhet för att se igenom lögnerna och bedrägerierna.

Den Pan-Europeiska unionen

Den Pan-Europeiska unionen ligger i linje med Archonerna Rothschild och Habsburg, som styrde över det heliga Romarriket i flera århundraden – närmare exakt beskrivet som Archoniska Empiriet. Otto van Habsburg blev senare ordförande för den Pan-Europeiska Unionen. Namnet, Europeiska Unionen, var från början bara en term som användes i mer än 60 år med hänvisning till dagens EU-superstat. Bland de stora finansiärerna för den Europeiska Unionen var sionisten Rothschild och Rothschilds underordnade Max Warburg.

Europeiska Unionen var ett viktigt mål för den Archonska agendan för global kontroll. Max Warburg blev Hitlers bankir och direktör för IG Farben – Rotschild-skapelsen som tog Hitler till makten och som drev koncentrationslägret i Auschwitz.

Hans bror Paul Warburg, var drivkraften bakom skapandet av – och för folket den katastrofala – Federal Reserve år 1913, vilken har kapat ekonomin till förmån för Rothschilds som pimplar i sig inkråmet. Max Warburg var också en känd skapare av Vladimir Lenin, Trotskij och den Ryska Revolutionen på Rothschilds vägnar.

Slutet för suveräniteten

Planen har alltid varit att utrota all suveränitet bit för bit. Tro inte att det fanns någon konspiration – den var planerad långt i förväg.

Fiskindustrin har blivit allt igenom förstörd genom EUs avtal om fiskekvoter. Dessa har utformats och genomförts för att göra heltidsfiskenäringen ekonomiskt omöjlig. Sir Crispin Tickle, förhandlare för Storbritannien, har medgett att regeringen täckte upp med fulla konsekvenser av medlemskapet och han sade att den outtalade regeln var: ”Tala inte om detta offentligt”. De ljög alla från första början, men det är vad Archonerna gör – de ljuger och de lurar. Som dessa bedragare kan nämnas Blair, Cameron, Bush, Obama, Clintons, Merkel, Sarkozy, Hollande, Macron, Rajoy, Rutte, Draghi, Junker ad infinitum.

Storbritanniens fd premiärminister Heath blev tillfrågad i en intervju av BBC ett årtionde senare, om han hela tiden kände till att Storbritannien undertecknade för en federal europeisk stat. Hans svar var: ”Ja, naturligtvis!”.

På samma sätt var deras plan att förstöra kolindustrin tillsammans med fackföreningsrörelsen i enlighet med den europeiska planen, som med alla sina brister, samlade in ett stort antal människor för en gemensam sak och blockerade en fullständig delning och styrstrategi.

Premiärminister Margaret Thatcher utsåg sin vän Lord Victor Rothschild år 1975 till sin säkerhetsrådgivare och valde ut sina medlemmar i kabinettet med stor försiktighet – på grund av personlighet, enkel manipulation och nästan säkert med anslutning till blodlinjen Archon. Hon gick i stor utsträckning in för att förorsaka en kollaps av den brittiska tillverknings-, kol- och stålindustrin.

Intressant nog, hade Thatchers rykte om sig, att hon motsatte sig starkt den ökande makten inom Rothschilds europeiska union, medan hennes politik resulterade i stora förändringar som den fd premiärministern Edward Heath redan hade kommit överens om, när han lade fram en plan på att ta bort Storbritanniens basindustri till förmån för finans- och tjänsteindustin.

Thatcher gjorde exakt det som Rothschilds krävde av hennes ekonomiska frihet för alla. Hennes såkallade ”Big Bang” för att avreglera Londons finanscenter och för att öppna dörren till sådana parasiter som det Rothschild-kontrollerade Goldman Sachs och det globala ekonomiska systemet. Big Bang, var en betydande reform som cementerade ”City of Londons” status som Europas största finanscentrum.

EU är ett totalitärt monster

Det europeiska fördraget, som rev ner handelshindren inom hela Europa, och Maastrichtfördraget för den Europeiska Unionen, förstörde i grunden den nationella suveräniteten. Så ordet ”ekonomisk” kunde släppas och termen fördjupades till den Europeiska Gemenskapen, för att senare omvandlas till Europeiska Unionen. Detta följdes av skapandet av en europeisk centralbank och en gemensam valuta.

Konceptet Europa med central kontroll, som administreras av en europeisk centralbank, en gemensam valuta, en regional förvaltning, gemensamma arbetslagar, transport och industripolitik, är precis vad Hitler och nazisterna hade planerat för Europa.

Greklands, Irlands, Portugals, Italiens och Spaniens konstruerade ekonomiska implosion har skapat ett stort problem med ett desperat behov av en lösning och det som nu föreslås är att utplåna det som finns kvar av en redan svindlande nationell suveränitet för att ”fixa” problemet som dessa människor har skapat från första början. Det är den välkända strategin Problem-Reaktion-Lösning, vilket leder till ytterligare en stor prestation på vägen till den totalitära staten i Europa.

Euron var aldrig tänkt att vara ett mål i sig. Den ultimata planen var en gemensam global valuta, SDR. Euron var den trojanska hästen, för att eliminera alla enskilda valutor som fanns före och symboliserade nationell suveränitet. Planen är att så småningom skrota euron – och den amerikanska dollar och flytta till den globala SDR-valutan med alla dess inneboende konsekvenser för  den totala globala kontrollen.

Eurokrisen tillverkades som en ursäkt – som Monet sa på 1960-talet – att utarbeta nya förslag till ytterligare EU-centralisering och integration, i samarbete med två andra Rothschild-anhängare i Mario Draghi och Jean Claude Junker.

Manin med en eurofil valuta som såldes in till oss som ett löfte om en välmående framtid. Brüssels överdrift har istället levererat en ekonomisk katastrof. Medborgarna kring Medelhavet är frustrerade över sin ekonomiska bulimi: galna åtstramningsåtgärder som kompletteras av regeringar som slösar. En anmärkningsvärd tidpunkt, när EU staterna är tvungna till åtstramningar, beslutar EU i Brüssel att utvidga sin omtvistade utgiftsbudget med miljarder varje år. Vansinnigt löjligt!

Det visar på EUs inkompetens av självkritik och arrogans. De tror, att de vet bättre hur man spenderar andras pengar än de övertaxerade medborgarna själva vet. Deras skattemässiga missförhållanden har resulterat i, att EU står i djup skuld med obetalda räkningar på tiotals miljarder euro. Även EUs egna revisorer förblir spektakulärt ointresserade av bristen på sund ekonomisk kontroll. De har inte godkänt några EU-konton under de senaste 23 åren. Detta underbygger ren oansvarighet av deras dysfunktionella apparat och den ojämna inkompetensen bådar för EUs högfärdiga död.

Det uppenbara faktumet är inte den inkompetens som har ekonomiskt fört EU på knä utan den förda ekonomiska politiken som tvingat länderna att stå inför katastrofer, med borgen genom bidrag, från andra länder. Om problemet vore bara inkompetens skulle uppgiften vara så mycket enklare och man kunde fokusera på att ersätta dessa inkompetenta med behöriga. Det är inte så enkelt som det ser ut. De är mycket kompetenta för att följa en agenda med beräknad inkompetens i syfte att skapa ett enormt problem i jakten på en hemlig, på förhand konstruerad lösning. Det är en konspiration att göra Europa till en totalitär stat. EU har blivit en MONSTER.

”Förstärkningen av ekonomin” handlar mer om en ytterligare centralisering av makt, medan ”frihandel” används för att rättfärdiga den globala standardiseringen av lagar, förordningar, ekonomi, brottsbekämpning och militär på exakt samma sätt som det framgår nu av EU.

Dessa är alla viktiga steg mot skapandet av en världsregering, armé och allt annat. Alla dessa människor är lögnare och bedragare som, det är allmänt känt, är det enda som dessa Archoner vet hur man ska göra.

Den allmänna känslan är generellt sett ganska negativ med införandet av ett brett spektrum av förbryllande slagord som ”sprida”, ”skattemässigt sammansatt” och ”mästerliga parametrar”. Och dessa parametrar har bildat en metaforisk bur där vårt beskattningssystem är infångat. Som det visat sig är våra politiska processer och vårt finanssystem inne i denna fälla, och om vi misslyckas med att bryta oss ur den, finns det inte något hopp om något bättre. Denna typ av ekonomi är helt felplacerad, och inte bara i Italien – utan den är inte heller bra för Europa eller för resten av världen.

Lösningen

Först måste vi avlägsna det förrädiska giftiga företagets diktatoriska förhållande mellan daltandet med stora regeringspolitiker och stora multinationella företag som spenderar förmögenheter för att lobba Brüssel-maskinen. EU-systemet har misslyckats med att leverera kravet på dynamisk tillväxt: det kunde vara en enkel, lätt reglerad frihandelszon, inget mer, och inget mindre. Det har dock visat sig  att frihandeln är kvävd från toppen av stora multinationella företagen, som så småningom kommer att driva Europa bakåt till en ny mörk tidsålder medan Asien går framåt.

Därefter är lösningen så enkel som den är radikal; en förändring från det befintliga, förändra det privatförvaltade och skuldbaserade monetära systemet till skuldfria, guldbackade pengar utgivna av folket genom en egen vald regering.

Låt TBTF-bankerna – För stora för att misslyckas – gå förlorade, ingen räddning alls. Folkets regeringar måste styra mängden pengar och INTE privata bankirer, som med sin kontroll över pengar, initierar högkonjunkturer och slår till för egen vinning.

Bankerna får bara låna ut pengarna de har i banken och för de extra pengarna borde de behöva konkurrera med på den öppna marknaden. Bankerna bör vara skyldiga att bibehålla 100 % med reserver, den nuvarande ”bristfälliga reservpolitiken” bör avskaffas.

Exemplet på Island bör följas, som har det äldsta parlamentet i världen, över 1000 år gammalt. De har kämpat igenom sina tidigare problem med stöd av 93 % av befolkningen och i en uppföljande folkomröstning motsatte sig 70 % att dem att gå med i EU. De har verkligen uppnått vad vi inom EU bör följa.

Reformen som kommer att göra en stor skillnad

Idag, i vårt galna monetära system, måste regeringen låna våra pengar för sin existens och sedan betala ränta på den. Så här betecknar de statsskulden. Alla våra pengar skapas av skuld. Politiker som fokuserar på att minska statsskulden som svar på vårt nuvarande krisproblem, vet nog inte hur stor statsskulden egentligen är. Att minska statsskulden skulle innebära att vi minskade våra pengar – och det finns redan för lite av dem.

Framtiden är inte heller stora multinationella organisationer – framtiden ligger hos små och medelstora företag och kooperativ. Om Europa ska återhämta sin förlorade ekonomiska prestige, måste den erkänna misslyckandet av företagssocialismen och gå vidare. Tillväxt och innovation måste uppmuntras från botten och uppåt. Det innebär förmodligen att EU ska demonteras för att återgå till en enkel frihandelszon, vilket ger enskilda kreativa företag en möjlighet.

Med tanke på hur kraftigt EU tvingar andra att installera ”demokrati” och ”europeiska standarder” för mänskliga rättigheter, är det en spektakulär häpnadsväckande hybris och hyckleri för att se hur dåligt Brüssel behandlar sina egna medborgare i den pågående ekonomiska katastrofen. Europas, så tragiska förlorade årtionde, är fortfarande på rätt väg när det gäller att leverera dess fattigdom till sin befolkning, snarare än välstånd.

EU bidrar till ytterligare en fasetterad mardröm av dess ekonomiska historia, vilket är den Neo-koloniala-finansieringen som Europa har drivit. Det handlar om den gemensamma valutahandlingen med löfte om en välmående framtid. Man kunde ha förväntat sig att denna Brüssel-överdrift kunde istället  ha levererat en ekonomisk katastrof. Medborgarna i Medelhavsländerna är frustrerade över sin ekonomiska bulimi: galna åtstramningsåtgärder, kompletterade av regeringar som spenderar utgifter. Med anmärkningsvärd tidtagning, har EU-nationerna tvingas till åtstramningar, samtidigt som EU i Bryssel har beslutat att utöka sin omtvistade budget med miljarder mer varje år.

EU-parlamentet är en komplett fars

Följande fakta borde väcka varje europé:

 • Ingen representation av europeiska värderingar
 • Motstånd accepteras inte
 • Alternativa synpunkter är inte accepterade
 • En oerhört stor budget för att skapa falska propagandanyheter
 • EU styrs av ett gäng icke valda, farliga, socio-kommunistiska radikaler

EU är inte en legitim organisation och Europaparlamentet är inget verkligt parlament, det representerar inte folket. Det är helt enkelt ett rådgivande organ med liten eller ingen inverkan på verkställande befogenheter. Det är endast den Europeiska kommissionen som har befogenhet att verkställa. EU-parlamentarikerna kan inte skapa lagstiftning, det är bara EU kommissionen som kan göra det.

Kommissionen är en utvald, inte vald grupp av individer, som inte behöver parlamentsmedlemmarnas eller medborgarnas stöd i deras egna hemländer. Det är sant att Europeiska rådet består av valda medlemmar, en från varje land inom EU, men det finns två problem. För det första, är att rådsmedlemmarna är bundna av en tjänsteed att representera EU-statens allmännas intresse som helhet, snarare än sitt hemland. För det andra är EU en separat enhet som inte behöver folkets stöd.

EU reglerar människor, utan folkets samtycke, ignorerar folkviljan, vilket inte är demokrati. Därefter måste varje rådsmedlem svära en lojalitet gentemot en organisation som undergräver demokratin. Således kan EU genom sin utformning inte representera det europeiska folkets vilja eftersom det fortsätter att motsätta sig folkviljan. Följaktligen representerar EU inte europeiska värderingar, och det accepterar inte heller motstånd.

Precis som i Sovjetunionen vill EU försvaga folkets inflytande och tvinga varje medlems- stat till multikulturalism för att uppnå detta mål. Detta är den sanna orsaken till den orkestrerade tillströmningen av muslimska invandrare. Polen och Ungern håller inte med den här syndiga planen. EU fortsätter att tvinga dessa länder till att bli multikulturella. Detta står i stark kontrast till rätten av självbestämmande. Det är syndigt och det är avskyvärt.

EU-parlamentarikerna har blivit hjärntvättade med konceptet: ”EU är bra och människor som inte håller med det här är alla hopplösa populister som drivs av främlingsfientlighet, islamofobi, sexism, fascism, falska nyheter, intolerans och Putin.” Dessa videon sammanfattar allt och visar hur enfaldigt dessa parlamentariker tänker och pratar. Det skulle vara roligt ifall det inte vore så fruktansvärt.

Assange, Brexit, QFS (Quantum Financial System), GCR (Global Currency Reserve) , EU-val och branden i Notre Dame 

Den arga brittiska väljaren är frustrerad, irriterad och skäms över hur Theresa May-regeringen och parlamentet har överlämnat Brexit till EU och måste nu nu hantera hur regeringen hanterar Assange och håller kvar honom på begäran från USA.

Det finns en myriad av vinklingar på Assanges utvisning och arrestering. Av betydelse här är att inte förbise tidpunkten för denna händelse. Optiken är viktig. Titta på May’s Brexit svek. Den 29 mars var Brexit en rättslig aktualitet. Som en följd härav är ”staden London” inte längre kabbalens finansiella huvudstad, vilket bekräftades av brittisk underrättelsetjänst.

Bankerna i staden London har också rensats ut, på grund av Brexit genom brittisk lag den 29 mars i fjol. Det var också det datumet då Ryssland och Kina kom ut med sitt Quantum Financial System (QFS), tillsammans med CIPS-systemet som ett alternativ till kabbalens SWIFT-system. Detta innebär att det kabbalistiska Rothschild-ägda systemet blev avvecklat, i samma ögonblick som QFS tog över.

Nu kan bankerna deklarerat till Basil 3 eller Basil 4-kompatibitet över hela världen, och kan delta i Global Currency Reset (GCR) (guldmynfoten, red.amn) . Bankerna i dessa länder ägs nu av de suveräna länderna de tjänar.

Det Rothschildägda och kontrollerade centralbankssystemet, som härstammar från 1800-talet, staden London och Vatikanstaten, befinner sig inte längre under kabbalens kontroll. Dessa är nu kontrollerade av de olika suveräna länderna och har alla gjort en övergång till det guldbaserade Quantum Financial Systemet.

Nigel Farages nya Brexit-parti har blivit något väldigt intressant när det gäller det kommande valet till Europaparlamentet. Under 2014 vann UKIP EU-valet i Storbritannien. Den segern blev inledningen till en förändring. Då fanns det en armé bestående av uppemot 50 Brexit-anhängare som attackerade EUs arbete, vilket EU inte längre har råd att finna sig i, medan denna EU-opposition stadigt växer i antal och Brexit-anhängarna har bildat en allians tillsammans med Matteo Salvinis växande “League of Leagues”.

Om Farages parti upprepar sin historiska seger, vilket är mycket troligt, skulle antalet personer som är EU-skeptiker i nästa parlament kunna ha uppnått en majoritet när de sammanträder i juli. Antalet traditionella partier är vanligtvis lågt i valet till EU-parlamentet, eftersom lokala befolkningar använder dem som informella folkomröstningar för deras regeringens framföranden.

Så, partier som Lega i Italien, National  i Frankrike, AfD i Tyskland och Brexit-partiet i Storbritannien kunde överträffa deras tilldelade opinionsantal väsentligt. Och detta skulle kunna öka alliansen med EU-skeptiker  till att nå siffror som är tillräckligt stora för att förhindra en koalition som består av de gamla gardisterna, vilket innebär att allting inom EU verkligen kommer att förändras. EU:s problem är dock mycket större än bara politiskt. Det är också ekonomiskt, eftersom den största bidragsgivaren, den tyska ekonomin, håller på att falla nedför stupet.

Och eftersom Brexit inte längre har dominerat nyhetscykeln för de närmaste månaderna kan fokus koncentreras till grunderna, som det faktum att två av de största bankerna i Tyskland har ett brådskande behov av en räddningsaktion, eftersom en fusion inte kommer att lösa något. Det blir bara ekonomiskt värre, medan marknaderna förblir otroligt bräckliga.

Medan Italien ändrar för att ta kontrollen över sina guldreserver och flyttar bort dem från ECB:s (Europeiska Centralbanken, red.anm) grepp, kommer nästa stora kamp för EU att ligga mitt i clownernas centrum i Brüssel. Eftersom motståndet mot det katastrofala EU-projektet fortsätter att öka, kan detta bli ett fantastiskt skådespel, med att demontera detta icke valda Rothschilds pedofilgäng i Brüssel!

Branden i Notre Dame-katedralen var av ”Kristallnatt” typ en falsk flagg händelse, som liknar den när nazisterna antände 1930-talets Reichstag  i Berlin och skyllde på kommunisterna för att vinna valet. Den här gången aktiverades detta för att gynna Macron för att bli av med de gula västarna. Och för att göra sig av med WikiLeaks  som resulterade i att man arresterade Assange, vilket har utlöst ett ”död hands-grepp”  och kommer att leda till ytterligare djupt skandalösa avslöjanden om den katolska kyrkan i förhållande till satanism, pedofili och ekonomisk brottslighet.

Branden i Notre Dame katedralen var en falsk flagga, initierad av påven Francis, stödd av Macron, Merkel och May som alla är satanister, med målet att rädda EU och centralbankerna.

Under tiden har Earth Alliance framgångsrikt fört Rothschilds fiat-skuldbaserade finanssystem till ett instabilt läge. När implosionen uppstår, kommer kvantsystemet (QFS) att göras tillgängligt.

Att inleda övergången till en GESARA-kompatibel värld kan börja snart. Bland annat kommer man att tillhandahålla en universell inkomst för hela befolkningen i alla länder. De medel som krävs för detta härrör från olika stiftelser i världen vilka har upprättats av Earth Alliance. Vår mörka tid är nästan över nu när mänskligheten är på väg  in i en riktig guldålder.

Andra källor hävdar att denna avklassificering kommer att bli den händelse som  förorsakar en implosion och initierar nedtagningen av Den djupa staten i USA och inom EU.

EU förväntas kollapsa i kölvattnet av finanssystemet, vilket kräver att alla EU-länder återvänder till sina egna guldbackade valutor.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, ,

6 svar

 1. Intriguing data !Fantastic just the thing I became on the lookout
  with regard to! “…obstacles you should not
  be present being gave up so that you can, only to generally be
  harmed.” by Adolf Hitler.

  Gilla

%d bloggare gillar detta: