USA vs Khalid Shaikh Mohammad et al – Vem är de 5 anklagade i Gitmo?

Den 1/28/19 – 2/1/19; C-VINE News

För er som är intresserade av vad som pågår på Gitmo och andra militära domstolar ska då bokmärka https://c-vine.com Linda Forsythe är en av få alternativa journalister som fått tillgång till att närvara. Hon kommer på sin hemsida och på sin Facebook-sida,
C-VINE International News Network, att lägga ut det senaste som sker i ämnet. Registrera dig som medlem.

https://c-vine.com/blog/2019/01/29/united-states-vs-khalid-shaikh-mohammad-et-al-who-are-the-5-accused-in-gtmo/

C-Vine journalister kommer att befinna sig på Fort George G. Meade Military Base i Maryland för att observera militär tribunalerna genom LIVE Stream CCTV planerad mellan USA v. Khalid Shaikh Mohammad et al på Gitmo.


Khalid Sheik Mohammed,kallad KSM

Khalid Sheik Mohammed, kallad KSM, anklagas för att ha anstiftat 11 september-attackerna genom att lägga skulden på Osama bin Laden år 1996, för att ha övervakat operationen och för att ha utbildat kaparna i Afghanistan och Pakistan. Den internationella kommittén för Röda korset säger att pakistanska myndigheter arresterade honom den 1 mars 2003 i Rawalpini, Pakistan.

CIA vattenbordade honom innan de före honom till Guantánamo Bay år 2006. I mars 2007 skröt han på ett militärt manifest: ”Jag var ansvarig för operationen 9/11 – från A till Ö”

I domstolen bär han vanligtvis kamouflagejacka eller väst, en klädsel han antog efter att hans advokater processat och vann i rätten 2012.

Han vittnade genom sina advokater om att han anser sig vara en legitim stridande soldat med rätt till Genévekonventionens status som krigsfånge. I Gitmo har Mohammed beskrivit sig som en revolutionär – liknande George Washington.


Walid bin Attash

Walid bin Attash påstod att han drev ett al Quada träningsläger i Logar, Afghanistan, där han utbildade två av de 11 kaparna. Osama bin Ladin valde ut honom inför den 11 september, men han hindrades från att delta då han blivit arresterad och fängslad strax innan i Jemen i början av 2001.

Pentagon säger också att han reste till Malaysia år 1999 för att studera amerikanskt säkerhetsflyg. På ICRC säger man, att pakistanska myndigheter arresterade honom den 29 april 2003 i Karachi, Pakistan. I domstol har han förvisat sina, från Pentagon betalda, försvarsadvokater från att sitta vid hans försvarsbord, samtidigt som han upprepat sina ansträngningar för att avsätta dem.

Hans rättegångsdomare har funnit att han inte har goda skäl för att göra så, så hans advokater sitter bakom domstolen när han deltar i utfrågningar. Åklagare kallar honom ibland för ”Khallad”, ett namn som han använde innan han blev infångad.


Ramzi bin al Shibh

Ramzi bin al Shibh är jemenit, påstås ha hjälpt den tyska cellen av kapare att hitta flygskolor och sätt för att få komma in i USA. Han har också hjälpt till med att finansiera operationen. Han var från början utvald till en av de kaparna som producerade en ”martyrvideo”. Han nekades visum fyra gånger vid de amerikanska ambassaderna, både i Berlin och i hans hemland Saná, Jemen.

ICRC säger, att pakistanska myndigheter arresterade honom den 11 september 2001 i Karachi, Pakistan, den första av de fem påstådda konspiratörerna för attackerna den 9/11. Bin al Shibh har påstått under flera års tid, mestadels genom sina advokater, att det är någon som stör på det hemliga lägret Camp 7, där han och de andra störs av oväsen och vibrationer som stör nattsömnen.

Åklagaren förnekade händelsen. År 2016 vittnade han i frågan och den första rättegångsdomaren beordrade att fängelset upphör med det om det förekommer.


Ammar al Baluchi

Ammar al Baluchi är anklagad såsom Ali Abd al Aziz Ali, för att ha skickat ca 120 000 dollar till kaparna för att täcka deras utgifter och flygträning. Han har också hjälpt nio av dem att resa in i USA. Han är född och uppvuxen i Kuwait. Han är brorson till Khalid Sheik Mohammed och hans mor är bror till KSM.

ICRC säger att pakistanska myndigheter arresterade honom den 29 april 2003 i Karachi, Pakistan. Hans amerikansk-utbildade fru Aafia Sidiqqui togs tillfånga i Afghanistan, men till skillnad från sin man togs hon till New York för rättegång. Hon avtjänar nu ett 86-årigt straff.

Hans advokater har varit de mest aggressiva och i vissa fall de mest kreativa genom att lämna in juridiska utmaningar till rätten. I en misslyckad ansträngning för att få klarhet i vad som hände med deras klient medan han befann sig i CIAs vård, påstod de att de medverkade i Hollywood-filmen ”Zero Dark Thirty” och fick mer detaljer än de fick.


Mustafa Ahmad al Hawsawi

Mustafa Ahmad al Hawsawi är saudier. Han påstås ha hjälpt några av kaparna med pengar, västerländska kläder, resecheckar och kreditkort från ett kontor i Dubai. ICRC säger att pakistanska myndigheter arresterade honom den 1 mars 2002 i Rawalpindi, Pakistan.

Hawsawi fungerade som vittne vid en edsvuret vittnesmål hos CIA i Zacarias Moussaoui-rättegången där han påstod sig ha sett Moussaoui vid ett al Quaida gästhus i Kandahar, Afghanistan under det första halvåret 2001, men att han inte blev presenterad för honom och utförde heller aldrig operationer tillsammans med honom.

Denna lille fånge drabbades av en rektalskada när han befann sig i CIAs förvar, påstås det enligt den så kallade Senate Torture Report. Han infinner sig i allmänhet i domstolen bara de dagar då domaren kräver det. Hans advokater har i åratal försökt få hans fall avskiljt från de fyra andras, avskuret som de säger i domstol, för att uppnå en snabbare upplösning. Åklagare har motsatt sig en separat prövning för Hawasawi och domaren har hittills avstått från dessa ansträngningar.

 

SEPT. 11, 2001 MILITÄRA KOMMISSIONENS KONSPIRATIONSÅTAL

Sju brott är påstådda när det gäller 9/11. Det svurna klagomålet började som en, konspiration, speciellt med Osama bin Ladin, en av ledarna inom al Quaida och 9/11 kapare. De är också skyldiga till begångna mord i strid med krigslagen, för attacker mot civila och för terrorism. Mohammed, bin Attash, Bin al Shibh och Baluchi är också ansvariga, specifikt för kapningen av de fyra flygplanen – två av dem slog in i World Trade Center tornen i New York. Den som slog ned i Pentagon och den som kraschade på Västern landsbygden i Pennsylvania. Enligt Pentagon dödade attackerna 2 976 personer. Fällande dom kan leda till dödsstraff genom en metod som försvarsministern väljer.

TRIBUNAL KAMMAREN

Pentagon har byggt en expeditionell juridisk byggnad till en kostnad av 12 miljoner dollar ovanpå en övergiven landningsbana på den amerikanska marinbasen Windward. I mitten finns en rymningssäker rättssal som kan åtala sex påstådda medkonspiratörer inför en domare och jury. Medier och observatörer sitter bakom i ett totalt ljudisolerat rum bakom tre skikt av plexiglas och ljudet kommer med 40 sekunders fördröjning. Domaren på framsidan och en domstolssäkerhetsansvarig har stumknappar för att tysta överföringen till observatörsbåset, om de misstänker att någon från domstolen läcker sekretessbelagd information.

Pentagon medarbetare har hängt upp blåa gardiner inuti åskådarrummet för att separera dem från offren. Man har tillämpat ett lotterisystem för att välja ut vilka observatörer som får tillgång till baksidan av rättegångssalen. Byggandet av hela komplexet började sommaren 2007 efter att ett C-130 Herkules-lastflygplan landat på McCalla flygfältet, den nuvarande platsen för Camp Justice, och levererade tre släpvagnar med specialutrustning för juridisk personal för att kunna hantera topphemligt material.

De kallas ”Razors” och de ser ut som containers. Mera material kom med båt och man bröt mark för självaste rättegången den 11 september 2007. I början av 2018 avslöjade Pentagon att rättegångsdomstolen hade omkring 730 timmars ljudinspelningar från krigsförhör och den amerikanska militären beslöt att även  ljudinspelningar från civila rättegångar ska bli klassificerade. En utgift på 19 miljoner dollar pågår. Entreprenören hjälpte även till med att återuppbygga World Trade Center efter 9/11.

 

ÅKLAGARNA

Arméns generalbrigadör Mark Martins, har fungerat som åklagare sedan juli 2011. Han anmälde sig och 8 andra åklagare för ärendet. De ledande 9/11-åklagarna, eller rättegångsrådet, är pensionerad överste i armén.

Robert Swann, fd  Pentagon-åklagare för militära kommissioner och
Edward Ryan, en civil advokat inom Justitieministeriet. Båda männen tjänstgjorde under Bush-tiden.

Biträdande rättegångsrådgivare inkluderar Clayton G. Trivett Jr. befälhavare inom flottans reserv och

Jeffrey Groharing, reserv inom US Marine som löjtnantöverste

Nicole Tate, är civil assisterande rättegångstjänsteman. Tjänstgör som major inom Air Force

Christopher Dykstra, armékapten från Neville Dastoor

Benjamin Mills, major inom marinen. Han har mestadels fungerat som allmänhetens röst och ansiktet för militärtribunalen. Sedan i november 2017 har han slutat att ge uttalanden och hållit presskonferenser.

 

FÖRSVARET

Består av:

Derek Poteet, Marinens överstelöjtnant

Gary Sowards, Denny Leboeuf och Rita Radostitz, civila åklagare för Mohammed

Matthew Seeger, armémajor

Brian Brady, kapten inom Air Force

Edwin Perry, Alaina Wichner och William Montross, civila advokater för Bin Attash

Mishael Danielson, löjtnant inom Marinen. För Bin al Shibh

Sterling Thomas, löjtnant inom Air Force

Mark Andreu, kapten inom Air Force

Ben Farley och Alka Pradhan, civila för Baluchi

Jennifer Williams, armémajor

Joseph Wilkinson, armémajor

David Furry, överstelöjtnant inom Marinen

Sean Gleason och Suzanne Lachelier, civila för Hawsawi.

 

OFFREN

Pentagon-åklagare listar 2 976 offer i sitt konspirationsåtal och Försvarsdepartementet har skapat tre vägar för att visa deras familjer vad som pågår på Guantanamo. En pensionerad marinkapten, Karen Loftus, driver en åklagarsektion som ger dem nyheter och uppdateringar, förutsatt att de uppfyller Försvarsdepartementets definition av offer – maka, förälder, syskon eller barn till någon som dödades i attacken.

Beroende på status kan de registrera sig via en särskild offerportal på krigsrättens hemsida och får då också tillgång till fyra visningcentrum vid militära baser på ostkusten – i New York, New Jersey, Massachusetts och utanför Washington DC. Registrerade offer är också berättigade att delta i ett lotteri som väljer ut fem personer som får en resa till varje krigsförhör på Guantanamo som Pentagongäster och utökade besöksprivilegier. Var och en kan ta med sig en medresenär gratis.

 

KOMMISSIONEN

Den 6 september 2006 avslöjade president Bush att man fört över de åtalade till Guantanamo och förordade en godkännande lagstiftning för dessa åtal: ”Så snart kongressen har godkänt de militära kommissioner som jag har föreslagit, tror jag att de männen som våra underrättelsetjänstemän funnit skyldiga till ha dödat nästan 3 000 amerikaner den 11 september, kan möta sin rättvisa”

Det väcktes åtal mot de anklagade konspiratörerna den 6 juni 2008, men president Barack Obama stoppade denna rättegång och övervägde huruvida den skulle hållas inom en federal domstol i New York City. Slutligen beslöt man att reformera militärkommissionernas samarbete med Kongressen 2009. Den reformerade krigsrätten gav de anklagade en av Pentagon betalt försvar och förbjöd vittnesmål eller uttalanden som härrör sig till bekännelser genom tortyr från de åtalade.

 

DOMSTOLEN

Domstolen har en egen webbplats, underställd Försvarsdepartementet från början av 2010. De har ett utvecklingsavtal på 487 369 dollar. Deras motto är ”Ärlighet – Transparans – Rättvisa”. Underrättelsetjänsterna kontrollerar frisläppandet av inlagor, beslut och order. Advokater och även domare, lämnar in sina handlingar till en särskild militärkommissionär som håller dem ifrån allmänheten medan de själva cirkulerar inom  USAs hela underrättelsetjänst. Här svärtar men ner klassificerade eller känsliga delar (inte alla) av dokumenten innan de publiceras på hemsidan.

Pentagon-förordningarna säger att svärtningen ska vara genomförd inom några arbetsdagar efter ansökan, men processen tar ofta mycket längre tid än det. Andra flikar på webbplatsen länkar till videon från Pentagons presskonferenser i samband med krigsförbrytelserna och en guide till kontorsutrymmena kring tält- och släpvagnsparkeringen.

Här hittar du förhörsprotokollen med  Khalid Sheik MohammedKategorier:Världspolitik

Etiketter:, , , ,

1 svar

Trackbacks

  1. Trumps facit ~ Följ pengarna! – Bakom kulisserna
%d bloggare gillar detta: