Kevin Annett: Arresteringsorder mot påve Francis och drottning Elizabeth; amerikansk biskop bryter med Vatikanen

Alfred Lamremont Webre, Indigenous courts IWOCG samtalar med Kevin Annett

Vi samtalar med Kevin Annett, sekreterare för dem Internationella tribunalen i brott mot kyrkan och stat.

ALFRED: Det har inträffat några viktiga händelser sedan vi senast hade dig här för vår uppdatering. Vi har sett att en påve har fått avgå vilket du har påvisat. Det var mer troligt än motsatsen och det var ett mycket bra bevis för att systemet med tribunaler fungerar och kanske kommer du att förklara mer om detta i den här intervjun. Vi har haft en ny händelse med den nye påven som var en jesuitisk påve med många avvikelser. Vi vill höra mer om dina planer.

KEVIN: Ja, det var verkligen intressant, för när vi senast hade vår utsändning Alfred… för som tittarna förmodligen vet har jag i ett antal år jobbat i Europa tillsammans med advokater och även ett par regeringar angående mänskliga rättigheter. Vi har delat med dem av våra bevis, vilka inte enbart gäller folkmord i Canada utan de är utförda av Vatikanen och den engelska kronan och andra kyrkor här. De har också varit direkt länkade till Joseph Ratzinger och den tidigare påven Benedict som gav order om mörkläggning av dessa kriminella handlingar. Det mest berömda exemplet var när Ratzinger vid två tillfällen faktiskt skriftligen beordrade biskoparna på Irland och i Amerika att inte avslöja polisens bevis om nätverk med barnsexhandel som förekom inom Vatikanen.

Vi känner till William Land, en biskop från Philadelphia som dömdes för barnsexhandel tillsammans med en fjärdedel av prästerna inom Philadelphia-stiftet och allt är dokumenterat. Så vi har uppgifterna angående Joseph Ratzinger och vi har delat dem med ett antal regeringar.

Under de senaste månaderna har vi etablerat ett civilrättsligt domstolsfall på nätet så att folk kan läsa detta på http://itccs.org Den 30 januari avslutade vi fallet med en presentation av bevisen för dessa folkrättsmord utförd av statskyrkan. Domslutet kom faktiskt den 25 februari och mycket snart därefter att en av de regeringar i Europa som vi samarbetat med, hade skickat en diplomatisk notering till kardinal Bertones kontor, konstaterade Vatikanstatens sekreterare, att de planerade att utfärda en arresteringsorder på grundval av alla dessa bevis och vad de hade kommit fram till, samt annat material som visade på att påven var inblandad i dessa brott.

Inom 6 dagar efter mottagandet avgick Ratzinger och det hade en direkt anknytning till detta. Vi vet detta, för inom 3 dagar hade medlemmarna inom vårt nätverk i Italien fått sig tillsänt domstolens fällande dom och medborgarnas arresteringsorder mot dessa 30 svaranden.

När de skickade den till det schweiziska livgardet, till Vatikanstatens statssekreterares kansli för bara två dagar sedan i Rom, blev de tillfrågade av en mycket ilsken byråkrat i Vatikanen: Ni har ju redan tagit en påve ska ni nu också ta den här påven Francis?

videla  berligio  francis  ratzinger
Jorge Videla                  Bergoglio                         Påve Francis              Ratzinger

Så de erkände själva att de kände väldigt bra till, att det var på grund av all den bevisning vi hade fört ut, som gällde den nuvarande påven. Jag menar och det var också väldigt intressant, det var inte bara för att han är den första jesuitpåven som ockuperade tronen, utan hela hans egen historia är så befläckad. Han fungerade som rådgivare för den argentinske militärdiktatorn Jorge Videla på 1970-talet under det smutsiga kriget då
30 000 argentinare miste sina liv i egenskap av honom som biskop och senare även på grund av kardinal Bergoglio. Francis känner jag till på grund av de dödsfall och mord som pågick i Jorge Videlas fängelser. Han erbjöd Videla råd om hur man ska förbättra den offentliga bilden och han kände även till att flertalet av hans präster var involverade med de fattiga i Buenos Aires slumkvarter. Dessa hade försvunnit, blivit torterade och även dödats av den argentinska juntan.

Han vände andra sidan till och sade nästan rakt på sak, gör vad ni vill med dessa vänstervridna präster. Detta, och det faktum att han var direkt involverad i kidnappningen av dessa barn till politiska fångar, och deltog i sexhandeln med dem genom den katolska kyrkans nätverk såsom det förekom i Spanien och i andra länder. Allt detta visar på att den här mannen var direkt involverad i kriminella handlingar gentemot mänskligheten. En likadan arresteringsorder utfärdades mot påve Francis I av domstolen den 12 mars. Denna arresteringsorder har varit gällande under ett års tid och man har gjort åtskilliga försök till att verkställa dessa arresteringar inklusive i Canada.

ALFRED: Dessa händelser har skett så snabbt, så vilka är dina planer nu när du måste reda ut påve Ratzinger, och nu också när Vatikanen har framfört en hel del mot påve Francis I, den första latinamerikanske påven från Argentina. Han har en historia från ett smutsigt krig. Han får nu lägga fram bilden av en ödmjuk Jesus i påvegestaltning och han har förlorat påvetronen. Han bor inte längre i sitt palats eller tvättar sina undersåtars fötter. Han kallade sig för de fattigas kyrka. Är det såhär som en jesuitisk kuf ska agera?

KEVIN: Ja, det är frågan om skadad kontroll. Det är som om att man i vilket annat företag som helst dit det kommer in en medarbetare, man utför en centrifugering och hoppas på att folket har ett minne som inte räcker längre än i bara tre minuter. De låter en typ med Oscar Romeros personifiering förödmjuka de latinamerikanska biskoparna. Det var därför som de satte in honom för att uppnå en bättre PR-bild.

Om han är mån om att vända Vatikankyrkan som en kyrka för de fattiga, då är jag övertygad om att han först måste kapa banden till Maffian och avslöja den verkliga verksamheten inom Vatikanbanken och skänka bort fastighetsrikedomarna, men det är redan för sent för detta. Kyrkans egendomar är redan förverkade enligt civilrättsliga principer och dessa kommer att öppnas för allmänheten.

squamish_canada1

Du ser, när en organisation som Vatikanen begår så många och grymma brott och är skyldig enligt civil lag eller genom någon domstolsdom, då kan egendomen beslagtas juridiskt som ersättning för de miljontals människor som har dödats och skadats av den romersk-katolska kyrkan. Detta är vad som händer när det redan finns kyrkoockupanter. Jag talade nyligen med en ”ångmus” som är Squamish-folkets äldste här i Vancouver. Han håller på att söka utmätning för alla egendomar som tillhör den katolska kyrkan på hans territorium, så som det skedde är 2008, när en annan Squamish utfärdade vräkningsorder mot den katolsk-anglikanska och förenade kyrkan i Vancouver.

Ångan hålls uppe, man söker utmätningar, så det spelar ingen roll vilken form av PR-trick eller knep som Francis I försöker sig på. Deras egendomar och rikedomar är redan beslagtagna och varje medborgare kan kräva sin rätt i detta, särskilt de som överlevde dessa hemska brott, barnsexhandel och mord.

tvatteriet
Magdalene tvätteriet på Irland

När man till exempel ser på Magdalene tvätteriet på Irland, där barnen bokstavligt talat arbetade ihjäl sig under Vatikanens fulla vetskap. Eller dessa enorma massgravar som har avslöjats på samma sätt här i Canada. Då menar jag, att gester inte har nån betydelse, så jag tror att det här kommer att bevisas i praktiken under de närmast kommande åren.

massgrav
Massgravar med dödade barn

ALFRED:  Vilka är nu planerna för en tribunal vad gäller dem från år 2013? Ni har fått en hel del att försvara. Ni har Vatikanen, ni har påven och ni har drottningen. I själva verket fanns där en tidigare rådgivare till drottningen som just i förra veckan bad henne dra sig tillbaka och jag tror också att det är det som höll på att ske bara några timmar innan Buckingham Palace mottog en arresteringsorder mot drottningen och man påstod att hon hade drabbats av influensa, stämmer det?

kamloops  elizabeth2

KEVIN: Det hände dagen innan. Flera av våra medlemmar i London gick till Buckingham Palace. Detta skedde efter att rätten utfärdat detta civilrättsliga åtal, vilket innefattar brott mot mänskligheten, vilket jag själv blev vittne till när jag såg henne föra bort 7 pojkar och 3 flickor från Kamloops Indian Residential  School i British Columbia i oktober 1964. Regeringshandlingar bekräftar att hon befann sig i landet vid den här tiden så därmed var hon personligen inblandad i dessa barns försvinnanden i och med att hon är statsöverhuvud, överhuvud för den engelska kyrkan vilket hjälpte till att dessa indianbarn från denna internatskola blev ett dödsläger för 50 000 barn.

residential_homehr2_en

Hon är ansvarig i båda dessa länder vad som intressant är, att hon bestämde sig för att inte lämna landet såsom det var tänkt. Den 6 mars skulle hon ha åkt till Rom av någon anledning men annulerade den under falska förespeglingar om att hon hade drabbats av influensa och inför regeringen hävdade man att monarken hade dragit sig tillbaka av hälsoskäl.

Med sådan form av eufenism för deras eget vidkommande så vill de blir av med henne, och eftersom hon är statsöverhuvud är hon personligen ansvarig för brott. Om man nu följer Canadas brottslag står det skrivet att kronan kan bli åtalad för lidande av skada som begåtts inom Canada. Med andra ord kan hon åtalas även enligt canadensisk lag vilket har skett beträffande dessa 10 barn. Hon är ansvarig och kan ställas inför rätta. Om hon nu någon gång ställs inför rätta kommer hela korthuset att falla samman av det. Hela historien med detta hemliga krig mot det indianska folket och mot var och en som är underställd kronan, eller Vatikanen, eller Deadwood Ulster avslöjas och faller samman.

De kommer att bli av med henne och påve Benedict Ratzinger, så jag tror, att allt handlar om sanningens makt och att den kommer ut genom en oberoende rättslig mekanism såsom en civilrättslig domstol.

stephen-harper
Stephen Harper

ALFRED: Den tredje stora svaranden i dessa tribunalrättegångar var Canadas premiärminister Stephen Harper. Vad har du att säga om honom?

KEVIN: Tja, Stephen Harper är en av de 30 som jag väljer att kalla ”de 30 smutsiga”. Du vet, de  30 svarandena här i vårt fall. Det var inte bara drottningen och påven. Här fanns också Stephen Harper, chef för den kungliga canadensiska polisen, chefen för den enade kyrkan, den katolska och anglikanska kyrkan i Canada. Här fanns även lägre tjänstemän som alla befanns skyldiga och det finns en öppen avslutad arresteringsorder som trädde i kraft den 4 mars 2014.

De kan inte bara hållas kvar, men som du vet, är hela deras egendomar förverkade och alla dessa 30 har förlorat dem nu. När statschefen och den sittande premiärministern förklaras som brottslingar enligt civilrättslig lag, betyder det i verkligheten, att det inte finns något fungerande system i landet just nu. Vi är utan juridisk och politisk ledare, för som du säger, har denna legitima auktoritet bedömts som brottslingar inför staten, då måste vi gå tillbaka till oss själva och fråga oss, vad kan vi göra nu?

I detta tomrum måste vi naturligtvis falla tillbaka på medborgarnas rättighet att skydda sig. Kronans representanter och centrala ämbeten är utan auktoritet nu. Det är möjligt nu för människor i Canada och runt om i världen att själv avgöra vilken slags myndighet de vill arbeta under.

truth

Hur ska vi hålla dessa kyrkor och regeringar ansvariga för dessa verkliga brott och folkmord? Tänk bara på alla dessa barn som försvinner. Det är betydelsefullt att Truth and Reconciliation Commission (TRC) som regeringen ansvarar för, utför denna vittvätt av dessa brott av de tjänstemän som namngavs, liksom de tilltalade i den här åtgärden. Så Murray, Sinclair, John Malloy och alla andra TRC-tjänstemän – ni ansvar för att dessa arresteringar utförs eftersom de är involverade i en rättssak som hindrar rättvisa.

Det är inte tillåtet att ögonvittnen berättar om vad de har upptäckt på dessa brottsplatser. Det finns massgravar som vi har dokumenterat på 28 olika platser runt om i Canada så den verkliga frågan är, vad kan våra medborgare här i Canada och runtom i världen göra för dessa brottslingar? Hur ska de agera för vara säkra på denna kriminalitet inte bara stoppas, utan att vi också når pudelns kärna och förhindrar en fortsättning.

ALFRED: Hur ser du nu på det här hur världen har blivit betjänad? Vilka åtgärder har man vidtagit sedan 2013 när det gäller Vatikanen, påven, den brittiska kronan och premiärministern?

KEVIN: Ja, som du känner till har människor försökt tidigare. Ett bra exempel på det här är när man försökte verkställa en individuell arrestering av George W Bush när han befann sig i Alberta och människorna försökte agera på egen hand, då ser vi vad som hände. Vad vi behöver göra, är att vi behöver ett mellanhjul som befinner sig mellan det stora hjulet, staten, och där vi kan konfrontera oss själva med vårt samvete. Mellanhjulet består av de befintliga polismyndigheterna och det vi kan göra. Det här har fungerat tidigare och jag har sett att det har fungerat.

cathedral-vancouver-canada
Katedralen i Vancouver

Vi försöker vidtala de befintliga polisstyrkorna och hänvisar till civilrättslig lag, det är din plikt att försvara våra rättigheter och  på fredligt tillvägagångssätt skydda våra samhällen mot dessa pedofiler och brottslingar i ämbetet. Vi har gjort det tidigare också, och det bästa exemplet är faktiskt när vi ockuperade den främsta katolska katedralen i centrala Vancouver på våren 2007. Aktionen ledde direkt till att Stephen Harper bad om ursäkt för händelserna på internatskolan. När polisen anlände, sade vi att vi agerar direkt på Squamis-folkets vägnar och vi ber er att skydda våra rättigheter på ett fredligt sätt inom den här kyrkan. Vi störde ingen och vi samlades på fredliga grunder. Poliserna samrådde med varandra och drog sig sedan tillbaka. De ingrep inte i situationen, de hindrade oss inte från att ockupera kyrkan eftersom de visste att vi hade laglig rätt.

Vi har meddelat alla poliser i dessa länder, i USA, Canada, Storbritannien och Italien, där dessa 30 personer lever. Vi sade, att vi måste agera för att försvara våra rättigheter och för att genomdriva dessa arresteringar. Om ni inte utför ert jobb nu, kommer vi att utse våra egna fredsansvariga som utför dem. Det vi i själva verket gör, är att vi utmanar kraftstrukturen direkt, antingen med hjälp av befintliga myndigheter eller våra egna. Det är en lång process som inte sker över en natt, men vi har brutit isen. Vi har sett ett exempel, och nu beror det på om folk vill ta tillvara den.

ALFRED: Du nämnde något om att du skulle bege dig ut på resor

KEVIN: Den första veckan i april ska jag åka ner till USA. Jag ska tala i New York, där pågår en FN-konferens om folkmord och jag ska presentera för dem alla de bevis vi har om folkmord i Canada. I början av maj åker jag till Europa.

Jag kommer att befinna mig i Europa under hela maj-juni och besöker då 9 länder. Jag ska hjälpa dem med att framställa häktningsorder och att lägga upp deras fall inför domstol. Det finns ett fall som vi tittar på, det gäller kopplingen mellan Vatikanstaten och läkemedelsbolag där de använt sig av  barn, föräldralösa barn och katolska institutioner för att testa mediciner och andra program på dem.

ITCC-kevin

Vi kommer att sätta upp allt det här på en hemsida där vi redovisar för vad som sker i Rom och vi kommer att hjälpa till med att samordna allt detta. Det är också uppmuntrande att människor i Paris har satt upp en internationell blogg med allt vårt material och videon. Allt är översatt till 9 olika språk såsom portugisiska, spanska, engelska och andra europeiska språk. Du hittar allt detta under kevinannettinternational.blogspot.fr och allt finns också på ITCCS.org så här finns en riktig efterdyning. Vi arbetar nu i 21 länder i världen.

www.itccs.org
http://kevinannettinternational.blogspot.fr
www.hiddennolonger.com
www.KevinAnnett.com

Email: hiddenfromhistory1@gmail.com
Adress: 260 Kennedy St., Nanaimo, B.C., Canada, V9R 2H8, tel: 250-591-4573

ALFRED: Hur kan människor och deras vänner som läser detta stödja förutsättningarna för dessa tribunaler och denna våg av medborgerlig rättvisa som har börjat sprida sig runt om på den här planeten?

KEVIN: Tja, du ska också känna till att vi skickar in ett exemplar, vilket inte utgör slutet på ärendet. Vi lär oss under resans gång och det slutliga svaret är inte skrivet i sten. Här försöker vi reda ut någonting och förhoppningsvis utgör den en spångbräda till andra människor som kan göra samma sak kring sina egna problem och deras samhällen, för att inse att lagen står på vår sida nu.

Eftersom det finns en sammansatt myndighet mellan kyrka och stat inom vårt rättssystem utgör det ett problem. De är infiltrerade av kriminella och de underminerar vår frigörelse, våra barns säkerhet, Moder Jords helighet och vi befinner oss under attack. Vi bekämpar ett krig för vår överlevnad så vi behöver ta tillbaka makten, så utbilda er om vad vi håller på med, men inrätta även era egna processer och ni är i gång.

Det finns gemensamma lagåtgärder med start i USA och Storbritannien och dessa är direkt baserade på det arbete vi har gjort och vi förväntar oss att dessa kommer att växa. Jag ber därför att ni går till ITCCS.org, vårt TV-nätverk som finns på ITCCSTV och naturligtvis under fliken folkbrott i Canada som nu är dokumenterad, men inte längre hemlig.

ALFRED: Kan du nu berätta om den civilrättsliga processen som har påbörjats i USA, den här är en ny ansträngning eftersom vi inte har hört om den tidigare.

KEVIN: Det som är intressant med USA är, att här finns det redan strömningar till skillnad från i Canada. Amerikanarna har redan haft dessa tankegångar och de har en oföränderlig rätt att skydda samhällena mot sina egna myndigheter.

Vi har varit i kontakt med ett antal sheriffsammanslutningar i Californien och i Texas. Sheriffer som har svurit ed på att skydda de medborgerliga rättigheterna ifall att regeringen ingriper. Du känner till att de har sitt Homeland Security som attackerar amerikanarnas konstitutionella rättigheter.

Det finns en edgångshandling som gäller för både soldater och poliser. Enligt denna ed är de förpliktade att skydda medborgarna från regeringen om så behövs. Det som har kommit ut ur den här rörelsen är den gemensamma domstolsinsatsen. Det finns en specialgrupp i sydstaterna i Texas och Nord Carolina där de redan har inrättat civildomstolar.

Som vi såg i Storbritannien har de annulerat faktiska beslut fattade av domstolar som har förklarats av de icke konstitutionella medborgarna. Det här är som jag redan sade under utveckling, jag lär mig fortfarande mycket om hur det fungerar och det är på ett annat sätt än vad som sker i USA, vilket är bra.

Det är som med naturen, desto större mångfald desto större är chanserna för överlevnad så vi måste lära oss av varandra. Men vad som är viktigt är, att vi ska tala om det inför människorna och jag vet att det finns ännu mycket som behöver göras. Låt detta bli som ett exempel för folket.

ALFRED: Om människor speciellt i USA eller i Storbritannen vill komma i kontakt med dig för att tala med dig om det här, hur gör man då?

KEVIN: Man kan skriva till mig hiddenfromhistory1@gmail.com  men efter den första veckan i april kommer jag att befinna mig på resande fot en hel del, så det här är det enklaste sättet att nå mig. Man kan också skriva till itccscentral@gmail.com som är den officiella mejladressen till högkvarteret i Brüssel för dessa tribunaler. Jag kommer att tillbringa en stor del av min tid i Europa, så speciellt grupper som har sin bas där, är det väldigt viktigt att vi kan komma i kontakt med.

Det finns verkligen mycket att berätta om. Jag kan ta ett kort exempel. Det finns en katolsk biskop i staten New York som faktiskt bestämde sig för att försöka nå ut till de amerikanska biskoparna. Han står nu inför en fängelsevistelse för detta. Han vände sig till kyrkan i Elbame i New York i förra veckan och började prata med församlingarna där om brotten som skett inom Vatikanen och om hur den amerikanska kyrkan bör överväga denna anknytning till Rom. De irländska biskoparna i USA har fört samma diskussioner så det här är enastående. Det betyder att vi går emot en ny reformering, det kommer att bli en splittring inom den katolska kyrkan i Rom. För det han gjorde och anklagades för har bringat oordning inom kyrkans tjänst vilket förorsakade att han fick en arresteringsorder.

Han vill inte komma ut med alla detaljer ännu innan han har konsulterat en advokat, men det gäller en amerikansk biskop som gör detta och det är ett exempel på att tiderna förändras över lag. Så det är mycket intressant, och jag vill verkligen att människorna börjar protestera och smida planer medan järnet är varmt, för när något sådant händer inom den katolska hierarkin, då förstår du att det pågår stora förändringar med verkligt missnöje.

Ja, jag vill ännu påminna människorna, eller kanske du inte behöver en påminnelse som är så uppenbar för många av er, men det pågår en riktig andlig kamp. Jag tror, vi har varit förtryckta av furstendömen och makter som har förslavat oss under många århundraden, men nu är vi utsedda att andligen bryta oss ur detta mentalt och frigöra oss från den kontrollen vi har befunnit oss under.

Kyrkan har varit en av de viktigaste när det gäller att kontrollera massorna och nu faller masken av. Det är därför det förekommer så mycket propaganda inom MSM media. De försöker desperat hålla fast vid det faktum att institutionen håller på att falla samman inför våra ögon. Det kommer att bli en stor nyhet och en stor frigörelse inom den mänskliga världen. Nu är tiden inne att stå upp och visa sitt mod och att agera, eftersom det finns så många andar och krafter som arbetar på vår sida.

Det lärde jag mig när jag första gången deltog i en andeutdrivning i Vatikanen och utdrivningen drabbade staden nästa morgon. Det var ett tydligt tecken på att det finns större makter som arbetar än vi kan förmå oss att förstå, så jag vill säga till alla människor, det är dags nu att ta del av detta. Stå upp för verklig kärlek och ljus, och vi kan inte förlora.

Lägger ut detta ännu en gång:

kevinannettinternational.blogspot.fr och allt finns också på ITCCS.org så här finns en riktig efterdyning. Vi arbetar nu i 21 länder i världen.

www.itccs.org
http://kevinannettinternational.blogspot.fr
www.hiddennolonger.com
www.KevinAnnett.com

Email: hiddenfromhistory1@gmail.com
Adress: 260 Kennedy St., Nanaimo, B.C., Canada, V9R 2H8, tel: 250-591-4573

 Kategorier:Världspolitik

Etiketter:, , , , , , , ,

2 svar

Trackbacks

  1. Nya fynd i jakt på svar om försvunnen flicka – Bakom kulisserna
%d bloggare gillar detta: