Alla anmälningar om valbrott når inte fram

TT

Ett 70-tal anmälningar om brott i samband med röstning har inkommit till den enhet inom polisen som har utredningsansvaret. Mörkertalet kan dock vara större eftersom inte alla anmälningar når hela vägen fram.

https://www.fplus.se/alla-anmalningar-om-valbrott-nar-inte-fram/a/3jW9K0

 

I den erfarenhetsrapport som Valmyndigheten presenterade härom veckan redovisas anmälningar med brottet ”Otillbörlig verkan vid röstning”. Anmälningarna handlar om att valsedlar saknats i vallokal, eller inte levererats samt exemplet ”hemtjänstpersonal rivit sönder brukares valsedlar”.

Ett 70-tal anmälningar har inkommit till polisens nationella operativa avdelning (Noa) och förundersökning pågår i 16 fall. Om dessa siffror är högre eller lägre än vid föregående val är svårt att veta, eftersom det inte gjorts någon jämförelse kring det, enligt NOA.

Polisen var organiserad på annat sätt då och svårigheter finns att ta fram underlag för en göra tillförlitlig analys. ”Vi var inte en polismyndighet som idag”, säger Åsa Elfving, Noa:s gruppchef vid Nationella Anti-korruptionsgruppen.

För fPlus berättar Elfving att de har utredningsansvaret för anmälningarna och de har en god bild över de anmälningar som kommer Noa tillkänna. Dock saknas helheten eftersom många ärenden har lagts ner i ett tidigt skede då det lokalt bedömts att det antingen inte varit något brott eller att de uppgifter som funnits inte har varit tillräckligt konkreta.

Under valrörelsen inkom anmälningar direkt till lokal polis och hanterades även på lokal nivå, även om meningen är att anmälningarna ska tas vidare till Noa. ”Vi vet att det finns flera anmälningar i landet som ej kommit in till oss, den information har förmodligen vi inte nått ut med tillräckligt”, säger Elfving.

Tanken är att detta ska förbättras inför nästa val genom att valstaben, som finns internt hos polisen, tydliggör och kommunicerar ut i organisationen att samtliga anmälningar avseende brottet Otillbörligt verkande ska handläggas vid NOA.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

3 svar

Trackbacks

  1. Alla anmälningar om valbrott når inte fram – Micaels Lidéns Blog
%d bloggare gillar detta: