Bidrag till migranter – en kassako som ruinerar det svenska välfärdssystemet?

Hur omfattande är myndighetsmissbruk och bidragsfusk?

Socialbidrag/ekonomiskt bistånd är avsett för tillfällig hjälp för dem som saknar resurser för att klara sitt dagliga liv. Eftersom det ofta är omöjligt att kontrollera vilka ekonomiska resurser invandrare har i sitt hemland, så innebär alla olika bidrag till invandrare ett betydande mörkertal och myndighetsmissbruk. Därutöver tillkommer ett mörkertal med multipla bidrag på grund av fusk med flera identiteter hos invandrare. Rika invandrare kan därför få bland annat socialbidrag på bekostnad av till exempel svenska uteliggare, fattigpensionärer och de som äger sin bostad.

https://knappen2012.se/bidrag-till-migranter-en-kassako-som-ruinerar-det-svenska-valfardssystemet/

Samordningsnummer i stället för personnummer är grunden för all brottslighet med bidrag till migranter. De flesta är ”papperslösa”, det vill säga olagliga och en mindre andel är flyktingar.

Exempel

Rebecca Weidmo Uvell: Den gyllene biljetten – samordningsnumret
https://uvell.se/2017/10/26/den-gyllene-biljetten-samordningsnumret/

Samtiden: 30-50 procent av invandrarna har enligt skatteverket falska och flera identiteter
https://samtiden.nu/2017/04/antal-falska-identiteter-svaller-ett-samhalle-utan-kontroll/

SVD: Samma person, åtta identiteter
https://www.svd.se/samma-person-atta-identiteter

Holländsk video om månggifte och bidrag i Sverige
https://theoldcontinent.eu/sweden-poly/

Upphovsman: Jan-Erik Ander (JEANDER).
Källa: http://jeanders-bilder.blogspot.com/2017/12/nysvenska.html

Merit Wager: Invandrare med flera identiteter – anonyma handläggare berättar.
https://meritwager.wordpress.com/tag/dubbla-identiteter/

Uvell: Den huvudlösa politiken om papperslösa
https://uvell.se/2017/04/10/den-huvudlosa-politiken-om-papperslosa/

Uvell: Med e-leg öppnas den gyllene dörren till hela det svenska välfärdssystemet.
https://uvell.se/2018/05/30/e-legitimation-en-ny-sakerhetsskandal-i-vardande/

Redan för 25 år sedan gick hälften av de totala kostnaderna för socialbidrag till utländska hushåll. Bidragsbeloppet per familj var också dubbelt så stort för invandrare som för svenskar (Dr. avhandling av Eva Franzén). I dag är det cirka 7 gånger vanligare att invandrare lever på socialbidrag än svenskfödda, med hänsyn till gruppernas storlek. Av alla vuxna som långvarigt lever på socialbidrag är två tredjedelar invandrare.

  • Det tar 10 år innan hälften av alla nyanlända får jobb (Statistiska centralbyrån, SCB).
  • 2025 kommer det ekonomiska biståndet till flyktingar att fördubblas. (Sveriges kommuner och landsting, SKL)
  • 2012 gick 6.0 miljarder kr i socialbidrag till invandrare och 4.6 miljarder kr till svenskfödda.
  • 2018 gick närmare 7,0 miljarder kr i socialbidrag till invandrare och 4,0 miljarder till svenskfödda (Anm).
  • Mellan år 2012 och 2018 är de totala kostnaderna för socialbidrag för invandrare 45 miljarder.
  • Trenden är ökande bidrag för invandrare och minskande för svenskar.
  • Kostnaderna för ”ensamkommande barn” är dock inledningsvis mångdubbelt större än de för socialbidrag/ekonomiskt bistånd.

Ovan redovisade myndighetsmissbruk med bidrag och brottslighet med flera identiteter har skapat en katastrofal situation för många kommuner och landsting, nu när de initiala statliga bidragen successivt upphör. Betydande höjningar av statlig-, landstings- och kommunal skatt kommer därför att bli oundvikliga, men i längden otillräckliga. Denna utveckling har företrädare för samtliga riksdagspartier redan inför valet 2014 fått information om från berörda myndigheters experter. Detta framgick också övertydligt i Fredrik Reinfeldts tal inför valet 2014 som också blev hans överlämnande av de problem han skapat till andra: Vi måste öppna våra hjärtan och ta de ekonomiska konsekvenserna därav. Något som dåvarande finansministern Anders Borg cyniskt kallade för en ”win-win” situation.

Detta är en direkt följd av det extremt stora beviljandet av uppehållstillstånd. Under tidsperioden 2012 till 2018 har detta beviljats motsvarande ungefär ett nytt Göteborg och ett nytt Malmö tillsammans – med en pik 2015.

Ingenting tyder på att den pågående välfärdsmigrationen till Sverige kommer att minska på kort sikt. Detta beror till stor del på att all kritik av invandringspolitiken stigmatiseras och att den svenska politiska klassen, dess myndigheter, samt Media och journalist- och kultureliten är fångar i sin myt om Sverige som den humanitära stormakten och att svenskarna därför inte är deras primära uppdragsgivare.

Flera exempel

Vem behöver sälja sin bostad för att få socialbidrag
https://samnytt.se/socialstyrelsen-medelklassvenskar-maste-salja-sin-bostad-innan-de-kan-fa-socialbidrag/

Invandrarfamilj med fyra barn kan få mer än 30 000 kr i bidrag skattefritt i månaden. Om den ena föräldern arbetar kan det bli mindre pengar över.

http://www.friatider.se/riksdagen-en-invandrarfamilj-far-nastan-32800-kronor-i-bidrag

– Kostnaderna för ”ensamkommande barn” jämfört med socialbidrag/försörjningsstöd: Exemplet Kungsbacka.

https://www.facebook.com/sdkungsbacka/photos/a.582935001772496/1309561802443142/?type=3&permPage=1

– Flyktingar får socialbidrag för att åka på semester till det land de flytt ifrån.

https://nyheter24.se/debatt/774242-gomer-kd-orimligt-att-flyktingar-aker-pa-semester-i-hemlandet

– Socialbidrag för polygami
https://uvell.se/2019/01/16/polygami-erkanns/

– Invandrarfamilj som lever på socialbidrag får extra bidrag till semesterresa på över 10 000 kr.
https://www.skd.se/2016/08/22/far-bistand-till-semesterresa/

– Ensamkommande får enligt domstolsutslag socialbidrag för att ta hit sin släkt.

https://samnytt.se/domstolsutslag-ensamkommande-har-ratt-till-socialbidrag-for-att-ta-hit-familjen/

 

Jag vill återställa kostnaden för alla bidrag till invandrare från 2018 till 2012
Tryck på knappen.

Källor:
Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ekonomisktbistand

Artikel av Tino Sanandaji: https://tino.us/2013/08/media-vilseleder-igen-om-invandring-nu-om-socialbidragsberoende/

Anm:
Kostnaderna för 2018 är kalkylerade som identiska med 2017, eftersom de ännu inte föreligger officiellt.

 Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

3 svar

Trackbacks

  1. Bidrag till migranter – en kassako som ruinerar det svenska välfärdssystemet? – Micaels Lidéns Blog
%d bloggare gillar detta: