Vem förrådde egentligen Sovjetunionen? Gorbatjev var ett redskap – men för vem?

lenin

https://www.fort-russ.com/2019/03/in-depth-who-really-betrayed-the-ussr-soviet-insider-explains-gorbachev-was-a-tool-but-of-who/

Intervju mellan sovjetdiplomaten och arabisten Vyacheslav Matuzov, och Sarkis Tsaturyan

Matuzov
Vyacheslav Matuzov

 

Hur likviderade trotskijsmen Lenin och Stalin? Vad hindrade Komintern, den centrala avdelningen för centralkommittén och KGB? Vilka är Pitovran, Andropov och Primakov? Det som följer är en intervju med den välkända sovjetiska diplomaten och arabisten Vyacheslav Matuzov, som öppnar slöjan för 1900-talets huvudhemlighet.

Vi tror att läsarna kommer att ha ett stort intresse för detta, för det förklarar hur parallella strukturer skapades, att dessa möjliggjordes av skumma figurer som i själva verket var välkända och fungerade offentligt, men ledde rakt in till sovjetmakten. Denna intervju förklarar nödvändigtvis de inblandade intriger, förekomsten av en mystisk och omstörtande dubbel struktur som var knutna till KGB, men som trots det inte tillhörde KGB.

Samtidigt är denna intervju begränsad, den genomförs på ett något platoniskt sätt, läsaren måste reda ut förhållandet mellan Sovjetunionens strukturer så som de ses från denna kritiska ”diplomats” synvinkel, som engagerade sig i dagligt chifferarbete i Libanon och Palestina. Hur  härledde dessa till ett starkt skifte inom sovjetmakten och som verkade förråda PLO och PFLP. Vad leder den till, vad betyder det?

Vilka frågor har du hanterat inom CPSUs centralkommittés internationella avdelning?

Min arbetsdag började klockan 9. Under de första 2-3 timmarna läste jag chiffertelegrammen i ett speciellt rum. De genomdrev allt relaterat till mitt ämne från GRU, generalstaben, utrikesdepartementet och KGB. På varje ambassad fanns avdelningar för sina kodare. Folk arbetade mycket professionellt.

yasser-arafat  kamal_jumblatt  walid
Yasser Arafat                          Kamal Jumblatt      Walid Jumblatt

Från 1974 till 1988 ansvarade jag för Libanon. Under dessa år pågick ett inbördeskrig, och de parter som CPSU samarbetade med befann sig i sitt epicentrum. Till exempel, det libanesiska kommunistpartiet, Progressive – Socialistiska partiet, leddes av Kamal Jumblatt, och sedan 1977 – av hans son, Walid Jumblatt. Dessutom ingick i mitt ansvarsområde förbindelser med de palestinska partierna, med Yasser Arafat och andra politiker inom Palestina Liberation Organization (PLO).

CPSU har ofta anklagats för att stödja terrorister, men det är inte sant. Vi hade strikta linjer mellan terrorister och nationella patriotiska styrkor som kämpade mot imperialismen. Om den minsta palestinska organisationen uppmärksammades i väpnade åtgärder mot en civilbefolkning togs den automatiskt bort, inte bara inom ramarna för bistånd utan även inom ramen för kontakter. Det fanns många sådana organisationer.

habash  leila-khaled  mustafa  mahmoud_abbas
George Habash                Leila Khaled             Abu Ali Mustafa           Mahmood Abbas

Det fanns också de som lovade Sovjetunionen att överge terroristmetoder. I synnerhet accepterade vi de ursäkter och försäkran som kom från ledningen för den Popular Front for the Liberation of Palestine genom George Habashs person om att de aldrig skulle delta i terroristaktiviteter. Därefter fick de stipendier för att studera vid sovjetiska utbildningsinstitutioner.

Jag kommer ihåg hur medlemmarna av politbyrån steg inom toppen, när Leila Khaled fanns med bland eleverna vid University of People Friendship. Då beslöt man att överföra det till Kiev Medical Institute. Tidigare terrorattacker som utfördes av Popular Front påverkade klimatförhållandet mellan Sovjetunionen och denna organisation. Men deras representant Abu Ali Mustafa var medlem i PLOs exekutivkommitté, liksom Mahmoud Abbas från Fatah. Vi behandlade ledningen som en integrerad del till PLO, men vi följde noga att det inte förekom någon återkommande terrorism.

Förbindelserna med de kommunistiska partierna genomfördes genom Solidaritetskommittén, den mest inflytelserika organisationen i dessa dagar. Tyvärr ser vi inte att sådana offentliga organisationer kunde fungera som sidokonstruktioner och komplettera diplomatiska byråer. [Utveckla sedan en ideologi mer än att kultförklara Putin – alias J. Flores] Publikens roll inom det moderna Ryssland reducerades till oförståeliga möten mellan Vladimir och Seliger. Det här är ett problem.

Inom vår internationella avdelning har arbetet utförts på en seriös nivå. Det räcker med att säga att den tadzikiska författaren Mirzo Tursunzade var chef för solidaritetskommittén. Men det verkliga arbetet utfördes av Alexander Dzasokhov. Dzasokhov har varit ansvarig inom olika områden: för det första – för araber och för det andra – för afrikaner. Han hade en ansvarig sekreterare för allmänna angelägenheter som jobbade med honom.

Vid olika tillfällen arbetade olika personer där. Arbetet på golvet utfördes genom en strukturerad apparat där alla avdelningar var representerade. Detta gjorde det möjligt för människor som befann sig högst upp i partiet att se och bestämma den allmänna inriktningen. När allt kommer omkring, du ger alla dessa representanter för KGB, GRU eller folk med allmän utbildning och som inte har någon relation till dem, skulle systemet inte kunna fungera effektivt. Därför behövs en verifierad politisk linje. Därför hade vi en sektor som arbetade med offentliga organisationer. En person i den är ansvarig för Solidaritetskommittén, en annan – för fredsutskottet, etc. Allt var strukturerat.

– Hur finansierade man kommunistpartiet?

Varje broderparti hade sin egen budget. Med dagens penningvärde var de små – förtjänsten för en oligark per månad. Antag att det libanesiska kommunistpartiet tilldelades till en början 200 000 dollar per år, för att sedan höjas till 300 000 dollar. Vi hade en man inom avdelningen som styrde kontantutdelningen. En KGB-officer med portfölj kom in till honom, tog beloppet, som sedan transporterades genom bostaden och fördelade sedan pengarna mot kvitto.

När vi kom fram till landet hälsade ambassadören oss med öppna armar. Men dagligen bevakades medlemmarna av specialtjänstpersonal från centralkommitténs internationella avdelning.

– Det låter som om GRUs deltagande var minimalt?

ivashutin
Peter Ivashutin

GRUs deltagande var rent teoretiskt. Militär intelligens var engagerad i analyser, till exempel, gällande den palestinska motståndsrörelsen. Och kontakter med Arafat gick genom Solidaritetskommittén, där en överste från KGB, Lev Baucin, (första huvuddirektoratet) satt. Han var ansvarig för solidariteten med PLO. Vi hade vänliga relationer med alla. Militären löste sina problem. Det fanns smarta, begåvade killar, starka analytiker. Vart försvann de alla då? Av ålder, antar jag. Många av dem var äldre än jag … Med Sovjetunionens sammanbrott blev GRU-systemet besegrat. Direktoratet för huvudinspektionen omvandlades till generaldirektoratet. Status, räntor och agenturers roller sänktes. Vid tidpunkten för Peter Ivashutins ledarskap,  var GRU en inflytelserik struktur som hade rätt att nå den viktigaste personen med sin information och analys. Efter att Ivashutin lämnade år 1987, gick allting utför.

– CPSUs centralkommitté hade ett effektivt beslutsfattande system som kallas av vissa experter för partiets underrättelsetjänst. När och varför började detta system misslyckas?

komintern1  boris-ponomarev
Kominterns sammankomst i Vinterpalatset                              Boris Ponomarev
i St. Petersburg  

Enligt min mening fanns inte partiets underrättelsetjänst som sådan, utan det var intelligens från Komintern. Stalin täckte upp Kominterns struktur den 15 maj 1943. På grundval av den, år 1947, bildades den kommunistiska informationsbyrån, som lades ner efter den 20:e CPSU-kongressen år 1956. Efter Kominterns kadrer flyttades den till internationella avdelningen för centralkommittén för CPSU. Komintern var till exempel Boris Ponomarev, chef för den internationella avdelningen. Grigory Shumeiko från Komintern arbetade också med oss. Kominterns metoder är bevarade och användes för partiets räkning.

andropov
Juri Andropov

Idag påstår de att Vasily Kuznetsov var den förmodade ledaren för partiets underrättelsetjänst. Detta var han inte i verkligheten. Kan du föreställa dig att Juri Andropov skulle låta någon kontrollera de speciella tjänsterna?

– Ändå var Kuznetsov en tungt vägande figur…

Ja, han var en hedersman, en kandidatmedlem av politbyrån. Ibland ersatte han högsta rådets ordförande när han blev sjuk eller åkte på affärsresa. Fåtölj. Han hade inga funktioner. Kuznetsov hade aldrig kontakt med de broderliga kommunistpartierna. Det var, det fanns ingen partiunderrättelse, i alla fall fanns den inte år 1966, när jag fortfarande var student och kontaktade centralkommitténs internationella avdelning. Centralkommittéapparaten arbetade dock mycket nära med KGBs första huvuddirektorat (PGU) – detta är ett otvetydigt faktum. Full fart mot PSU.

brezhnev  chruschov  primakov  gorbatjov2
Leonid Brezhnev          Nikita Chrushtjov                  Jevgeny Primakov   Michail Gorbatsjov

Leonid Brezhnev
Trots att det efter Chrushtjov-tiderna fanns en oskriven lag som förbjöd KGB att följa centralkommitténs arbetstagare och få information av centralkommitténs personal. Dessutom uppmanades de att ge centralkommittén all hjälp. Leonid Brezhnev hade en känsla av att KGB på något stadium kunde dra nytta av sin makt för att likvidera partiledningen. Systemet i sig har aldrig kollapsat. Var uppmärksam på samma Alexander Dzasokhov, som var Jevgeny Primakovs närmaste vän. Han förblir den verkställande sekreteraren, han slutade först som ambassadör i Damaskus och blev sedan sekreterare för CPSUs nord-ossetiska regionalkommitté och på tröskeln till Sovjetunionens sammanbrott – en medlem av politbyrån. Som en följd av denna förändring av ledarskap som Mikhail Gorbatsjov ledde, blev folk som stod långt ifrån partiarbetet medlemmar av politbyrån. Primakov och Dzasokhov hade ingenting att göra med partiet.

Jag kände Primakov sedan 1970. Sedan kom jag till Libanon, där han jobbade som korrespondent för Pravda tidningen. Det visade sig att min chef på den internationella avdelningen, den talangfulla arabisten Vadim Rumyantsev och Primakov, studerade tillsammans och var vänner. Så hakade de på mig till det här företaget, och vi drack te tillsammans på kvällarna (ler). Jag var 33 år gammal. Vi kände varandra väl.

Jag tror att Jevgeny Maksimovich var den centrala figuren som utförde övergången från ”perestroika” till den nuvarande situationen. Jag tror att Boris Jeltsin och Gorbachev var sekundära personer. Det var en extern bild. Men den verkliga mekanismen som styrde hela processen – före perestroikan, under perestroikan och efter perestroikan, när alla typer av österrikiska institutioner bildades, var kopplade till Primakov och andra arvingar till Andropov-planen.

– När du talar om de österrikiska institutioner, menar du de centra, vart Anatoly Chubais och hela teamet av framtida unga reformatorer gick för att studera?

Ja. Samma krafter skapade Leningrad-centret, dit de samtidigt överförde generalmajor Oleg Kalugin, som arbetade vid den PSU-ledda avdelningen för USA och Canada, och var också chef för utländskt kontraspionage hos PSU.

Det var inte så mycket med Primakov som med Andropov. När jag var med i personalen år 1966 var Andropov också ansvarig för centralkommitténs avdelning för arbetet med socialistiska länder. År 1967 blev han ordförande för KGB, som inte hade status som medlem av centralkommittén eller medlem av politbyrån. Precis som Andrei Gromyko.

Vår chef, Ponomarev, hade överlägsen status, var kandidatmedlem i politbyrån, sekreterare för centralkommittén och ledde alla internationella förbindelser. En kandidatmedlem i politbyrån och en medlem i politbyrån är också stor skillnad: Du har rätt att lyssna, men du har ingen rösträtt.

Med utnämningen av Andropov förändrades KGB-ordförandens status mycket, eftersom Brezhnev var ”efter-Chruchev-perioden” mycket försiktig och tillät inte att de speciella tjänsterna dominerade partiapparaten. KGB-chefen har nu blivit medlem i politbyrån. Gromykos status ökade också. Och den internationella avdelnings status föll. Trots att det fanns några återfall, pågick ångesten länge länge … Till den sista dagen försökte den internationella avdelningen bevisa för Sovjetunionens utrikesdepartement att de befann sig närmare ledarens kropp.

– Fanns där en stark konkurrens?

ponomarev  gromyko
Michail Ponomarev                        Andreij Gromyko

Väldigt stark. Förhållandet mellan Ponomarev och Gromyko var intill bristningsgränsen ansträngt … Vem är den första som tar tag i informationen och den första som skriver en anteckning till politbyrån. Jag tror att Gromyko, som medlem av politbyrån, hade information från alla avdelningar – från KGB, GRU och generalstaben. En medlem av politbyrån lade på bordet allt som sändes genom hemliga chiffrar. Förresten hade inte alla medlemmar av politbyrån tillgång till att läsa all information som var avsedd för endast 2-3 medlemmar, ibland för endast en.

– Du arbetade under Brezhnev, Andropov, TJernenko och Gorbachev. Med Brezhnev förståeligt. Och hur förändrade de övriga sovjetiska ledarnas inställning till partiets ledande roll?

alexander-tsipko.jpg
Alexander Tsipko

Dynamiken gick obemärkt. Redan nu, med den information som visas på Internet och på TV, är det möjligt att skapa sig en övergripande bild. Till exempel, när Alexander Tsipko, som ingen inom centralkommitteén ansåg som en seriös medarbetare, befann sig under Andropovs beskydd och förberedde klassificerade handlingar för honom, vilka Andropov inte ens lämnade in till KGB-arkivet. KGB var ett system som inte tillåter avvikelser från den allmänna linjen. Andropov, som själv skapade detta system, förstod att om information kommer in i den, så blir den automatiskt utnyttjad av många anställda som kan vara missnöjda med ledarskapets eller någon annan politisk ställning.

Därför genomfördes ytterligare ändringar (”omstrukturering”) inte på grundval av KGB, utan med hjälp av KGB, men utanför KGB-ramen. Varifrån kom Primakov?

Detta är inte KGB-systemet. Han är ett sidoskott som Andropov skapade, som redan var ordförande för KGB och en medlem av politbyrån. Här ingick också direktören vid Institute of USA och Canada, Georgi Arbatov, chefen för IMEMO Nikolai Inozemtsev, och chefen för Institute of Oriental Studies Bobojan Gafurov. Dessa var parallellstrukturer som duplicerade KGB. Utanför fungerade de i samband med partiapparaten. Men i verkligheten var dessa institutioner så starka, under Andropovs beskydd, att inverkan på centralkommitténs ledande avdelningar var lika med noll.

Jag kände då inte till det. Jag råkade falla utanför förmånen med Primakov just på grund av min okunnighet. När Primakov ledde institutet för orientaliska studier 1977 fick han omedelbart status som medlem av centralkommittén, det vill säga – oberörbarhet. Förresten var Inozemtsev en mycket begåvad person. Två av oss reste omkring i 40 dagar dagen efter mordet på Kamal Jumblat. Vi pratade med honom i 7 dagar i Beirut. Gjorde ett starkt intryck.

– Intellektuell?

Väldigt stark. Med kolossal livserfarenhet, en veteran från andra världskriget, tilldelades fyra militära ordnar. Återhållsam, inte ett enda överflödigt ord eller ens rörelse med ögonbrynen. Det var en utbildad offentlig figur, som gjorde att hans personlighet inte kunde glänsa.

Tsipko talar sanningen när han påminner om Andropov, som inte tillät honom att skicka anteckningar till KGB-arkiven. Förra gången vi träffades var Tsipko i Washington, där jag arbetade som ambassadörens rådgivare 1990. Sen kollapsade centralkommittén, det fanns ingen där. Hela chifferöversättningen förbjöds att skickas till centralkommittén redan i slutet av 1988.

gorbatjov2

– Det visar sig att Gorbachev slutade bara med systemet?

Gorbachev är en trasa, en tölp, ingenting alls. För Sovjetunionens sammanbrott stod Andropovs arvingar. Det vill säga, förutsättningarna skapades för övergången från systemet där vi levde, till den västerländska modellen.

– Varför måste man förgöra landet?

Jag kommer att berätta för dig som svar på en liten historia från det verkliga livet. I oktober 1974, när jag var i Libanon, arbetade jag som ambassadens första sekreterare, min mamma dog. Jag flög till Novosibirsk för begravningen. På vägen tillbaka ringde jag Vadim Rumyantsev, som då blev ställföreträdande chef för centralkommittén. Han ringde till sig själv. Besöker honom och med där fanns Primakov och hans fru … Och sedan var Primakov medlem av Pravdas tidningsredaktion.

Vad var tidningen ”Pravda” under alla dessa år? Om det fanns en endaste liten negativ anteckning om tjänstemannen, blev han omedelbart borttagen från sin tjänst. Plötsligt hörde jag från Primakov: ”Det socialistiska systemet har blivit föråldrat. Vi måste flytta ifrån det och börja leva som i väst”. 

Och här går jag in i ett argument med Evgeny Makedonovich. På den tiden hade han ett mellannamn … När jag kom till Primakov år 1975, sa han till mig: ”Slava, kalla mig Evgeny Maksimovich nu.”

– Han ändrade sitt mellannamn nu?

Ja, det här är en unik sak i hans biografi. Primakovs personlighet har konspirerats till det yttersta intill denna dag. Jag tror att han var huvudaktören som fullbordade Andropovs plan på att omorganisera Sovjetunionen. I enkla termer har Primakov beskådat processen – under alla dessa år.

Låt oss återvända till vår tvist med Primakov. Jag ger honom exempel från Sovjetunionens historia … Inbördeskriget slutar 1922. Landet befinner sig i ruiner. Efter 7 år började industrialiseringen och 1939 befinner vi oss på tröskeln till andra världskriget, då mötte Sovjetunionen upp med industrin, jordbruket, ledarskapets politiska vilja och viktigast av allt – vi har befolkningen.

Min mammas mormor påminde om hur de levde före andra världskriget: hyllorna var fyllda med varor, maten var billigt, socialt utrustat liv, ekonomin var blomstrande. Dessa var färgglada minnen. Och idag talar ingen om det här: Officiellt är all information förvrängd och förstörd, och människor har sett det med egna ögon, allt har gradvis försvunnit.

Under 1941-1945 evakuerades hälften av landet till Sibirien. Jag kommer ihåg att jag själv bodde i Sibirien då. Och 1945-1955 var utvecklingen av raketindustrin redan på plats. Redan, under diskussionen, såg Yevgeny Makedonovich på mig som på ett djur.

Biträdande chef för den internationella avdelningen Vadim Rumyantsev puttade till mig med foten under bordet: ”Slava, låt oss ta en rök.” Jag går ut med honom. ”Sluta! Vet du vem du käftades med? Stäng omedelbart käften, säger Rumyantsev mig. Det var redan år 1974, han var då den internationella chefen för den internationella avdelningen, och bar åsikten om att Pravdas korrespondent representerade Primakov … Även Primakov. Och vad kan vi säga om golvet här ovanför? Då stod det klart för mig att vår chef, Ponomarev och Andropov, bestod av samma team.

perestroika

”Perestroika” -mekanismen utfördes av Primakovs anhängare utanför KGB, delvis därifrån den personal som Andropov personligen skapade. När allt kommer omkring, när Andropov kom till KGB och centralkommittén började han inte från början. Det är intressant att börja överväga Andropovs innersta rötter.

– Förresten, om rötterna. Vilka faktorer bidrog till Andropovs nedgång?
kuusinen.jpg
Otto Ville Kuusinen

Andropov var förste sekreteraren för den karelska-finska SSRs centralkommitté för Komsomol. Otto Kuusinen stödde honom. Och vem var Kuusinen involverad med? Med generallöjtnant Jevgeny Pitovranov. Han är ”far” till alla Andropov, Primakov och andra aktörer för ”perestroika”.

– Vilken roll hade Pirovranov?

Tråden sträcker sig från Komintern och Leon Trotskij. Den ”röda tråden” i denna berättelse är Joseph Stalins kamp med trotskismen i lagen om brottsbekämpande organ. Enligt min mening skapades allt detta på grundval av specialtjänsterna.

– Skulle du säga att trotskismen tog hämnd på stalinismen år 1991?

Absolut hämnd. Och med samma idéer – mot stalinismen.

– Vad är Komintern?

volyndacha
Volyn Dacha

Detta är ett intressant ämne. De arabiska kommunistpartierna, särskilt de libanesiska, som hade en utvecklad teoretisk bas, hade ett särskilt intresse för det. De libanesiska förblev vid den här tiden kraftfulla veteraner från Komintern. Varje år höll, på Stalins Volyn Dacha, de arabiska kommunistpartierna möten och diskuterade planer. År 1968 rusade libaneserna till Kominterns arkiv, lagenligt hade de sådan rättighet.

Jag skickades sedan till Marxism-Leninismsinstitutet, där det superhemliga arkivet var beläget. De var inte ens tillåtna där med ett ID som anställd i centralkommittén. Passet beställdes emellertid till mig. Jag satte mig ner och tittade igenom arkivet angående det libanesiska kommunistpartiet, varefter jag rapporterade till min chef Rumyantsev: ”Vadim Petrovich, jag skulle troligen inte visa dem ett endaste papper” (skratt).

– Är det bortom allt som är brukligt?

”Mat-peremat …” Relationen var väldigt oförskämd. Till exempel, på en begäran till Komintern med en begäran om att klargöra en fråga om ett visum för en välkänd avdelningschef: ”Är det tillåtet att känna det arshålet!”. Och så vidare – i liknande stil. Jag vet inte var Kominterns arkiv finns nu.

– Var Komintern en intelligensorganisation?

Självklart. Under åren 1925-1930 skapades de arabiska ländernas kommunistiska partier. Epicentret för den kommunistiska rörelsen i Mellanöstern var kommunistpartiet i Palestina, Syrien, Irak och Egypten. Komintern skickade sina utsändare till denna bas, som med mycket pengar skapade partisammansättningar där och engagerade sig i propaganda. Och de mest tillförlitliga medarbetarna i Komintern var människor av judiskt ursprung, som inte blandade in sympatier för lokalbefolkningen och följde centrumets anvisningar till fullo.

muslimska-brodraskapet
Muslimska Brödraskapet

Detta är en beskrivning om varför Storbritannien skapade det Muslimska brödraskapet (en organisation vars verksamhet är förbjuden på Ryska federationens territorium). Jag studerade mycket material om detta ämne, läs memoarerna av brittisk underrättelsetjänst. Som ett resultat av Cominterns verksamhet kände London på 1930-talet till hotet från dess inflytande. Och i alla arabiska länder.

Människor som kom till Mellanöstern med principerna om att bekämpa kolonialismen, utnyttjande och förtryck av folket fick det starkaste stödet. Fransmännen var mindre smidiga, men britterna gjorde alla nödvändiga slutsatser. Därför skapade de från 1929 till 1932 rörelsen ”Blockering av Gudslös kommunism”.

Det vill säga, brittisk intelligens representerade kampen mot kommunismen som en kamp mot gudlöshet, i hopp om att vinna över den troende befolkningen. Så föddes det Muslimska brödraskapet. Denna organisation är fortfarande rotad i 1930-talet. Säkert har styrsystemet förändrats idag, men inte så mycket: MI-6 överlämnade helt enkelt kontrollpanelen till CIA.

– Vem är Mikhail Gorbachev?

Gorbatsjov är en väldigt smalsinnad person, tvåfasad. Han hade ingen ställning, förutom att han ville förstöra socialismen. Gorbachev överskattar betydelsen av hans åsikter så att han uppskattades mer i väst. Han uthärdade politbyrån och fattade beslut beroende på vem som var den första som kunde närma sig honom.

brutent

Jag ska ge ett exempel. I november 1988 återvände jag från Algeriet från det nationella rådet om Palestina, en kamp mellan Arafat och pro-syriska grupper kunde förstöra PLO. Biträdande chefen för den centrala avdelningen för centralkommittén, Karen Brutents, gav mig en muntlig instruktion: ”Stör inte, gör ingenting. Låt dem förstöra varandra. Det blir lättare för oss att ingå diplomatiska förbindelser med Israel. ”

Det var klart att Brutents uttryckte en personlig åsikt och inte en officiell ståndpunkt. Jag tog ansvaret och ignorerade denna instruktion, eftersom Arafat kontaktade mig i kongresshallen i Algeriet och förklarade: ”Säg till dina marxister att sluta förgöra mig. Igår skrev jag ett samarbetsavtal med palestinierna, som ligger i kölvattnet av Hafez Asad. Och ikväll fick jag ett samtal från kungen i Marocko, Hassan II, och den egyptiska presidenten Hosni Mubarak, som krävde ett omedelbart slut på avtalet. Berätta för dem att jag inte avslutar det, utan ni arabiska ledare, mot vilka jag inte kan tala. ”

Jag sa till Arafat följande: ”Abu Ammar, du, den klokaste av de klokaste, har alltid kunnat styra. Om du är källan till förstörelsen av PLOs verkställande kommitté garanterar jag att Moskva inte längre kommer att stödja dig”.

Till vilken Arafat svarade: ”Jo, jag gör allt som är möjligt, men du pratar med dina marxister” Låt mig påminna er om att Arafat slängdes ut ur Libanon av syrier som var i händerna på pro-palestinska organisationer. Och Arafat blev förolämpad av oss, för Sovjetunionen skyddade inte honom från syrierna.

Efter Arafat kom hans motståndare till mig – ledaren för den pro-syriska grenen av Popular Front för Palestinas befrielse, Georges Habash. ”Arafat är en förrädare. Igår skrev vi ett avtal, och idag bröt han det, sade han. Jag sa till Habash: ”Jag talade bara med Arafat. Han sa att det inte var hans beslut. Du är en vis man, bli inte orsaken till PLOs förstörelse. ”

Våra samtal registrerades idag i sin helhet. I den internationella avdelningen lärde de sig mycket snabbt innehållet i konversationerna. Brutent ville inte träffa mig under en vecka efter min ankomst till Moskva – han var uppenbarligen upptagen. Redan vid mötet gjorde han en kommentar till mig: ”Jag sa till dig att du inte gjorde någonting, och du ignorerade mina instruktioner.” Jag svarade min chef: ”Men PLO har överlevt. Det kunde ha splittrats i tusentals terroristorganisationer .”

När den centrala kommitténs ansvariga tjänsteman, som jag var, återvände till Moskva, förberedde han en informationsnot som beskriver situationen och förslagen. Anteckningen gick vidare till politbyrån. Den var oerhört viktig. USAs president George W. Bush kommenterade till och med situationen med palestinierna flera gånger om dagen: amerikanerna följde noga händelserna. Och vi var tysta, som nu …

Senare fick jag veta att Brutents gått bakom min rygg och gjorde en anteckning till politbyrån (utan min underskrift) – vi hade en strikt ordning, hur ett dokumentet till centrala avdelningen för centralkommittén skulle handläggas (den var en gång ledd av Konstantin Chernenko) och den togs inte upp vid ett möte i politbyrån. Jag förberedde ett papper med förslag och överlämnade det till Gorbachev, som sa att resolutionen om denna fråga redan hade antagits, men de förslag som anges i min anteckning skulle genomföras med direkt verkan …

Systemet hade redan förstörts. I december 1988 förstördes alla informationsflöden till centralkommittén. Ingen information från speciella kanaler. GRU och utrikesdepartementet slutade skicka chiffertelegram. Det enda som fanns kvar var att KGB skickade oss generaliserande material och analyser, inte daglig information från ambassaderna, som tidigare. Strukturen var praktiskt taget frånvarande. Sedan gick jag över till utrikesministeriet som expert på Mellanöstern, och min kollega Vitaly Churkin blev expert för sekretariatet till Edward Shevardnadze.

– Hur kommer du ihåg Churkin?

Fantastisk specialist. Brilliant man, öppen. Han behärskade språket briljant. Dobrynin ledde honom till den internationella avdelningen. Churkin jobbade 10 år på ambassadens presstjänst i Washington.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: